د ډیمو حالت
خریداری کول
0.01
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۰
1.18842
1.18916
1.15842
1.19242
ګټه
0.64 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.18842
د تاوان مخه ونیسئ
1.15842
ګټه
0.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18916
ګټه ترې واخله
1.19242
اخستل په
0.02
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۰
1.18542
1.18843
1.15542
1.18942
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.18542
د تاوان مخه ونیسئ
1.15542
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.18843
ګټه ترې واخله
1.18942
اخستل په
0.02
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۲
1.37120
1.37435
1.34120
1.37620
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.37120
د تاوان مخه ونیسئ
1.34120
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.37435
ګټه ترې واخله
1.37620
خریداری کول
0.01
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۱
1.37420
1.37333
1.34420
1.37920
ګټه
-0.97 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37420
د تاوان مخه ونیسئ
1.34420
ګټه
-0.97 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37333
ګټه ترې واخله
1.37920
خریداری کول
0.01
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۰۰
1.37720
1.37333
1.34720
1.37920
ګټه
-3.97 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37720
د تاوان مخه ونیسئ
1.34720
ګټه
-3.97 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37333
ګټه ترې واخله
1.37920
پلورل په
0.15
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۲۳
1.37969
1.37430
1.40969
1.37469
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.37969
د تاوان مخه ونیسئ
1.40969
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.15
اوسنی قیمت
1.37430
ګټه ترې واخله
1.37469
خرڅول
0.06
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۲۱
1.37669
1.37337
1.40669
1.37169
ګټه
19.32 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37669
د تاوان مخه ونیسئ
1.40669
ګټه
19.32 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.37337
ګټه ترې واخله
1.37169
خریداری کول
0.01
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۰
1.19142
1.18916
1.16142
1.19242
ګټه
-2.36 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.19142
د تاوان مخه ونیسئ
1.16142
ګټه
-2.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18916
ګټه ترې واخله
1.19242
خرڅول
0.02
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۹
1.37369
1.37337
1.40369
1.37169
ګټه
0.44 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37369
د تاوان مخه ونیسئ
1.40369
ګټه
0.44 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.37337
ګټه ترې واخله
1.37169
خرڅول
0.01
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۹
1.37069
1.37337
1.40069
1.37169
ګټه
-2.78 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37069
د تاوان مخه ونیسئ
1.40069
ګټه
-2.78 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37337
ګټه ترې واخله
1.37169
خرڅول
0.01
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۰۰
1.36769
1.37337
1.39769
1.37169
ګټه
-5.78 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36769
د تاوان مخه ونیسئ
1.39769
ګټه
-5.78 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37337
ګټه ترې واخله
1.37169
اخستل په
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۲
0.86317
0.86627
0.83317
0.86797
ګټه
0.00 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
0.86317
د تاوان مخه ونیسئ
0.83317
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.86627
ګټه ترې واخله
0.86797
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۱
0.86617
0.86586
0.83617
0.87097
ګټه
-0.63 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86617
د تاوان مخه ونیسئ
0.83617
ګټه
-0.63 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.86586
ګټه ترې واخله
0.87097
پلورل په
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۵۵
0.76594
0.76167
0.79094
0.76134
ګټه
0.00 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
0.76594
د تاوان مخه ونیسئ
0.79094
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.76167
ګټه ترې واخله
0.76134
خرڅول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۵۴
0.76284
0.76095
0.78784
0.75824
ګټه
1.79 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.76284
د تاوان مخه ونیسئ
0.78784
ګټه
1.79 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.76095
ګټه ترې واخله
0.75824
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۰
0.86917
0.86586
0.83917
0.87097
ګټه
-4.75 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.86917
د تاوان مخه ونیسئ
0.83917
ګټه
-4.75 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.86586
ګټه ترې واخله
0.87097
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۱
0.70187
0.70247
0.67187
0.70677
ګټه
0.50 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.70187
د تاوان مخه ونیسئ
0.67187
ګټه
0.50 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70247
ګټه ترې واخله
0.70677
اخستل په
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۱
0.69887
0.70196
0.66887
0.70377
ګټه
0.00 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
0.69887
د تاوان مخه ونیسئ
0.66887
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70196
ګټه ترې واخله
0.70377
خرڅول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۰
0.75974
0.76095
0.78474
0.75824
ګټه
-1.31 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.75974
د تاوان مخه ونیسئ
0.78474
ګټه
-1.31 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.76095
ګټه ترې واخله
0.75824
اخستل په
0.03
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۵۶
0.75656
0.76169
0.73156
0.76116
ګټه
0.00 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
0.75656
د تاوان مخه ونیسئ
0.73156
