د ډیمو حالت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۰۶
خرڅول
0.01
1.24614
1.246
ګټه
0.01 USD
USDCAD
سودا
#161883877
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.246
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.01 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۹
خرڅول
0.01
1.24714
1.24619
ګټه
0.66 USD
USDCAD
سودا
#161884535
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24619
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.66 USD
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۳۲
خرڅول
0.13
1.24619
1.2462
ګټه
-1.40 USD
USDCAD
سودا
#161883797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24619
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.2462
د کمیشن لګښتونه
-1.30 USD
ګټه
-1.40 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۱۲
خرڅول
0.01
1.25202
1.25222
ګټه
-0.26 USD
USDCAD
سودا
#161844027
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25222
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.26 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۶
خرڅول
0.01
1.25298
1.25224
ګټه
0.49 USD
USDCAD
سودا
#161844770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25298
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25224
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.49 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۹
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۵
خریداری کول
0.01
1.37743
1.37494
ګټه
-2.59 USD
GBPUSD
سودا
#161662495
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37743
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37494
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.59 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۳۸
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۲
خریداری کول
0.01
1.37683
1.375
ګټه
-1.93 USD
GBPUSD
سودا
#161663350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37683
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.375
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.93 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۱۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۹
خریداری کول
0.01
1.37578
1.375
ګټه
-0.88 USD
GBPUSD
سودا
#161664297
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37578
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.375
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.88 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۷
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۶
خریداری کول
0.01
1.37392
1.37496
ګټه
0.94 USD
GBPUSD
سودا
#161671464
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37496
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.94 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۲
خریداری کول
0.01
1.37485
1.37498
ګټه
0.03 USD
GBPUSD
سودا
#161671199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37485
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37498
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.03 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۸
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۳۹
خریداری کول
0.01
1.37303
1.37497
ګټه
1.84 USD
GBPUSD
سودا
#161674445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37303
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37497
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.84 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۵۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۱
خریداری کول
0.01
1.37161
1.37199
ګټه
0.28 USD
GBPUSD
سودا
#161619236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37199
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.28 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۳۲
خریداری کول
0.01
1.26347
1.2635
ګټه
-0.08 USD
USDCAD
سودا
#161462314
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2635
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.08 USD
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۳۷
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۳۲
خریداری کول
0.01
1.26261
1.2635
ګټه
0.60 USD
USDCAD
سودا
#161462537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26261
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2635
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.60 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۱
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
خرڅول
0.01
1.18068
1.1805
ګټه
0.08 USD
EURUSD
سودا
#161411975
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1805
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۳۷
خریداری کول
0.01
1.1836
1.18344
ګټه
-0.26 USD
EURUSD
سودا
#161360460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1836
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18344
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.26 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۵۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۳۴
خریداری کول
0.01
1.18295
1.18344
ګټه
0.39 USD
EURUSD
سودا
#161362064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18295
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18344
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.39 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۴
خرڅول
0.01
1.17814
1.1787
ګټه
-0.66 USD
EURUSD
سودا
#161318538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1787
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.66 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۴۵
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۱۹
خرڅول
0.01
1.17873
1.17869
ګټه
-0.06 USD
EURUSD
سودا
#161323945
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17873
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17869
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.06 USD
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۴۷
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۴۱
خریداری کول
0.01
1.18758
1.18796
ګټه
0.28 USD
EURUSD
سودا
#161229095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18796
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.28 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۳۷
خرڅول
0.01
1.37854
1.37862
ګټه
-0.18 USD
GBPUSD
سودا
#161176745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37854
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37862
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.18 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۱۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۳۲
خرڅول
0.01
1.37935
1.3786
ګټه
0.65 USD
GBPUSD
سودا
#161177565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37935
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3786
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.65 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۳۶
خرڅول
0.01
1.38102
1.3809
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#161087862
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38102
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3809
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.02 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۵
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۴
خرڅول
0.01
1.38477
1.38549
ګټه
-0.82 USD
GBPUSD
سودا
#161042331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38477
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38549
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.82 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۰
خرڅول
0.01
1.38665
1.38557
ګټه
0.98 USD
GBPUSD
سودا
#161045739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38557
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.98 USD
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۹
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۴
خریداری کول
0.01
1.38321
1.38306
ګټه
-0.25 USD
GBPUSD
سودا
#160988563
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38321
