د ډیمو حالت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۴۹
خریداری کول
0.02
0.84508
0.8459
ګټه
2.25 USD
EURGBP
سودا
#3286347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84508
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.8459
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.25 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۲
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۲
خریداری کول
0.02
0.84397
0.84451
ګټه
1.49 USD
EURGBP
سودا
#3266399
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.84451
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.49 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۱۶
خریداری کول
0.01
0.84584
0.84613
ګټه
0.40 USD
EURGBP
سودا
#3251959
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84584
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.84613
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۶
خریداری کول
0.03
0.85021
0.85033
ګټه
0.49 USD
EURGBP
سودا
#3213556
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.85033
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۴
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۳۳
خریداری کول
0.01
0.84884
0.84917
ګټه
0.45 USD
EURGBP
سودا
#3187774
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84884
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.84917
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۷
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۴۶
خریداری کول
0.02
0.85105
0.85144
ګټه
1.07 USD
EURGBP
سودا
#3145872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.85144
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.07 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۲
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۳۳
خریداری کول
0.01
0.85355
0.85488
ګټه
1.81 USD
EURGBP
سودا
#3132235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85355
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85488
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.81 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۵۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۸
خریداری کول
0.01
0.85349
0.85486
ګټه
1.87 USD
EURGBP
سودا
#3132241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85349
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85486
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.87 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۴۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۴
خریداری کول
0.01
0.85346
0.8549
ګټه
1.96 USD
EURGBP
سودا
#3132240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85346
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8549
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.96 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۱۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۵
خریداری کول
0.01
0.85624
0.85697
ګټه
0.98 USD
EURGBP
سودا
#3126187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85624
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85697
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.98 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۴۴
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۰
خریداری کول
0.01
0.85659
0.85702
ګټه
0.58 USD
EURGBP
سودا
#3123571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85659
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85702
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.58 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۱۶
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۵
خریداری کول
0.02
0.85643
0.85698
ګټه
1.49 USD
EURGBP
سودا
#3125042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85643
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.85698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.49 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۶
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۱
خریداری کول
0.02
0.85639
0.85698
ګټه
1.60 USD
EURGBP
سودا
#3125037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85639
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.85698
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.60 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۹
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۶
خریداری کول
0.02
0.85639
0.85696
ګټه
1.54 USD
EURGBP
سودا
#3125038
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85639
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.85696
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.54 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۱۶
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۰۲
خریداری کول
0.02
128.849
128.918
ګټه
1.24 USD
EURJPY
سودا
#3125767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
128.849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
128.918
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.24 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۳۶
خریداری کول
0.01
0.85583
0.85619
ګټه
0.49 USD
EURGBP
سودا
#3114540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85619
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۳۷
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۱۴
خریداری کول
0.01
0.85538
0.85636
ګټه
1.33 USD
EURGBP
سودا
#3114225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.85538
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85636
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.33 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۹
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۹
خریداری کول
0.02
149.528
149.835
ګټه
5.53 USD
GBPJPY
سودا
#3110171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
149.528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
149.835
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.53 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۱۱
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۴
خریداری کول
0.01
149.357
149.452
ګټه
0.86 USD
GBPJPY
سودا
#3110119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
149.357
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
149.452
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۰
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۶
خرڅول
0.01
0.85894
0.85882
ګټه
0.16 USD
EURGBP
سودا
#3070337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.85894
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85882
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۷
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۱
خرڅول
0.01
0.85958
0.85898
ګټه
0.81 USD
EURGBP
سودا
#3070461
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.85958
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85898
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
خرڅول
0.01
0.85971
0.85908
ګټه
0.85 USD
EURGBP
سودا
#3070614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.85971
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85908
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.85 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۰
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۲
خرڅول
0.01
0.86035
0.86004
ګټه
0.41 USD
EURGBP
سودا
#3071081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86004
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۵
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۳
خرڅول
0.01
0.86247
0.86165
ګټه
1.10 USD
EURGBP
سودا
