د ډیمو حالت
خرڅول
1.13
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۳۸
130.335
130.079
0.000
129.905
ګټه
2.60 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.335
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
2.60 USD
د سوداګرۍ حجم
1.13
اوسنی قیمت
130.079
ګټه ترې واخله
129.905
خریداری کول
0.13
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۷
1.35360
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.35360
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.11
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۲
1.35581
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.26 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.35581
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.11
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۴
1.35725
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.38 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.35725
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.38 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.09
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۴
1.35881
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.49 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.35881
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.49 USD
د سوداګرۍ حجم
0.09
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۵۸
130.247
130.051
0.000
130.445
ګټه
-0.02 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
130.247
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.051
ګټه ترې واخله
130.445
خرڅول
0.06
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۶
111.421
111.348
0.000
110.785
ګټه
0.04 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
111.421
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
111.348
ګټه ترې واخله
110.785
خرڅول
0.06
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۳
1.61216
1.61456
0.00000
1.60831
ګټه
-0.10 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.61216
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.61456
ګټه ترې واخله
1.60831
خریداری کول
0.08
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۲۷
1.36031
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.55 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36031
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.55 USD
د سوداګرۍ حجم
0.08
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.07
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۴۶
1.36155
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.57 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36155
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.57 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.06
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۰۰
1.36312
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.58 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36312
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.06
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۴
1.60967
1.61456
0.00000
1.60831
ګټه
-0.11 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.60967
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.61456
ګټه ترې واخله
1.60831
خریداری کول
0.05
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۱۷
1.36467
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.56 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36467
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.56 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.04
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۳
1.36617
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.51 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36617
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.51 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.03
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۵۳
1.36758
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.42 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36758
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۴
1.60526
1.61456
0.00000
1.60831
ګټه
-0.13 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.60526
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.61456
ګټه ترې واخله
1.60831
خرڅول
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۵
1.60016
1.61456
0.00000
1.60831
ګټه
-0.10 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.60016
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.61456
ګټه ترې واخله
1.60831
خرڅول
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
1.60052
1.61456
0.00000
1.60831
ګټه
-0.10 USD
EURAUD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.60052
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.61456
ګټه ترې واخله
1.60831
خرڅول
0.74
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۳۸
130.059
130.079
0.000
129.905
ګټه
-0.13 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
130.059
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.74
اوسنی قیمت
130.079
ګټه ترې واخله
129.905
خرڅول
0.05
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
111.167
111.348
0.000
110.785
ګټه
-0.08 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
111.167
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.08 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
111.348
ګټه ترې واخله
110.785
خرڅول
0.02
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۳۶
1.37202
1.35365
0.00000
0.00000
ګټه
0.37 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37202
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.35365
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.02
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
1.36915
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.31 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.36915
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.31 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
110.901
111.348
0.000
110.785
ګټه
-0.04 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.901
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
111.348
ګټه ترې واخله
110.785
خرڅول
0.01
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۱۰
1.37048
1.35365
0.00000
0.00000
ګټه
0.17 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37048
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.35365
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۰۹
1.37069
1.35342
0.00000
0.00000
ګټه
-0.17 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37069
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.35342
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.41
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۴۶
129.759
130.079
0.000
129.905
ګټه
-1.18 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.759
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.18 USD
د سوداګرۍ حجم
0.41
اوسنی قیمت
130.079
ګټه ترې واخله
129.905
خرڅول
0.03
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
110.669
111.348
0.000
110.785
ګټه
-0.18 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.669
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.18 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
111.348
ګټه ترې واخله
110.785
خریداری کول
0.1
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۸
0.92382
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
-0.13 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.92382
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
110.429
111.348
0.000
110.785
ګټه
-0.17 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.429
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
111.348
ګټه ترې واخله
110.785
خرڅول
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۳
110.228
111.348
0.000
110.785
ګټه
-0.20 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.228
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
111.348
ګټه ترې واخله
110.785
خرڅول
0.23
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۳۸
129.454
130.079
0.000
129.905
ګټه
-1.29 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.454
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.23
اوسنی قیمت
130.079
ګټه ترې واخله
129.905
خرڅول
0.13
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۸
129.155
130.079
0.000
129.905
ګټه
-1.08 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
129.155
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-1.08 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
130.079
ګټه ترې واخله
129.905
خرڅول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
