د ډیمو حالت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۴
خرڅول
0.01
1.38251
1.38153
ګټه
0.93 USD
GBPUSD
سودا
#164598258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38153
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
0.93 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۳۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خریداری کول
0.01
1.37578
1.37879
ګټه
2.96 USD
GBPUSD
سودا
#164585530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37879
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
2.96 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خریداری کول
0.01
1.37486
1.37879
ګټه
3.88 USD
GBPUSD
سودا
#164588029
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37486
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37879
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
3.88 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خریداری کول
0.01
1.37733
1.37879
ګټه
1.41 USD
GBPUSD
سودا
#164584072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37879
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.41 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خریداری کول
0.01
1.37634
1.37879
ګټه
2.40 USD
GBPUSD
سودا
#164585502
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37879
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
2.40 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۵
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خریداری کول
0.01
1.37534
1.37879
ګټه
3.40 USD
GBPUSD
سودا
#164587714
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37879
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
3.40 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خریداری کول
0.01
1.37786
1.37879
ګټه
0.88 USD
GBPUSD
سودا
#164580606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37879
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
0.88 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
خریداری کول
0.01
1.37683
1.37879
ګټه
1.91 USD
GBPUSD
سودا
#164585108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37683
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37879
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.91 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
خرڅول
0.01
1.38249
1.37851
ګټه
3.93 USD
GBPUSD
سودا
#164544278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38249
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37851
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
3.93 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
خرڅول
0.01
1.38003
1.37851
ګټه
1.47 USD
GBPUSD
سودا
#164541993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37851
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.47 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۱۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
خرڅول
0.01
1.38106
1.37851
ګټه
2.50 USD
GBPUSD
سودا
#164542904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38106
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37851
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
2.50 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۴۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
خرڅول
0.01
1.382
1.37851
ګټه
3.44 USD
GBPUSD
سودا
#164543943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37851
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
3.44 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
خرڅول
0.01
1.38051
1.37851
ګټه
1.95 USD
GBPUSD
سودا
#164542264
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38051
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37851
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.95 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۳۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
خرڅول
0.01
1.38147
1.37851
ګټه
2.91 USD
GBPUSD
سودا
#164543814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38147
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37851
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
2.91 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۰
خرڅول
0.01
1.37951
1.37851
ګټه
0.95 USD
GBPUSD
سودا
#164541949
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37951
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37851
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
0.95 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۱۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37579
1.37917
ګټه
3.33 USD
GBPUSD
سودا
#163469971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
3.33 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۱۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.3748
1.37917
ګټه
4.32 USD
GBPUSD
سودا
#163472241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
4.32 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37189
1.37917
ګټه
7.23 USD
GBPUSD
سودا
#164513357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
7.23 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37829
1.37917
ګټه
0.83 USD
GBPUSD
سودا
#163412270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37829
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
0.83 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۰۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37379
1.37917
ګټه
5.33 USD
GBPUSD
سودا
#163482295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37379
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
5.33 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۴۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37728
1.37917
ګټه
1.84 USD
GBPUSD
سودا
#163413584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.84 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۳۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37278
1.37917
ګټه
6.34 USD
GBPUSD
سودا
#163491780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37278
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
6.34 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۵۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37628
1.37917
ګټه
2.84 USD
GBPUSD
سودا
#163467805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37628
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
2.84 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۴۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37529
1.37917
ګټه
3.83 USD
GBPUSD
سودا
#163471193
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
3.83 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37228
1.37917
ګټه
6.84 USD
GBPUSD
سودا
#164501971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
6.84 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۲۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37428
1.37917
ګټه
4.84 USD
GBPUSD
سودا
#163481153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37428
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
4.84 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37778
1.37917
ګټه
1.34 USD
GBPUSD
سودا
#163412415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37778
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.34 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۳۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37363
1.37917
ګټه
5.49 USD
GBPUSD
سودا
#163482728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
5.49 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37685
1.37917
ګټه
2.27 USD
GBPUSD
سودا
#163467354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37685
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37917
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
2.27 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۵۸
خرڅول
0.01
1.37649
1.37511
ګټه
1.33 USD
GBPUSD
سودا
#164470809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37649
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37511
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.33 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۴۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۵۸
خرڅول
0.01
1.37602
1.37511
ګټه
0.86 USD
GBPUSD
سودا
#164470570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37602
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37511
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
0.86 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۱۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.36735
1.37317
ګټه
5.77 USD
GBPUSD
سودا
#164443590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36735
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
5.77 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۲:۵۴
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.37128
1.37317
ګټه
1.84 USD
GBPUSD
سودا
#163498913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37128
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.84 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۲۱
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.36945
1.37317
ګټه
3.67 USD
GBPUSD
سودا
#163780868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36945
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
3.67 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۴۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.37028
1.37317
ګټه
2.84 USD
GBPUSD
سودا
#163513061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37028
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
2.84 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۲۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.36778
1.37317
ګټه
5.34 USD
GBPUSD
سودا
#164442996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36778
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
5.34 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۵۹
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.37178
1.37317
ګټه
1.34 USD
GBPUSD
سودا
#163497368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37178
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.34 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.36988
1.37317
ګټه
3.24 USD
GBPUSD
سودا
#163780484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36988
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
3.24 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۲۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.37078
1.37317
ګټه
2.34 USD
GBPUSD
سودا
#163500077
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
2.34 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.36883
1.37317
ګټه
4.29 USD
GBPUSD
سودا
#163781113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
4.29 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۵۹
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.36841
1.37317
ګټه
4.71 USD
GBPUSD
سودا
#164438599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36841
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
4.71 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۲۵
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
خریداری کول
0.01
1.37228
1.37317
ګټه
0.84 USD
GBPUSD
سودا
#163495001
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37317
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
0.84 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۴۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۳
خرڅول
0.01
1.37199
1.37108
ګټه
0.86 USD
GBPUSD
سودا
#164429474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37199
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37108
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
0.86 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۳
خرڅول
0.01
1.37244
1.37108
ګټه
1.31 USD
GBPUSD
سودا
#164429584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37108
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.31 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خریداری کول
0.01
1.36382
1.36925
ګټه
5.38 USD
GBPUSD
سودا
#163881610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36925
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
5.38 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۵۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خریداری کول
0.01
1.36733
1.36924
ګټه
1.86 USD
GBPUSD
سودا
#163874846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36924
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
1.86 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خریداری کول
0.01
1.36278
1.36925
ګټه
6.42 USD
GBPUSD
سودا
#163882359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36278
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36925
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
6.42 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۱۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خریداری کول
0.01
1.36636
1.36925
ګټه
2.84 USD
GBPUSD
سودا
#163879056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36925
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
2.84 USD
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۰۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خریداری کول
0.01
1.36182
1.36925
ګټه
7.38 USD
GBPUSD
سودا
#164301939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36925
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
7.38 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۴۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
خریداری کول
0.01
1.36834
1.36924
ګټه
0.85 USD
GBPUSD
سودا
#163783222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36924
د کمیشن لګښتونه
-0.05 USD
ګټه
0.85 USD