د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۱
1.18006
1.18827
0.00000
1.17873
ګټه
-8.31 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.18006
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.31 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18827
ګټه ترې واخله
1.17873
خرڅول
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۵۶
1.17973
1.18827
0.00000
1.17873
ګټه
-8.64 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17973
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18827
ګټه ترې واخله
1.17873
خرڅول
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۳۹
1.17951
1.18827
0.00000
1.17873
ګټه
-8.86 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17951
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18827
ګټه ترې واخله
1.17873
خرڅول
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۲۹
1.17925
1.18827
0.00000
1.17873
ګټه
-9.12 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17925
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18827
ګټه ترې واخله
1.17873
خرڅول
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۵۲
1.17903
1.18827
0.00000
1.17873
ګټه
-9.34 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17903
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.34 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18827
ګټه ترې واخله
1.17873
خرڅول
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۵۶
1.17879
1.18827
0.00000
1.17873
ګټه
-9.58 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17879
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18827
ګټه ترې واخله
1.17873
خرڅول
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۲۵
1.17856
1.18827
0.00000
1.17873
ګټه
-9.81 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17856
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.81 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18827
ګټه ترې واخله
1.17873
خرڅول
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۳
1.17824
1.18827
0.00000
1.17873
ګټه
-10.13 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17824
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18827
ګټه ترې واخله
1.17873
خرڅول
0.01
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۰
1.17810
1.18827
0.00000
1.17873
ګټه
-10.27 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17810
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.27 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18827
ګټه ترې واخله
1.17873
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۵۰
1.36372
1.39726
0.00000
1.36258
ګټه
-33.64 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36372
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-33.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39726
ګټه ترې واخله
1.36258
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۵
1.36346
1.39726
0.00000
1.36258
ګټه
-33.90 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36346
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-33.90 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39726
ګټه ترې واخله
1.36258
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۷
1.36319
1.39726
0.00000
1.36258
ګټه
-34.17 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36319
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-34.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39726
ګټه ترې واخله
1.36258
خریداری کول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
0.86324
0.85040
0.00000
0.86439
ګټه
-18.14 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86324
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-18.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.85040
ګټه ترې واخله
0.86439
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
1.36302
1.39726
0.00000
1.36258
ګټه
-34.34 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36302
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-34.34 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39726
ګټه ترې واخله
1.36258
خریداری کول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۲۲
0.86343
0.85040
0.00000
0.86439
ګټه
-18.41 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86343
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-18.41 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.85040
ګټه ترې واخله
0.86439
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۲
1.36289
1.39726
0.00000
1.36258
ګټه
-34.47 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36289
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-34.47 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39726
ګټه ترې واخله
1.36258
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۶
1.36264
1.39726
0.00000
1.36258
ګټه
-34.72 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36264
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-34.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39726
ګټه ترې واخله
1.36258
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۵
1.36253
1.39726
0.00000
1.36258
ګټه
-34.83 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36253
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-34.83 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39726
ګټه ترې واخله
1.36258
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۷
1.36235
1.39726
0.00000
1.36258
ګټه
-35.01 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36235
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-35.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39726
ګټه ترې واخله
1.36258
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۰۱
1.36210
1.39726
0.00000
1.36258
ګټه
-35.26 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36210
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-35.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39726
ګټه ترې واخله
1.36258
خریداری کول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۴۲
0.86363
0.85040
0.00000
0.86439
ګټه
-18.69 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86363
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-18.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.85040
ګټه ترې واخله
0.86439
خریداری کول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۱
0.86383
0.85040
0.00000
0.86439
ګټه
-18.96 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86383
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-18.96 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.85040
ګټه ترې واخله
0.86439
خریداری کول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۵
0.86404
0.85040
0.00000
0.86439
ګټه
-19.26 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86404
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.85040
ګټه ترې واخله
0.86439
خریداری کول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۷
0.86426
0.85040
0.00000
0.86439
ګټه
-19.57 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86426
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.85040
ګټه ترې واخله
0.86439
خریداری کول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵
0.86445
0.85040
0.00000
0.86439
ګټه
-19.83 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86445
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.83 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.85040
ګټه ترې واخله
0.86439
خریداری کول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۸
0.86468
0.85040
0.00000
0.86439
ګټه
-20.15 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86468
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-20.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.85040
ګټه ترې واخله
0.86439
خریداری کول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۱
0.86484
0.85040
0.00000
0.86439
ګټه
-20.38 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86484
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-20.38 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.85040
ګټه ترې واخله
0.86439
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۳۳
0.73084
0.73999
0.00000
0.72968
ګټه
-9.25 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.73084
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73999
ګټه ترې واخله
0.72968
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۵۱
0.73063
0.73999
0.00000
0.72968
ګټه
-9.46 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.73063
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.46 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73999
ګټه ترې واخله
0.72968
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۷
0.73043
0.73999
0.00000
0.72968
ګټه
-9.66 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.73043
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.66 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73999
ګټه ترې واخله
0.72968
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۳
0.73018
0.73999
0.00000
0.72968
ګټه
-9.91 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.73018
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.91 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73999
ګټه ترې واخله
0.72968
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۴۵
0.72998
0.73999
0.00000
0.72968
ګټه
-10.11 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.72998
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73999
ګټه ترې واخله
0.72968
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۴
0.72979
0.73999
0.00000
0.72968
ګټه
-10.30 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.72979
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.30 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73999
ګټه ترې واخله
0.72968
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۹
0.72955
0.73999
0.00000
0.72968
ګټه
-10.54 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.72955
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.54 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73999
ګټه ترې واخله
0.72968
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۷
0.72930
0.73999
0.00000
0.72968
ګټه
-10.79 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.72930
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.79 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73999
ګټه ترې واخله
0.72968
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۰۱
0.72909
0.73999
0.00000
0.72968
ګټه
-11.00 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.72909
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-11.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73999
ګټه ترې واخله
0.72968
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۵
0.77578
0.73996
0.00000
0.77682
ګټه
-35.92 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77578
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-35.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73996
ګټه ترې واخله
0.77682
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۵۳
0.77593
0.73996
0.00000
0.77682
ګټه
