د ډیمو حالت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۲۵
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۶
خریداری کول
0.03
0.9769
0.97723
ګټه
0.71 USD
USDCHF
سودا
#130728423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.97723
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.71 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۹
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۲
خریداری کول
0.03
0.9761
0.97718
ګټه
3.02 USD
USDCHF
سودا
#130730242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.97718
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.02 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۲۲
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۵
خرڅول
0.03
1.08001
1.07958
ګټه
0.99 USD
EURUSD
سودا
#130728269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08001
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.07958
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.99 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۱۶
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۴۸
خریداری کول
0.03
0.97648
0.977
ګټه
1.30 USD
USDCHF
سودا
#130726737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97648
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.977
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.30 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۳
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۵
خرڅول
0.03
1.08023
1.07963
ګټه
1.50 USD
EURUSD
سودا
#130723074
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08023
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.07963
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.50 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۰۵
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۳۳
خریداری کول
0.03
0.97652
0.97702
ګټه
1.24 USD
USDCHF
سودا
#130722170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97652
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.97702
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.24 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۲۸
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۸
خرڅول
0.03
1.08035
1.07992
ګټه
0.99 USD
EURUSD
سودا
#130721465
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.07992
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.99 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۰
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۲۲
خرڅول
0.03
1.08069
1.08032
ګټه
0.81 USD
EURUSD
سودا
#130718914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08032
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.81 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۱۹
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۰
خریداری کول
0.03
1.07965
1.08
ګټه
0.75 USD
EURUSD
سودا
#130717957
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07965
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.75 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۸
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۴۴
خریداری کول
0.05
1.17714
1.17775
ګټه
5.15 USD
GBPUSD
سودا
#129339170
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17775
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
5.15 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۲
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۶
خرڅول
0.05
1.44455
1.44212
ګټه
10.18 USD
USDCAD
سودا
#129333865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.44455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.44212
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
10.18 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۳
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۲۶
خرڅول
0.05
1.42158
1.41975
ګټه
5.94 USD
USDCAD
سودا
#129198865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.42158
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.41975
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
5.94 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۵۴
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۰
خریداری کول
0.05
1.24949
1.25034
ګټه
3.75 USD
GBPUSD
سودا
#128858395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24949
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.25034
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.75 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۷
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۲۷
خریداری کول
0.05
0.62802
0.62875
ګټه
3.15 USD
AUDUSD
سودا
#128852846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.62802
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.62875
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.15 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۹
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۰
خرڅول
0.05
1.12087
1.12036
ګټه
2.05 USD
EURUSD
سودا
#127868260
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12087
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.12036
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.05 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۰
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۳
خرڅول
0.05
1.11608
1.11554
ګټه
2.20 USD
EURUSD
سودا
#127708978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11608
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.11554
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.20 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۱۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۲
خرڅول
0.05
1.10285
1.09628
ګټه
32.35 USD
EURUSD
سودا
#127438659
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10285
ګټنه
0.00 USD
ټوله
32.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.09628
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
32.35 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۰۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۹
خرڅول
0.05
1.09944
1.09627
ګټه
15.35 USD
EURUSD
سودا
#127438630
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09944
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.09627
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
15.35 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۴۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۵
خرڅول
0.05
1.09656
1.09622
ګټه
1.20 USD
EURUSD
سودا
#127470008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09656
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.09622
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.20 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۳۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۰۹
خرڅول
0.05
1.09555
1.09616
ګټه
-3.55 USD
EURUSD
سودا
#127438455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09555
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.09616
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-3.55 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۱۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۴
خرڅول
0.05
111.151
110.558
ګټه
26.32 USD
USDJPY
سودا
#126709711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
110.558
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
26.32 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۰۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۲
خرڅول
0.05
110.783
110.549
ګټه
10.08 USD
USDJPY
سودا
#126691698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
110.549
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
10.08 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۵۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۱
خرڅول
0.05
110.387
110.544
ګټه
-7.60 USD
USDJPY
سودا
#126670445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
110.544
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-7.60 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۹
خرڅول
0.05
110.557
110.542
ګټه
0.18 USD
USDJPY
سودا
#126661963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.557
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
110.542
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.18 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۸
خرڅول
0.05
110.345
110.546
ګټه
-9.59 USD
USDJPY
سودا
#126661896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.345
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
110.546
