د ډیمو حالت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
خریداری کول
0.14
1.20965
1.21115
ګټه
0.17 USD
USDCAD_S
سودا
#1507139130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20965
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.21115
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
خریداری کول
0.2
1.21015
1.21115
ګټه
0.17 USD
USDCAD_S
سودا
#1507137581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.21115
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
خریداری کول
0.04
1.21017
1.21115
ګټه
0.03 USD
USDCAD_S
سودا
#1507137545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21017
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21115
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۴۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خریداری کول
0.75
1.21
1.21003
ګټه
0.02 USD
USDCAD_S
سودا
#1507137015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.21003
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۴۰
خریداری کول
0.03
1.21
1.20988
ګټه
0.00 USD
USDCAD_S
سودا
#1507136985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.20988
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۱۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۴
خریداری کول
0.04
1.20916
1.20944
ګټه
0.01 USD
USDCAD_S
سودا
#1507118997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.20944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۱۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
خریداری کول
0.19
1.20923
1.20944
ګټه
0.03 USD
USDCAD_S
سودا
#1507119022
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.19
بهر(وتل)
1.20944
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۳
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۸
خریداری کول
0.16
1.20863
1.20945
ګټه
0.11 USD
USDCAD_S
سودا
#1507126523
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
1.20945
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۸
خرڅول
0.49
1.56414
1.56321
ګټه
0.35 USD
EURAUD_S
سودا
#1507034945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56414
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.49
بهر(وتل)
1.56321
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۰۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۳۱
خرڅول
0.13
1.56613
1.56439
ګټه
0.18 USD
EURAUD_S
سودا
#1507070399
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56613
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.56439
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.18 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۲
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۴
خریداری کول
0.68
0.6984
0.69952
ګټه
0.84 USD
AUDCHF_S
سودا
#1507074398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
0.69952
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۲
خریداری کول
0.02
0.6984
0.69812
ګټه
-0.01 USD
AUDCHF_S
سودا
#1507074389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.69812
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۸
خرڅول
0.01
1.56414
1.56455
ګټه
0.00 USD
EURAUD_S
سودا
#1507034910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56414
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.56455
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۱۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۳
خرڅول
0.12
1.56508
1.56259
ګټه
0.23 USD
EURAUD_S
سودا
#1506876786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56508
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.56259
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۲
خرڅول
0.48
1.56352
1.56259
ګټه
0.35 USD
EURAUD_S
سودا
#1506872898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56352
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.48
بهر(وتل)
1.56259
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
خریداری کول
0.29
0.93832
0.93966
ګټه
0.32 USD
AUDCAD_S
سودا
#1506777620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.29
بهر(وتل)
0.93966
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
خریداری کول
0.24
0.93726
0.93966
ګټه
0.47 USD
AUDCAD_S
سودا
#1506787372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93726
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.24
بهر(وتل)
0.93966
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.47 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
خریداری کول
0.8
0.94003
0.93966
ګټه
-0.24 USD
AUDCAD_S
سودا
#1506770115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.8
بهر(وتل)
0.93966
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.24 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۱۶
خریداری کول
0.29
0.93641
0.9372
ګټه
0.19 USD
AUDCAD_S
سودا
#1506803821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93641
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.29
بهر(وتل)
0.9372
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.19 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۱۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۱۲
خرڅول
0.14
1.56801
1.56553
ګټه
0.27 USD
EURAUD_S
سودا
#1506931344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.56553
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.27 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۷
خرڅول
0.18
1.56779
1.56561
ګټه
0.30 USD
EURAUD_S
سودا
#1506927884
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56779
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.56561
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۴
خریداری کول
0.43
0.93558
0.93679
ګټه
0.43 USD
AUDCAD_S
سودا
#1506877849
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.43
بهر(وتل)
0.93679
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۳
خریداری کول
0.39
0.93486
0.93677
ګټه
0.61 USD
AUDCAD_S
سودا
#1506929220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93486
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.39
بهر(وتل)
0.93677
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۳۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
خرڅول
0.2
109.601
109.519
ګټه
0.15 USD
USDJPY_S
سودا
#1506923642
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.601
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
109.519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۴۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
خرڅول
0.15
109.669
109.519
ګټه
0.21 USD
USDJPY_S
سودا
#1506930891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
109.519
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۶
خرڅول
0.13
1.56619
1.56453
ګټه
0.17 USD
EURAUD_S
سودا
#1506896180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56619
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.56453
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۳۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۵
خرڅول
0.23
1.56817
1.56448
ګټه
0.65 USD
EURAUD_S
سودا
#1506902674
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.23
بهر(وتل)
1.56448
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.65 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
خرڅول
0.13
109.555
109.532
ګټه
0.03 USD
USDJPY_S
سودا
#1506889359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.555
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
109.532
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
خرڅول
0.19
109.62
109.532
ګټه
0.15 USD
USDJPY_S
سودا
#1506895038
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.19
بهر(وتل)
109.532
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
خرڅول
0.19
109.682
109.532
ګټه
0.26 USD
USDJPY_S
سودا
#1506901891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.682
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.19
بهر(وتل)
109.532
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۳۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۵
خرڅول
0.04
109.671
109.567
ګټه
0.04 USD
USDJPY_S
سودا
#1506875183
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.671
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
109.567
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۳۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۴
خرڅول
0.16
109.67
109.567
ګټه
0.15 USD
USDJPY_S
سودا
#1506875415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
109.567
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۲۱
خرڅول
0.82
109.69
109.68
ګټه
0.07 USD
USDJPY_S
سودا
#1506873177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.82
بهر(وتل)
109.68
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۵
خرڅول
0.03
109.691
109.702
ګټه
0.00 USD
USDJPY_S
سودا
#1506873164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.691
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
109.702
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۵
خرڅول
0.02
1.56356
1.56391
ګټه
-0.01 USD
EURAUD_S
سودا
#1506872878
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.56356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.56391
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۲
خریداری کول
0.03
1.20786
1.20936
ګټه
0.04 USD
USDCAD_S
سودا
#1506788807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.20936
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۲
خریداری کول
0.26
1.20786
1.20936
ګټه
0.32 USD
USDCAD_S
سودا
#1506788811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
1.20936
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
خریداری کول
0.03
1.20833
1.20772
ګټه
-0.02 USD
USDCAD_S
سودا
#1506765938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.20772
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۶
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
خریداری کول
0.58
1.20622
1.20772
ګټه
0.72 USD
USDCAD_S
سودا
#1506773137
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20622
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.58
بهر(وتل)
1.20772
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۵
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
خریداری کول
0.03
1.20826
1.20772
ګټه
-0.01 USD
USDCAD_S
سودا
#1506765787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20826
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.20772
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
خریداری کول
0.3
1.20833
1.20772
ګټه
-0.15 USD
USDCAD_S
سودا
#1506765944
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.20772
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.15 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
خریداری کول
0.01
0.9401
0.93966
ګټه
0.00 USD
AUDCAD_S
سودا
#1506770103
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9401
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93966
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۴
خریداری کول
0.03
1.20671
1.20814
ګټه
0.04 USD
USDCAD_S
سودا
#1506751996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20671
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.20814
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۴
خریداری کول
0.14
1.20671
1.20814
ګټه
0.17 USD
USDCAD_S
سودا
#1506752035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20671
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
1.20814
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۱۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۳
خریداری کول
0.8
1.20786
1.20823
ګټه
0.25 USD
USDCAD_S
سودا
#1506745667
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.8
بهر(وتل)
1.20823
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.25 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۶
خریداری کول
2
1.2054
1.20646
ګټه
1.76 USD
USDCAD_S
سودا
#1506759320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2054
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.20646
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.76 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۴
خریداری کول
0.8
1.20914
1.2081
ګټه
-0.69 USD
USDCAD_S
سودا
#1506740753
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20914
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.8
بهر(وتل)
1.2081
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.69 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۳۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۸
خریداری کول
0.45
1.21162
1.21077
ګټه
-0.32 USD
USDCAD_S
سودا
#1506692242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21162
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.45
بهر(وتل)
1.21077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.32 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۱۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۶
خریداری کول
0.01
1.20798
1.21071
ګټه
0.02 USD
USDCAD_S
سودا
#1506732432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21071
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۲۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۲
خریداری کول
0.03
1.21307
1.21069
ګټه
-0.06 USD
USDCAD_S
سودا
#1506687660
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21307
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.21069
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD