د ډیمو حالت
خریداری کول
0.27
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۰۱
1.16979
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-271.62 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.16979
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-271.62 USD
د سوداګرۍ حجم
0.27
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127
خریداری کول
0.19
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۱
1.17140
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-221.73 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17140
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-221.73 USD
د سوداګرۍ حجم
0.19
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127
خریداری کول
0.14
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۲۰
1.17222
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-174.86 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17222
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-174.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.14
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127
خریداری کول
0.1
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۰۱
1.17311
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-133.80 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17311
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-133.80 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127
خریداری کول
0.07
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
1.17391
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-99.26 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17391
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-99.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127
خریداری کول
0.05
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
1.17491
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-75.90 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17491
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-75.90 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127
خریداری کول
0.04
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
1.17605
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-65.28 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17605
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-65.28 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127
خریداری کول
0.03
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۱
1.17685
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-51.36 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17685
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-51.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127
خریداری کول
0.02
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۱
1.17776
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-36.06 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17776
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-36.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127
خریداری کول
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۴
1.17859
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-18.86 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17859
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-18.86 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127
خریداری کول
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
1.17940
1.15973
0.00000
1.17127
ګټه
-19.67 USD
EURUSDm
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.17940
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-19.67 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.15973
ګټه ترې واخله
1.17127