د ډیمو حالت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۳
خرڅول
1
1734.89
1741.56
ګټه
-667.00 USD
XAUUSD.
سودا
#72277615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1734.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-667.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1741.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-667.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۶
خرڅول
2
1.18744
1.18809
ګټه
-130.00 USD
EURUSD.
سودا
#72277602
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18744
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-130.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18809
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-130.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۲
خرڅول
1
1.18768
1.1881
ګټه
-42.00 USD
EURUSD.
سودا
#72270704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18768
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-42.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.1881
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-42.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۳۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۹
خرڅول
2
1.18749
1.18817
ګټه
-136.00 USD
EURUSD.
سودا
#72270213
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-136.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18817
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-136.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۷
خریداری کول
1
1.18965
1.18805
ګټه
-160.00 USD
EURUSD.
سودا
#72245489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18965
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-160.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18805
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-160.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۱۸
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۶
خریداری کول
2
1.19067
1.18808
ګټه
-518.00 USD
EURUSD.
سودا
#72239151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-518.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-518.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۴
خریداری کول
3
1.19117
1.18813
ګټه
-912.00 USD
EURUSD.
سودا
#72236853
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-912.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
1.18813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-912.00 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۶
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۰۳
خرڅول
0.1
0.70345
0.70673
ګټه
-32.80 USD
NZDUSD.
سودا
#65942624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.70345
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-32.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.70673
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-32.80 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۵
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
خرڅول
0.1
1.19723
1.19866
ګټه
-14.30 USD
EURUSD.
سودا
#65869335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.19866
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.30 USD
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۰
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
خرڅول
0.1
1.19723
1.19866
ګټه
-14.30 USD
EURUSD.
سودا
#65869330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.19866
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14.30 USD
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۷
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۲۷
خریداری کول
0.1
1814.63
1809.99
ګټه
-46.40 USD
XAUUSD.
سودا
#65740521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1814.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-46.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1809.99
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-46.40 USD
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۴
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۴۳
خرڅول
0.1
1.1906
1.19141
ګټه
-8.10 USD
EURUSD.
سودا
#65670260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.19141
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.10 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۰۵
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۸
خریداری کول
1
1.29261
1.29353
ګټه
92.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64505785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29261
ګټنه
0.00 USD
ټوله
92.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.29353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
92.00 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۲۵
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۶
خریداری کول
1
1.29253
1.29347
ګټه
94.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64505905
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29253
ګټنه
0.00 USD
ټوله
94.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.29347
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
94.00 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۳۳
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۵
خریداری کول
1
1.2923
1.29347
ګټه
117.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64506479
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2923
ګټنه
0.00 USD
ټوله
117.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.29347
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
117.00 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۵۱
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۷
خریداری کول
0.5
1.29176
1.29292
ګټه
58.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64504405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.29292
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
58.00 USD
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۳۲
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۱۳
خریداری کول
0.5
1.29011
1.29262
ګټه
125.50 USD
GBPUSD.
سودا
#64501606
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29011
ګټنه
0.00 USD
ټوله
125.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.29262
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
125.50 USD
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۱۸
خرڅول
0.5
1.29265
1.2902
ګټه
122.50 USD
GBPUSD.
سودا
#64465940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
122.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.2902
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
122.50 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۸
خرڅول
1
1.17809
1.18101
ګټه
-292.00 USD
EURUSD.
سودا
#63978252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-292.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18101
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-292.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۵۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۶
خرڅول
0.5
1.29761
1.30241
ګټه
-240.00 USD
GBPUSD.
سودا
#63983164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-240.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.30241
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-240.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۳
خرڅول
1
1.17925
1.18108
ګټه
-183.00 USD
EURUSD.
سودا
#63983135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17925
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-183.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-183.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۲۲:۴۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۰
خرڅول
0.5
1.18449
1.18109
ګټه
170.00 USD
EURUSD.
سودا
#64034799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۲۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18449
ګټنه
0.00 USD
ټوله
170.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18109
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
170.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۲۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۷
خرڅول
0.5
1.18083
1.18108
ګټه
-12.50 USD
EURUSD.
سودا
#63995519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18083
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18108
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-12.50 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۵
خرڅول
0.5
1.30463
1.30248
ګټه
107.50 USD
GBPUSD.
سودا
#64046584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
107.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.30248
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
107.50 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۳۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۲
خریداری کول
1
1.31267
1.30234
ګټه
-1 033.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64098952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31267
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 033.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.30234
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 033.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۰
خریداری کول
1
1.18421
1.18084
ګټه
-337.00 USD
EURUSD.
