د ډیمو حالت
خریداری کول
1.3
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۸
1.21405
1.21380
0.00000
0.00000
ګټه
-0.33 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21405
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.33 USD
د سوداګرۍ حجم
1.3
اوسنی قیمت
1.21380
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
2.41
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۲
1.21382
1.21367
0.00000
1.21022
ګټه
0.36 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21382
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.36 USD
د سوداګرۍ حجم
2.41
اوسنی قیمت
1.21367
ګټه ترې واخله
1.21022
خرڅول
2.64
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
132.658
132.645
0.000
132.184
ګټه
0.31 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.658
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.31 USD
د سوداګرۍ حجم
2.64
اوسنی قیمت
132.645
ګټه ترې واخله
132.184
خریداری کول
1.43
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
132.619
132.673
132.561
0.000
ګټه
0.71 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.619
د تاوان مخه ونیسئ
132.561
ګټه
0.71 USD
د سوداګرۍ حجم
1.43
اوسنی قیمت
132.673
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
1.04
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰
1.21254
1.21259
0.00000
0.00000
ګټه
0.05 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.21254
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.05 USD
د سوداګرۍ حجم
1.04
اوسنی قیمت
1.21259
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
2.09
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۲
1.21255
1.21367
0.00000
1.21022
ګټه
-2.34 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21255
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.34 USD
د سوداګرۍ حجم
2.09
اوسنی قیمت
1.21367
ګټه ترې واخله
1.21022
خریداری کول
1.73
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۸
109.326
109.339
0.000
109.556
ګټه
0.21 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
109.326
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.21 USD
د سوداګرۍ حجم
1.73
اوسنی قیمت
109.339
ګټه ترې واخله
109.556
خرڅول
1.82
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۸
1.21108
1.21367
0.00000
1.21022
ګټه
-4.71 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.21108
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4.71 USD
د سوداګرۍ حجم
1.82
اوسنی قیمت
1.21367
ګټه ترې واخله
1.21022
خریداری کول
1.51
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
109.426
109.327
0.000
109.556
ګټه
-1.37 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
109.426
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.37 USD
د سوداګرۍ حجم
1.51
اوسنی قیمت
109.327
ګټه ترې واخله
109.556
خریداری کول
1.14
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
132.459
132.682
132.565
0.000
ګټه
2.32 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
132.459
د تاوان مخه ونیسئ
132.565
ګټه
2.32 USD
د سوداګرۍ حجم
1.14
اوسنی قیمت
132.682
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
1.58
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۱
1.20964
1.21364
0.00000
1.21022
ګټه
-6.32 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20964
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.32 USD
د سوداګرۍ حجم
1.58
اوسنی قیمت
1.21364
ګټه ترې واخله
1.21022
خرڅول
1.38
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
1.20820
1.21363
0.00000
1.21022
ګټه
-7.49 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20820
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-7.49 USD
د سوداګرۍ حجم
1.38
اوسنی قیمت
1.21363
ګټه ترې واخله
1.21022
خرڅول
1.2
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
1.20685
1.21363
0.00000
1.21022
ګټه
-8.14 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20685
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.14 USD
د سوداګرۍ حجم
1.2
اوسنی قیمت
1.21363
ګټه ترې واخله
1.21022
خرڅول
1.04
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۳
1.20551
1.21363
0.00000
1.21022
ګټه
-8.44 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.20551
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.44 USD
د سوداګرۍ حجم
1.04
اوسنی قیمت
1.21363
ګټه ترې واخله
1.21022
خریداری کول
1.31
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
109.517
109.316
0.000
109.556
ګټه
-2.41 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
109.517
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.41 USD
د سوداګرۍ حجم
1.31
اوسنی قیمت
109.316
ګټه ترې واخله
109.556
خرڅول
2.29
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
132.540
132.646
0.000
132.184
ګټه
-2.22 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.540
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-2.22 USD
د سوداګرۍ حجم
2.29
اوسنی قیمت
132.646
ګټه ترې واخله
132.184
خریداری کول
1.14
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۵
109.671
109.316
0.000
109.556
ګټه
-3.70 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
109.671
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.70 USD
د سوداګرۍ حجم
1.14
اوسنی قیمت
109.316
ګټه ترې واخله
109.556
خرڅول
4.61
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۱
109.647
109.389
0.000
109.057
ګټه
10.87 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.647
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
10.87 USD
د سوداګرۍ حجم
4.61
اوسنی قیمت
109.389
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
4.01
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۲
109.508
109.377
0.000
109.057
ګټه
4.80 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.508
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
4.80 USD
د سوداګرۍ حجم
4.01
اوسنی قیمت
109.377
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
3.46
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۲
109.375
109.378
0.000
109.057
ګټه
-0.09 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.375
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.09 USD
د سوداګرۍ حجم
3.46
اوسنی قیمت
109.378
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
3.01
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
109.250
109.376
0.000
109.057
ګټه
-3.47 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.250
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-3.47 USD
د سوداګرۍ حجم
3.01
اوسنی قیمت
109.376
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
1.98
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۰
132.357
132.651
0.000
132.184
ګټه
-5.32 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.357
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-5.32 USD
د سوداګرۍ حجم
1.98
اوسنی قیمت
132.651
ګټه ترې واخله
132.184
خرڅول
1.72
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۱
132.177
132.649
0.000
132.184
ګټه
-7.42 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.177
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.42 USD
د سوداګرۍ حجم
1.72
اوسنی قیمت
132.649
ګټه ترې واخله
132.184
خرڅول
1.49
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
132.064
132.647
0.000
132.184
ګټه
-7.94 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.064
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.94 USD
د سوداګرۍ حجم
1.49
اوسنی قیمت
132.647
ګټه ترې واخله
132.184
خرڅول
2.61
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
109.121
109.372
0.000
109.057
ګټه
-5.99 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.121
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-5.99 USD
د سوداګرۍ حجم
2.61
اوسنی قیمت
109.372
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
1.3
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
131.928
132.649
0.000
132.184
ګټه
-8.57 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.928
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.57 USD
د سوداګرۍ حجم
1.3
اوسنی قیمت
132.649
ګټه ترې واخله
132.184
خرڅول
1.12
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
131.769
132.655
0.000
132.184
ګټه
-9.08 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.769
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.08 USD
د سوداګرۍ حجم
1.12
اوسنی قیمت
132.655
ګټه ترې واخله
132.184
خرڅول
2.25
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
108.886
109.362
0.000
109.057
ګټه
-9.79 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
108.886
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-9.79 USD
د سوداګرۍ حجم
2.25
اوسنی قیمت
109.362
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
1.96
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
108.768
109.374
0.000
109.057
ګټه
-10.86 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
108.768
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-10.86 USD
د سوداګرۍ حجم
1.96
اوسنی قیمت
109.374
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
1.7
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۲
108.650
109.384
0.000
109.057
ګټه
-11.41 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
108.650
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-11.41 USD
د سوداګرۍ حجم
1.7
اوسنی قیمت
109.384
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
1.48
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
108.515
109.377
0.000
109.057
ګټه
-11.66 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
108.515
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-11.66 USD
د سوداګرۍ حجم
1.48
اوسنی قیمت
109.377
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
1.39
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۴
108.400
109.374
0.000
109.057
ګټه
-12.38 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
108.400
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-12.38 USD
د سوداګرۍ حجم
1.39
اوسنی قیمت
109.374
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
1.12
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۲
108.569
109.358
0.000
109.057
ګټه
-8.08 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
108.569
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-8.08 USD
د سوداګرۍ حجم
1.12
اوسنی قیمت
109.358
ګټه ترې واخله
109.057
خرڅول
40.18
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
128.556
132.623
0.000
128.086
ګټه
-1 494.22 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.556
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1 494.22 USD
د سوداګرۍ حجم
40.18
اوسنی قیمت
132.623
ګټه ترې واخله
128.086