د ډیمو حالت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۵۸
خرڅول
0.18
0.77366
0.77389
ګټه
-0.04 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504672483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.77389
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۵۷
خرڅول
0.18
1.38103
1.38238
ګټه
-0.24 USD
GBPUSD_S
سودا
#1504676886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38103
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.38238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.24 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۳
خرڅول
0.61
0.7734
0.77359
ګټه
-0.12 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504670922
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.61
بهر(وتل)
0.77359
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۲
خرڅول
0.38
0.71374
0.71472
ګټه
-0.40 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504492515
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71374
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
-0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
0.71472
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.40 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۲۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۱
خرڅول
0.18
0.77196
0.77357
ګټه
-0.30 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504537051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77196
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
-0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.77357
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.30 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۸
خرڅول
0.18
0.7107
0.7147
ګټه
-0.74 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504465932
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7107
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
-0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.7147
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.74 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۵
خرڅول
0.18
0.71261
0.71473
ګټه
-0.40 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504484939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71261
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.71473
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.40 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۶
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۵
خرڅول
0.24
0.77111
0.77358
ګټه
-0.62 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504491616
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77111
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
-0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
0.77358
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.62 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۰۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۳
خرڅول
0.28
0.76873
0.77357
ګټه
-1.39 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504465416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76873
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
-1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
0.77357
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.39 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۸
خرڅول
0.43
0.77009
0.77355
ګټه
-1.54 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504483662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77009
ګټنه
-0.06 USD
ټوله
-1.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.43
بهر(وتل)
0.77355
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.54 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۸
خرڅول
0.54
0.77322
0.77354
ګټه
-0.19 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504540649
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77322
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
-0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.54
بهر(وتل)
0.77354
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.19 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۱۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۸
خرڅول
0.34
0.77386
0.77354
ګټه
0.11 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504625492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77386
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.34
بهر(وتل)
0.77354
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۵۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۷
خرڅول
0.18
0.71647
0.7147
ګټه
0.32 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504629683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71647
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.7147
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۲۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۶
خرڅول
0.48
0.77464
0.77354
ګټه
0.53 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504652327
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77464
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.48
بهر(وتل)
0.77354
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۲۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۵
خرڅول
0.57
0.7754
0.77353
ګټه
1.07 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504658614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7754
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.57
بهر(وتل)
0.77353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.07 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۴۹
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
خرڅول
0.45
0.71597
0.71472
ګټه
0.55 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504564807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71597
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
0.71472
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.55 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۸
خرڅول
0.23
0.71707
0.71475
ګټه
0.53 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504659472
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71707
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.23
بهر(وتل)
0.71475
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۲۳
خرڅول
0.18
0.96434
0.96846
ګټه
-0.61 USD
AUDCAD_S
سودا
#1504466193
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.96434
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
-0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.96846
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.61 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۲۰
خرڅول
0.18
0.96737
0.96846
ګټه
-0.16 USD
AUDCAD_S
سودا
#1504565270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.96737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.96846
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.16 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۷
خرڅول
0.18
0.96943
0.96849
ګټه
0.13 USD
AUDCAD_S
سودا
#1504578202
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.96943
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.96849
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۲۸
خرڅول
0.56
0.97148
0.97035
ګټه
0.49 USD
AUDCAD_S
سودا
#1504592259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.97148
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.56
بهر(وتل)
0.97035
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۳
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۶
خرڅول
0.18
1.19553
1.19552
ګټه
0.01 USD
EURUSD_S
سودا
#1504465724
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19553
ګټنه
0.01 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.19552
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۵۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۰۴
خرڅول
0.18
0.97213
0.97157
ګټه
0.08 USD
AUDCAD_S
سودا
#1504603600
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.97213
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.97157
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۵۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۰۰
خرڅول
0.19
0.97274
0.9716
ګټه
0.17 USD
AUDCAD_S
سودا
#1504605380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.97274
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.19
بهر(وتل)
0.9716
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۰۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۸
