د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۱
1.37721
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-3.59 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37721
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3.59 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۵۷
1.37305
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-7.75 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.37305
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-7.75 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۳۴
1.36595
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-14.85 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36595
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-14.85 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۵۹
1.36232
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-18.48 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36232
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-18.48 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۱۸
1.35112
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-29.68 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.35112
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-29.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۱۳
1.34546
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-35.34 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.34546
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-35.34 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵
1.34238
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-38.42 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.34238
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-38.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۵
1.38747
1.38057
0.00000
0.00000
ګټه
-6.90 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38747
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.90 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38057
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
1.40426
1.38057
0.00000
0.00000
ګټه
-23.69 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.40426
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-23.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38057
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
1.41110
1.38057
0.00000
0.00000
ګټه
-30.53 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41110
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-30.53 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38057
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
1.41681
1.38057
0.00000
1.41781
ګټه
-36.24 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41681
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-36.24 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38057
ګټه ترې واخله
1.41781
خریداری کول
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
1.42090
1.38057
0.00000
0.00000
ګټه
-40.33 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.42090
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-40.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38057
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
142.429
157.830
0.000
0.000
ګټه
-134.74 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
142.429
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-134.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
157.830
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
126.130
133.052
0.000
126.080
ګټه
-60.56 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
126.130
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-60.56 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
133.052
ګټه ترې واخله
126.080
خرڅول
0.01
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
140.388
157.830
0.000
0.000
ګټه
-152.60 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
140.388
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-152.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
157.830
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
124.903
133.052
0.000
0.000
ګټه
-71.29 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
124.903
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-71.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
133.052
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
72.753
81.965
0.000
72.653
ګټه
-80.60 USD
NZDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
72.753
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-80.60 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
81.965
ګټه ترې واخله
72.653
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
1.30081
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-79.99 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.30081
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-79.99 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
1.29177
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-89.03 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.29177
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-89.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
1.28184
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-98.96 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.28184
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-98.96 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
1.27642
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-104.38 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.27642
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-104.38 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
1.27538
1.38080
0.00000
0.00000
ګټه
-105.42 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.27538
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-105.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.38080
ګټه ترې واخله
0.00000