د ډیمو حالت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۴
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۰۹
خرڅول
0.03
1.19277
1.23036
ګټه
-112.77 USD
EURUSDm
سودا
#65913652
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19277
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-112.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.23036
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-112.77 USD
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۹
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۹
خریداری کول
0.01
1.22614
1.22619
ګټه
0.05 USD
EURUSDm
سودا
#67205241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22619
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۱
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۱۱
خریداری کول
13
1.22711
1.22738
ګټه
351.00 USD
EURUSDm
سودا
#66733783
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
351.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۱۱
د سوداګرۍ حجم
13
بهر(وتل)
1.22738
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
351.00 USD
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۹
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۴۰
خرڅول
3.71
1.21445
1.21385
ګټه
222.60 USD
EURUSDm
سودا
#66831255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
222.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
3.71
بهر(وتل)
1.21385
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
222.60 USD
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۱
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۳
خریداری کول
3.71
1.21496
1.2145
ګټه
-170.66 USD
EURUSDm
سودا
#66830983
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21496
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-170.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
3.71
بهر(وتل)
1.2145
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-170.66 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۳۴
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۴۹
خرڅول
3.71
1.21988
1.21523
ګټه
1 725.15 USD
EURUSDm
سودا
#66633880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21988
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 725.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
3.71
بهر(وتل)
1.21523
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 725.15 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۰۸
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۷
خریداری کول
10
1.22699
1.22712
ګټه
130.00 USD
EURUSDm
سودا
#66732227
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
130.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.22712
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
130.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۱۶
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۰۷
خریداری کول
5
1.22658
1.22667
ګټه
45.00 USD
EURUSDm
سودا
#66730841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22658
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.22667
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
45.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۴۴
خریداری کول
5
1.22644
1.22645
ګټه
5.00 USD
EURUSDm
سودا
#66731968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22644
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.22645
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۴۷
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۰۱
خریداری کول
5
1.22644
1.22648
ګټه
20.00 USD
EURUSDm
سودا
#66731275
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22644
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.22648
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۲۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۰۶
خریداری کول
5
1.22602
1.2262
ګټه
90.00 USD
EURUSDm
سودا
#66729845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22602
ګټنه
0.00 USD
ټوله
90.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۱۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.2262
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
90.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۱۹
خریداری کول
5
1.22607
1.22623
ګټه
80.00 USD
EURUSDm
سودا
#66729944
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.22623
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
80.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۹
خریداری کول
0.01
1.22584
1.22624
ګټه
0.40 USD
EURUSDm
سودا
#66729596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22584
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22624
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۲۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۱
خریداری کول
5
1.22577
1.22578
ګټه
5.00 USD
EURUSDm
سودا
#66729525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22577
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.22578
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۷
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۳۴
خریداری کول
5
1.22557
1.22564
ګټه
35.00 USD
EURUSDm
سودا
#66729444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22557
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.22564
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۴
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.22501
1.22541
ګټه
0.40 USD
EURUSDm
سودا
#66728973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22501
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22541
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۷
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۰۹
خریداری کول
5
1.2252
1.2253
ګټه
50.00 USD
EURUSDm
سودا
#66729192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2252
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.2253
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
50.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۲۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۵۶
خریداری کول
5
1.22479
1.2251
ګټه
155.00 USD
EURUSDm
سودا
#66727228
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
155.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.2251
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
155.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۵
خریداری کول
0.01
1.22437
1.22477
ګټه
0.40 USD
EURUSDm
سودا
#66728596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22437
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22477
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۱۶
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۳۴
خریداری کول
3
1.22614
1.22589
ګټه
-75.00 USD
EURUSDm
سودا
#66726498
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-75.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.22589
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-75.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۹
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۹
خریداری کول
3
1.22594
1.22584
ګټه
-30.00 USD
EURUSDm
سودا
#66726422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-30.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۹
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.22584
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-30.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۱۰
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۴
خریداری کول
3
1.22558
1.22583
ګټه
75.00 USD
EURUSDm
سودا
#66717309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
75.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.22583
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
75.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
خریداری کول
0.01
1.22496
1.22562
ګټه
0.66 USD
EURUSDm
سودا
#66725529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22496
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22562
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.66 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
خریداری کول
0.01
1.22547
1.22562
ګټه
0.15 USD
EURUSDm
سودا
#66723142
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22547
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22562
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۸
