د ډیمو حالت
خریداری کول
0.01
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
1.39457
1.38978
0.00000
0.00000
ګټه
-4.79 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.39457
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4.79 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38978
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۷
1.38434
1.39088
0.00000
0.00000
ګټه
-6.54 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.38434
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.54 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۰
1.38000
1.39088
0.00000
0.00000
ګټه
-10.88 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.38000
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-10.88 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۳
1.37627
1.39088
0.00000
0.00000
ګټه
-14.61 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37627
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-14.61 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۱۸
1.36756
1.39088
0.00000
0.00000
ګټه
-23.32 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36756
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-23.32 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۵
1.36220
1.39088
0.00000
0.00000
ګټه
-28.68 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36220
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-28.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
1.40426
1.38978
0.00000
0.00000
ګټه
-14.48 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.40426
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-14.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38978
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
1.41110
1.38978
0.00000
0.00000
ګټه
-21.32 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41110
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-21.32 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38978
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
1.41681
1.38978
0.00000
1.41781
ګټه
-27.03 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41681
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-27.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38978
ګټه ترې واخله
1.41781
خریداری کول
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
1.42090
1.38978
0.00000
0.00000
ګټه
-31.12 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.42090
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-31.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38978
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
142.429
152.664
0.000
0.000
ګټه
-93.29 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
142.429
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-93.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.664
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
126.130
130.213
0.000
126.080
ګټه
-37.22 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
126.130
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-37.22 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.213
ګټه ترې واخله
126.080
خرڅول
0.01
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
1.35263
1.39088
0.00000
1.35160
ګټه
-38.25 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.35263
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-38.25 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
1.35160
خرڅول
0.01
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
140.388
152.664
0.000
0.000
ګټه
-111.90 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
140.388
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-111.90 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.664
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۳۶
73.498
76.540
0.000
73.398
ګټه
-27.73 USD
NZDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
73.498
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-27.73 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
76.540
ګټه ترې واخله
73.398
خرڅول
0.01
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
124.903
130.213
0.000
0.000
ګټه
-48.41 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
124.903
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-48.41 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.213
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
72.753
76.540
0.000
72.653
ګټه
-34.52 USD
NZDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
72.753
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-34.52 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
76.540
ګټه ترې واخله
72.653
خرڅول
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۵۰
0.68100
0.69783
0.00000
0.00000
ګټه
-16.83 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68100
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-16.83 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69783
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۴
0.67493
0.69783
0.00000
0.00000
ګټه
-22.90 USD
NZDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.67493
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-22.90 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.69783
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
1.30081
1.39088
0.00000
0.00000
ګټه
-90.07 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.30081
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-90.07 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
1.29177
1.39088
0.00000
0.00000
ګټه
-99.11 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.29177
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-99.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
1.28184
1.39088
0.00000
0.00000
ګټه
-109.04 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.28184
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-109.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
1.27642
1.39088
0.00000
0.00000
ګټه
-114.46 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.27642
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-114.46 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
1.27538
1.39088
0.00000
0.00000
ګټه
-115.50 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.27538
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-115.50 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.39088
ګټه ترې واخله
0.00000