سودا
#64098946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18421
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-337.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18084
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-337.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۲۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۷
خریداری کول
1
1.18422
1.18085
ګټه
-337.00 USD
EURUSD.
سودا
#64098948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18422
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-337.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-337.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۵
خریداری کول
1
1.18549
1.18085
ګټه
-464.00 USD
EURUSD.
سودا
#64110088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18549
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-464.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.18085
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-464.00 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۰
خرڅول
4
1.18195
1.18184
ګټه
44.00 USD
EURUSD.
سودا
#64289196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
44.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.18184
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
44.00 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۱۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۵
خرڅول
4
1.18196
1.18181
ګټه
60.00 USD
EURUSD.
سودا
#64289260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18196
ګټنه
0.00 USD
ټوله
60.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.18181
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
60.00 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۳
خرڅول
4
1.18206
1.18186
ګټه
80.00 USD
EURUSD.
سودا
#64289445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18206
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.18186
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
80.00 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۳۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۰
خرڅول
2
1.18233
1.18186
ګټه
94.00 USD
EURUSD.
سودا
#64289528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
94.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.18186
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
94.00 USD
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۸:۴۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۱۲
خرڅول
4
1.18329
1.18346
ګټه
-68.00 USD
EURUSD.
سودا
#64216344
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۸:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18329
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-68.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1.18346
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-68.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۴۷
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۴
خرڅول
0.5
1.18277
1.18354
ګټه
-38.50 USD
EURUSD.
سودا
#64166202
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18277
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-38.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.18354
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-38.50 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۰۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۱۱
خرڅول
0.5
1907.95
1907.81
ګټه
7.00 USD
XAUUSD.
سودا
#64165384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1907.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1907.81
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۹
خرڅول
1
1.30775
1.30634
ګټه
141.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64163217
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
141.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.30634
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
141.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۴
خرڅول
1
1.30904
1.30688
ګټه
216.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64165438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30904
ګټنه
0.00 USD
ټوله
216.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.30688
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
216.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۱
خرڅول
0.5
1.30948
1.30688
ګټه
130.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64165527
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30948
ګټنه
0.00 USD
ټوله
130.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.30688
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
130.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۵۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۷
خرڅول
0.5
1.31106
1.30682
ګټه
212.00 USD
GBPUSD.
سودا
#64168571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31106
ګټنه
0.00 USD
ټوله
212.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.30682
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
212.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۱۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۵۴
خرڅول
0.5
1906.5
1903.82
ګټه
134.00 USD
XAUUSD.
سودا
#64145417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1906.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
134.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1903.82
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
134.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۹
خرڅول
2
1902.89
1900.8
ګټه
418.00 USD
XAUUSD.
سودا
#64130679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1902.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
418.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1900.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
418.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۴۵
خرڅول
1
1.17781
1.17726
ګټه
55.00 USD
EURUSD.
سودا
#63967064
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17726
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
55.00 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۰۱
خرڅول
2
1.17728
1.17659
ګټه
138.00 USD
EURUSD.
سودا
#63955248
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
138.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.17659
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
138.00 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۲۲
خرڅول
0.5
1908.26
1904.76
ګټه
175.00 USD
XAUUSD.
سودا
#63937089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1908.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
175.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1904.76
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
175.00 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۱۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۲۱
خرڅول
1
1.17513
1.17684
ګټه
-171.00 USD
EURUSD.
سودا
#63910989
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17513
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-171.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.17684
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-171.00 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۴۸
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۱۵
خرڅول
0.5
1.17851
1.17684
ګټه
83.50 USD
EURUSD.
سودا
#63922513
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17851
ګټنه
0.00 USD
ټوله
83.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.17684
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
83.50 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۰۸
خرڅول
0.5
1.17811
1.17684
ګټه
63.50 USD
EURUSD.
سودا
#63929046
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17811
ګټنه
0.00 USD
ټوله
63.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1.17684
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
63.50 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۲۰
خرڅول
1
1910.2
1909
ګټه
120.00 USD
XAUUSD.
سودا
#63910750
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1910.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
120.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1909
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
120.00 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۴۰
خرڅول
1
1910.85
1910.21
ګټه
64.00 USD
XAUUSD.
سودا
#63909399
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1910.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
64.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1910.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
64.00 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۴۷
خریداری کول
2
1.17337
1.17398
ګټه
122.00 USD
EURUSD.
سودا
#63907514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17337
ګټنه
0.00 USD
ټوله
122.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1.17398
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
122.00 USD