د ډیمو حالت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۶
خریداری کول
0.03
1.18561
1.1865
ګټه
2.37 USD
EURUSD
سودا
#147182441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18561
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1865
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.37 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۳
خریداری کول
0.03
1.18562
1.18652
ګټه
2.40 USD
EURUSD
سودا
#147182475
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18562
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18652
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.40 USD
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۰
خریداری کول
0.03
1.18563
1.18652
ګټه
2.37 USD
EURUSD
سودا
#147182409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18652
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.37 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۶
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
خریداری کول
0.03
1.18563
1.18876
ګټه
9.09 USD
EURUSD
سودا
#145980878
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18563
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18876
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
9.09 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۵
خریداری کول
0.03
1.18565
1.18871
ګټه
8.88 USD
EURUSD
سودا
#145980841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18565
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18871
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
8.88 USD
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۳
خریداری کول
0.03
1.18565
1.18884
ګټه
9.27 USD
EURUSD
سودا
#145980803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18565
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18884
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
9.27 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۷
خریداری کول
0.03
1.18935
1.19463
ګټه
15.54 USD
EURUSD
سودا
#143187694
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18935
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19463
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
15.54 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۴
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۴
خریداری کول
0.03
1.18937
1.19459
ګټه
15.36 USD
EURUSD
سودا
#143187648
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18937
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19459
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
15.36 USD
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۰
خریداری کول
0.03
1.18936
1.19457
ګټه
15.33 USD
EURUSD
سودا
#143187602
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18936
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.19457
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
15.33 USD
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۷
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۴۴
خرڅول
0.03
1.18959
1.1883
ګټه
3.57 USD
EURUSD
سودا
#143099398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1883
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.57 USD
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۲
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۲۳
خرڅول
0.03
1.16094
1.15994
ګټه
2.70 USD
EURUSD
سودا
#141741702
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16094
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.15994
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.70 USD
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۵۹
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۵۸
خرڅول
0.03
1.16149
1.15998
ګټه
4.23 USD
EURUSD
سودا
#141693404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16149
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.15998
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.23 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۳۲
خرڅول
0.03
0.66859
0.66752
ګټه
2.91 USD
NZDUSD
سودا
#141526568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66859
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.66752
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.91 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۲۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۳۰
خرڅول
0.03
0.6686
0.66747
ګټه
3.09 USD
NZDUSD
سودا
#141506566
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6686
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.66747
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.09 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۵۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۰۸
خرڅول
0.03
0.66881
0.66796
ګټه
2.25 USD
NZDUSD
سودا
#141362896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.66796
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.25 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۵۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۰۳
خرڅول
0.03
0.66807
0.66791
ګټه
0.18 USD
NZDUSD
سودا
#141361296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.66791
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.18 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۳۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۱۹
خرڅول
0.03
1.15714
1.15674
ګټه
0.90 USD
EURUSD
سودا
#141353236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.15674
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.90 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۳۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۷
خرڅول
0.03
0.6673
0.66558
ګټه
4.86 USD
NZDUSD
سودا
#141323495
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6673
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.66558
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.86 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۴۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۲
خرڅول
0.03
0.66592
0.66558
ګټه
0.72 USD
NZDUSD
سودا
#141323436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66592
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.66558
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.72 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۲۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۵۵
خرڅول
0.03
1.15463
1.15325
ګټه
3.84 USD
EURUSD
سودا
#141298298
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.15463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.15325
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.84 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۳۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۷
خرڅول
0.03
136.355
135.841
ګټه
13.80 USD
GBPJPY
سودا
#141090999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
136.355
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
135.841
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
13.80 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۵۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۴
خرڅول
0.05
135.85
135.822
ګټه
0.31 USD
GBPJPY
سودا
#141079736
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
135.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
135.822
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.31 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۱۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۰
خرڅول
0.03
135.65
135.822
ګټه
-5.42 USD
GBPJPY
سودا
#141078953
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
135.65
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
135.822
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-5.42 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۷
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
خرڅول
0.03
1.26487
1.2643
ګټه
1.41 USD
GBPUSD
سودا
#141072211
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.2643
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.41 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۵۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۰۳
خرڅول
0.03
1.14658
1.1454
ګټه
3.24 USD
EURUSD
سودا
#140971106
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.14658
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1454
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.24 USD
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۴۷
خریداری کول
0.03
1.79435
1.79707
ګټه
5.10 USD
GBPAUD
سودا