-36.07 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77593
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-36.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73996
ګټه ترې واخله
0.77682
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۱۱
1.41563
1.39724
0.00000
1.41680
ګټه
-18.49 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41563
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-18.49 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39724
ګټه ترې واخله
1.41680
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۵۸
1.41580
1.39724
0.00000
1.41680
ګټه
-18.66 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41580
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-18.66 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39724
ګټه ترې واخله
1.41680
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۴۰
1.41600
1.39724
0.00000
1.41680
ګټه
-18.86 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41600
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-18.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39724
ګټه ترې واخله
1.41680
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۳۵
0.77612
0.73996
0.00000
0.77682
ګټه
-36.26 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77612
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-36.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73996
ګټه ترې واخله
0.77682
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۶
1.41625
1.39724
0.00000
1.41680
ګټه
-19.11 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41625
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39724
ګټه ترې واخله
1.41680
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۰۷
0.77634
0.73996
0.00000
0.77682
ګټه
-36.48 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77634
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-36.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73996
ګټه ترې واخله
0.77682
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۳۴
1.41652
1.39724
0.00000
1.41680
ګټه
-19.38 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41652
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.38 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39724
ګټه ترې واخله
1.41680
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۲
0.77654
0.73996
0.00000
0.77682
ګټه
-36.68 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77654
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-36.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73996
ګټه ترې واخله
0.77682
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۵۹
0.77672
0.73996
0.00000
0.77682
ګټه
-36.86 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77672
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-36.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73996
ګټه ترې واخله
0.77682
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۳
1.41674
1.39724
0.00000
1.41680
ګټه
-19.60 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41674
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39724
ګټه ترې واخله
1.41680
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۳
0.77690
0.73996
0.00000
0.77682
ګټه
-37.04 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77690
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-37.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73996
ګټه ترې واخله
0.77682
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۷
1.41695
1.39724
0.00000
1.41680
ګټه
-19.81 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41695
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.81 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39724
ګټه ترې واخله
1.41680
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۳
0.77710
0.73996
0.00000
0.77682
ګټه
-37.24 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77710
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-37.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73996
ګټه ترې واخله
0.77682
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۴۶
1.41720
1.39724
0.00000
1.41680
ګټه
-20.06 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41720
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-20.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39724
ګټه ترې واخله
1.41680
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۱
0.77729
0.73996
0.00000
0.77682
ګټه
-37.43 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77729
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-37.43 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.73996
ګټه ترې واخله
0.77682
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۱
1.41740
1.39724
0.00000
1.41680
ګټه
-20.26 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41740
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-20.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39724
ګټه ترې واخله
1.41680
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۹
1.21872
1.18825
0.00000
1.21987
ګټه
-30.57 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21872
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-30.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18825
ګټه ترې واخله
1.21987
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۵۱
1.21887
1.18825
0.00000
1.21987
ګټه
-30.72 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21887
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-30.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18825
ګټه ترې واخله
1.21987
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۷
1.21911
1.18825
0.00000
1.21987
ګټه
-30.96 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21911
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-30.96 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18825
ګټه ترې واخله
1.21987
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۲
1.21931
1.18825
0.00000
1.21987
ګټه
-31.16 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21931
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-31.16 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18825
ګټه ترې واخله
1.21987
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۴
1.21950
1.18825
0.00000
1.21987
ګټه
-31.35 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21950
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-31.35 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18825
ګټه ترې واخله
1.21987
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۱۴
1.21983
1.18825
0.00000
1.21987
ګټه
-31.68 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21983
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-31.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18825
ګټه ترې واخله
1.21987
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۰۸
1.22005
1.18825
0.00000
1.21987
ګټه
-31.90 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.22005
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-31.90 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18825
ګټه ترې واخله
1.21987
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۳
1.22026
1.18825
0.00000
1.21987
ګټه
-32.11 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.22026
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-32.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18825
ګټه ترې واخله
1.21987
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۰
1.22045
1.18825
0.00000
1.21987
ګټه
-32.30 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.22045
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-32.30 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18825
ګټه ترې واخله
1.21987
خریداری کول
2.52
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۵۵
0.72470
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-6 355.44 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72470
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6 355.44 USD
د سوداګرۍ حجم
2.52
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
1.66
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۴۲
0.72495
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-4 228.02 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72495
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4 228.02 USD
د سوداګرۍ حجم
1.66
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
1.09
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۵۲
0.72511
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-2 793.67 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72511
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2 793.67 USD
د سوداګرۍ حجم
1.09
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۷:۰۴
0.72532
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-25.84 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72532
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-25.84 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۵
0.72551
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-26.03 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72551
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-26.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۲:۳۱
0.72574
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-26.26 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72574
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-26.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۶:۳۱
0.72596
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-26.48 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72596
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-26.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۱
0.72617
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-26.69 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72617
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-26.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۳۱
0.72636
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-26.88 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72636
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-26.88 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۹
0.72657
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-27.09 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72657
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-27.09 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۷
0.72677
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-27.29 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72677
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-27.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519
خریداری کول
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۰۱
0.72697
0.69958
0.00000
0.72519
ګټه
-27.49 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72697
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-27.49 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69958
ګټه ترې واخله
0.72519