خرڅول
0.57
0.77437
0.77373
ګټه
0.35 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504565041
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77437
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.57
بهر(وتل)
0.77373
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۴۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۶
خرڅول
0.38
0.71718
0.71613
ګټه
0.39 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504587240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71718
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
0.71613
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.39 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۴
خرڅول
0.68
0.77539
0.77371
ګټه
1.12 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504587742
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77539
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
0.77371
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.12 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۲
خرڅول
0.03
0.97147
0.97182
ګټه
-0.01 USD
AUDCAD_S
سودا
#1504592244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.97147
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.97182
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۰
خرڅول
0.18
0.96811
0.96757
ګټه
0.08 USD
AUDCAD_S
سودا
#1504552650
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.96811
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.96757
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۳۸
خرڅول
0.48
0.71617
0.71591
ګټه
0.12 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504540645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71617
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.48
بهر(وتل)
0.71591
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۴
خرڅول
0.18
1.19732
1.19672
ګټه
0.12 USD
EURUSD_S
سودا
#1504500339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19732
ګټنه
0.01 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.19672
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۰
خرڅول
0.74
0.77473
0.77448
ګټه
0.19 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504544818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77473
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.74
بهر(وتل)
0.77448
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.19 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۸
خرڅول
0.26
0.71693
0.71603
ګټه
0.23 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504545189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71693
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
0.71603
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۵
خرڅول
0.28
0.71762
0.71605
ګټه
0.44 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504552901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71762
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.28
بهر(وتل)
0.71605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.44 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۲۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۱
خرڅول
0.56
0.77549
0.77453
ګټه
0.54 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504552255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77549
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.56
بهر(وتل)
0.77453
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.54 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۷:۳۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۱۸
خریداری کول
1.19
0.77134
0.77213
ګټه
0.94 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504531459
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77134
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1.19
بهر(وتل)
0.77213
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.94 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۲۷
خرڅول
0.18
0.96619
0.96594
ګټه
0.02 USD
AUDCAD_S
سودا
#1504477018
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.96619
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.96594
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۲۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۴۸
خرڅول
0.24
0.77191
0.77113
ګټه
0.16 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504497231
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77191
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
0.77113
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۲۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۹
خرڅول
0.12
0.71426
0.71412
ګټه
0.01 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504513460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71426
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
0.71412
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۵
خرڅول
0.18
0.96773
0.96714
ګټه
0.07 USD
AUDCAD_S
سودا
#1504497443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.96773
ګټنه
-0.01 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.96714
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۳۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۷
خرڅول
0.23
0.71514
0.7143
ګټه
0.19 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504522575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.23
بهر(وتل)
0.7143
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.19 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۶
خرڅول
0.18
1.19856
1.19759
ګټه
0.17 USD
EURUSD_S
سودا
#1504523447
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19856
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.19759
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۳۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۱
خرڅول
0.64
0.77362
0.77255
ګټه
0.68 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504522569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77362
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.64
بهر(وتل)
0.77255
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۷:۴۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۲۱
خرڅول
0.18
0.71479
0.71578
ګټه
-0.18 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504519080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
0.71578
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.18 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۴۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۱۱
خرڅول
0.78
0.77393
0.77431
ګټه
-0.30 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504521645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77393
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.78
بهر(وتل)
0.77431
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.30 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۴:۲۲
خرڅول
0.35
0.77285
0.77238
ګټه
0.16 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504513117
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77285
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.35
بهر(وتل)
0.77238
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۸
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۷
خرڅول
0.38
0.77293
0.77252
ګټه
0.16 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504499741
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77293
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
0.77252
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۲۵
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۵
خرڅول
0.21
0.71476
0.71393
ګټه
0.17 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504500979
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71476
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
0.71393
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۵۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۳
خرڅول
0.26
0.77343
0.7725
ګټه
0.24 USD
AUDUSD_S
سودا
#1504507004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77343
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
0.7725
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.24 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
خرڅول
0.02
0.71379
0.71388
ګټه
0.00 USD
NZDUSD_S
سودا
#1504492497
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71379
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.71388
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD