د ډیمو حالت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۴
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۲۴
خریداری کول
0.2
1.11313
1.11362
ګټه
0.10 USD
EURUSD_S
سودا
#1466634241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11313
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.11362
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۳۶
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
0.99
1.11983
1.11294
ګټه
-6.87 USD
EURUSD_S
سودا
#1466621413
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11983
ګټنه
-0.05 USD
ټوله
-6.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.99
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.87 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۲۰
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
4.86
1.11833
1.11294
ګټه
-26.44 USD
EURUSD_S
سودا
#1466624691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11833
ګټنه
-0.24 USD
ټوله
-26.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
4.86
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-26.44 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۲۱
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
23.87
1.11674
1.11294
ګټه
-91.90 USD
EURUSD_S
سودا
#1466627635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11674
ګټنه
-1.19 USD
ټوله
-90.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
23.87
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-91.90 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
68.99
1.11458
1.11294
ګټه
-113.14 USD
EURUSD_S
سودا
#1466633956
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11458
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-113.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
68.99
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-113.14 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۲۵
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
0.58
1.12034
1.11294
ګټه
-4.32 USD
EURUSD_S
سودا
#1466621261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12034
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
-4.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.58
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.32 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۷:۳۸
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
2.86
1.11882
1.11294
ګټه
-16.96 USD
EURUSD_S
سودا
#1466623538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11882
ګټنه
-0.14 USD
ټوله
-16.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
2.86
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-16.96 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۲۹
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
14.04
1.11725
1.11294
ګټه
-61.21 USD
EURUSD_S
سودا
#1466626933
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11725
ګټنه
-0.70 USD
ټوله
-60.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
14.04
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-61.21 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۸
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
40.58
1.11578
1.11294
ګټه
-117.28 USD
EURUSD_S
سودا
#1466628870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11578
ګټنه
-2.03 USD
ټوله
-115.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
40.58
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-117.28 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۹:۴۱
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
0.34
1.12085
1.11294
ګټه
-2.72 USD
EURUSD_S
سودا
#1466620172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12085
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
-2.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.34
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.72 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۱۴
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
1.68
1.11937
1.11294
ګټه
-10.89 USD
EURUSD_S
سودا
#1466622369
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11937
ګټنه
-0.08 USD
ټوله
-10.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1.68
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.89 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۱۵
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
8.26
1.11773
1.11294
ګټه
-39.98 USD
EURUSD_S
سودا
#1466625224
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11773
ګټنه
-0.41 USD
ټوله
-39.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
8.26
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-39.98 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۴
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
0.2
1.12135
1.11294
ګټه
-1.70 USD
EURUSD_S
سودا
#1466619239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12135
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
-1.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.11294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.70 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۲۱
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۱
خریداری کول
68.99
1.11478
1.11493
ګټه
10.35 USD
EURUSD_S
سودا
#1466632054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
68.99
بهر(وتل)
1.11493
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.35 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۰۳:۰۹
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۱:۳۵
خریداری کول
68.99
1.11481
1.11503
ګټه
15.18 USD
EURUSD_S
سودا
#1466631457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۰۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11481
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
68.99
بهر(وتل)
1.11503
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
15.18 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۸:۳۲
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۶:۲۰
خریداری کول
68.99
1.11478
1.11488
ګټه
6.90 USD
EURUSD_S
سودا
#1466630594
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
68.99
بهر(وتل)
1.11488
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.90 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۴۷
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۶
خریداری کول
40.58
1.11571
1.116
ګټه
11.77 USD
EURUSD_S
سودا
#1466628256
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11571
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
40.58
بهر(وتل)
1.116
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.77 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۲۳
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۳
خریداری کول
0.2
1.12137
1.1212
ګټه
-0.03 USD
EURUSD_S
سودا
#1466619189
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12137
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.1212
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۳
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۲
خرڅول
0.15
1.12105
1.12135
ګټه
-0.05 USD
EURUSD_S
سودا
#1466616987
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۰
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۱
خرڅول
0.26
1.12159
1.12135
ګټه
0.06 USD
EURUSD_S
سودا
#1466617366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12159
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
1.12135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۲۶
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۰
خرڅول
0.44
1.1221
1.12135
ګټه
0.33 USD
EURUSD_S
سودا
#1466617914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1221
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.44
بهر(وتل)
1.12135
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۳
خرڅول
0.15
1.12166
1.12119
ګټه
0.07 USD
EURUSD_S
سودا
#1466614470
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12119
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۰۶
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۱
خرڅول
0.26
1.12216
1.12116
ګټه
0.26 USD
EURUSD_S
سودا
#1466615203
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12216
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
1.12116
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۶
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۱۱
خرڅول
0.15
1.12148
1.12052
ګټه
0.14 USD
EURUSD_S
سودا
#1466610259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12148
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12052
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۲۷
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۰۷
خرڅول
0.26
1.12199
1.12099
ګټه
0.26 USD
EURUSD_S
سودا
