د ډیمو حالت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۶
خرڅول
1
1.37794
1.38256
ګټه
-4.62 USD
GBPUSDf
سودا
#1503927974
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37794
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38256
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.62 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۰۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۵
خرڅول
2
1.38057
1.38259
ګټه
-4.04 USD
GBPUSDf
سودا
#1503942801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.38259
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.04 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۵۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۸
خریداری کول
5
1.38571
1.3825
ګټه
-16.05 USD
GBPUSDf
سودا
#1503822571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38571
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.3825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-16.05 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خریداری کول
13
1.38159
1.38249
ګټه
11.70 USD
GBPUSDf
سودا
#1503884826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38159
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
13
بهر(وتل)
1.38249
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.70 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۴
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۴
خریداری کول
21
1.37949
1.38251
ګټه
63.42 USD
GBPUSDf
سودا
#1503934977
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37949
ګټنه
0.00 USD
ټوله
63.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
21
بهر(وتل)
1.38251
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
63.42 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۲
خریداری کول
8
1.38368
1.38253
ګټه
-9.20 USD
GBPUSDf
سودا
#1503880169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38368
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.38253
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.20 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۱
خریداری کول
3
1.38778
1.38254
ګټه
-15.72 USD
GBPUSDf
سودا
#1503811209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38778
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.38254
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-15.72 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۲۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۱
خریداری کول
2
1.38986
1.38253
ګټه
-14.66 USD
GBPUSDf
سودا
#1503807543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38986
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.38253
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.66 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۰
خریداری کول
1
1.39189
1.3825
ګټه
-9.39 USD
GBPUSDf
سودا
#1503804288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.3825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.39 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۴۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۲۵
خریداری کول
21
1.37891
1.37897
ګټه
1.26 USD
GBPUSDf
سودا
#1503922643
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
21
بهر(وتل)
1.37897
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.26 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۳۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۳
خرڅول
1
1.37876
1.37805
ګټه
0.71 USD
GBPUSDf
سودا
#1503922431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.37805
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۲
خرڅول
1
1.38045
1.37971
ګټه
0.74 USD
GBPUSDf
سودا
#1503921250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.37971
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۴۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۶
خرڅول
1
1.38131
1.38061
ګټه
0.70 USD
GBPUSDf
سودا
#1503918886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38131
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38061
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.70 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۴۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۴۱
خرڅول
1
1.38219
1.38146
ګټه
0.73 USD
GBPUSDf
سودا
#1503900087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38146
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۹
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۳۳
خرڅول
1
1.38092
1.38232
ګټه
-1.40 USD
GBPUSDf
سودا
#1503885151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38232
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.40 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۷
خرڅول
2
1.38291
1.38215
ګټه
1.52 USD
GBPUSDf
سودا
#1503897266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.38215
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.52 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۴
خرڅول
1
1.38175
1.38104
ګټه
0.71 USD
GBPUSDf
سودا
#1503884679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38104
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۱
خرڅول
1
1.38262
1.38189
ګټه
0.73 USD
GBPUSDf
سودا
#1503881736
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38262
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38189
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۲
خرڅول
1
1.38347
1.38276
ګټه
0.71 USD
GBPUSDf
سودا
#1503880233
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38276
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۰
خرڅول
1
1.38286
1.3836
ګټه
-0.74 USD
GBPUSDf
سودا
#1503857871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38286
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.3836
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.74 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۴۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۰
خرڅول
2
1.38486
1.3836
ګټه
2.52 USD
GBPUSDf
سودا
#1503861603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38486
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.3836
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.52 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۴۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۹
خریداری کول
8
1.38372
1.3865
ګټه
22.24 USD
GBPUSDf
سودا
#1503833035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38372
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.3865
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
22.24 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۹
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۵
خرڅول
1
1.38224
1.38299
ګټه
-0.75 USD
GBPUSDf
سودا
#1503835952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38224
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38299
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.75 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۴
خرڅول
2
1.38426
1.383
ګټه
2.52 USD
GBPUSDf
سودا
#1503847385
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.383
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.52 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۸
خرڅول
1
1.38312
1.38239
ګټه
0.73 USD
GBPUSDf
