د ډیمو حالت
خریداری کول
3.76
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۰
1.17318
1.17239
0.00000
1.17821
ګټه
-2.97 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17318
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.97 USD
د سوداګرۍ حجم
3.76
اوسنی قیمت
1.17239
ګټه ترې واخله
1.17821
خریداری کول
1.12
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
109.919
109.862
0.000
110.075
ګټه
-0.58 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
109.919
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.58 USD
د سوداګرۍ حجم
1.12
اوسنی قیمت
109.862
ګټه ترې واخله
110.075
خریداری کول
1.89
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۰
129.035
128.822
0.000
129.516
ګټه
-3.66 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
129.035
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.66 USD
د سوداګرۍ حجم
1.89
اوسنی قیمت
128.822
ګټه ترې واخله
129.516
خرڅول
0.66
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
129.070
128.976
0.000
0.000
ګټه
0.56 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.070
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.56 USD
د سوداګرۍ حجم
0.66
اوسنی قیمت
128.976
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.9
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
1.17418
1.17279
1.17417
0.00000
ګټه
1.25 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17418
د تاوان مخه ونیسئ
1.17417
ګټه
1.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.9
اوسنی قیمت
1.17279
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
2.9
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
1.17490
1.17239
0.00000
1.17821
ګټه
-7.28 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17490
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-7.28 USD
د سوداګرۍ حجم
2.9
اوسنی قیمت
1.17239
ګټه ترې واخله
1.17821
خریداری کول
1.45
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
129.276
128.822
0.000
129.516
ګټه
-5.99 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
129.276
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-5.99 USD
د سوداګرۍ حجم
1.45
اوسنی قیمت
128.822
ګټه ترې واخله
129.516
خریداری کول
1.12
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
129.468
128.822
0.000
129.516
ګټه
-6.59 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
129.468
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-6.59 USD
د سوداګرۍ حجم
1.12
اوسنی قیمت
128.822
ګټه ترې واخله
129.516
خرڅول
0.6
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
1.17609
1.17279
1.17417
0.00000
ګټه
1.98 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.17609
د تاوان مخه ونیسئ
1.17417
ګټه
1.98 USD
د سوداګرۍ حجم
0.6
اوسنی قیمت
1.17279
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
5.38
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۳
110.062
109.962
0.000
109.626
ګټه
4.89 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.062
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
4.89 USD
د سوداګرۍ حجم
5.38
اوسنی قیمت
109.962
ګټه ترې واخله
109.626
خریداری کول
0.99
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
110.034
109.862
0.000
110.075
ګټه
-1.55 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
110.034
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.55 USD
د سوداګرۍ حجم
0.99
اوسنی قیمت
109.862
ګټه ترې واخله
110.075
خریداری کول
0.99
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
129.678
128.822
0.000
129.516
ګټه
-7.71 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
129.678
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.71 USD
د سوداګرۍ حجم
0.99
اوسنی قیمت
128.822
ګټه ترې واخله
129.516
خرڅول
4.14
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
109.957
109.962
0.000
109.626
ګټه
-0.19 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.957
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.19 USD
د سوداګرۍ حجم
4.14
اوسنی قیمت
109.962
ګټه ترې واخله
109.626
خریداری کول
0.66
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۱
129.455
128.822
0.000
129.516
ګټه
-3.80 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
129.455
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.80 USD
د سوداګرۍ حجم
0.66
اوسنی قیمت
128.822
ګټه ترې واخله
129.516
خریداری کول
0.66
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۰
109.893
109.862
0.000
110.075
ګټه
-0.19 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
109.893
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.19 USD
د سوداګرۍ حجم
0.66
اوسنی قیمت
109.862
ګټه ترې واخله
110.075
خرڅول
3.14
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
109.812
109.962
0.000
109.626
ګټه
-4.28 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.812
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-4.28 USD
د سوداګرۍ حجم
3.14
اوسنی قیمت
109.962
ګټه ترې واخله
109.626
خرڅول
2.41
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
109.637
109.962
0.000
109.626
ګټه
-7.12 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.637
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.12 USD
د سوداګرۍ حجم
2.41
اوسنی قیمت
109.962
ګټه ترې واخله
109.626
خرڅول
1.86
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
109.527
109.962
0.000
109.626
ګټه
-7.36 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.527
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.36 USD
د سوداګرۍ حجم
1.86
اوسنی قیمت
109.962
ګټه ترې واخله
109.626
خریداری کول
2.23
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
1.17640
1.17239
0.00000
1.17821
ګټه
-8.94 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17640
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.94 USD
د سوداګرۍ حجم
2.23
اوسنی قیمت
1.17239
ګټه ترې واخله
1.17821
خریداری کول
1.71
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
1.17775
1.17239
0.00000
1.17821
ګټه
-9.17 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17775
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-9.17 USD
د سوداګرۍ حجم
1.71
اوسنی قیمت
1.17239
ګټه ترې واخله
1.17821
خریداری کول
1.32
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
1.17911
1.17239
0.00000
1.17821
ګټه
-8.87 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17911
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.87 USD
د سوداګرۍ حجم
1.32
اوسنی قیمت
1.17239
ګټه ترې واخله
1.17821
خرڅول
1.43
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
109.290
109.962
0.000
109.626
ګټه
-8.74 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.290
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.74 USD
د سوداګرۍ حجم
1.43
اوسنی قیمت
109.962
ګټه ترې واخله
109.626
خرڅول
1.46
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
109.156
109.962
0.000
109.626
ګټه
-10.70 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.156
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-10.70 USD
د سوداګرۍ حجم
1.46
اوسنی قیمت
109.962
ګټه ترې واخله
109.626
خرڅول
0.98
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
109.316
109.962
0.000
109.626
ګټه
-5.76 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.316
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-5.76 USD
د سوداګرۍ حجم
0.98
اوسنی قیمت
109.962
ګټه ترې واخله
109.626
خرڅول
0.65
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۰
109.494
109.962
0.000
109.626
ګټه
-2.77 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.494
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.77 USD
د سوداګرۍ حجم
0.65
اوسنی قیمت
109.962
ګټه ترې واخله
109.626
خریداری کول
1
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۰۲
1.18092
1.17239
0.00000
1.17821
ګټه
-8.53 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.18092
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.53 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
1.17239
ګټه ترې واخله
1.17821
خریداری کول
0.77
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
1.18265
1.17239
0.00000
1.17821
ګټه
-7.90 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.18265
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-7.90 USD
د سوداګرۍ حجم
0.77
اوسنی قیمت
1.17239
ګټه ترې واخله
1.17821
خریداری کول
0.59
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
1.18428
1.17239
0.00000
1.17821
ګټه
-7.02 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.18428
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-7.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.59
اوسنی قیمت
1.17239
ګټه ترې واخله
1.17821