د ډیمو حالت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۱
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۳۶
خریداری کول
0.5
1835.72
1837.65
ګټه
96.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73586492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1835.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
96.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1837.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
96.50 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۶
خرڅول
0.5
1832.48
1830.46
ګټه
101.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73574493
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1832.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
101.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1830.46
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
101.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۴۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
خریداری کول
0.5
1793.64
1795
ګټه
68.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73451861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1793.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
68.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1795
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
68.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۰۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۱۵
خریداری کول
0.5
1792.52
1794.74
ګټه
111.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73445613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1792.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
111.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1794.74
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
111.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۸
خریداری کول
0.5
1792.3
1793.75
ګټه
72.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73446021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1792.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
72.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1793.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
72.50 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۰۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۰۶
خرڅول
0.5
1794.19
1792.29
ګټه
95.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73440266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1794.19
ګټنه
0.00 USD
ټوله
95.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1792.29
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
95.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۱:۳۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۱۹
خریداری کول
0.5
1788.34
1791.9
ګټه
178.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73434104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۱۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1788.34
ګټنه
0.00 USD
ټوله
178.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1791.9
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
178.00 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۱۳
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۸
خریداری کول
0.5
1783.04
1784.56
ګټه
76.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73372538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1783.04
ګټنه
0.00 USD
ټوله
76.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1784.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
76.00 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۹
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۲۳
خریداری کول
0.5
1779.62
1781.8
ګټه
109.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73391340
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1779.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
109.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1781.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
109.00 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۶
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۲
خرڅول
0.5
1775.91
1774.31
ګټه
80.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73386540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1775.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1774.31
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
80.00 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۲۸
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۶
خرڅول
0.5
1782.47
1781.12
ګټه
67.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73373311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1782.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
67.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1781.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
67.50 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۳۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۰
خریداری کول
0.5
1788.44
1790.76
ګټه
116.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73313439
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1788.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
116.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1790.76
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
116.00 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۲۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۱۱
خرڅول
0.5
1783.76
1781.41
ګټه
117.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73325004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1783.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
117.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1781.41
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
117.50 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۲۶
خرڅول
0.5
1786.59
1784.71
ګټه
94.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73312424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1786.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
94.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1784.71
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
94.00 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۲۹
خرڅول
0.5
1790.58
1788.47
ګټه
105.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73298070
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1790.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
105.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1788.47
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
105.50 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۱۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۸
خریداری کول
0.5
1789.11
1789.77
ګټه
25.96 USD
XAUUSD.
سودا
#73119480
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1789.11
ګټنه
-7.04 USD
ټوله
33.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1789.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
25.96 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۵
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۲
خرڅول
0.5
1773.69
1772.44
ګټه
62.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73146170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1773.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1772.44
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
62.50 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۹
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۵
خرڅول
0.5
1776.63
1774.93
ګټه
85.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73148267
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1776.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
85.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1774.93
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
85.00 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۱۶
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۳
خرڅول
0.5
1773.73
1772.82
ګټه
45.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73145718
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1773.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1772.82
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
45.50 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۳۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۰
خرڅول
0.5
1777.09
1775.69
ګټه
70.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73138011
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1777.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
70.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1775.69
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
70.00 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۶
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۸
خرڅول
0.5
1780.86
1779.64
ګټه
61.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73135854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1780.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
61.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1779.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
61.00 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۵۴
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۳۳
خرڅول
0.5
1788.96
1788.11
ګټه
42.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73119466
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1788.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
42.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1788.11
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
42.50 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۴
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۲۷
خریداری کول
0.5
1770.85
1772.24
ګټه
69.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73086636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1770.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
69.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1772.24
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
69.50 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۷
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۱۲
خرڅول
0.5
1766.09
1765.02
ګټه
53.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73080037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1766.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
53.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1765.02
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
53.50 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۲۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۱۵
خریداری کول
0.5
1766.77
1767.76
ګټه
49.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73080272
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1766.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
49.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1767.76
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
49.50 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۴۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۲۱
خرڅول
0.5
1766.32
1765.17
ګټه
57.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73077363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1766.32
ګټنه
0.00 USD
ټوله
57.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1765.17
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
57.50 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۵۳
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۵
خریداری کول
0.5
1764.52
1765.74
ګټه
61.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73076488
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1764.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
61.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1765.74
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
61.00 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۵۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۳۵
خرڅول
0.5
1771.97
1769.86
ګټه
105.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73060454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1771.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
105.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1769.86
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
105.50 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۳۹
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۱
خرڅول
0.5
1782.72
1781.38
ګټه
67.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73037851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1782.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
67.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1781.38
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
67.00 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۲۴
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۴۸
خرڅول
0.5
1781.6
1780.06
ګټه
77.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73022012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1781.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
77.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1780.06
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
77.00 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۲۶
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۱۶
خرڅول
0.5
1778.63
1777.29
ګټه
67.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73005289
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1778.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
67.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1777.29
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
67.00 USD
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۳۹
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۴۸
خریداری کول
0.5
1780.39
1781.6
ګټه
60.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73006520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۲۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1780.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
60.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1781.6
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
60.50 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۶
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۹
خرڅول
0.5
1776.6
1773.99
ګټه
130.50 USD
XAUUSD.