110.022
111.348
0.000
110.785
ګټه
-0.12 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
110.022
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
111.348
ګټه ترې واخله
110.785
خرڅول
0.07
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۶
128.855
130.079
0.000
129.905
ګټه
-0.77 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.855
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.77 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
130.079
ګټه ترې واخله
129.905
کاپی
56.42 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۱:۱۷
189.47%
190.75%
0.00
0.00
ګټه
0.19 USD
Black_Clover
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.19 USD
د سوداګرۍ حجم
56.42 USD
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۳
109.773
111.348
0.000
110.785
ګټه
-0.14 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.773
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
111.348
ګټه ترې واخله
110.785
خرڅول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۰
109.778
111.348
0.000
110.785
ګټه
-0.14 USD
USDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
109.778
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
111.348
ګټه ترې واخله
110.785
خرڅول
0.04
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۲۳
128.556
130.079
0.000
129.905
ګټه
-0.55 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.556
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.55 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
130.079
ګټه ترې واخله
129.905
خرڅول
0.02
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۳۶
128.256
130.079
0.000
129.905
ګټه
-0.33 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
128.256
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
130.079
ګټه ترې واخله
129.905
خرڅول
0.01
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۴
127.957
130.079
0.000
129.905
ګټه
-0.19 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
127.957
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.19 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.079
ګټه ترې واخله
129.905
خریداری کول
0.1
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
0.87566
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
0.35 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.87566
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.35 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۳۹
0.96061
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
-0.50 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.96061
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.50 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
کاپی
100.00 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
31069.03%
33670.71%
0.00
0.00
ګټه
35.85 USD
ms
demaq
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
35.85 USD
د سوداګرۍ حجم
100.00 USD
ګټه ترې واخله
0.00
کاپی
94.79 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۵
76.68%
79.89%
0.00
0.00
ګټه
1.07 USD
DrMartin
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
1.07 USD
د سوداګرۍ حجم
94.79 USD
ګټه ترې واخله
0.00
کاپی
781.92 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۰
15.08%
15.32%
0.00
0.00
ګټه
-9.21 USD
DealX_Int
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-9.21 USD
د سوداګرۍ حجم
781.92 USD
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۳
1.03180
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
-1.21 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.03180
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.21 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۰
1.00000
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
-0.89 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.00000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.89 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۳
1.05000
0.91213
0.00000
0.00000
ګټه
-1.39 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.05000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.39 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91213
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۰
1.25282
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
-3.42 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.25282
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۵
1.16553
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
-2.55 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.16553
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.55 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۲
1.15035
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
-2.40 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.15035
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.40 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۲۷:۲۵
1.10000
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
-1.89 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۲۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.10000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.89 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۶
0.80042
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
1.10 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.80042
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۸
0.77500
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
1.36 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.77500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۳
0.75000
0.91223
0.00000
0.00000
ګټه
1.61 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.75000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1.61 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91223
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹
0.52500
0.91213
0.00000
0.00000
ګټه
3.86 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.52500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91213
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۱۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۰۸
0.57500
0.91213
0.00000
0.00000
ګټه
3.36 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.57500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91213
ګټه ترې واخله
0.00000
کاپی
61.30 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۴۶
1427.28%
1839.15%
0.00
0.00
ګټه
1.23 USD
DePapelFX
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
1.23 USD
د سوداګرۍ حجم
61.30 USD
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.1
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
0.72542
0.91213
0.00000
0.00000
ګټه
1.85 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.72542
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
1.85 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91213
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۷
0.67532
0.91213
0.00000
0.00000
ګټه
2.35 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.67532
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.35 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91213
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۸
0.62520
0.91213
0.00000
0.00000
ګټه
2.85 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.62520
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.85 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91213
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۱
0.55000
0.91213
0.00000
0.00000
ګټه
3.61 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.55000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3.61 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91213
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۹
0.60000
0.91213
0.00000
0.00000
ګټه
3.11 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.60000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
3.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91213
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۵۱
0.65000
0.91213
0.00000
0.00000
ګټه
2.61 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.65000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.61 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91213
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.1
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۱۸
0.70016
0.91213
0.00000
0.00000
ګټه
2.10 USD
XRPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.70016
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
2.10 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.91213
ګټه ترې واخله
0.00000