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-9.59 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۷
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۱
خریداری کول
0.05
1.0791
1.0796
ګټه
2.00 USD
EURUSD
سودا
#126577745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0791
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.0796
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.00 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۴۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۲۹
خریداری کول
0.05
1.07969
1.08009
ګټه
1.50 USD
EURUSD
سودا
#126576509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07969
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08009
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.50 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۲۳
خریداری کول
0.05
1.06107
1.06144
ګټه
0.89 USD
EURCHF
سودا
#126326112
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06107
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.06144
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.89 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۱۵
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۰
خریداری کول
0.05
1.30665
1.2926
ګټه
-70.75 USD
GBPUSD
سودا
#125500955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-70.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.2926
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-70.75 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۴۳
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۷
خریداری کول
0.05
1.30806
1.29258
ګټه
-77.90 USD
GBPUSD
سودا
#125500395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-77.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.29258
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-77.90 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۲
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۱۹
خرڅول
0.05
1.31932
1.31897
ګټه
1.25 USD
GBPUSD
سودا
#125436182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31897
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.25 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۴۸
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۱
خریداری کول
0.05
0.96347
0.96374
ګټه
0.90 USD
USDCHF
سودا
#125433702
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.96374
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.90 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۳۱
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۱۸
خرڅول
0.05
1.31945
1.31901
ګټه
1.70 USD
GBPUSD
سودا
#125433108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31945
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31901
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.70 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۰۹
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۴
خرڅول
0.05
1.10652
1.10593
ګټه
2.45 USD
EURUSD
سودا
#125427483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10652
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10593
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.45 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۶
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۱
خرڅول
0.05
1.10607
1.10604
ګټه
-0.35 USD
EURUSD
سودا
#125426930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10604
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.35 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۵۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۳۰
خریداری کول
0.05
0.6692
0.66997
ګټه
3.35 USD
AUDUSD
سودا
#125401044
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6692
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.66997
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.35 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۵۵
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۲۷
خریداری کول
0.05
0.66991
0.66996
ګټه
-0.25 USD
AUDUSD
سودا
#125399047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.66996
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-0.25 USD
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۰۸
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۲
خریداری کول
0.05
0.67031
0.67054
ګټه
0.65 USD
AUDUSD
سودا
#125366161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67031
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.67054
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.65 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۵
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۳
خرڅول
0.05
0.65361
0.64905
ګټه
22.30 USD
NZDUSD
سودا
#121555867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
22.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.64905
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
22.30 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۰:۵۰
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۱
خرڅول
0.05
0.65107
0.64905
ګټه
9.60 USD
NZDUSD
سودا
#121324220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65107
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.64905
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
9.60 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۹
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۳۸
خرڅول
0.05
0.64934
0.64903
ګټه
1.05 USD
NZDUSD
سودا
#121306391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.64903
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.05 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۷
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۲۹
خرڅول
0.05
0.64803
0.64904
ګټه
-5.55 USD
NZDUSD
سودا
#121295497
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64803
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.64904
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-5.55 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۱۴
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۲۷
خرڅول
0.05
0.64746
0.64904
ګټه
-8.40 USD
NZDUSD
سودا
#121284530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.64904
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-8.40 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۴:۰۴
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۶
کاپی
-2.02%
-31.23%
ګټه
-19.92 USD
GeejayFighter
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۴:۰۴
د ننوتلو ځای
-2.02%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۶
بهر(وتل)
-31.23%
ګټه
-19.92 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۴۶
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
GeejayFighter
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۴۶
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۶
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۵
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
GeejayFighter
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۶
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۵
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۰۴
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۰
خریداری کول
0.05
0.84844
0.84889
ګټه
1.94 USD
EURGBP
سودا
#121527113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84844
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.84889
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.94 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۵
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۹
خریداری کول
0.05
1.04801
1.04852
ګټه
0.65 USD
AUDNZD
سودا
#121282590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.04801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.04852
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.65 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۳
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۳
خرڅول
0.05
1.0019
1.00055
ګټه
6.25 USD
USDCHF
سودا
#121179609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.00055
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
6.25 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۲۹
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۱
خرڅول
0.05
1.00095
1.00057
ګټه
1.40 USD
USDCHF
سودا
#121179582
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.00095
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.00057
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.40 USD