د ډیمو حالت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۱۵
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۲
خرڅول
0.02
1915.67
1928.59
ګټه
-25.84 USD
XAUUSD.
سودا
#64745674
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1915.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-25.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1928.59
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-25.84 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۳۵
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۲
خرڅول
0.01
1924.15
1928.59
ګټه
-4.44 USD
XAUUSD.
سودا
#64759972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1924.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1928.59
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.44 USD
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۴۴
خرڅول
0.02
1917.51
1915.53
ګټه
3.96 USD
XAUUSD.
سودا
#64746591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1917.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1915.53
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.96 USD
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۰۲
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۲۲
خرڅول
0.02
1901.7
1900.91
ګټه
1.58 USD
XAUUSD.
سودا
#64694363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1901.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1900.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.58 USD
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۴۸
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۸
خرڅول
0.02
1902.74
1901.42
ګټه
2.64 USD
XAUUSD.
سودا
#64694594
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1902.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1901.42
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.64 USD
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۹
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۱
خرڅول
0.02
1906.87
1906.53
ګټه
0.68 USD
XAUUSD.
سودا
#64627547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1906.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1906.53
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۷
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۵۳
خرڅول
0.02
1907.55
1906.26
ګټه
2.58 USD
XAUUSD.
سودا
#64627621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1907.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1906.26
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.58 USD
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۲۴
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۱:۳۹
خرڅول
0.02
0.66726
0.66706
ګټه
0.40 USD
NZDUSD.
سودا
#64618754
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66726
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.66706
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۱۷
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۴۷
خریداری کول
0.01
1882.73
1885
ګټه
2.27 USD
XAUUSD.
سودا
#64548008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1882.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1885
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.27 USD
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۴۲
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۲۱
خریداری کول
0.01
1884.21
1884.66
ګټه
0.45 USD
XAUUSD.
سودا
#64547604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1884.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1884.66
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۹:۳۶
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۲۷:۲۵
خرڅول
0.02
1881.87
1880.85
ګټه
2.04 USD
XAUUSD.
سودا
#64548094
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1881.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۲۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1880.85
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.04 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۴
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۵۲
خرڅول
0.01
1887.07
1885.85
ګټه
1.22 USD
XAUUSD.
سودا
#64519336
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1887.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1885.85
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.22 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۴۱
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۲
خرڅول
0.02
1885.78
1886.22
ګټه
-0.88 USD
XAUUSD.
سودا
#64519155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1885.78
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1886.22
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.88 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۴۶
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۳۴
خرڅول
0.02
1885.83
1885.14
ګټه
1.38 USD
XAUUSD.
سودا
#64518646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1885.83
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1885.14
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.38 USD
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۵۱
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۱۷
خرڅول
0.02
1866.95
1866.25
ګټه
1.40 USD
XAUUSD.
سودا
#64462839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1866.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1866.25
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۰
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۳۶
خریداری کول
0.02
1865.02
1865.97
ګټه
1.90 USD
XAUUSD.
سودا
#64462123
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1865.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1865.97
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.90 USD
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۵۰
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۸
خریداری کول
0.01
1864.6
1866
ګټه
1.40 USD
XAUUSD.
سودا
#64461149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1864.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1866
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۴۴
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۴
خریداری کول
0.01
1860.99
1862.65
ګټه
1.66 USD
XAUUSD.
سودا
#64460167
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1860.99
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1862.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.66 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۱۷
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خریداری کول
0.02
1902.81
1860.45
ګټه
-84.72 USD
XAUUSD.
سودا
#64366315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1902.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-84.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1860.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-84.72 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۳۹
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خریداری کول
0.02
1900.09
1860.45
ګټه
-79.28 USD
XAUUSD.
سودا
#64374833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1900.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-79.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1860.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-79.28 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۳
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خریداری کول
0.02
1890.56
1860.45
ګټه
-60.22 USD
XAUUSD.
سودا
#64386067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1890.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-60.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1860.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-60.22 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۰۳
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خریداری کول
0.02
1908.31
1860.45
ګټه
-95.72 USD
XAUUSD.
سودا
#64357296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1908.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-95.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1860.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-95.72 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۵
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خریداری کول
0.02
1901.14
1860.45
ګټه
-81.38 USD
XAUUSD.
سودا
#64373308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1901.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-81.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1860.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-81.38 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۱۲
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
خریداری کول
0.02
1896.9
1860.45
ګټه
-72.90 USD
XAUUSD.
