د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۱
1.30900
1.30439
0.00000
1.25856
ګټه
4.61 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.30900
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
4.61 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.30439
ګټه ترې واخله
1.25856
خرڅول
0.01
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۸
1.18590
1.18650
0.00000
1.15086
ګټه
-0.60 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.18590
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18650
ګټه ترې واخله
1.15086
خرڅول
0.01
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۳۲
1.18380
1.18650
0.00000
1.15263
ګټه
-2.70 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.18380
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.70 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18650
ګټه ترې واخله
1.15263
خرڅول
0.02
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۴۹
1.29841
1.30439
0.00000
1.26842
ګټه
-11.96 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.29841
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-11.96 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.30439
ګټه ترې واخله
1.26842
خرڅول
0.01
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۱۳
124.150
124.312
0.000
122.370
ګټه
-1.55 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
124.150
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.55 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
124.312
ګټه ترې واخله
122.370
خرڅول
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
1.28470
1.30439
0.00000
1.24171
ګټه
-19.69 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.28470
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.30439
ګټه ترې واخله
1.24171
خرڅول
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۸
1.17400
1.18650
0.00000
0.00000
ګټه
-12.50 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17400
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-12.50 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18650
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۲۵
0.91600
0.90914
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
0.91600
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.90914
ګټه ترې واخله
0.00000
پلورل په
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۶
125.480
124.070
0.000
0.000
ګټه
0.00 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
125.480
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
124.070
ګټه ترې واخله
0.000
پلورل په
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۴۸
1.19220
1.18581
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.19220
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18581
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۹
0.89800
0.91050
0.00000
0.87763
ګټه
-16.31 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.89800
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-16.31 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.91050
ګټه ترې واخله
0.87763
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
1.14327
1.18650
0.00000
1.11800
ګټه
-43.23 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.14327
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-43.23 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18650
ګټه ترې واخله
1.11800
خرڅول
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۳
122.370
124.312
0.000
0.000
ګټه
-18.54 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
122.370
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-18.54 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
124.312
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۲
1.73740
1.77502
0.00000
0.00000
ګټه
-25.20 USD
EURNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.73740
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-25.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.77502
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
120.700
124.312
0.000
116.906
ګټه
-34.48 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
120.700
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-34.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
124.312
ګټه ترې واخله
116.906
خرڅول
0.01
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
1.12560
1.18650
0.00000
0.00000
ګټه
-60.90 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.12560
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-60.90 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18650
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
1.11321
1.18650
0.00000
1.08800
ګټه
-73.29 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.11321
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-73.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18650
ګټه ترې واخله
1.08800
خرڅول
0.01
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
0.87520
0.91050
0.00000
0.84500
ګټه
-46.05 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.87520
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-46.05 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.91050
ګټه ترې واخله
0.84500
خرڅول
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
1.05500
1.06779
0.00000
1.01394
ګټه
-8.57 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.05500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.06779
ګټه ترې واخله
1.01394