سودا
#1503833207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38312
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38239
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۲۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۵۷
خرڅول
1
1.38398
1.38326
ګټه
0.72 USD
GBPUSDf
سودا
#1503825956
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38398
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38326
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۲۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۱۸
خرڅول
1
1.38493
1.38404
ګټه
0.89 USD
GBPUSDf
سودا
#1503824961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38493
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38404
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.89 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۲۲
خرڅول
1
1.38579
1.38508
ګټه
0.71 USD
GBPUSDf
سودا
#1503821776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38508
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۲
خرڅول
1
1.38672
1.38598
ګټه
0.74 USD
GBPUSDf
سودا
#1503820411
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38672
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38598
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۴
خرڅول
1
1.38754
1.38684
ګټه
0.70 USD
GBPUSDf
سودا
#1503811591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38754
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38684
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.70 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۷
خرڅول
1
1.3884
1.38767
ګټه
0.73 USD
GBPUSDf
سودا
#1503809201
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3884
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38767
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۲۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۳
خرڅول
1
1.38155
1.38855
ګټه
-7.00 USD
GBPUSDf
سودا
#1503724875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.00 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
خرڅول
3
1.38558
1.38855
ګټه
-8.91 USD
GBPUSDf
سودا
#1503734937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.38855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.91 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
خرڅول
2
1.38356
1.38855
ګټه
-9.98 USD
GBPUSDf
سودا
#1503729531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.38855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.98 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۱۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
خرڅول
5
1.38758
1.38855
ګټه
-4.85 USD
GBPUSDf
سودا
#1503754494
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.38855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.85 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۸
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۱
خرڅول
8
1.38959
1.38855
ګټه
8.32 USD
GBPUSDf
سودا
#1503761533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1.38855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.32 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۱
خرڅول
13
1.39174
1.38855
ګټه
41.47 USD
GBPUSDf
سودا
#1503804243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
41.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
13
بهر(وتل)
1.38855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
41.47 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۷
خریداری کول
1
1.39097
1.39176
ګټه
0.79 USD
GBPUSDf
سودا
#1503802209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.39176
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۰۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۱
خریداری کول
2
1.38957
1.39085
ګټه
2.56 USD
GBPUSDf
سودا
#1503795869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.39085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.56 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۵۴:۰۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۱
خریداری کول
1
1.3916
1.39084
ګټه
-0.76 USD
GBPUSDf
سودا
#1503789283
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۵۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.39084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.76 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۵۸
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۱۸
خریداری کول
2.01
1.97113
1.973
ګټه
2.65 USD
GBPNZDf
سودا
#1503799929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.97113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
2.01
بهر(وتل)
1.973
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.65 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۵۳:۲۶
خریداری کول
1
1.39071
1.39146
ګټه
0.75 USD
GBPUSDf
سودا
#1503775125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39071
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۵۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.39146
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۴
خریداری کول
1
1.38981
1.39052
ګټه
0.71 USD
GBPUSDf
سودا
#1503761685
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38981
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.39052
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۰
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۴
خریداری کول
1
1.38898
1.38969
ګټه
0.71 USD
GBPUSDf
سودا
#1503759858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38969
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۹
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۹
خریداری کول
1
1.38806
1.38889
ګټه
0.83 USD
GBPUSDf
سودا
#1503754666
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38889
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۱
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۹
خریداری کول
1
1.38718
1.38794
ګټه
0.76 USD
GBPUSDf
سودا
#1503746740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38718
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38794
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.76 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۰
خریداری کول
1
1.38631
1.38705
ګټه
0.74 USD
GBPUSDf
سودا
#1503736102
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38631
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38705
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
خریداری کول
1
1.38546
1.38618
ګټه
0.72 USD
GBPUSDf
سودا
#1503734401
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38546
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38618
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۵۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۲
خریداری کول
1
1.3846
1.38534
ګټه
0.74 USD
GBPUSDf
سودا
#1503733656
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38534
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۱۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۵۳
خریداری کول
1
1.38503
1.38441
ګټه
-0.62 USD
GBPUSDf
سودا
#1503662358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38503
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.38441
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.62 USD