د ډیمو حالت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۵
خریداری کول
0.04
1.41724
1.4167
ګټه
-0.02 USD
GBPUSDf
سودا
#1508798915
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.4167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۴۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۳
خریداری کول
0.03
1.41757
1.4168
ګټه
-0.02 USD
GBPUSDf
سودا
#1508798678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41757
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.4168
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۱
خریداری کول
0.03
1.41791
1.41684
ګټه
-0.03 USD
GBPUSDf
سودا
#1508796745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41791
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41684
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۱۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۸
خریداری کول
0.02
1.41818
1.41685
ګټه
-0.03 USD
GBPUSDf
سودا
#1508796450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41818
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41685
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
خریداری کول
0.02
1.41849
1.41685
ګټه
-0.03 USD
GBPUSDf
سودا
#1508796070
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41685
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۳
خریداری کول
0.02
1.41882
1.41695
ګټه
-0.04 USD
GBPUSDf
سودا
#1508795890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41695
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۴۸
خرڅول
0.02
1.41698
1.41708
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508799062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41698
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41708
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۴۵
خرڅول
0.02
1.41736
1.41709
ګټه
0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508799460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41736
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41709
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۱
خریداری کول
0.3
1895.72
1899.28
ګټه
1.07 USD
XAUUSDf
سودا
#1508799391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1895.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1899.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.07 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۵
خرڅول
0.02
1.41731
1.41711
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508798766
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41731
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41711
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۶
خرڅول
0.02
1.41762
1.41742
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508798206
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41762
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41742
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۶
خرڅول
0.06
1.41869
1.41776
ګټه
0.06 USD
GBPUSDf
سودا
#1508795889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41869
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.41776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
خرڅول
0.02
1.41738
1.41776
ګټه
-0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508792067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۱۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
خرڅول
0.03
1.418
1.41776
ګټه
0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508793766
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.418
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۴۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
خرڅول
0.02
1.41706
1.41776
ګټه
-0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508791827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41706
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
خرڅول
0.03
1.4177
1.41776
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508792911
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.4177
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
خرڅول
0.04
1.41838
1.41776
ګټه
0.02 USD
GBPUSDf
سودا
#1508794876
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41838
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.41776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
خرڅول
0.02
1.41674
1.41776
ګټه
-0.02 USD
GBPUSDf
سودا
#1508791626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41776
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۰
خریداری کول
0.02
1.41849
1.41869
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508795445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41869
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
خریداری کول
0.02
1.41811
1.41833
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508795010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41811
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
خریداری کول
0.02
1.41846
1.41833
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508794855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۵۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
خریداری کول
0.02
1.41781
1.41833
ګټه
0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508795258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
خریداری کول
0.02
1.41831
1.41819
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508794064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41831
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41819
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
خریداری کول
0.02
1.41769
1.41819
ګټه
0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508794509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41819
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
خریداری کول
0.02
1.41798
1.41819
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508794087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41819
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۷
خریداری کول
0.02
1.41798
1.41818
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508793724
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41818
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۵۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خریداری کول
0.02
1.41856
1.41786
ګټه
-0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508789063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41856
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خریداری کول
0.03
1.41791
1.41786
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508790069
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41791
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خریداری کول
0.04
1.41725
1.41786
ګټه
0.02 USD
GBPUSDf
سودا
#1508791030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.41786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خریداری کول
0.02
1.41882
1.41786
ګټه
-0.02 USD
GBPUSDf
سودا
#1508789008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خریداری کول
0.02
1.4182
1.41786
ګټه
-0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508789873
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.4182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خریداری کول
0.03
1.41762
1.41786
ګټه
0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508790899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41762
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
خریداری کول
0.06
1.41697
1.41786
ګټه
0.05 USD
GBPUSDf
سودا
#1508791167
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41697
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.41786
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۷
خرڅول
0.02
1.41729
1.41692
ګټه
0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508791508
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41692
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۷
خرڅول
0.02
1.41695
1.41692
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508791103
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41692
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۷
خرڅول
0.02
1.41729
1.41709
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508791017
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41709
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۷
خرڅول
0.02
1.41764
1.41744
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508790872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41744
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۲۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
خرڅول
0.02
1.41773
1.41777
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508784005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41773
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
خرڅول
0.03
1.41853
1.41777
ګټه
0.02 USD
GBPUSDf
سودا
#1508785209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41853
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
خرڅول
0.02
1.41733
1.41777
ګټه
-0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508783549
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
خرڅول
0.02
1.41802
1.41777
ګټه
0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508784093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41802
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
خریداری کول
0.02
1.41832
1.41867
ګټه
0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508786965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41867
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
خریداری کول
0.02
1.41914
1.41867
ګټه
-0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508785789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41914
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41867
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
خریداری کول
0.02
1.41796
1.41867
ګټه
0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508787589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41796
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41867
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۳
خریداری کول
0.06
1.41729
1.41824
ګټه
0.06 USD
GBPUSDf
سودا
#1508783608
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41729
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.41824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۲۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
خریداری کول
0.02
1.41862
1.41824
ګټه
-0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508780713
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41862
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
خریداری کول
0.03
1.41799
1.41824
ګټه
0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508782984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41799
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۴۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
خریداری کول
0.02
1.41891
1.41824
ګټه
-0.01 USD
GBPUSDf
سودا
#1508780526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.41824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
خریداری کول
0.03
1.41833
1.41824
ګټه
0.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1508781246
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.41824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
خریداری کول
0.04
1.41766
1.41824
ګټه
0.02 USD
GBPUSDf
سودا
#1508783418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.41766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.41824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD