د ډیمو حالت
خریداری کول
1
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
788.98
739.20
0.00
0.00
ګټه
-50.03 USD
#TSLA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
788.98
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-50.03 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
739.20
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
130.14
134.05
0.00
0.00
ګټه
3.66 USD
#AAPL
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
130.14
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
3.66 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
134.05
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
342.45
231.78
0.00
0.00
ګټه
-110.92 USD
#SNOW
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
342.45
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-110.92 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
231.78
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
380.00
231.78
0.00
0.00
ګټه
-148.47 USD
#SNOW
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
380.00
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-148.47 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
231.78
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
121.61
134.05
0.00
0.00
ګټه
12.19 USD
#AAPL
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
121.61
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
12.19 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
134.05
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
322.78
231.78
0.00
0.00
ګټه
-91.25 USD
#SNOW
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
322.78
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-91.25 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
231.78
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
115.35
134.05
0.00
0.00
ګټه
18.45 USD
#AAPL
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
115.35
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
18.45 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
134.05
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۵
15.78
17.46
0.00
0.00
ګټه
1.43 USD
#AGNC
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
15.78
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
1.43 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
17.46
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
39.51
38.55
0.00
0.00
ګټه
-1.21 USD
#PFE
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
39.51
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-1.21 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
38.55
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
129.05
134.05
0.00
0.00
ګټه
4.75 USD
#AAPL
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
129.05
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
4.75 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
134.05
ګټه ترې واخله
0.00