د ډیمو حالت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۱۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۰۱
خریداری کول
2
1785.84
1806.26
ګټه
4 084.00 USD
XAUUSDm
سودا
#80335502
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1785.84
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4 084.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1806.26
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4 084.00 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۵۹
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۱۰
خریداری کول
5
1772.33
1792.96
ګټه
9 998.56 USD
XAUUSDm
سودا
#78469568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1772.33
ګټنه
-316.44 USD
ټوله
10 315.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1792.96
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9 998.56 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۴۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۰
خریداری کول
5
1806.87
1809.2
ګټه
1 165.00 USD
XAUUSDm
سودا
#77269626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1806.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 165.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1809.2
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 165.00 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۵
خرڅول
1
33927.62
32719.51
ګټه
797.56 USD
BTCUSD
سودا
#75690684
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
33927.62
ګټنه
-410.55 USD
ټوله
1 208.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
32719.51
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
797.56 USD
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۶
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۷:۰۸
خریداری کول
1
1784.25
1784.45
ګټه
12.97 USD
XAUUSDm
سودا
#75568384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1784.25
ګټنه
-7.03 USD
ټوله
20.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۴۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1784.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.97 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۰۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۱۹
خریداری کول
5
1771.9
1781
ګټه
4 550.00 USD
XAUUSDm
سودا
#75436929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1771.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4 550.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۱۹
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1781
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4 550.00 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۳۵
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۷
خریداری کول
1
1877.3
1899.05
ګټه
2 153.91 USD
XAUUSDm
سودا
#74817173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1877.3
ګټنه
-21.09 USD
ټوله
2 175.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1899.05
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2 153.91 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۸
خریداری کول
4
1877.3
1878.01
ګټه
255.87 USD
XAUUSDm
سودا
#74764205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1877.3
ګټنه
-28.13 USD
ټوله
284.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1878.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
255.87 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۲۷
خریداری کول
5
1874.82
1876.63
ګټه
869.84 USD
XAUUSDm
سودا
#74765573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1874.82
ګټنه
-35.16 USD
ټوله
905.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1876.63
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
869.84 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۸
خریداری کول
5
1869.9
1876.39
ګټه
3 209.84 USD
XAUUSDm
سودا
#74765972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1869.9
ګټنه
-35.16 USD
ټوله
3 245.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۸
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1876.39
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3 209.84 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۳
خریداری کول
5
1868.49
1876.21
ګټه
3 824.84 USD
XAUUSDm
سودا
#74768233
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1868.49
ګټنه
-35.16 USD
ټوله
3 860.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۳
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1876.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3 824.84 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۱۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۰۸
خریداری کول
5
1862.11
1876.69
ګټه
7 290.00 USD
XAUUSDm
سودا
#74790514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1862.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7 290.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1876.69
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7 290.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۰۹
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
خرڅول
2
1.3726
1.41102
ګټه
-7 884.67 USD
GBPUSDm
سودا
#72265860
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3726
ګټنه
-200.67 USD
ټوله
-7 684.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.41102
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7 884.67 USD
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۹
خرڅول
2
1.38208
1.411
ګټه
-5 959.13 USD
GBPUSDm
سودا
#72608252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38208
ګټنه
-175.13 USD
ټوله
-5 784.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.411
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5 959.13 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۹
خرڅول
2
1.41441
1.41182
ګټه
455.98 USD
GBPUSDm
سودا
#74059819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.41441
ګټنه
-62.02 USD
ټوله
518.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.41182
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
455.98 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۲۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۰۲
خرڅول
2
1.37382
1.36857
ګټه
1 050.00 USD
GBPUSDm
سودا
#72239378
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 050.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.36857
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 050.00 USD