د ډیمو حالت
خرڅول
0.5
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۱۷
0.77797
0.77079
0.77717
0.00000
ګټه
3.59 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.77797
د تاوان مخه ونیسئ
0.77717
ګټه
3.59 USD
د سوداګرۍ حجم
0.5
اوسنی قیمت
0.77079
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۱
1.39939
1.39196
0.00000
1.40109
ګټه
-0.07 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.39939
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39196
ګټه ترې واخله
1.40109
خریداری کول
0.01
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۴۶
1.39879
1.39196
0.00000
1.40109
ګټه
-0.07 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.39879
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39196
ګټه ترې واخله
1.40109
خرڅول
0.25
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۴۵
1.39154
1.39220
0.00000
1.38462
ګټه
-0.17 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.39154
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.25
اوسنی قیمت
1.39220
ګټه ترې واخله
1.38462
خرڅول
0.17
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۵
1.38535
1.39220
0.00000
1.38462
ګټه
-1.16 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.38535
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.16 USD
د سوداګرۍ حجم
0.17
اوسنی قیمت
1.39220
ګټه ترې واخله
1.38462
خرڅول
0.11
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
1.38498
1.39220
0.00000
1.38462
ګټه
-0.79 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.38498
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.79 USD
د سوداګرۍ حجم
0.11
اوسنی قیمت
1.39220
ګټه ترې واخله
1.38462
خرڅول
0.07
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۱۱
1.38442
1.39220
0.00000
1.38462
ګټه
-0.54 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.38442
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.54 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.39220
ګټه ترې واخله
1.38462
خرڅول
0.05
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۵۴
1.38387
1.39220
0.00000
1.38462
ګټه
-0.42 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.38387
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1.39220
ګټه ترې واخله
1.38462
خرڅول
0.03
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۳۳
1.37973
1.39220
0.00000
1.38462
ګټه
-0.37 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37973
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.39220
ګټه ترې واخله
1.38462
خرڅول
0.02
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۱۶
1.37862
1.39220
0.00000
1.38462
ګټه
-0.27 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37862
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.27 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.39220
ګټه ترې واخله
1.38462
خرڅول
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۴۰
1.37804
1.39220
0.00000
1.38462
ګټه
-0.14 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37804
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39220
ګټه ترې واخله
1.38462
خرڅول
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۳۲
1.37742
1.39220
0.00000
1.38462
ګټه
-0.15 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37742
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39220
ګټه ترې واخله
1.38462
خرڅول
0.1
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۵
0.75923
0.77079
0.00000
0.00000
ګټه
-1.16 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.75923
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.16 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.77079
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.2
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۲۸
0.76100
0.77079
0.00000
0.00000
ګټه
-1.96 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.76100
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.96 USD
د سوداګرۍ حجم
0.2
اوسنی قیمت
0.77079
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.4
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۰۰
0.76122
0.77079
0.00000
0.00000
ګټه
-3.83 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.76122
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3.83 USD
د سوداګرۍ حجم
0.4
اوسنی قیمت
0.77079
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.1
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۰
0.75947
0.77079
0.00000
0.00000
ګټه
-1.13 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.75947
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.77079
ګټه ترې واخله
0.00000
کاپی
1 001.91 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۶
30.65%
-514.44%
0.00
0.00
ګټه
-190.89 USD
WIDOW
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-190.89 USD
د سوداګرۍ حجم
1 001.91 USD
ګټه ترې واخله
0.00