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38306
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.25 USD
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۱۹
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۰
خریداری کول
0.01
1.38255
1.38306
ګټه
0.41 USD
GBPUSD
سودا
#160989998
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38255
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38306
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.41 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۲
خرڅول
0.01
1.3759
1.3758
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#160941559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3759
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3758
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.00 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۹
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۲
خرڅول
0.01
1.37659
1.3758
ګټه
0.69 USD
GBPUSD
سودا
#160942220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37659
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3758
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.69 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۷
خرڅول
0.01
1.38284
1.38239
ګټه
0.35 USD
GBPUSD
سودا
#160897815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38284
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38239
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.35 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۵۵
خریداری کول
0.01
1.24012
1.2402
ګټه
-0.04 USD
USDCAD
سودا
#160854014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24012
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2402
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.04 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۵۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۵۱
خریداری کول
0.01
1.23941
1.2401
ګټه
0.46 USD
USDCAD
سودا
#160855063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23941
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2401
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.46 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۱۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۲۴
خریداری کول
0.01
1.23353
1.23409
ګټه
0.35 USD
USDCAD
سودا
#160811636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23353
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23409
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.35 USD
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۵۳
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۳
خریداری کول
0.01
1.1931
1.19281
ګټه
-0.39 USD
EURUSD
سودا
#160770287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19281
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.39 USD
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۲۵
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۰
خریداری کول
0.01
1.19362
1.19281
ګټه
-0.91 USD
EURUSD
سودا
#160768606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19362
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19281
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.91 USD
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۳۸
خریداری کول
0.01
1.19417
1.19281
ګټه
-1.46 USD
EURUSD
سودا
#160768418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19417
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19281
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.46 USD
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۴۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۳۵
خریداری کول
0.01
1.19227
1.19281
ګټه
0.44 USD
EURUSD
سودا
#160771663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19281
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.44 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۵
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۱:۵۲
خرڅول
0.01
1.23113
1.23068
ګټه
0.27 USD
USDCAD
سودا
#160655442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23068
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.27 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۵۵
خریداری کول
0.01
1.19084
1.19103
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#160614442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19084
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19103
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۸
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۳۹
خریداری کول
0.01
1.24544
1.2453
ګټه
-0.21 USD
USDCAD
سودا
#160571474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24544
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2453
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.21 USD
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۸
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۰۵
خریداری کول
0.01
1.24473
1.2453
ګټه
0.36 USD
USDCAD
سودا
#160571833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24473
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2453
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.36 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۶
خریداری کول
0.01
1.23453
1.23511
ګټه
0.37 USD
USDCAD
سودا
#160518609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23453
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23511
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.37 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۳
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۲۰
خرڅول
0.01
1.40806
1.40769
ګټه
0.27 USD
GBPUSD
سودا
#160421714
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.40769
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.27 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۱۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۴۴
خرڅول
0.01
1.21419
1.21378
ګټه
0.24 USD
USDCAD
سودا
#160384653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21419
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21378
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.24 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۰۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۲۶
کاپی
0%
4.74%
ګټه
38.00 USD
TradeSingleEntry
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۰۵
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۲۶
بهر(وتل)
4.74%
ګټه
38.00 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۴۶
خرڅول
0.01
1.41119
1.41065
ګټه
0.44 USD
GBPUSD
سودا
#160354844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41119
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41065
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.44 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۱۹
خرڅول
0.01
1.20955
1.20909
ګټه
0.28 USD
USDCAD
سودا
#160314081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20909
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.28 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۰
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۳۲
خرڅول
0.01
1.41491
1.41577
ګټه
-0.96 USD
GBPUSD
سودا
#160246634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41491
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41577
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.96 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۲۸
خرڅول
0.01
1.41572
1.41577
ګټه
-0.15 USD
GBPUSD
سودا
#160247210
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41572
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41577
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.15 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۱۳
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۲۴
خرڅول
0.01
1.41661
1.41577
ګټه
0.74 USD
GBPUSD
سودا
#160249004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۳:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.41577
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.74 USD