د ډیمو حالت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۴۶
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
GeejayFighter
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۴۶
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۶
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۵
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
GeejayFighter
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۶
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۵
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۰۴
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۰
خریداری کول
0.05
0.84844
0.84889
ګټه
1.94 USD
EURGBP
سودا
#121527113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84844
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.84889
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.94 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۵
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۹
خریداری کول
0.05
1.04801
1.04852
ګټه
0.65 USD
AUDNZD
سودا
#121282590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.04801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.04852
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.65 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۳
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۳
خرڅول
0.05
1.0019
1.00055
ګټه
6.25 USD
USDCHF
سودا
#121179609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.00055
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
6.25 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۲۹
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۱
خرڅول
0.05
1.00095
1.00057
ګټه
1.40 USD
USDCHF
سودا
#121179582
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.00095
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.00057
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.40 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۲۲
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۴۷
خرڅول
0.05
1.00042
1.00055
ګټه
-1.15 USD
USDCHF
سودا
#121180510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.00042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.00055
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-1.15 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۱۷
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۷
خریداری کول
0.05
1.09828
1.09935
ګټه
4.85 USD
EURUSD
سودا
#121188901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09828
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.09935
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.85 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۱
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۳
خریداری کول
0.05
1.09876
1.09935
ګټه
2.45 USD
EURUSD
سودا
#121187747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.09935
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.45 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۱۶
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۰
خریداری کول
0.05
1.09952
1.09935
ګټه
-1.35 USD
EURUSD
سودا
#121183338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09952
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.09935
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-1.35 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۴۶
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۳۵
خرڅول
0.05
1.00046
1.00012
ګټه
1.20 USD
USDCHF
سودا
#121178859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.00046
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.00012
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.20 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۵۵
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۴۶
خریداری کول
0.05
1.1002
1.1005
ګټه
1.00 USD
EURUSD
سودا
#121075149
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1005
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.00 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۷:۱۰
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۱۲
خرڅول
0.05
1.91305
1.9097
ګټه
10.34 USD
GBPAUD
سودا
#121057858
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.91305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.9097
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
10.34 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۷:۵۸
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۰۹
خرڅول
0.05
1.91128
1.90963
ګټه
4.59 USD
GBPAUD
سودا
#121053185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.91128
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.90963
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.59 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۲۷
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۵۴
خرڅول
0.05
141.43
141.362
ګټه
2.10 USD
GBPJPY
سودا
#121029370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
141.362
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.10 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۵۲
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۲۸
خرڅول
0.05
141.354
141.265
ګټه
3.07 USD
GBPJPY
سودا
#121026768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.354
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
141.265
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
3.07 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۵۱
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۱۳
خرڅول
0.05
0.99979
0.99949
ګټه
1.00 USD
USDCHF
سودا
#121014613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.99979
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99949
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.00 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۴۵
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۷
خریداری کول
0.05
1.09965
1.09994
ګټه
0.95 USD
EURUSD
سودا
#120993760
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09965
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.09994
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.95 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۶
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۷
خریداری کول
0.05
1.09925
1.09994
ګټه
2.95 USD
EURUSD
سودا
#120996842
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09925
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.09994
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.95 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۴۲
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۱۸
خریداری کول
0.05
0.854
0.85442
ګټه
1.70 USD
EURGBP
سودا
#120973708
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.854
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.85442
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.70 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۹
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۸
خرڅول
0.05
140.399
140.073
ګټه
13.96 USD
GBPJPY
سودا
#120633001
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
140.073
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
13.96 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۵۴
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۶
خرڅول
0.05
140.245
140.078
ګټه
6.67 USD
GBPJPY
سودا
#120631935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.245
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
140.078
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
6.67 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۵۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۳
خرڅول
0.05
140.152
140.074
ګټه
2.58 USD
GBPJPY
سودا
#120630788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.152
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
140.074
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.58 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۳۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۵۷
خرڅول
0.05
0.9976
0.99704
ګټه
2.31 USD
USDCHF
سودا
#120572187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9976
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99704
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.31 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۰۶
