د ډیمو حالت
خرڅول
1.15
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۰۴
1.20004
1.19981
0.00000
0.00000
ګټه
0.26 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20004
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
1.15
اوسنی قیمت
1.19981
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
2.79
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
110.663
110.666
0.000
110.798
ګټه
0.08 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
110.663
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.08 USD
د سوداګرۍ حجم
2.79
اوسنی قیمت
110.666
ګټه ترې واخله
110.798
خریداری کول
2.86
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۰
110.789
110.666
0.000
110.798
ګټه
-3.18 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
110.789
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.18 USD
د سوداګرۍ حجم
2.86
اوسنی قیمت
110.666
ګټه ترې واخله
110.798
خرڅول
1.27
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۱۳
132.721
132.794
0.000
0.000
ګټه
-0.84 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.721
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.84 USD
د سوداګرۍ حجم
1.27
اوسنی قیمت
132.794
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
6.13
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۳۰
110.689
110.688
0.000
110.296
ګټه
0.06 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.689
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.06 USD
د سوداګرۍ حجم
6.13
اوسنی قیمت
110.688
ګټه ترې واخله
110.296
خریداری کول
12.2
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۰
1.20017
1.19960
0.00000
1.20593
ګټه
-6.95 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.20017
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.95 USD
د سوداګرۍ حجم
12.2
اوسنی قیمت
1.19960
ګټه ترې واخله
1.20593
خریداری کول
1.91
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
110.648
110.666
0.000
110.798
ګټه
0.31 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
110.648
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.31 USD
د سوداګرۍ حجم
1.91
اوسنی قیمت
110.666
ګټه ترې واخله
110.798
خرڅول
4.72
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۰
110.580
110.688
0.000
110.296
ګټه
-4.61 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.580
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-4.61 USD
د سوداګرۍ حجم
4.72
اوسنی قیمت
110.688
ګټه ترې واخله
110.296
خریداری کول
9.38
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۱۱
1.20169
1.19960
0.00000
1.20593
ګټه
-19.60 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.20169
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.60 USD
د سوداګرۍ حجم
9.38
اوسنی قیمت
1.19960
ګټه ترې واخله
1.20593
خریداری کول
1.27
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۲
110.502
110.666
0.000
110.798
ګټه
1.88 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
110.502
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
1.88 USD
د سوداګرۍ حجم
1.27
اوسنی قیمت
110.666
ګټه ترې واخله
110.798
خرڅول
3.63
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۱
110.479
110.688
0.000
110.296
ګټه
-6.85 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.479
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-6.85 USD
د سوداګرۍ حجم
3.63
اوسنی قیمت
110.688
ګټه ترې واخله
110.296
خریداری کول
7.97
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۰
132.774
132.768
0.000
133.175
ګټه
-0.43 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.774
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.43 USD
د سوداګرۍ حجم
7.97
اوسنی قیمت
132.768
ګټه ترې واخله
133.175
خریداری کول
7.22
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۴۷
1.20249
1.19960
0.00000
1.20593
ګټه
-20.87 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.20249
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-20.87 USD
د سوداګرۍ حجم
7.22
اوسنی قیمت
1.19960
ګټه ترې واخله
1.20593
خریداری کول
5.55
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۱
1.20403
1.19960
0.00000
1.20593
ګټه
-24.59 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.20403
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-24.59 USD
د سوداګرۍ حجم
5.55
اوسنی قیمت
1.19960
ګټه ترې واخله
1.20593
خریداری کول
6.13
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
132.927
132.768
0.000
133.175
ګټه
-8.81 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.927
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.81 USD
د سوداګرۍ حجم
6.13
اوسنی قیمت
132.768
ګټه ترې واخله
133.175
خریداری کول
4.72
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۰
133.050
132.768
0.000
133.175
ګټه
-12.03 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
133.050
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-12.03 USD
د سوداګرۍ حجم
4.72
اوسنی قیمت
132.768
ګټه ترې واخله
