د ډیمو حالت
خرڅول
0.02
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۲۱
132.324
132.557
0.000
0.000
ګټه
-4.26 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.324
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-4.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۵۹
132.136
132.557
0.000
0.000
ګټه
-7.69 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
132.136
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-7.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۴۵
131.774
132.557
0.000
0.000
ګټه
-14.31 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.774
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-14.31 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۸:۵۲
131.491
132.557
0.000
0.000
ګټه
-19.48 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.491
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-19.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۳
131.062
132.557
0.000
0.000
ګټه
-27.33 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.062
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-27.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۶
131.030
132.557
0.000
0.000
ګټه
-27.91 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
131.030
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-27.91 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۳
130.904
132.557
0.000
0.000
ګټه
-30.22 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.904
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-30.22 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۴۱
130.875
132.557
0.000
0.000
ګټه
-30.75 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.875
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-30.75 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۹
130.752
132.557
0.000
0.000
ګټه
-32.99 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.752
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-32.99 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۵
130.733
132.557
0.000
0.000
ګټه
-33.34 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.733
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-33.34 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۵
130.819
132.557
0.000
0.000
ګټه
-31.77 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.819
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-31.77 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۰۲
130.709
132.557
0.000
0.000
ګټه
-33.78 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.709
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-33.78 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.02
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
130.699
132.557
0.000
0.000
ګټه
-33.96 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.699
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-33.96 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
132.557
ګټه ترې واخله
0.000