د ډیمو حالت
خریداری کول
1
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
37.07
36.16
0.00
0.00
ګټه
-1.16 USD
#PFE
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
37.07
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-1.16 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
36.16
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
495.05
418.70
0.00
0.00
ګټه
-76.60 USD
#TSLA
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
495.05
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-76.60 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
418.70
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
129.05
114.03
0.00
0.00
ګټه
-15.27 USD
#AAPL
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
129.05
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-15.27 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
114.03
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۲
294.85
261.90
0.00
0.00
ګټه
-33.20 USD
#FB
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
294.85
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-33.20 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
261.90
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۳
281.03
261.90
0.00
0.00
ګټه
-19.38 USD
#FB
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
281.03
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-19.38 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
261.90
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۰۰
25.50
23.68
0.00
0.00
ګټه
-2.07 USD
#BAC
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
25.50
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-2.07 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
23.68
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
6.16
6.02
0.00
0.00
ګټه
-0.39 USD
#GE
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
6.16
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.39 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
6.02
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
6.16
6.02
0.00
0.00
ګټه
-0.39 USD
#GE
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
6.16
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.39 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
6.02
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۱
3371.7
3210.6
0.0
0.0
ګټه
-19.41 USD
SX5E
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
3371.7
د تاوان مخه ونیسئ
0.0
ګټه
-19.41 USD
د سوداګرۍ حجم
1
اوسنی قیمت
3210.6
ګټه ترې واخله
0.0
خریداری کول
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.33839
0.00000
0.00000
ګټه
770.96 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.32814
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
770.96 USD
د سوداګرۍ حجم
1.02
اوسنی قیمت
1.33839
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
105.708
0.000
0.000
ګټه
28.41 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
108.722
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
28.41 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
105.708
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.02
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
1.00598
0.91991
0.00000
0.00000
ګټه
-187.33 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.00598
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-187.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91991
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
1.13005
1.17459
0.00000
0.00000
ګټه
-133.92 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.13005
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-133.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.17459
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
1.14297
1.17459
0.00000
0.00000
ګټه
-63.44 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.14297
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-63.44 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.17459
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
1.1
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
0.71324
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-39.60 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.71324
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-39.60 USD
د سوداګرۍ حجم
1.1
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
0.71257
0.71347
0.00000
0.00000
ګټه
1.60 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.71257
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.71347
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
1.14105
1.17456
0.00000
0.00000
ګټه
66.82 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.14105
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
66.82 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.17456
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.16
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
1.33712
1.33839
0.00000
0.00000
ګټه
13.58 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.33712
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
13.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.16
اوسنی قیمت
1.33839
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.4
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
1.05685
1.08025
0.00000
0.00000
ګټه
-626.26 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.05685
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-626.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
1.08025
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
1.05758
1.08017
0.00000
0.00000
ګټه
29.44 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.05758
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
29.44 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08017
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
1.13925
1.17459
0.00000
0.00000
ګټه
-70.88 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.13925
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-70.88 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.17459
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
1.33741
1.33843
0.00000
0.00000
ګټه
-1.72 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.33741
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.33843
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
0.89475
0.91326
0.00000
0.00000
ګټه
141.63 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.89475
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
141.63 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
0.91326
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
0.67465
0.66054
0.00000
0.00000
ګټه
56.04 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67465
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
56.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
0.66054
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
1.27302
1.28611
0.00000
0.00000
ګټه
-52.76 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.27302
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-52.76 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.28611
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
1.25437
1.18315
0.00000
0.00000
ګټه
1 235.49 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.25437
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1 235.49 USD
د سوداګرۍ حجم
0.16
اوسنی قیمت
1.18315
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
0.67398
0.66050
0.00000
0.00000
ګټه
-27.16 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.67398
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-27.16 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.66050
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
1.27233
1.28608
0.00000
0.00000
ګټه
27.30 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.27233
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
27.30 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.28608
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.66
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
0.71045
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-207.90 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.71045
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-207.90 USD
د سوداګرۍ حجم
0.66
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
1.26947
1.28611
0.00000
0.00000
ګټه
-33.48 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.26947
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-33.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.28611
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
0.67161
0.66054
0.00000
0.00000
ګټه
21.94 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67161
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
21.94 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.66054
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.4
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
0.70768
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-236.80 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.70768
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-236.80 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
1.26586
1.28611
0.00000
0.00000
ګټه
-40.70 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.26586
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-40.70 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.28611
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
1.34184
1.33839
0.00000
0.00000
ګټه
-26.78 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.34184
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-26.78 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.33839
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
1.05438
1.08025
0.00000
0.00000
ګټه
-414.92 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.05438
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-414.92 USD
د سوداګرۍ حجم
0.24
اوسنی قیمت
1.08025
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
1.26228
1.28611
0.00000
0.00000
ګټه
-95.72 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.26228
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-95.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.28611
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
0.89846
0.91326
0.00000
0.00000
ګټه
75.33 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.89846
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
75.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
0.91326
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
1.25226
1.18307
0.00000
0.00000
ګټه
-150.82 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.25226
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-150.82 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.18307
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
0.89922
0.91330
0.00000
0.00000
ګټه
-36.62 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.89922
