د ډیمو حالت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۱۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۱۱
خریداری کول
0.01
0.91351
0.91316
ګټه
-0.48 USD
USDCHF
سودا
#142251133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91351
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91316
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.48 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۷
خرڅول
0.01
1.17705
1.17758
ګټه
-0.63 USD
EURUSD
سودا
#142246710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17705
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17758
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.63 USD
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۳۵
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۵
خریداری کول
0.01
0.91479
0.91413
ګټه
-0.82 USD
USDCHF
سودا
#142245063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91413
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.82 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۲۱
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۰
خرڅول
0.01
1.17336
1.17384
ګټه
-0.58 USD
EURUSD
سودا
#141934398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17384
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.58 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۵۴
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۸
خرڅول
0.01
0.90894
0.90819
ګټه
0.72 USD
EURGBP
سودا
#140730426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90894
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90819
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.72 USD
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۳۲
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۳
خرڅول
0.01
0.909
0.90607
ګټه
3.50 USD
EURGBP
سودا
#140730490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.909
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90607
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.50 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۲
خرڅول
0.01
1.14205
1.14113
ګټه
0.82 USD
EURUSD
سودا
#140612976
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.14205
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.14113
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.82 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۲
خرڅول
0.01
1.26162
1.2589
ګټه
2.62 USD
GBPUSD
سودا
#140614831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26162
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2589
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.62 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۸
خرڅول
0.01
1.26225
1.25883
ګټه
3.32 USD
GBPUSD
سودا
#140616059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26225
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25883
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.32 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۵۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۰
خرڅول
0.01
0.90961
0.90578
ګټه
4.61 USD
EURGBP
سودا
#140433788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90961
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
4.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90578
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.61 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۵۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۶
خرڅول
0.01
0.90987
0.90575
ګټه
4.98 USD
EURGBP
سودا
#140436641
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90987
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
5.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90575
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.98 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۵۱
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۸
خرڅول
0.01
1.13746
1.13811
ګټه
-0.75 USD
EURUSD
سودا
#140412010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13811
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.75 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۹
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۸
خرڅول
0.01
1.13732
1.13811
ګټه
-0.89 USD
EURUSD
سودا
#140411850
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13811
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.89 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۵۶
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۳۵
خرڅول
0.01
0.90789
0.9088
ګټه
-1.34 USD
EURGBP
سودا
#140409963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90789
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9088
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.34 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۴
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۲۱
خرڅول
0.01
121.918
121.93
ګټه
-0.31 USD
EURJPY
سودا
#140312003
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.918
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
121.93
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.31 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۵۶
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۲۲
خرڅول
0.01
0.9008
0.90151
ګټه
-1.10 USD
EURGBP
سودا
#140312284
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9008
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90151
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.10 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۳۲
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۵۷
خرڅول
0.01
1.13309
1.13391
ګټه
-0.92 USD
EURUSD
سودا
#140291953
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13391
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.92 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۳۲
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۷
خرڅول
0.01
121.421
121.502
ګټه
-0.96 USD
EURJPY
سودا
#140293068
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.421
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
121.502
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.96 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۰۷
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۲
خرڅول
0.01
1.1334
1.13327
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#140287985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1334
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13327
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.03 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۲۷
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.13288
1.13326
ګټه
-0.48 USD
EURUSD
سودا
#140290010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13326
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.48 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۱۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۲۶
خرڅول
0.01
1.13463
1.13018
ګټه
4.35 USD
EURUSD
سودا
#140008368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13018
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.35 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۱۰
خرڅول
0.01
1.12933
1.12993
ګټه
-0.70 USD
EURUSD
سودا
#139719449
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.12993
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.70 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۵۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۴۹
خرڅول
0.01
1.13446
1.13296
ګټه
1.40 USD
EURUSD
سودا
#138417373
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13446
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13296
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.40 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۵
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۹
خرڅول
0.01
1.13362
1.13487
ګټه
-1.35 USD
EURUSD
سودا
#137769607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13362
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13487
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.35 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۳۳
خرڅول
0.01
1.25684
1.25654
ګټه
0.20 USD
GBPUSD
سودا
#137717721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25684
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25654
