د ډیمو حالت
خرڅول
3.89
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۵
124.155
124.089
0.000
122.753
ګټه
2.26 USD
CHFJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
124.155
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
2.26 USD
د سوداګرۍ حجم
3.89
اوسنی قیمت
124.089
ګټه ترې واخله
122.753
خریداری کول
3.05
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۱
1.43225
1.43498
0.00000
1.44143
ګټه
6.76 USD
EURCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.43225
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
6.76 USD
د سوداګرۍ حجم
3.05
اوسنی قیمت
1.43498
ګټه ترې واخله
1.44143
خرڅول
3.89
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
123.781
124.089
0.000
122.753
ګټه
-10.53 USD
CHFJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
123.781
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-10.53 USD
د سوداګرۍ حجم
3.89
اوسنی قیمت
124.089
ګټه ترې واخله
122.753
خرڅول
3.68
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
92.428
92.353
0.000
91.446
ګټه
2.43 USD
CADJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
92.428
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
2.43 USD
د سوداګرۍ حجم
3.68
اوسنی قیمت
92.353
ګټه ترې واخله
91.446
خرڅول
3.89
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۰
123.496
124.089
0.000
122.753
ګټه
-20.27 USD
CHFJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
123.496
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-20.27 USD
د سوداګرۍ حجم
3.89
اوسنی قیمت
124.089
ګټه ترې واخله
122.753
خرڅول
3.68
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۷
92.163
92.353
0.000
91.445
ګټه
-6.14 USD
CADJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
92.163
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-6.14 USD
د سوداګرۍ حجم
3.68
اوسنی قیمت
92.353
ګټه ترې واخله
91.445
خرڅول
3.68
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۲
91.889
92.353
0.000
91.445
ګټه
-15.00 USD
CADJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
91.889
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-15.00 USD
د سوداګرۍ حجم
3.68
اوسنی قیمت
92.353
ګټه ترې واخله
91.445
خرڅول
3.89
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۴
123.204
124.089
0.000
122.753
ګټه
-30.25 USD
CHFJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
123.204
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-30.25 USD
د سوداګرۍ حجم
3.89
اوسنی قیمت
124.089
ګټه ترې واخله
122.753
خرڅول
3.68
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
91.545
92.353
0.000
91.446
ګټه
-26.13 USD
CADJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
91.545
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-26.13 USD
د سوداګرۍ حجم
3.68
اوسنی قیمت
92.353
ګټه ترې واخله
91.446
خرڅول
3.89
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۲:۰۸
122.870
124.089
0.000
122.754
ګټه
-41.66 USD
CHFJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
122.870
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-41.66 USD
د سوداګرۍ حجم
3.89
اوسنی قیمت
124.089
ګټه ترې واخله
122.754
خرڅول
3.89
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۵
122.575
124.089
0.000
122.754
ګټه
-51.75 USD
CHFJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
122.575
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-51.75 USD
د سوداګرۍ حجم
3.89
اوسنی قیمت
124.089
ګټه ترې واخله
122.754
خرڅول
3.89
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۶
122.300
124.089
0.000
122.752
ګټه
-61.15 USD
CHFJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
122.300
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-61.15 USD
د سوداګرۍ حجم
3.89
اوسنی قیمت
124.089
ګټه ترې واخله
122.752
خرڅول
3.68
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
91.246
92.353
0.000
91.446
ګټه
-35.79 USD
CADJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
91.246
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-35.79 USD
د سوداګرۍ حجم
3.68
اوسنی قیمت
92.353
ګټه ترې واخله
91.446
خریداری کول
3.05
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
1.43602
1.43498
0.00000
1.44143
ګټه
-2.57 USD
EURCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.43602
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.57 USD
د سوداګرۍ حجم
3.05
اوسنی قیمت
1.43498
ګټه ترې واخله
1.44143
خریداری کول
3.05
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۳
1.44041
1.43498
0.00000
1.44143
ګټه
-13.44 USD
EURCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.44041
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-13.44 USD
د سوداګرۍ حجم
3.05
اوسنی قیمت
1.43498
ګټه ترې واخله
1.44143