د ډیمو حالت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۳۰
خریداری کول
0.02
1.17287
1.17276
ګټه
0.00 USD
EURUSD_S
سودا
#1517681253
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17287
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17276
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۶
خرڅول
0.13
1.27439
1.27434
ګټه
0.01 USD
USDCAD_S
سودا
#1517667906
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27439
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.27434
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۱۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
خرڅول
0.05
1.27598
1.27448
ګټه
0.06 USD
USDCAD_S
سودا
#1517666094
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.27448
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۱۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
خرڅول
0.19
1.27598
1.27448
ګټه
0.22 USD
USDCAD_S
سودا
#1517666514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.19
بهر(وتل)
1.27448
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۵۵
خریداری کول
0.3
0.92427
0.92628
ګټه
0.47 USD
AUDCAD_S
سودا
#1517590253
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92427
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
0.92628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.47 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۴۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۴۷
خرڅول
0.03
0.92767
0.92778
ګټه
0.00 USD
USDCHF_S
سودا
#1517626872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92767
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92778
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۴
خریداری کول
0.02
0.92424
0.9239
ګټه
-0.01 USD
AUDCAD_S
سودا
#1517589769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92424
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.9239
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۱
خریداری کول
0.27
129.108
129.04
ګټه
-0.17 USD
EURJPY_S
سودا
#1517460714
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.108
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
129.04
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.17 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۳۸
خریداری کول
0.11
128.966
129.04
ګټه
0.07 USD
EURJPY_S
سودا
#1517477399
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.966
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
129.04
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۰
خریداری کول
0.04
128.697
129.009
ګټه
0.11 USD
EURJPY_S
سودا
#1517511269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.697
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
129.009
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۳۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۶
خریداری کول
0.1
128.851
129.01
ګټه
0.14 USD
EURJPY_S
سودا
#1517491109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.851
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
129.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۵۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۵۴
خریداری کول
0.24
128.804
128.944
ګټه
0.31 USD
EURJPY_S
سودا
#1517498485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.804
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
128.944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.31 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۵۰
خریداری کول
0.28
128.63
128.944
ګټه
0.80 USD
EURJPY_S
سودا
#1517509649
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
128.944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
خریداری کول
0.3
109.356
109.581
ګټه
0.62 USD
USDJPY_S
سودا
#1517492760
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
109.581
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.62 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۵
خریداری کول
0.03
109.355
109.343
ګټه
0.00 USD
USDJPY_S
سودا
#1517492595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.355
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
109.343
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۰۴
خریداری کول
0.3
109.242
109.342
ګټه
0.27 USD
USDJPY_S
سودا
#1517461570
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.242
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
109.342
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.27 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۹
خریداری کول
0.03
109.242
109.229
ګټه
0.00 USD
USDJPY_S
سودا
#1517461533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.242
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
109.229
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۷
خریداری کول
0.02
129.108
129.079
ګټه
-0.01 USD
EURJPY_S
سودا
#1517460567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.108
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
129.079
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۱۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۲۱
خریداری کول
0.1
129.106
129.228
ګټه
0.11 USD
EURJPY_S
سودا
#1517420285
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.106
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
129.228
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۲۰
خریداری کول
0.27
129.178
129.228
ګټه
0.12 USD
EURJPY_S
سودا
#1517415735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.178
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.27
بهر(وتل)
129.228
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۲۰
خریداری کول
0.1
80.087
80.193
ګټه
0.10 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517418086
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.087
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
80.193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۱۹
خریداری کول
0.3
80.144
80.193
ګټه
0.13 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517416823
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.144
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
80.193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۵۹
خریداری کول
0.32
109.242
109.414
ګټه
0.50 USD
USDJPY_S
سودا
#1517419140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.242
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
109.414
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
خریداری کول
0.01
109.24
109.231
ګټه
0.00 USD
USDJPY_S
سودا
#1517419016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.231
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
خریداری کول
0.03
80.141
80.116
ګټه
-0.01 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517416732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.141
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
80.116
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۶
خریداری کول
0.02
129.179
129.15
ګټه
-0.01 USD
EURJPY_S
سودا