#3071487
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86165
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.10 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۴۴
خرڅول
0.01
0.86379
0.86354
ګټه
0.34 USD
EURGBP
سودا
#3090089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.86379
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86354
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.34 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۳
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۴۶
خرڅول
0.01
0.8649
0.86416
ګټه
1.00 USD
EURGBP
سودا
#3089977
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8649
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86416
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۴۱
خرڅول
0.01
0.8653
0.86415
ګټه
1.55 USD
EURGBP
سودا
#3089385
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8653
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.86415
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.55 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۱۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۵
خرڅول
0.01
151.908
151.881
ګټه
0.24 USD
GBPJPY
سودا
#3049864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.908
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.881
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.24 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۲۲
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۱
خرڅول
0.01
151.926
151.885
ګټه
0.37 USD
GBPJPY
سودا
#3049875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.926
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.885
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.37 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۱۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۶
خرڅول
0.01
152.023
151.952
ګټه
0.63 USD
GBPJPY
سودا
#3056948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.023
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.952
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.63 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۵۸
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۵۲
خرڅول
0.01
152.087
152.028
ګټه
0.52 USD
GBPJPY
سودا
#3066917
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.087
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
152.028
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.52 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۷
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۸
خرڅول
0.01
151.974
151.931
ګټه
0.38 USD
GBPJPY
سودا
#3050149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.974
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.931
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۳
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۲
خرڅول
0.01
152.014
151.932
ګټه
0.74 USD
GBPJPY
سودا
#3050088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.014
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۴۸
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۱۱
خریداری کول
0.01
151.977
151.908
ګټه
-0.62 USD
GBPJPY
سودا
#2907747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.977
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.908
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.62 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۵
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۳
خریداری کول
0.01
151.9
151.904
ګټه
0.04 USD
GBPJPY
سودا
#2907827
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.904
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۴۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۹
خریداری کول
0.01
151.878
151.906
ګټه
0.25 USD
GBPJPY
سودا
#2908520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.906
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.25 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۱۵
خریداری کول
0.01
150.922
151.126
ګټه
1.86 USD
GBPJPY
سودا
#2966950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
150.922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.126
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.86 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۴۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۳۶
خریداری کول
0.02
150.19
150.268
ګټه
1.41 USD
GBPJPY
سودا
#2971698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
150.19
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
150.268
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.41 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۷
خریداری کول
0.01
151.247
151.312
ګټه
0.59 USD
GBPJPY
سودا
#2957442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.312
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.59 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۸
خریداری کول
0.01
151.732
151.812
ګټه
0.73 USD
GBPJPY
سودا
#2910171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.812
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۱
خریداری کول
0.01
151.597
151.684
ګټه
0.79 USD
GBPJPY
سودا
#2953767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.597
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.684
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۰۷
خریداری کول
0.01
151.455
151.574
ګټه
1.08 USD
GBPJPY
سودا
#2911262
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.574
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.08 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۱
خریداری کول
0.03
151.283
151.429
ګټه
4.00 USD
GBPJPY
سودا
#2935088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.283
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
151.429
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۴۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۷
خریداری کول
0.01
151.155
151.222
ګټه
0.62 USD
GBPJPY
سودا
#2934234
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.222
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.62 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۵۲
خریداری کول
0.01
151.294
151.389
ګټه
0.86 USD
GBPJPY
سودا
#2924476
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.294
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.389
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۸
خرڅول
0.01
129.786
129.744
ګټه
0.38 USD
EURJPY
سودا
#2890841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.744
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۳۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۴
خرڅول
0.01
130.005
129.808
ګټه
1.80 USD
EURJPY
سودا
#2899177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.005
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۳۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۹
خرڅول
0.01
129.858
129.81
ګټه
0.43 USD
EURJPY
سودا
#2892516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.858
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.81
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۵
خرڅول
0.01
129.809
129.805
ګټه
0.04 USD
EURJPY
سودا
#2890901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
129.809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.805
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۹
خرڅول
0.01
130.116
129.795
ګټه
2.93 USD
EURJPY
سودا
#2905542
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
129.795
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.93 USD