د ډیمو حالت
خرڅول
0.01
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۰
1.36822
1.37058
0.00000
0.00000
ګټه
-2.36 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36822
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.36 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37058
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۴۱
1.37254
1.37032
0.00000
0.00000
ګټه
-2.22 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37254
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.22 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37032
ګټه ترې واخله
0.00000
اخستل په
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۱۹
1.36322
1.37057
0.00000
0.00000
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
اخستل په
خلاصه بيه
1.36322
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37057
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۱۶
1.36407
1.37058
0.00000
0.00000
ګټه
-6.51 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.36407
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-6.51 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37058
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
1.37600
1.37032
0.00000
0.00000
ګټه
-5.68 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37600
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-5.68 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37032
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۸
1.37850
1.37032
0.00000
0.00000
ګټه
-8.18 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.37850
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-8.18 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37032
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۵
1.38747
1.37032
0.00000
0.00000
ګټه
-17.15 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.38747
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-17.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37032
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
1.40426
1.37032
0.00000
0.00000
ګټه
-33.94 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.40426
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-33.94 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37032
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
1.41110
1.37032
0.00000
0.00000
ګټه
-40.78 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41110
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-40.78 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37032
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
1.41681
1.37032
0.00000
1.41781
ګټه
-46.49 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.41681
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-46.49 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37032
ګټه ترې واخله
1.41781
خریداری کول
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
1.42090
1.37032
0.00000
0.00000
ګټه
-50.58 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.42090
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-50.58 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37032
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
142.429
152.453
0.000
0.000
ګټه
-90.12 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
142.429
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-90.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.453
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
126.130
130.049
0.000
126.080
ګټه
-35.23 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
126.130
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-35.23 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.049
ګټه ترې واخله
126.080
خرڅول
0.01
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
1.35263
1.37058
0.00000
1.35160
ګټه
-17.95 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.35263
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-17.95 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37058
ګټه ترې واخله
1.35160
خرڅول
0.01
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
140.388
152.453
0.000
0.000
ګټه
-108.47 USD
GBPJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
140.388
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-108.47 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
152.453
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
124.903
130.049
0.000
0.000
ګټه
-46.26 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
124.903
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-46.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
130.049
ګټه ترې واخله
0.000
خرڅول
0.01
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
72.753
78.063
0.000
72.653
ګټه
-47.74 USD
NZDJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
72.753
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-47.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
78.063
ګټه ترې واخله
72.653
خرڅول
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
1.30081
1.37058
0.00000
0.00000
ګټه
-69.77 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.30081
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-69.77 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37058
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
1.29177
1.37058
0.00000
0.00000
ګټه
-78.81 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.29177
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-78.81 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37058
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
1.28184
1.37058
0.00000
0.00000
ګټه
-88.74 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.28184
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-88.74 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37058
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
1.27642
1.37058
0.00000
0.00000
ګټه
-94.16 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.27642
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-94.16 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37058
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
1.27538
1.37058
0.00000
0.00000
ګټه
-95.20 USD
GBPUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.27538
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-95.20 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.37058
ګټه ترې واخله
0.00000