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-36.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91330
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
1.05177
1.08025
0.00000
0.00000
ګټه
-304.19 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.05177
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-304.19 USD
د سوداګرۍ حجم
0.16
اوسنی قیمت
1.08025
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
0.70508
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-204.48 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.70508
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-204.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.24
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
1.34661
1.33839
0.00000
0.00000
ګټه
-37.45 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.34661
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-37.45 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.33839
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
0.70224
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-181.76 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.70224
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-181.76 USD
د سوداګرۍ حجم
0.16
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
1.25093
1.18315
0.00000
0.00000
ګټه
734.79 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.25093
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
734.79 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.18315
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
0.66857
0.66054
0.00000
0.00000
ګټه
15.86 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.66857
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
15.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.66054
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
1.24729
1.18315
0.00000
0.00000
ګټه
417.13 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.24729
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
417.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.18315
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
1.12601
1.08049
0.00000
0.00000
ګټه
-99.37 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.12601
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-99.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08049
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
0.69955
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-140.50 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69955
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-140.50 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
1.35133
1.33839
0.00000
0.00000
ګټه
-39.07 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.35133
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-39.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.33839
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
1.12451
1.08053
0.00000
0.00000
ګټه
95.21 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.12451
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
95.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08053
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
1.24379
1.18315
0.00000
0.00000
ګټه
262.87 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.24379
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
262.87 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.18315
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
0.90200
0.91326
0.00000
0.00000
ګټه
28.56 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.90200
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
28.56 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91326
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
1.35610
1.33839
0.00000
0.00000
ګټه
-26.66 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.35610
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-26.66 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.33839
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
1.04917
1.08025
0.00000
0.00000
ګټه
-207.29 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.04917
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-207.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.08025
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
0.69689
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-100.26 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69689
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-100.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
0.98481
0.91991
0.00000
0.00000
ګټه
-141.30 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.98481
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-141.30 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91991
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
0.69417
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-77.72 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69417
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-77.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
1.04655
1.08025
0.00000
0.00000
ګټه
-134.76 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.04655
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-134.76 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.08025
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
1.24022
1.18315
0.00000
0.00000
ګټه
123.68 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.24022
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
123.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.18315
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
0.69146
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-44.28 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69146
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-44.28 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
1.04424
1.08025
0.00000
0.00000
ګټه
-95.94 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.04424
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-95.94 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.08025
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
1.04150
1.08025
0.00000
0.00000
ګټه
-51.60 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.04150
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-51.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08025
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
1.03891
1.08025
0.00000
0.00000
ګټه
-55.02 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.03891
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-55.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08025
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
1.03630
1.08025
0.00000
0.00000
ګټه
-58.46 USD
AUDNZD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.03630
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-58.46 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08025
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
0.68874
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-49.72 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68874
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-49.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
0.90588
0.91326
0.00000
0.00000
ګټه
18.58 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.90588
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
18.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91326
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
1.23659
1.18315
0.00000
0.00000
ګټه
115.78 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.23659
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
115.78 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.18315
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
0.90950
0.91326
0.00000
0.00000
ګټه
9.27 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.90950
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
9.27 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91326
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
1.23279
1.18315
0.00000
0.00000
ګټه
107.52 USD
GBPCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.23279
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
107.52 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.18315
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
0.68584
0.71350
0.00000
0.00000
ګټه
-55.52 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68584
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-55.52 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.71350
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
1.12102
1.08053
0.00000
0.00000
ګټه
87.63 USD
EURCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.12102
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
87.63 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.08053
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
0.66526
0.66054
0.00000
0.00000
ګټه
9.24 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.66526
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
9.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.66054
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
0.98931
0.91993
0.00000
0.00000
ګټه
150.64 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.98931
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
150.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91993
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
0.98847
0.91991
0.00000
0.00000
ګټه
-149.26 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.98847
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-149.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91991
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
0.98559
0.91993
0.00000
0.00000
ګټه
142.55 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.98559
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
142.55 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91993
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
0.98205
0.91993
0.00000
0.00000
ګټه
134.85 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.98205
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
134.85 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.91993
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
1.36080
1.33839
0.00000
0.00000
ګټه
-33.69 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36080
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-33.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.33839
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
1.36548
1.33839
0.00000
0.00000
ګټه
-40.68 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36548
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-40.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.33839
ګټه ترې واخله
0.00000