د ډیمو حالت
خریداری کول
0.05
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۱:۲۰
0.90532
0.90301
0.00000
0.00000
ګټه
-0.13 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.90532
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
0.90301
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.05
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۲۳:۱۹
151.533
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.22 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۲۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.533
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.22 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.05
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۲۴
0.90548
0.90301
0.00000
0.00000
ګټه
-0.14 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.90548
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
0.90301
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.05
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۰۶
0.90548
0.90301
0.00000
0.00000
ګټه
-0.14 USD
USDCHF
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.90548
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
0.90301
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.06
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۱۲
151.578
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.24 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.578
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.05
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۳۹
1.25326
1.25120
0.00000
0.00000
ګټه
-0.08 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.25326
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.08 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.25120
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۲۸
151.420
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.11 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.420
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶
151.427
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.05 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.427
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.05 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۰۱
151.461
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.05 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.461
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.05 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.03
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۵۰
151.264
152.013
0.000
149.700
ګټه
-0.21 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.264
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
149.700
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۲۰
151.255
152.013
0.000
149.700
ګټه
-0.07 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.255
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
149.700
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۱۱
151.252
152.013
0.000
149.700
ګټه
-0.07 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.252
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
149.700
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۳۸
151.240
152.013
0.000
149.700
ګټه
-0.07 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
151.240
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
149.700
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۲
150.873
152.013
0.000
149.700
ګټه
-0.10 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
150.873
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
149.700
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۰۵
150.892
152.013
0.000
149.700
ګټه
-0.10 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
150.892
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
149.700
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۰۱
150.889
152.013
0.000
149.700
ګټه
-0.10 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
150.889
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
149.700
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۵۱
149.863
152.013
0.000
149.700
ګټه
-0.20 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
149.863
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
149.700
خرڅول
0.05
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۸
0.68849
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.64 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68849
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۴۴
147.277
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.43 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
147.277
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.43 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۴۶
146.664
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.49 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
146.664
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.49 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۱
127.395
129.784
0.000
125.160
ګټه
-0.22 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
127.395
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.22 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
129.784
ګټه ترې واخله
125.160
خرڅول
0.01
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۴۱
146.480
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.51 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
146.480
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.51 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۹
144.564
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.68 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
144.564
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۵
142.547
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.87 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
142.547
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.87 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۱۱
142.346
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.89 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
142.346
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.89 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۴۷
141.266
152.013
0.000
0.000
ګټه
-0.98 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
141.266
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.98 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.013
ګټه ترې واخله
0.000
خریداری کول
0.01
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۲
1.28769
1.25120
0.00000
0.00000
ګټه
-0.29 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.28769
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.25120
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۵
1.30995
1.25120
0.00000
0.00000
ګټه
-0.47 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.30995
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.47 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.25120
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۰
1.30993
1.25120
0.00000
0.00000
ګټه
-0.47 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.30993
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.47 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.25120
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۷
0.69013
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.11 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.69013
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۴۳
0.68641
0.70127
0.00000
0.00000
ګټه
-0.15 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68641
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۶
0.68142
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.20 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68142
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۴
0.68142
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.20 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68142
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۹
0.68049
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.21 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68049
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۸
0.68049
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.21 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68049
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۸
0.67724
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.24 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67724
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۵
0.67724
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.24 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67724
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۲
0.67725
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.24 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67725
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۲
0.67639
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67639
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۲
0.67639
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67639
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۵۵
0.67630
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67630
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۵
0.67650
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67650
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۳۰
0.67651
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67651
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۲۹
0.67651
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67651
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۲۸
0.67657
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67657
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۵۰
0.67610
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67610
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۴۸
0.67610
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67610
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۱۲
0.67611
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67611
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۱۰
0.67610
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67610
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۲۲
0.67629
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67629
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۱۲
0.67626
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.25 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67626
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۱۱
0.67567
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.26 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67567
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۰۶
0.67528
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.26 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67528
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۴۰
0.67488
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.26 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67488
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۱۵
0.67478
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.26 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67478
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۱۰
0.67516
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.26 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67516
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۰۲
0.67512
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.26 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67512
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۵۹
0.67517
0.70127
0.00000
0.67450
ګټه
-0.26 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67517
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.70127
ګټه ترې واخله
0.67450
خریداری کول
0.01
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۰۵
1.32878
1.25120
0.00000
0.00000
ګټه
-0.62 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.32878
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.25120
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۴۵
1.34166
1.25120
0.00000
0.00000
ګټه
-0.72 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.34166
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.72 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.25120
ګټه ترې واخله
0.00000