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.20 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۳۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۶
خرڅول
0.01
1.13959
1.13849
ګټه
1.00 USD
EURUSD
سودا
#137429932
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13849
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.00 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۵۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۱۱
خرڅول
0.01
1.13563
1.13539
ګټه
0.14 USD
EURUSD
سودا
#137412498
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13539
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.14 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۲۴
خرڅول
0.01
1.13392
1.13435
ګټه
-0.53 USD
EURUSD
سودا
#137410319
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13435
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.53 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۴۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
خرڅول
0.01
1.13426
1.13419
ګټه
-0.03 USD
EURUSD
سودا
#137409938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13419
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.03 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۴۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۱۸
خرڅول
0.01
1.13575
1.13866
ګټه
-3.01 USD
EURUSD
سودا
#137379075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13866
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.01 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۸
خرڅول
0.01
1.13662
1.13751
ګټه
-0.99 USD
EURUSD
سودا
#137384048
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13751
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.99 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۳۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۰۲
خریداری کول
0.01
0.94345
0.94115
ګټه
-2.54 USD
USDCHF
سودا
#137379053
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94345
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.94115
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.54 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۳۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۳۴
خریداری کول
0.01
121.561
121.587
ګټه
0.04 USD
EURJPY
سودا
#137372368
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
121.561
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
121.587
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.04 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۴۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۳۲
خریداری کول
0.01
74.28
74.2
ګټه
-0.95 USD
AUDJPY
سودا
#137372377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
74.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
74.2
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.95 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۱۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۰۷
خریداری کول
0.04
0.94322
0.94315
ګټه
-0.70 USD
USDCHF
سودا
#137307887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.94315
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-0.70 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۱۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۰۹
خریداری کول
0.04
0.94311
0.94327
ګټه
0.28 USD
USDCHF
سودا
#137307113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94311
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.94327
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
0.28 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۴۸
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۴۱
خریداری کول
0.02
0.94538
0.94412
ګټه
-2.87 USD
USDCHF
سودا
#137287680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94538
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.94412
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.87 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۵۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۴۱
خریداری کول
0.02
0.94528
0.94412
ګټه
-2.66 USD
USDCHF
سودا
#137286386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.94412
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.66 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۵۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۷
خریداری کول
0.01
0.94588
0.94543
ګټه
-0.58 USD
USDCHF
سودا
#137267645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.94543
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.58 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۲۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۶
خرڅول
0.01
1.13738
1.13774
ګټه
-0.46 USD
EURUSD
سودا
#137267865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13774
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.46 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۵۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۲۲
خرڅول
0.01
1.13756
1.13757
ګټه
-0.11 USD
EURUSD
سودا
#137265137
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13756
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13757
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.11 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۵۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۰۷
خریداری کول
0.01
0.94607
0.94518
ګټه
-1.04 USD
USDCHF
سودا
#137265147
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.94607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.94518
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.04 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۴:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۰۵
خریداری کول
0.01
122.264
122.253
ګټه
-0.30 USD
EURJPY
سودا
#137194182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
122.264
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
122.253
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.30 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۲۶
خرڅول
0.01
122.195
122.271
ګټه
-0.90 USD
EURJPY
سودا
#137193428
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
122.195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
122.271
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.90 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۵۷
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۰
خریداری کول
0.01
0.64905
0.65222
ګټه
3.07 USD
NZDUSD
سودا
#137132097
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64905
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.65222
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.07 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۴۶
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۴۷
خریداری کول
0.01
0.95436
0.95353
ګټه
-0.97 USD
USDCHF
سودا
#137122818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95436
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95353
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.97 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۲۸
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۶
خرڅول
0.01
1.61552
1.61756
ګټه
-1.62 USD
EURAUD
سودا
#137073274
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.61552
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.61756
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.62 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
خرڅول
0.01
1.13302
1.13448
ګټه
-1.56 USD
EURUSD
سودا
#136717662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13302
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13448
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.56 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۳۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
خرڅول
0.01
1.13255
1.13448
ګټه
-2.03 USD
EURUSD
سودا
#136717590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13255
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13448
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.03 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
خرڅول
0.01
1.13203
1.13448
ګټه
-2.55 USD
EURUSD
سودا
#136718370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13203
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13448
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.55 USD