سودا
#64379669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1896.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-72.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1860.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-72.90 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۳۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۳۰
خرڅول
0.02
1907.77
1902.88
ګټه
9.78 USD
XAUUSD.
سودا
#64357495
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1907.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1902.88
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.78 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۵۵
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۵۴
خرڅول
0.01
1905.44
1904.75
ګټه
0.69 USD
XAUUSD.
سودا
#64343815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1905.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1904.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.69 USD
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۵۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۷:۱۴
خرڅول
0.01
1908.06
1905
ګټه
3.06 USD
XAUUSD.
سودا
#64344714
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1908.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1905
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.06 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۵۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۳
خرڅول
0.03
0.90925
0.90832
ګټه
3.07 USD
USDCHF.
سودا
#64300177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90925
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90832
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.07 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۳۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۵۳
خریداری کول
0.03
0.91189
0.90966
ګټه
-7.35 USD
USDCHF.
سودا
#63913696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90966
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.35 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۳۴
خریداری کول
0.03
0.90996
0.90968
ګټه
-0.92 USD
USDCHF.
سودا
#63921200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.92 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۷
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۳۶
خریداری کول
0.04
0.90911
0.90931
ګټه
0.88 USD
USDCHF.
سودا
#63981512
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.90931
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۱۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۱۴
خریداری کول
0.02
0.90604
0.907
ګټه
2.12 USD
USDCHF.
سودا
#64228828
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90604
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.907
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.12 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۱۹
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۰۷
خرڅول
0.04
0.90556
0.90537
ګټه
0.84 USD
USDCHF.
سودا
#64107485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90556
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.90537
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.84 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۴۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۳۷
خریداری کول
0.04
0.90818
0.90893
ګټه
3.30 USD
USDCHF.
سودا
#63985230
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90818
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.90893
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.30 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۳۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۱
خریداری کول
0.05
1895.92
1897
ګټه
5.40 USD
XAUUSD.
سودا
#64132859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1895.92
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1897
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.40 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۲۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۰
خریداری کول
0.02
1906.39
1907.34
ګټه
1.90 USD
XAUUSD.
سودا
#64123044
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1906.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1907.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.90 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۲
خریداری کول
0.02
1904.07
1905.67
ګټه
3.20 USD
XAUUSD.
سودا
#64123995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1904.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1905.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.20 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۴۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۰۶
خریداری کول
0.02
1905.8
1906.31
ګټه
1.02 USD
XAUUSD.
سودا
#64123173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1905.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1906.31
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.02 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۴:۳۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۰۴
خریداری کول
0.12
0.90704
0.9075
ګټه
6.08 USD
USDCHF.
سودا
#64023880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
0.9075
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.08 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۲۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۱
خرڅول
0.04
1.18631
1.18607
ګټه
0.96 USD
EURUSD.
سودا
#64108519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18631
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.18607
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.96 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۳:۴۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۱۳
خریداری کول
0.11
0.90594
0.90633
ګټه
4.73 USD
USDCHF.
سودا
#64032303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.90633
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.73 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۰۶:۱۸
خریداری کول
0.11
0.90487
0.90562
ګټه
9.11 USD
USDCHF.
سودا
#64039374
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۰۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.90562
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.11 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۳۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۴۴
خرڅول
0.03
1926.05
1925.23
ګټه
2.46 USD
XAUUSD.
سودا
#64080025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1926.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1925.23
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.46 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۴
خرڅول
0.03
1928.22
1927.38
ګټه
2.52 USD
XAUUSD.
سودا
#64081804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1928.22
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1927.38
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.52 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۹
خرڅول
0.02
1925.44
1924.8
ګټه
1.28 USD
XAUUSD.
سودا
#64070838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1925.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1924.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.28 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۴۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۲۱
خرڅول
0.05
1927.93
1926.8
ګټه
5.65 USD
XAUUSD.
سودا
#64074330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1927.93
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1926.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.65 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
خرڅول
0.11
1930.38
1930
ګټه
4.18 USD
XAUUSD.
سودا
#64075338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1930.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1930
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.18 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۸
خرڅول
0.02
1927.55
1926.73
ګټه
1.64 USD
XAUUSD.
سودا
#64072541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1927.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1926.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.64 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۰۷
خرڅول
0.02
1927.07
1925.49
ګټه
3.16 USD
XAUUSD.
سودا
#64071795
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1927.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1925.49
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.16 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۳۶
خرڅول
0.02
1924.77
1923.75
ګټه
2.04 USD
XAUUSD.
سودا
#64070008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1924.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1923.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.04 USD