د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۵
130.330
130.041
0.000
0.000
ګټه
2.60 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.330
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
2.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.041
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۴۴
150.800
150.692
0.000
147.560
ګټه
0.97 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
150.800
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.97 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
150.692
ګټه ترې واخله
147.560
خرڅول
0.01
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۴۶
150.560
150.692
0.000
145.490
ګټه
-1.18 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
150.560
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.18 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
150.692
ګټه ترې واخله
145.490
خرڅول
0.01
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۴:۴۵
128.850
130.041
0.000
124.798
ګټه
-10.70 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.850
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-10.70 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.041
ګټه ترې واخله
124.798
خرڅول
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۱۷
1.37190
1.35378
0.00000
1.34300
ګټه
18.12 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37190
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
18.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.35378
ګټه ترې واخله
1.34300
خرڅول
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
1.38000
1.35378
0.00000
1.35000
ګټه
26.22 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.38000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
26.22 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.35378
ګټه ترې واخله
1.35000
خرڅول
0.01
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۲۲
151.670
150.692
0.000
147.600
ګټه
8.79 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.670
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
8.79 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
150.692
ګټه ترې واخله
147.600
پلورل په
0.01
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۰
131.200
129.791
0.000
126.400
ګټه
0.00 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
131.200
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
129.791
ګټه ترې واخله
126.400
خرڅول
0.01
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۵۰
144.300
150.692
0.000
134.119
ګټه
-57.42 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
144.300
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-57.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
150.692
ګټه ترې واخله
134.119
خرڅول
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۸
126.480
130.041
0.000
124.780
ګټه
-31.99 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
126.480
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.99 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.041
ګټه ترې واخله
124.780
خرڅول
0.01
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۱
126.800
130.041
0.000
124.780
ګټه
-29.12 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
126.800
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-29.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.041
ګټه ترې واخله
124.780
خرڅول
0.01
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۴
127.064
130.041
0.000
124.780
ګټه
-26.75 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
127.064
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-26.75 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.041
ګټه ترې واخله
124.780
خرڅول
0.01
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۸
1.33020
1.35378
0.00000
1.30510
ګټه
-23.58 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.33020
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-23.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.35378
ګټه ترې واخله
1.30510
خرڅول
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۳
123.250
130.041
0.000
122.390
ګټه
-61.01 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
123.250
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-61.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.041
ګټه ترې واخله
122.390
خرڅول
0.02
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۸
1.30510
1.35378
0.00000
0.00000
ګټه
-97.36 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.30510
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-97.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.35378
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
1.17700
1.16842
0.00000
1.16470
ګټه
8.58 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17700
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
8.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.16842
ګټه ترې واخله
1.16470
خرڅول
0.02
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۷
1.31030
1.35378
0.00000
1.26850
ګټه
-86.96 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.31030
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-86.96 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.35378
ګټه ترې واخله
1.26850
خرڅول
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۲۶
1.29480
1.35378
0.00000
1.27248
ګټه
-58.98 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.29480
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-58.98 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.35378
ګټه ترې واخله
1.27248
خرڅول
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
1.16900
1.16842
0.00000
1.13770
ګټه
0.58 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.16900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.16842
ګټه ترې واخله
1.13770
خرڅول
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
1.28470
1.35378
0.00000
1.24171
ګټه
-69.08 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.28470
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-69.08 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.35378
ګټه ترې واخله
1.24171
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
1.14327
1.16842
0.00000
1.11400
ګټه
-25.15 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.14327
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-25.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.16842
ګټه ترې واخله
1.11400
خرڅول
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
120.700
130.041
0.000
116.906
ګټه
-83.92 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
120.700
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-83.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.041
ګټه ترې واخله
116.906
خرڅول
0.01
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
1.12560
1.16842
0.00000
1.11320
ګټه
-42.82 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.12560
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-42.82 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.16842
ګټه ترې واخله
1.11320
خرڅول
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
1.11321
1.16842
0.00000
1.08800
ګټه
-55.21 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.11321
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-55.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.16842
ګټه ترې واخله
1.08800