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
0.76169
ګټه ترې واخله
0.76116
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۵۵
0.75966
0.76092
0.73466
0.76426
ګټه
1.16 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.75966
د تاوان مخه ونیسئ
0.73466
ګټه
1.16 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.76092
ګټه ترې واخله
0.76426
خریداری کول
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۱۲
0.76276
0.76092
0.73776
0.76426
ګټه
-1.94 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.76276
د تاوان مخه ونیسئ
0.73776
ګټه
-1.94 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.76092
ګټه ترې واخله
0.76426
پلورل په
0.22
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۵۸
0.87073
0.86624
0.90073
0.86533
ګټه
0.00 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
0.87073
د تاوان مخه ونیسئ
0.90073
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.22
اوسنی قیمت
0.86624
ګټه ترې واخله
0.86533
خرڅول
0.12
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۵۶
0.86773
0.86590
0.89773
0.86253
ګټه
27.76 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.86773
د تاوان مخه ونیسئ
0.89773
ګټه
27.76 USD
د سوداګرۍ حجم
0.12
اوسنی قیمت
0.86590
ګټه ترې واخله
0.86253
خریداری کول
0.01
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۰۰
0.76586
0.76092
0.74086
0.76426
ګټه
-5.04 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.76586
د تاوان مخه ونیسئ
0.74086
ګټه
-5.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.76092
ګټه ترې واخله
0.76426
خریداری کول
0.01
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۰
0.70487
0.70247
0.67487
0.70677
ګټه
-2.50 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.70487
د تاوان مخه ونیسئ
0.67487
ګټه
-2.50 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70247
ګټه ترې واخله
0.70677
پلورل په
0.01
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۳
0.70697
0.70193
0.73697
0.70207
ګټه
0.00 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
0.70697
د تاوان مخه ونیسئ
0.73697
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70193
ګټه ترې واخله
0.70207
خرڅول
0.01
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۲
0.70397
0.70252
0.73397
0.69907
ګټه
1.35 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.70397
د تاوان مخه ونیسئ
0.73397
ګټه
1.35 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70252
ګټه ترې واخله
0.69907
خرڅول
0.01
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۰۰
0.70097
0.70252
0.73097
0.69907
ګټه
-1.65 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.70097
د تاوان مخه ونیسئ
0.73097
ګټه
-1.65 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70252
ګټه ترې واخله
0.69907
پلورل په
0.15
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۹
1.19304
1.19050
1.22304
1.18904
ګټه
0.00 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
پلورل په
خلاصه بيه
1.19304
د تاوان مخه ونیسئ
1.22304
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.15
اوسنی قیمت
1.19050
ګټه ترې واخله
1.18904
خرڅول
0.06
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۸
1.19004
1.18917
1.22004
1.18604
ګټه
4.62 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.19004
د تاوان مخه ونیسئ
1.22004
ګټه
4.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.18917
ګټه ترې واخله
1.18604
خرڅول
0.06
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۴۸
0.86473
0.86590
0.89473
0.86253
ګټه
-10.84 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.86473
د تاوان مخه ونیسئ
0.89473
ګټه
-10.84 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
0.86590
ګټه ترې واخله
0.86253
خرڅول
0.03
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۴۳
0.86173
0.86590
0.89173
0.86253
ګټه
-17.78 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.86173
د تاوان مخه ونیسئ
0.89173
ګټه
-17.78 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
0.86590
ګټه ترې واخله
0.86253
خرڅول
0.02
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۳
1.18704
1.18917
1.21704
1.18604
ګټه
-4.46 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.18704
د تاوان مخه ونیسئ
1.21704
ګټه
-4.46 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.18917
ګټه ترې واخله
1.18604
خرڅول
0.01
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۲۳
0.85873
0.86590
0.88873
0.86253
ګټه
-10.05 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.85873
د تاوان مخه ونیسئ
0.88873
ګټه
-10.05 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.86590
ګټه ترې واخله
0.86253
خرڅول
0.01
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۵۲
0.85573
0.86590
0.88573
0.86253
ګټه
-14.17 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.85573
د تاوان مخه ونیسئ
0.88573
ګټه
-14.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.86590
ګټه ترې واخله
0.86253
خرڅول
0.01
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۰
1.18404
1.18917
1.21404
1.18604
ګټه
-5.23 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.18404
د تاوان مخه ونیسئ
1.21404
ګټه
-5.23 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18917
ګټه ترې واخله
1.18604
خرڅول
0.01
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۲۱
0.85273
0.86590
0.88273
0.86253
ګټه
-18.29 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.85273
د تاوان مخه ونیسئ
0.88273
ګټه
-18.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.86590
ګټه ترې واخله
0.86253
خرڅول
0.01
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۰
1.18104
1.18917
1.21104
1.18604
ګټه
-8.23 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.18104
د تاوان مخه ونیسئ
1.21104
ګټه
-8.23 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.18917
ګټه ترې واخله
1.18604