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۵۳
خرڅول
0.05
0.9971
0.99703
ګټه
-0.15 USD
USDCHF
سودا
#120572164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9971
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99703
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.15 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۴۴
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۳۰
خرڅول
0.05
0.99668
0.99665
ګټه
-0.35 USD
USDCHF
سودا
#120570395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.99668
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99665
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.35 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۴۷
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۴۵
خرڅول
0.05
0.99691
0.99665
ګټه
0.80 USD
USDCHF
سودا
#120571004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.99691
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99665
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.80 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۳۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۶
خرڅول
0.05
0.99586
0.99543
ګټه
1.66 USD
USDCHF
سودا
#120559970
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.99586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99543
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.66 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۷:۳۶
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۴۶
خرڅول
0.05
1.63149
1.63065
ګټه
1.85 USD
EURAUD
سودا
#120506417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.63149
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.63065
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.85 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۶
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۵
خریداری کول
0.05
1.1092
1.10923
ګټه
-0.35 USD
EURUSD
سودا
#119197206
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10923
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.35 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۵
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۴
خریداری کول
0.05
1.10845
1.10923
ګټه
3.40 USD
EURUSD
سودا
#119197235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10845
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10923
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.40 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۱۷
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۲
خریداری کول
0.05
1.10775
1.10925
ګټه
7.00 USD
EURUSD
سودا
#119197280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10925
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
7.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۵
خرڅول
0.05
109.157
109.088
ګټه
2.66 USD
USDJPY
سودا
#119405598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.157
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
109.088
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.66 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۱۸
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۱
خرڅول
0.05
109.114
109.083
ګټه
0.92 USD
USDJPY
سودا
#119405042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.114
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
109.083
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.92 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۲۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۸
خرڅول
0.05
109.347
109.303
ګټه
1.51 USD
USDJPY
سودا
#119407421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
109.303
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.51 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۱۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۱
خرڅول
0.05
140.461
140.397
ګټه
1.93 USD
GBPJPY
سودا
#119403764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.461
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
140.397
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.93 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
خرڅول
0.05
108.872
108.667
ګټه
8.93 USD
USDJPY
سودا
#119087843
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.872
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.667
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
8.93 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
خرڅول
0.05
108.714
108.667
ګټه
1.66 USD
USDJPY
سودا
#119087709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.667
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.66 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
خرڅول
0.05
109.06
108.667
ګټه
17.58 USD
USDJPY
سودا
#119087814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.667
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
17.58 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
خرڅول
0.05
108.783
108.667
ګټه
4.84 USD
USDJPY
سودا
#119142831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.667
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.84 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
خرڅول
0.05
108.96
108.667
ګټه
12.98 USD
USDJPY
سودا
#119087765
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.667
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
12.98 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۳۸
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۰۲
خرڅول
0.05
1.10335
1.10285
ګټه
1.53 USD
EURCHF
سودا
#119057454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10285
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.53 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۵۹
خرڅول
0.05
1.10296
1.10287
ګټه
-0.55 USD
EURCHF
سودا
#119057456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10296
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10287
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-0.55 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۲
خرڅول
0.05
1.10298
1.10265
ګټه
0.67 USD
EURCHF
سودا
#119057263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10298
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10265
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.67 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۷
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۷
خریداری کول
0.05
108.013
108.032
ګټه
0.38 USD
USDJPY
سودا
#118892514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.013
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.032
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.38 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۹
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۱۱
خرڅول
0.05
1.31938
1.31877
ګټه
1.81 USD
USDCAD
سودا
#118769092
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31938
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31877
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.81 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۹
خرڅول
0.05
1.31636
1.31592
ګټه
1.17 USD
USDCAD
سودا
#118744768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31592
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.17 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۰۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۴
خریداری کول
0.05
0.99194
0.99225
ګټه
1.06 USD
USDCHF
سودا
#118708404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99194
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99225
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.06 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۷
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۸
خرڅول
0.05
1.11212
1.11168
ګټه
1.70 USD
EURUSD
سودا
#118700320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11212
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.11168
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.70 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۴
خرڅول
0.05
1.11186
1.11167
ګټه
0.45 USD
EURUSD
سودا
#118699212
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.11167
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.45 USD