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۵۴
خریداری کول
1
1.22509
1.22517
ګټه
8.00 USD
EURUSDm
سودا
#66720812
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22509
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.22517
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۰
خریداری کول
0.01
1.22506
1.22528
ګټه
0.22 USD
EURUSDm
سودا
#66720893
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22506
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22528
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۰
خریداری کول
0.01
1.2247
1.22528
ګټه
0.58 USD
EURUSDm
سودا
#66721370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22528
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.58 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۰۵
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۰۵
خریداری کول
0.01
1.22436
1.22476
ګټه
0.40 USD
EURUSDm
سودا
#66720541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22436
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22476
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۴۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۵۳
خریداری کول
3
1.22515
1.22518
ګټه
9.00 USD
EURUSDm
سودا
#66718375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22515
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.22518
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۵
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
خریداری کول
3
1.22598
1.22536
ګټه
-186.00 USD
EURUSDm
سودا
#66718055
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-186.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.22536
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-186.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۷
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۷
خریداری کول
3
1.22491
1.22557
ګټه
198.00 USD
EURUSDm
سودا
#66716738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22491
ګټنه
0.00 USD
ټوله
198.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.22557
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
198.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۲۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۲۴
خریداری کول
3
1.22445
1.22464
ګټه
57.00 USD
EURUSDm
سودا
#66715972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
57.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.22464
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
57.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۳۷
خریداری کول
0.01
1.22433
1.22473
ګټه
0.40 USD
EURUSDm
سودا
#66714522
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22433
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22473
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۹
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۲۱
خریداری کول
2
1.22445
1.22463
ګټه
36.00 USD
EURUSDm
سودا
#66714452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
36.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.22463
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
36.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۴۵
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۳۸
خریداری کول
2
1.22398
1.22417
ګټه
38.00 USD
EURUSDm
سودا
#66710670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22398
ګټنه
0.00 USD
ټوله
38.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.22417
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
38.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۴
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۱
خریداری کول
0.01
1.22399
1.22418
ګټه
0.19 USD
EURUSDm
سودا
#66710734
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22418
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.19 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۱
خریداری کول
0.01
1.22357
1.22418
ګټه
0.61 USD
EURUSDm
سودا
#66711680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22418
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۵
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۱۰
خریداری کول
0.01
1.2229
1.22358
ګټه
0.68 USD
EURUSDm
سودا
#66706072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2229
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22358
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۱۰
خریداری کول
0.01
1.22346
1.22358
ګټه
0.12 USD
EURUSDm
سودا
#66705755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22346
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22358
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۳۲
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۰۶
خریداری کول
2
1.22324
1.2235
ګټه
52.00 USD
EURUSDm
سودا
#66705481
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22324
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.2235
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
52.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۱۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۲۷
خریداری کول
2
1.22286
1.22294
ګټه
16.00 USD
EURUSDm
سودا
#66703578
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22286
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.22294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۹
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۱۷
خریداری کول
2
1.2235
1.22376
ګټه
52.00 USD
EURUSDm
سودا
#66702460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2235
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.22376
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
52.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۲۰
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۵
خریداری کول
1
1.2234
1.22347
ګټه
7.00 USD
EURUSDm
سودا
#66699897
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2234
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.22347
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۴
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۲
خریداری کول
1
1.22332
1.22348
ګټه
16.00 USD
EURUSDm
سودا
#66699763
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22332
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.22348
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۷
خریداری کول
1
1.22397
1.22355
ګټه
-42.00 USD
EURUSDm
سودا
#66698855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-42.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.22355
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-42.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۴
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۰
خریداری کول
1
1.2242
1.2239
ګټه
-30.00 USD
EURUSDm
سودا
#66697771
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2242
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-30.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.2239
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-30.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۷
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۰۶
خریداری کول
1
1.2236
1.22358
ګټه
-2.00 USD
EURUSDm
سودا
#66695943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2236
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.22358
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۰۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۹
خریداری کول
0.01
1.22307
1.22367
ګټه
0.60 USD
EURUSDm
سودا
#66692404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22307
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22367
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.60 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۳۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۹
خریداری کول
0.01
1.22346
1.22367
ګټه
0.21 USD
EURUSDm
سودا
#66692033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22346
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22367
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۵
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۵۹
خریداری کول
1
1.2231
1.22333
ګټه
23.00 USD
EURUSDm
سودا
#66695158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2231
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.22333
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
23.00 USD