#140916273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79435
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.79707
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
5.10 USD
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۲۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۴۲
خریداری کول
0.03
1.79632
1.79715
ګټه
1.13 USD
GBPAUD
سودا
#140852432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79632
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.79715
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.13 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۵۴
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۸
خریداری کول
0.03
1.35104
1.35253
ګټه
3.00 USD
USDCAD
سودا
#140631037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.35104
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.35253
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.00 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۳
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۳
خریداری کول
0.03
1.3521
1.35252
ګټه
0.63 USD
USDCAD
سودا
#140620109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3521
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.35252
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.63 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۱۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۵۹
خرڅول
0.03
1.144
1.14262
ګټه
3.84 USD
EURUSD
سودا
#140586422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.144
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.14262
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.84 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۱۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۵
خریداری کول
0.03
1.26098
1.26086
ګټه
-0.66 USD
GBPUSD
سودا
#140572311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26098
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.26086
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-0.66 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۱
خریداری کول
0.03
1.26044
1.26086
ګټه
0.96 USD
GBPUSD
سودا
#140572602
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.26086
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.96 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۵۶
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۰
خرڅول
0.03
1.63671
1.63599
ګټه
0.90 USD
EURAUD
سودا
#140415011
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.63671
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.63599
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.90 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۱۹
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۳
خریداری کول
0.03
134.533
134.621
ګټه
1.86 USD
GBPJPY
سودا
#140383653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.533
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
134.621
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.86 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۲
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۵۹
خریداری کول
0.03
134.569
134.621
ګټه
0.85 USD
GBPJPY
سودا
#140382325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.569
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
134.621
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.85 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۲
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۵
خرڅول
0.03
134.389
134.339
ګټه
0.80 USD
GBPJPY
سودا
#140386609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
134.389
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
134.339
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.80 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۸
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۲
خرڅول
0.03
134.383
134.35
ګټه
0.32 USD
GBPJPY
سودا
#140386607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
134.383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
134.35
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.32 USD
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۴۴
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۲۳
خریداری کول
0.03
134.348
134.403
ګټه
0.94 USD
GBPJPY
سودا
#140385158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
134.403
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.94 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۳
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۴۹
خرڅول
0.03
121.779
121.696
ګټه
1.72 USD
EURJPY
سودا
#140300701
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.779
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
121.696
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.72 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۵۶
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۴۳
خرڅول
0.03
121.732
121.689
ګټه
0.60 USD
EURJPY
سودا
#140300222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
121.689
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.60 USD
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۲۸
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۵۱
خرڅول
0.03
121.946
121.872
ګټه
1.46 USD
EURJPY
سودا
#140311647
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
121.946
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
121.872
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.46 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۱۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۳
خریداری کول
0.03
1.2599
1.26171
ګټه
5.13 USD
GBPUSD
سودا
#140144397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2599
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.26171
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
5.13 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۱۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۹
خریداری کول
0.03
1.26201
1.26174
ګټه
-1.11 USD
GBPUSD
سودا
#140142371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26201
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.26174
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-1.11 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۲
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۶
خریداری کول
0.03
1.26254
1.26175
ګټه
-2.67 USD
GBPUSD
سودا
#140141860
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.26254
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.26175
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.67 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۹
خرڅول
0.03
1.25942
1.2588
ګټه
1.56 USD
GBPUSD
سودا
#140145119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25942
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.2588
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.56 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۳۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۵
خرڅول
0.03
1.2594
1.2589
ګټه
1.20 USD
GBPUSD
سودا
#140145168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.2589
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.20 USD
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۴
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۲
خرڅول
0.03
1.25943
1.25885
ګټه
1.44 USD
GBPUSD
سودا
#140145079
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25943
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.25885
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.44 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۱۵
خرڅول
0.03
1.2641
1.2634
ګټه
1.80 USD
GBPUSD
سودا
#140021314
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2641
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.2634
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.80 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۱۴
خرڅول
0.03
1.26356
1.26338
ګټه
0.24 USD
GBPUSD
سودا
#140021173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.26338
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.24 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۵۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۹
خرڅول
0.03
1.13273
1.13282
ګټه
-0.57 USD
EURUSD
سودا
#139897974
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.13273
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.13282
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-0.57 USD