د ډیمو حالت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۵
خرڅول
0.05
109.157
109.088
ګټه
2.66 USD
USDJPY
سودا
#119405598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.157
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
109.088
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.66 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۱۸
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۱
خرڅول
0.05
109.114
109.083
ګټه
0.92 USD
USDJPY
سودا
#119405042
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.114
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
109.083
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.92 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۲۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۸
خرڅول
0.05
109.347
109.303
ګټه
1.51 USD
USDJPY
سودا
#119407421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
109.303
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.51 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۱۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۱
خرڅول
0.05
140.461
140.397
ګټه
1.93 USD
GBPJPY
سودا
#119403764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.461
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
140.397
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.93 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
خرڅول
0.05
108.872
108.667
ګټه
8.93 USD
USDJPY
سودا
#119087843
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.872
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.667
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
8.93 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
خرڅول
0.05
108.714
108.667
ګټه
1.66 USD
USDJPY
سودا
#119087709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.667
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.66 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
خرڅول
0.05
109.06
108.667
ګټه
17.58 USD
USDJPY
سودا
#119087814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.667
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
17.58 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
خرڅول
0.05
108.783
108.667
ګټه
4.84 USD
USDJPY
سودا
#119142831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.667
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.84 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
خرڅول
0.05
108.96
108.667
ګټه
12.98 USD
USDJPY
سودا
#119087765
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.667
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
12.98 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۳۸
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۰۲
خرڅول
0.05
1.10335
1.10285
ګټه
1.53 USD
EURCHF
سودا
#119057454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10285
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.53 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۵۹
خرڅول
0.05
1.10296
1.10287
ګټه
-0.55 USD
EURCHF
سودا
#119057456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10296
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10287
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-0.55 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۲
خرڅول
0.05
1.10298
1.10265
ګټه
0.67 USD
EURCHF
سودا
#119057263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10298
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10265
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.67 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۷
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۷
خریداری کول
0.05
108.013
108.032
ګټه
0.38 USD
USDJPY
سودا
#118892514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
108.013
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
108.032
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.38 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۹
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۱۱
خرڅول
0.05
1.31938
1.31877
ګټه
1.81 USD
USDCAD
سودا
#118769092
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31938
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31877
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.81 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۹
خرڅول
0.05
1.31636
1.31592
ګټه
1.17 USD
USDCAD
سودا
#118744768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31592
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.17 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۰۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۴
خریداری کول
0.05
0.99194
0.99225
ګټه
1.06 USD
USDCHF
سودا
#118708404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99194
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99225
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.06 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۷
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۸
خرڅول
0.05
1.11212
1.11168
ګټه
1.70 USD
EURUSD
سودا
#118700320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11212
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.11168
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.70 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۴
خرڅول
0.05
1.11186
1.11167
ګټه
0.45 USD
EURUSD
سودا
#118699212
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.11167
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.45 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۱۰
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۲
خریداری کول
0.05
0.9927
0.99319
ګټه
1.97 USD
USDCHF
سودا
#118693011
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9927
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99319
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.97 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۱۲
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۱۸
خریداری کول
0.05
0.99293
0.9932
ګټه
0.86 USD
USDCHF
سودا
#118690732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99293
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.9932
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.86 USD
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۲۸
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۴۱
خریداری کول
0.05
1.10779
1.1081
ګټه
1.05 USD
EURUSD
سودا
#118563646
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10779
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1081
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.05 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۱۳
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۵۴
خریداری کول
0.05
0.99089
0.99139
ګټه
2.02 USD
USDCHF
سودا
#118313212
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99089
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99139
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.02 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۴۳
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۲۵
خریداری کول
0.05
0.9912
0.99146
ګټه
0.81 USD
USDCHF
سودا
#118312050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9912
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99146
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.81 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۲۴
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۸
خریداری کول
0.05
0.99148
0.99085
ګټه
-3.68 USD
USDCHF
سودا
#117222267
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99148
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99085
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-3.68 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۴۵
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۷
خریداری کول
0.05
0.99065
0.99085
ګټه
0.51 USD
USDCHF
سودا
#117222426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99065
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99085
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.51 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۴۵
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۵
خریداری کول
0.05
0.98908
0.99093
ګټه
8.83 USD
USDCHF
سودا
#117229424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.98908
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99093