#1466610432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12199
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
1.12099
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۵۸
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۹:۵۶
خرڅول
0.44
1.12251
1.12151
ګټه
0.44 USD
EURUSD_S
سودا
#1466610862
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.44
بهر(وتل)
1.12151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.44 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۷
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۴
خرڅول
0.15
1.12258
1.12164
ګټه
0.14 USD
EURUSD_S
سودا
#1466609683
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12258
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12164
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.14 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۵
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۷
خرڅول
0.15
1.12264
1.12278
ګټه
-0.02 USD
EURUSD_S
سودا
#1466609640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12264
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12278
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۷
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۶
خریداری کول
0.15
1.12308
1.12264
ګټه
-0.07 USD
EURUSD_S
سودا
#1466609114
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12308
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12264
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۲۸
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۴
خرڅول
0.15
1.12378
1.12278
ګټه
0.15 USD
EURUSD_S
سودا
#1466609391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12378
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12278
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۶
خریداری کول
0.15
1.12604
1.12294
ګټه
-0.47 USD
EURUSD_S
سودا
#1466603802
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12604
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.47 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۳
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۵
خریداری کول
0.26
1.12555
1.12293
ګټه
-0.68 USD
EURUSD_S
سودا
#1466605523
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12555
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
1.12293
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.68 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۲۱
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۴
خریداری کول
0.75
1.1244
1.12294
ګټه
-1.10 USD
EURUSD_S
سودا
#1466606035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.12294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.10 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۲۵
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۴
خریداری کول
0.44
1.12495
1.12294
ګټه
-0.88 USD
EURUSD_S
سودا
#1466605792
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.44
بهر(وتل)
1.12294
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.88 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۳۵
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۳
خریداری کول
1.28
1.12389
1.12295
ګټه
-1.20 USD
EURUSD_S
سودا
#1466606362
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12389
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1.28
بهر(وتل)
1.12295
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.20 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۵۹
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۲
خریداری کول
2.18
1.12328
1.12295
ګټه
-0.72 USD
EURUSD_S
سودا
#1466607064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12328
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
2.18
بهر(وتل)
1.12295
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.72 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۲
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۱
خریداری کول
3.71
1.12275
1.12295
ګټه
0.74 USD
EURUSD_S
سودا
#1466607908
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12275
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
3.71
بهر(وتل)
1.12295
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۳۲
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۰
خریداری کول
6.31
1.12225
1.12295
ګټه
4.42 USD
EURUSD_S
سودا
#1466608123
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12225
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
6.31
بهر(وتل)
1.12295
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.42 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۶
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۰۸
خریداری کول
0.15
1.12248
1.12348
ګټه
0.15 USD
EURUSD_S
سودا
#1466596937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12248
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12348
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۸
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۵
خریداری کول
0.15
1.12185
1.12234
ګټه
0.07 USD
EURUSD_S
سودا
#1466594672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12185
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12234
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۲
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۳
خریداری کول
0.26
1.12135
1.12235
ګټه
0.26 USD
EURUSD_S
سودا
#1466595640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12135
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
1.12235
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۶
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۷
خریداری کول
0.15
1.12374
1.12172
ګټه
-0.30 USD
EURUSD_S
سودا
#1466589252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12172
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.30 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۳
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۶
خریداری کول
0.26
1.12324
1.12172
ګټه
-0.40 USD
EURUSD_S
سودا
#1466592366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12324
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
1.12172
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.40 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۴۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۵
خریداری کول
0.75
1.12122
1.12172
ګټه
0.38 USD
EURUSD_S
سودا
#1466593082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.75
بهر(وتل)
1.12172
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۴۵
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۵
خریداری کول
0.44
1.12274
1.12172
ګټه
-0.45 USD
EURUSD_S
سودا
#1466592927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12274
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.44
بهر(وتل)
1.12172
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.45 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۱۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۴۸
خریداری کول
1.28
1.12073
1.12167
ګټه
1.20 USD
EURUSD_S
سودا
#1466593440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12073
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1.28
بهر(وتل)
1.12167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.20 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۸
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۳۴
خریداری کول
0.15
1.12231
1.12332
ګټه
0.13 USD
EURUSD_S
سودا
#1466584743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12231
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12332
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۱۷
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۶
خریداری کول
18.24
1.12233
1.12212
ګټه
-3.83 USD
EURUSD_S
سودا
#1466584692
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
18.24
بهر(وتل)
1.12212
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.83 USD
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۵۴
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۵
خریداری کول
0.15
1.12842
1.12212
ګټه
-0.96 USD
EURUSD_S
سودا
#1466559317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12842
ګټنه
-0.02 USD
ټوله
-0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.12212
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.96 USD
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۲
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۴
خریداری کول
0.26
1.12793
1.12212
ګټه
-1.54 USD
EURUSD_S
سودا
#1466559576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12793
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
-1.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.26
بهر(وتل)
1.12212
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.54 USD