133.175
خرڅول
2.79
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۰
110.387
110.688
0.000
110.296
ګټه
-7.59 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.387
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.59 USD
د سوداګرۍ حجم
2.79
اوسنی قیمت
110.688
ګټه ترې واخله
110.296
خریداری کول
4.27
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۰
1.20514
1.19960
0.00000
1.20593
ګټه
-23.66 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.20514
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-23.66 USD
د سوداګرۍ حجم
4.27
اوسنی قیمت
1.19960
ګټه ترې واخله
1.20593
خرڅول
2.13
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۱
109.959
110.688
0.000
110.296
ګټه
-14.03 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.959
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-14.03 USD
د سوداګرۍ حجم
2.13
اوسنی قیمت
110.688
ګټه ترې واخله
110.296
خرڅول
1.64
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
109.894
110.688
0.000
110.296
ګټه
-11.76 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.894
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-11.76 USD
د سوداګرۍ حجم
1.64
اوسنی قیمت
110.688
ګټه ترې واخله
110.296
خریداری کول
3.6
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
133.147
132.768
0.000
133.175
ګټه
-12.33 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
133.147
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-12.33 USD
د سوداګرۍ حجم
3.6
اوسنی قیمت
132.768
ګټه ترې واخله
133.175
خرڅول
1.26
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
109.831
110.688
0.000
110.296
ګټه
-9.76 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.831
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.76 USD
د سوداګرۍ حجم
1.26
اوسنی قیمت
110.688
ګټه ترې واخله
110.296
خریداری کول
2.77
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
133.249
132.768
0.000
133.175
ګټه
-12.04 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
133.249
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-12.04 USD
د سوداګرۍ حجم
2.77
اوسنی قیمت
132.768
ګټه ترې واخله
133.175
خریداری کول
2.13
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
133.330
132.768
0.000
133.175
ګټه
-10.82 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
133.330
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-10.82 USD
د سوداګرۍ حجم
2.13
اوسنی قیمت
132.768
ګټه ترې واخله
133.175
خریداری کول
1.64
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
133.491
132.768
0.000
133.175
ګټه
-10.71 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
133.491
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-10.71 USD
د سوداګرۍ حجم
1.64
اوسنی قیمت
132.768
ګټه ترې واخله
133.175
خریداری کول
1.26
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
133.585
132.768
0.000
133.175
ګټه
-9.30 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
133.585
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.30 USD
د سوداګرۍ حجم
1.26
اوسنی قیمت
132.768
ګټه ترې واخله
133.175
خریداری کول
3.26
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۰
1.21130
1.19960
0.00000
1.20593
ګټه
-38.14 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21130
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-38.14 USD
د سوداګرۍ حجم
3.26
اوسنی قیمت
1.19960
ګټه ترې واخله
1.20593
خریداری کول
2.5
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
1.21241
1.19960
0.00000
1.20593
ګټه
-32.03 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21241
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-32.03 USD
د سوداګرۍ حجم
2.5
اوسنی قیمت
1.19960
ګټه ترې واخله
1.20593
خریداری کول
1.93
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
1.21341
1.19960
0.00000
1.20593
ګټه
-26.65 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21341
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-26.65 USD
د سوداګرۍ حجم
1.93
اوسنی قیمت
1.19960
ګټه ترې واخله
1.20593
خریداری کول
1.71
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۱
1.21431
1.19960
0.00000
1.20593
ګټه
-25.15 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21431
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-25.15 USD
د سوداګرۍ حجم
1.71
اوسنی قیمت
1.19960
ګټه ترې واخله
1.20593
خریداری کول
1.14
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
1.21339
1.19960
0.00000
1.20593
ګټه
-15.72 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21339
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-15.72 USD
د سوداګرۍ حجم
1.14
اوسنی قیمت
1.19960
ګټه ترې واخله
1.20593
خرڅول
36
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
128.556
132.794
0.000
128.086
ګټه
-1 378.36 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.556
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1 378.36 USD
د سوداګرۍ حجم
36
اوسنی قیمت
132.794
ګټه ترې واخله
128.086