سودا
#72976463
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1776.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
130.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1773.99
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
130.50 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۹
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۳۹
خرڅول
0.5
1776.07
1774.73
ګټه
67.00 USD
XAUUSD.
سودا
#72952925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1776.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
67.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1774.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
67.00 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۴۰
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۵۰
خرڅول
0.5
1778.68
1776.31
ګټه
118.50 USD
XAUUSD.
سودا
#72951541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1778.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
118.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1776.31
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
118.50 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۱۲
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۳۴
خرڅول
0.5
1780.76
1779.64
ګټه
56.00 USD
XAUUSD.
سودا
#72949281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1780.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
56.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1779.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
56.00 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۳
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۴۹
خریداری کول
0.5
1780.98
1782.51
ګټه
76.50 USD
XAUUSD.
سودا
#72945118
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1780.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
76.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1782.51
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
76.50 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۲۳
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۴
خریداری کول
0.5
1787.57
1788.47
ګټه
45.00 USD
XAUUSD.
سودا
#72883168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1787.57
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1788.47
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
45.00 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۱۸
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۴
خرڅول
0.5
1785.09
1782.85
ګټه
112.00 USD
XAUUSD.
سودا
#72884070
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1785.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
112.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1782.85
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
112.00 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۶
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۲:۲۵
خرڅول
0.5
1785.41
1783.55
ګټه
93.00 USD
XAUUSD.
سودا
#72883996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1785.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
93.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1783.55
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
93.00 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۰۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۰۴
خرڅول
0.3
1766.04
1772.77
ګټه
-201.90 USD
XAUUSD.
سودا
#72581458
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1766.04
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-201.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1772.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-201.90 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۲۶
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۵۲
خریداری کول
0.3
1766.47
1770.31
ګټه
115.20 USD
XAUUSD.
سودا
#72581426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1766.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
115.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1770.31
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
115.20 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
خریداری کول
0.3
1.37911
1.37274
ګټه
-200.85 USD
GBPUSD.
سودا
#72457234
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37911
ګټنه
-9.75 USD
ټوله
-191.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1.37274
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-200.85 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۱۱
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۱۰
خرڅول
0.3
1744.4
1741.99
ګټه
72.30 USD
XAUUSD.
سودا
#72441908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1744.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
72.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1741.99
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
72.30 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۱۸
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۲۳
خرڅول
0.5
1744.31
1742.73
ګټه
79.00 USD
XAUUSD.
سودا
#72441707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1744.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
79.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1742.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
79.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
خریداری کول
0.3
1746.44
1748.91
ګټه
69.88 USD
XAUUSD.
سودا
#72258363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1746.44
ګټنه
-4.22 USD
ټوله
74.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1748.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
69.88 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۵۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۰۳
خرڅول
0.3
1737.74
1735.57
ګټه
65.10 USD
XAUUSD.
سودا
#72310479
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1737.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
65.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1735.57
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
65.10 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۱۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۸
خریداری کول
0.05
1733.55
1737.86
ګټه
21.55 USD
XAUUSD.
سودا
#72276150
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1733.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1737.86
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.55 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۵۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۸
خرڅول
0.3
1745.19
1744.8
ګټه
11.70 USD
XAUUSD.
سودا
#72263915
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1745.19
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1744.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.70 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۳۷
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۲۱
خریداری کول
0.3
1745.83
1747.65
ګټه
54.60 USD
XAUUSD.
سودا
#72263902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1745.83
ګټنه
0.00 USD
ټوله
54.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
1747.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
54.60 USD