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
8.83 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۳
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۴
خریداری کول
0.05
0.98755
0.99094
ګټه
16.60 USD
USDCHF
سودا
#117233371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.98755
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99094
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
16.60 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۱۵
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۳۹
خرڅول
0.05
1.11364
1.11288
ګټه
3.30 USD
EURUSD
سودا
#117208448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.11288
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.30 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۳۱
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۴۰
خرڅول
0.05
1.10855
1.10785
ګټه
3.00 USD
EURUSD
سودا
#117091880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10855
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10785
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.00 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۲۷
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۳۵
خرڅول
0.05
1.10766
1.10786
ګټه
-1.50 USD
EURUSD
سودا
#117091727
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10786
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-1.50 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۱۴
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۹
خرڅول
0.05
1.76947
1.76657
ګټه
8.07 USD
EURNZD
سودا
#117060158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.76947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.76657
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
8.07 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۳
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۵۸
خرڅول
0.05
1.7662
1.76662
ګټه
-2.31 USD
EURNZD
سودا
#117049268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.7662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.76662
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-2.31 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۴
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۳۰
خرڅول
0.05
2.05204
2.04461
ګټه
22.23 USD
GBPNZD
سودا
#117042960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2.05204
ګټنه
0.00 USD
ټوله
23.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
2.04461
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
22.23 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۴۱
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۴۲
خریداری کول
0.05
0.6246
0.62509
ګټه
1.95 USD
NZDUSD
سودا
#117032347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6246
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.62509
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.95 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۵۹
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۶
خرڅول
0.05
1.24806
1.24219
ګټه
28.85 USD
GBPUSD
سودا
#116555200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.24219
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
28.85 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۰۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۰
خرڅول
0.05
1.24613
1.24275
ګټه
16.40 USD
GBPUSD
سودا
#116554660
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24613
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.24275
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
16.40 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۴۰
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۲۵
خرڅول
0.05
1.24662
1.24565
ګټه
4.35 USD
GBPUSD
سودا
#116550902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24662
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.24565
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.35 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۵۳
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۱۳
خرڅول
0.05
1.24637
1.24547
ګټه
4.00 USD
GBPUSD
سودا
#116549687
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24637
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.24547
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.00 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۷
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۳
خرڅول
0.05
1.24604
1.24503
ګټه
4.55 USD
GBPUSD
سودا
#116547722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24604
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.24503
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.55 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۱۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۷
خرڅول
0.05
133.975
133.976
ګټه
-1.04 USD
GBPJPY
سودا
#116463489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
133.976
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-1.04 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۴۷
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۳
خرڅول
0.05
1.2441
1.24162
ګټه
11.90 USD
GBPUSD
سودا
#116462797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.24162
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
11.90 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۱۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۴۹
خرڅول
0.05
1.24209
1.24179
ګټه
1.00 USD
GBPUSD
سودا
#116462710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.24179
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.00 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۱۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۴
خرڅول
0.05
134.3
134.226
ګټه
2.43 USD
GBPJPY
سودا
#116463638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
134.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
134.226
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
2.43 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۰۵
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۱
خرڅول
0.05
1.246
1.24462
ګټه
6.40 USD
GBPUSD
سودا
#116462868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.246
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.24462
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
6.40 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۳۸
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۲:۴۰
خرڅول
0.05
1.239
1.23817
ګټه
3.65 USD
GBPUSD
سودا
#116446324
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.239
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.23817
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.65 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۰۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۲۸
خرڅول
0.05
118.874
118.823
ګټه
1.36 USD
EURJPY
سودا
#116416516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
118.874
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
118.823
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
1.36 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۲۲
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۹
خرڅول
0.05
118.838
118.804
ګټه
0.58 USD
EURJPY
سودا
#116414562
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
118.838
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
118.804
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
0.58 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۱۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۷
خرڅول
0.05
1.10252
1.10167
ګټه
3.75 USD
EURUSD
سودا
#116383859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10252
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10167
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
3.75 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۴
خرڅول
0.05
1.10182
1.1017
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#116373931
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1017
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
0.10 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۱۱
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۴۱
خرڅول
0.05
1.10174
1.10127
ګټه
1.85 USD
EURUSD
سودا
#116362041
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.10127
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
1.85 USD