د ډیمو حالت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۴۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۸
خریداری کول
0.01
123.894
124.161
ګټه
2.34 USD
EURJPY
سودا
#149435316
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
123.894
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
124.161
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.34 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۱۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۷
خریداری کول
0.01
1.17668
1.17837
ګټه
1.59 USD
EURUSD
سودا
#149435394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17668
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17837
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.59 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۴۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۶
خریداری کول
0.01
1.82434
1.83199
ګټه
5.23 USD
GBPAUD
سودا
#149435438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82434
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.83199
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.23 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۵۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۵
خریداری کول
0.01
1.70494
1.71226
ګټه
5.36 USD
GBPCAD
سودا
#149435478
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.70494
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.71226
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.36 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۳۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۴
خریداری کول
0.01
1.18363
1.1838
ګټه
-0.01 USD
GBPCHF
سودا
#149435529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1838
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۳۷:۳۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۳
خریداری کول
0.01
136.372
137.159
ګټه
7.27 USD
GBPJPY
سودا
#149435550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۳۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.372
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.159
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.27 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۵۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۲
خریداری کول
0.01
1.95392
1.95969
ګټه
3.64 USD
GBPNZD
سودا
#149435585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.95392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.95969
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.64 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۲۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۱
خریداری کول
0.01
1.29416
1.3017
ګټه
7.44 USD
GBPUSD
سودا
#149435669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3017
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
7.44 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۹
خرڅول
0.01
0.90274
0.90527
ګټه
-3.49 USD
EURGBP
سودا
#149435278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90274
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90527
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.49 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۱۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۵
خریداری کول
0.01
1.55053
1.55008
ګټه
-0.55 USD
EURCAD
سودا
#149435269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.55053
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.55008
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.55 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۵۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۱
خرڅول
0.01
1.64885
1.65852
ګټه
-7.07 USD
EURAUD
سودا
#149435243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.64885
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.65852
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-7.07 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۵۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۷
خریداری کول
0.01
115.587
115.859
ګټه
2.39 USD
CHFJPY
سودا
#149435218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
115.587
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
115.859
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.39 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۹
خرڅول
0.01
137.225
136.63
ګټه
5.44 USD
GBPJPY
سودا
#148908637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.225
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
136.63
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.44 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۴۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۵
خرڅول
0.01
124.342
123.7
ګټه
5.89 USD
EURJPY
سودا
#148908307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
124.342
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
123.7
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.89 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۱۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۲
خریداری کول
0.01
1.80772
1.80635
ګټه
-1.18 USD
GBPAUD
سودا
#148908430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.80635
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.18 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۱۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۵۹
خرڅول
0.01
105.25
105.456
ګټه
-2.05 USD
USDJPY
سودا
#148909099
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
105.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
105.456
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.05 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۵۶
خریداری کول
0.01
1.71456
1.70203
ګټه
-9.74 USD
GBPCAD
سودا
#148908471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.71456
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.70203
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-9.74 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۵۲
خریداری کول
0.01
1.77917
1.75875
ګټه
-13.82 USD
EURNZD
سودا
#148908346
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.77917
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.75875
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-13.82 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۵۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۴۹
خرڅول
0.01
75.804
75.639
ګټه
1.36 USD
AUDJPY
سودا
#148907889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
75.804
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
75.639
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.36 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۵:۴۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۴۶
خرڅول
0.01
0.9428
0.94225
ګټه
0.22 USD
AUDCAD
سودا
#148907772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9428
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.94225
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.22 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۳۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۴۱
خرڅول
0.01
1.07938
1.07548
ګټه
2.40 USD
AUDNZD
سودا
#148907912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07938
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07548
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.40 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۵۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۳۸
خرڅول
0.01
1.54566
1.54103
ګټه
3.32 USD
EURCAD
سودا
#148908208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.54566
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.54103
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.32 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۳۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۳۳
خرڅول
0.01
1.17601
1.17308
ګټه
2.83 USD
EURUSD
سودا
#148908390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17601
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17308
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.83 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۵۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۸
خریداری کول
0.01
1.64026
1.63541
ګټه
-3.68 USD
EURAUD
سودا
#148908140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.64026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.63541
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.68 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۱۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
خرڅول
0.01
0.65245
0.65665
ګټه
-4.79 USD
AUDCHF
سودا
#148907825
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65245
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.65665
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-4.79 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۱۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۱۸
