د ډیمو حالت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۳۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۳۹
خریداری کول
0.1
1857.95
1852.16
ګټه
-57.90 USD
XAUUSDm
سودا
#62531998
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1857.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-57.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1852.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-57.90 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۱۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۵۹
خریداری کول
0.15
1859.06
1859.96
ګټه
13.50 USD
XAUUSDm
سودا
#62522135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1859.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1859.96
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.50 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
خریداری کول
0.1
1872.21
1865.43
ګټه
-67.80 USD
XAUUSDm
سودا
#62497576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1872.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-67.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1865.43
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-67.80 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
خریداری کول
0.1
1872.94
1865.43
ګټه
-75.10 USD
XAUUSDm
سودا
#62497613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1872.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-75.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1865.43
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-75.10 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
خریداری کول
0.1
1872.09
1865.43
ګټه
-66.60 USD
XAUUSDm
سودا
#62497639
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1872.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-66.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1865.43
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-66.60 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
خریداری کول
0.1
1872.72
1865.43
ګټه
-72.90 USD
XAUUSDm
سودا
#62497579
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1872.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-72.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1865.43
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-72.90 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
خریداری کول
0.1
1872.3
1865.43
ګټه
-68.70 USD
XAUUSDm
سودا
#62497635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1872.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-68.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1865.43
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-68.70 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
خریداری کول
0.1
1874.46
1865.43
ګټه
-90.30 USD
XAUUSDm
سودا
#62497158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1874.46
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-90.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1865.43
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-90.30 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
خریداری کول
0.1
1874.7
1865.43
ګټه
-92.70 USD
XAUUSDm
سودا
#62497156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1874.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-92.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1865.43
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-92.70 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
خریداری کول
0.1
1874.28
1865.43
ګټه
-88.50 USD
XAUUSDm
سودا
#62497160
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1874.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-88.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1865.43
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-88.50 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۱۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۸
خرڅول
0.15
1.17007
1.16936
ګټه
10.65 USD
EURUSDm
سودا
#62485528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17007
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.16936
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.65 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۴
خرڅول
0.15
1888.97
1884.09
ګټه
73.20 USD
XAUUSDm
سودا
#62484731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1888.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
73.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1884.09
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
73.20 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۴
خریداری کول
0.1
1879.73
1887.4
ګټه
76.70 USD
XAUUSDm
سودا
#62471243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1879.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
76.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1887.4
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
76.70 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۳
خریداری کول
0.1
1879.72
1887.45
ګټه
77.30 USD
XAUUSDm
سودا
#62471244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1879.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
77.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1887.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
77.30 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۲
خریداری کول
0.1
1879.77
1887.44
ګټه
76.70 USD
XAUUSDm
سودا
#62471246
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1879.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
76.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1887.44
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
76.70 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۰
خریداری کول
0.1
1879.77
1887.28
ګټه
75.10 USD
XAUUSDm
سودا
#62471248
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1879.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
75.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1887.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
75.10 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۹
خریداری کول
0.1
1882.17
1887.36
ګټه
51.90 USD
XAUUSDm
سودا
#62474851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1882.17
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1887.36
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
51.90 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۸
خریداری کول
0.1
1882.17
1887.32
ګټه
51.50 USD
XAUUSDm
سودا
#62474854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1882.17
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1887.32
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
51.50 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۲۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۳۷
خریداری کول
0.5
1886.47
1881.25
ګټه
-261.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62457244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1886.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-261.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1881.25
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-261.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۳۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
خریداری کول
1
1889.29
1887.07
ګټه
-222.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62452879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1889.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-222.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1887.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-222.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۱۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
خریداری کول
1
1890.59
1887.07
ګټه
-352.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62452945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1890.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-352.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1887.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-352.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
خریداری کول
5
1888.62
1887.07
ګټه
-775.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62451717
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1888.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-775.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1887.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-775.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۱۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
خریداری کول
1
1890.61
1887.07
ګټه
-354.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62452943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1890.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-354.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1887.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-354.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۱۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
خریداری کول
0.5
1890.91
1887.07
ګټه
-192.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62453053
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1890.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-192.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1887.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-192.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خریداری کول
5
1893.89
1887.17
ګټه
-3 360.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62450577
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1893.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 360.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1887.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3 360.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خریداری کول
5
1897.7
1887.17
ګټه
-5 265.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62448143
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1897.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5 265.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1887.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5 265.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۱۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خریداری کول
5
1897.25
1887.17
ګټه
-5 040.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62448177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1897.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5 040.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1887.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5 040.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۱۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خریداری کول
5
1895.8
1887.17
ګټه
-4 315.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62448359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1895.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4 315.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1887.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4 315.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خریداری کول
5
1893.86
1887.17
ګټه
-3 345.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62450576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1893.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 345.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1887.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3 345.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۵۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خریداری کول
5
1899.72
1887.17
ګټه
-6 275.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62447722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1899.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6 275.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1887.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6 275.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خریداری کول
5
1897.76
1887.17
ګټه
-5 295.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62448151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1897.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5 295.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1887.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5 295.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خریداری کول
5
1895.59
1887.17
ګټه
-4 210.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62448347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1895.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4 210.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1887.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4 210.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۰:۲۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
خریداری کول
5
1894.94
1887.17
ګټه
-3 885.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62448644
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1894.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 885.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1887.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3 885.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۰۲
خریداری کول
5
1900.16
1897.07
ګټه
-1 545.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62447373
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1900.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 545.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1897.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 545.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۴۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۴۰
خریداری کول
5.05
1901.73
1903.04
ګټه
661.55 USD
XAUUSDm
سودا
#62440960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1901.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
661.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۴۰
د سوداګرۍ حجم
5.05
بهر(وتل)
1903.04
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
661.55 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۴۰:۳۴
خریداری کول
10.05
1899.46
1900.53
ګټه
1 075.35 USD
XAUUSDm
سودا
#62434589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1899.46
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 075.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۴۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
10.05
بهر(وتل)
1900.53
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 075.35 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۴۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۲:۳۴
خریداری کول
10.05
1900.39
1900.23
ګټه
-160.80 USD
XAUUSDm
سودا
#62433999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1900.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-160.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
10.05
بهر(وتل)
1900.23
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-160.80 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۱۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۵۲
خریداری کول
10.05
1905.44
1906.12
ګټه
683.40 USD
XAUUSDm
سودا
#62420111
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1905.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
683.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
10.05
بهر(وتل)
1906.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
683.40 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۵
خرڅول
10.05
1912.74
1908.28
ګټه
4 482.30 USD
XAUUSDm
سودا
#62417116
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1912.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4 482.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
10.05
بهر(وتل)
1908.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4 482.30 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۵۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۲
خرڅول
15.05
1911.94
1907.74
ګټه
6 321.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62417029
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1911.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6 321.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
15.05
بهر(وتل)
1907.74
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6 321.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۲۸
خرڅول
15.05
1910.84
1907.84
ګټه
4 515.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62410257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1910.84
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4 515.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
15.05
بهر(وتل)
1907.84
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4 515.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۲۵
خرڅول
10
1915.15
1907.85
ګټه
7 300.00 USD
XAUUSDm
سودا
#62411484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1915.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7 300.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۲۵
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1907.85
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7 300.00 USD