#1517415673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
129.179
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
129.15
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۱۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۶
خریداری کول
0.1
80.228
80.178
ګټه
-0.05 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517369466
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
80.178
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۳
خریداری کول
0.3
80.294
80.175
ګټه
-0.33 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517366637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.294
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
80.175
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.33 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۱
خریداری کول
0.1
151.489
151.397
ګټه
-0.08 USD
GBPJPY_S
سودا
#1517368868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.489
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
151.397
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۷
خریداری کول
0.25
151.56
151.397
ګټه
-0.37 USD
GBPJPY_S
سودا
#1517365758
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
151.397
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.37 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۳
خریداری کول
0.15
151.34
151.407
ګټه
0.09 USD
GBPJPY_S
سودا
#1517371722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.34
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
151.407
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۰
خریداری کول
0.15
80.109
80.191
ګټه
0.11 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517371251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.109
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
80.191
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۱۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۶
خریداری کول
0.3
80.013
80.196
ګټه
0.50 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517390057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.013
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
80.196
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.50 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۳
خریداری کول
0.29
151.162
151.404
ګټه
0.64 USD
GBPJPY_S
سودا
#1517380483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.162
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.29
بهر(وتل)
151.404
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.64 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۰
خریداری کول
0.29
79.924
80.196
ګټه
0.72 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517395378
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
79.924
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.29
بهر(وتل)
80.196
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۲۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۵
خریداری کول
0.22
151.027
151.408
ګټه
0.77 USD
GBPJPY_S
سودا
#1517388597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.027
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.22
بهر(وتل)
151.408
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.77 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۹
خریداری کول
0.03
80.297
80.266
ګټه
-0.01 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517366634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.297
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
80.266
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
خریداری کول
0.02
151.558
151.528
ګټه
-0.01 USD
GBPJPY_S
سودا
#1517365701
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
151.528
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۷
خریداری کول
0.3
80.154
80.265
ګټه
0.30 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517357130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.154
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
80.265
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۶
خریداری کول
0.25
151.345
151.525
ګټه
0.41 USD
GBPJPY_S
سودا
#1517327716
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.345
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.25
بهر(وتل)
151.525
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
خریداری کول
0.03
80.152
80.123
ګټه
-0.01 USD
AUDJPY_S
سودا
#1517357044
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
80.152
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
80.123
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۱۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۴
خریداری کول
0.19
1.38184
1.38114
ګټه
-0.13 USD
GBPUSD_S
سودا
#1517318751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38184
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.19
بهر(وتل)
1.38114
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.13 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۳
خریداری کول
0.26
1.38122
1.38115
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD_S
سودا
#1517323909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
1.38115
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۱
خریداری کول
0.34
1.3807
1.38113
ګټه
0.15 USD
GBPUSD_S
سودا
#1517325483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.34
بهر(وتل)
1.38113
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۵۹
خریداری کول
0.46
1.38019
1.38115
ګټه
0.44 USD
GBPUSD_S
سودا
#1517339654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.46
بهر(وتل)
1.38115
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.44 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۱۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۵۶
خریداری کول
0.7
1.37957
1.38112
ګټه
1.09 USD
GBPUSD_S
سودا
#1517344851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.7
بهر(وتل)
1.38112
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.09 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۳
خریداری کول
0.02
151.347
151.32
ګټه
0.00 USD
GBPJPY_S
سودا
#1517327542
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
151.32
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۱۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۱۰
خرڅول
0.07
1.38738
1.38621
ګټه
0.08 USD
GBPUSD_S
سودا
#1517239374
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.38621
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۸
خرڅول
0.14
1.39045
1.38616
ګټه
0.60 USD
GBPUSD_S
سودا
#1517271330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.38616
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.60 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۱۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۷
خرڅول
0.28
1.38984
1.38616
ګټه
1.03 USD
GBPUSD_S
سودا
#1517265282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
1.38616
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.03 USD