خرڅول
0.01
69.849
70.339
ګټه
-4.85 USD
NZDJPY
سودا
#148908846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
69.849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
70.339
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-4.85 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۳۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۰۰
خرڅول
0.01
115.485
115.204
ګټه
2.47 USD
CHFJPY
سودا
#148908096
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
115.485
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
115.204
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.47 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۴۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۵
خرڅول
0.01
0.71692
0.71732
ګټه
-0.50 USD
AUDUSD
سودا
#148907980
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71692
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71732
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.50 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۱۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۵۰
خریداری کول
0.01
1.96021
1.93889
ګټه
-14.38 USD
GBPNZD
سودا
#148908680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.96021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.93889
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-14.38 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۳۹
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۴۴
خریداری کول
0.01
1.30735
1.28971
ګټه
-17.74 USD
GBPUSD
سودا
#148908720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30735
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28971
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-17.74 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۲۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۳
خریداری کول
0.01
75.952
75.715
ګټه
-2.44 USD
AUDJPY
سودا
#148411339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
75.952
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
75.715
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.44 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۵۲
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۲
خریداری کول
0.01
1.08308
1.07974
ګټه
-2.42 USD
AUDNZD
سودا
#148411426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08308
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07974
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.42 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۰۲
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۰
خریداری کول
0.01
79.607
79.708
ګټه
0.76 USD
CADJPY
سودا
#148411653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
79.607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
79.708
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.76 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۱۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۰۸
خریداری کول
0.01
1.63798
1.64666
ګټه
6.02 USD
EURAUD
سودا
#148411821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.63798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.64666
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.02 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۱۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۰۶
خریداری کول
0.01
1.56265
1.56428
ګټه
1.03 USD
EURCAD
سودا
#148411905
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.56265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.56428
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.03 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۷:۲۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۰۲
خریداری کول
0.01
123.851
124.676
ګټه
7.61 USD
EURJPY
سودا
#148412097
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
123.851
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
124.676
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.61 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۳۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۰۱
خریداری کول
0.01
1.76755
1.77786
ګټه
6.64 USD
EURNZD
سودا
#148412181
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.76755
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.77786
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.64 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۷
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۹
خریداری کول
0.01
1.17608
1.1798
ګټه
3.62 USD
EURUSD
سودا
#148412228
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17608
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1798
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.62 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۸
خریداری کول
0.01
1.80798
1.81537
ګټه
5.09 USD
GBPAUD
سودا
#148412352
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.81537
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.09 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۵۵
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۷
خریداری کول
0.01
1.72452
1.7245
ګټه
-0.21 USD
GBPCAD
سودا
#148412393
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.72452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.7245
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.21 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۱۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۶
خرڅول
0.01
1.71446
1.72461
ګټه
-7.85 USD
GBPCAD
سودا
#148412410
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.71446
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.72461
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-7.85 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۲۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۵
خرڅول
0.01
1.18395
1.18871
ګټه
-5.40 USD
GBPCHF
سودا
#148412450
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18395
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18871
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-5.40 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۱۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۴
خریداری کول
0.01
136.712
137.427
ګټه
6.56 USD
GBPJPY
سودا
#148412509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.712
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.427
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.56 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۵۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۲
خریداری کول
0.01
1.94841
1.95984
ګټه
7.38 USD
GBPNZD
سودا
#148412626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.94841
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.95984
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.38 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۲۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۱
خریداری کول
0.01
1.29753
1.30055
ګټه
2.92 USD
GBPUSD
سودا
#148412668
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29753
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30055
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.92 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۵۴
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۷
خرڅول
0.01
1.32539
1.32596
ګټه
-0.53 USD
USDCAD
سودا
#148413005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32596
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.53 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۲۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۶
خرڅول
0.01
0.91416
0.91394
ګټه
0.14 USD
USDCHF
سودا
#148413089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.91394
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.14 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۳۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۶
خریداری کول
0.01
105.773
105.669
ګټه
-1.08 USD
USDJPY
سودا
#148413147
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.773
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
105.669
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.08 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۱۰
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۳۳
خریداری کول
0.01
1.81802
1.8248
ګټه
4.58 USD
GBPAUD
سودا
#147778719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.81802
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.8248
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.58 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۴۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.71119
1.72136
ګټه
7.40 USD
GBPCAD
سودا
#147778723
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.71119
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.72136
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.40 USD