د ډیمو حالت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۲
خریداری کول
0.1
1864.68
1867.83
ګټه
0.32 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1864.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1867.83
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
خریداری کول
0.1
1858.68
1868.01
ګټه
0.93 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896465
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1858.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1868.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.93 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۲۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
خریداری کول
0.1
1860.68
1867.91
ګټه
0.72 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1860.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1867.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
خریداری کول
0.1
1856.68
1868
ګټه
1.13 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1856.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1868
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.13 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خریداری کول
0.1
1852.68
1868.02
ګټه
1.53 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1852.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1868.02
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.53 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۲
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خریداری کول
0.1
1854.68
1868.03
ګټه
1.34 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1868.03
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.34 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
خریداری کول
0.1
1850.68
1868
ګټه
1.73 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1850.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1868
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.73 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۳
خریداری کول
0.1
1848.68
1867.04
ګټه
1.84 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1848.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1867.04
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.84 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
خریداری کول
0.2
1846.68
1867.04
ګټه
4.07 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509946179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1846.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1867.04
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.07 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۲۸
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خریداری کول
0.1
1866.68
1866.86
ګټه
0.02 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1866.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1866.86
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۱۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
خریداری کول
0.1
1862.68
1867.06
ګټه
0.44 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509896425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1862.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1867.06
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.44 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
خریداری کول
10
1.40745
1.40953
ګټه
20.80 USD
GBPUSD_S
سودا
#1509928991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.40953
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.80 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۰۴
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
خریداری کول
5
1.40954
1.40953
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD_S
سودا
#1509919425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40954
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.40953
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۸
خریداری کول
10
1888.51
1890.88
ګټه
23.70 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509800946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1888.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1890.88
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
23.70 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۴۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۲۰
خریداری کول
10
1892.08
1892.65
ګټه
5.70 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509785029
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1892.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1892.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.70 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
خریداری کول
10
1890.82
1892.65
ګټه
18.30 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509785212
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1890.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1892.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
18.30 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۹
خریداری کول
0.1
1892.3
1890.21
ګټه
-0.21 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509039507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1892.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.21 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۴
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۴
خریداری کول
0.1
1891
1890.26
ګټه
-0.07 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.26
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۹
خریداری کول
0.1
1890
1890.28
ګټه
0.03 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509039627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1890
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۵
خریداری کول
0.1
1886
1890.28
ګټه
0.43 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509040153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1886
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۱
خریداری کول
0.1
1885
1890.28
ګټه
0.53 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509040194
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1885
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۶
خریداری کول
0.1
1882
1890.25
ګټه
0.83 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.25
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۶
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۲
خریداری کول
0.1
1880
1890.23
ګټه
1.02 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1880
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.23
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.02 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۴۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۸
خریداری کول
0.1
1878
1890.12
ګټه
1.21 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.21 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۴
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۳
خریداری کول
0.1
1877
1890.16
ګټه
1.32 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1877
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.32 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۲۹
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۰۹
خریداری کول
0.1
1879
1890.09
ګټه
1.11 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1879
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.09
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.11 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۵
۰۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۲
خریداری کول
1
1887
1890.77
ګټه
3.77 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509048598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1887
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.77 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۸
۰۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۲
خریداری کول
0.1
1875
1890.77
ګټه
1.58 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509042122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1875
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.58 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
خریداری کول
0.1
1888
1890.77
ګټه
0.28 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509039857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1888
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.28 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
خریداری کول
0.1
1887
1890.77
ګټه
0.38 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509040106
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1887
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۳
خریداری کول
1
1884
1890.77
ګټه
6.77 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509051533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1884
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.77 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۴۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۳
خریداری کول
1
1888.58
1890.77
ګټه
2.19 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509048280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1888.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.19 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۱
خریداری کول
1
1889.09
1890.77
ګټه
1.68 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509048187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1889.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.68 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۴۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۰
خرڅول
1.9
1871.79
1891.67
ګټه
-37.77 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509090585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1871.79
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-37.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1.9
بهر(وتل)
1891.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-37.77 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۶
خریداری کول
1
1883
1890.77
ګټه
7.77 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509051536
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.77 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۵
خریداری کول
1
1880
1890.77
ګټه
10.77 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509051548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1880
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.77 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۳
خرڅول
10
1871.76
1891.67
ګټه
-199.10 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509090504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1871.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-199.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1891.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-199.10 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۱۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۲
خرڅول
5
1.40828
1.41621
ګټه
-39.65 USD
GBPUSD_S
سودا
#1509143240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40828
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-39.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.41621
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-39.65 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۷
خریداری کول
0.1
1889
1890.77
ګټه
0.18 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509040772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.18 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۷
خریداری کول
0.1
1884
1890.77
ګټه
0.68 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1884
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
خریداری کول
0.1
1883
1890.77
ګټه
0.78 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۴
خریداری کول
0.1
1881.02
1890.77
ګټه
0.98 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509041426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1881.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.98 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
خریداری کول
0.1
1874
1890.77
ګټه
1.68 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509042120
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1874
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.77
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.68 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۱۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۹
خریداری کول
0.1
1876
1890.78
ګټه
1.48 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509042124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1890.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.48 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۹
خریداری کول
1
1882
1890.78
ګټه
8.78 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509051531
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.78 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۸
خریداری کول
1
1886
1890.78
ګټه
4.78 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509048617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1886
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.78 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۳
خریداری کول
1
1885
1890.75
ګټه
5.75 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509048635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1885
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.75 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۳۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۲
خرڅول
5
1.40858
1.41616
ګټه
-37.90 USD
GBPUSD_S
سودا
#1509143997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40858
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-37.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.41616
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-37.90 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۲
خریداری کول
1
1881
1890.75
ګټه
9.75 USD
XAUUSD_S
سودا
#1509051540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1890.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.75 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۱
خرڅول
5
1.40933
1.41616
ګټه
-34.15 USD
GBPUSD_S
سودا
#1509144897
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.40933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-34.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
1.41616
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-34.15 USD