د ډیمو حالت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۰
خریداری کول
0.03
1.22536
1.22614
ګټه
2.04 USD
GBPUSD
سودا
#138911380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22536
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.22614
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.04 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۴۲
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۳
خرڅول
0.03
1.23703
1.2363
ګټه
1.89 USD
GBPUSD
سودا
#138779636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23703
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.2363
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.89 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۲۵
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۰۹
خریداری کول
0.03
1.24114
1.24393
ګټه
8.07 USD
GBPUSD
سودا
#138587835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24114
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.24393
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
8.07 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۲۵
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۰۶
خریداری کول
0.03
1.2447
1.24384
ګټه
-2.88 USD
GBPUSD
سودا
#138536194
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2447
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.24384
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.88 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۳۵
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۴۴
خرڅول
0.03
1.24291
1.24222
ګټه
1.77 USD
GBPUSD
سودا
#138528795
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.24222
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.77 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۰۵
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.03
1.24456
1.24463
ګټه
-0.09 USD
GBPUSD
سودا
#138534962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24456
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.24463
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-0.09 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۲:۰۵
خرڅول
0.03
1.24329
1.24258
ګټه
1.83 USD
GBPUSD
سودا
#138525309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24329
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.24258
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.83 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۹
خرڅول
0.03
0.68853
0.68775
ګټه
2.04 USD
AUDUSD
سودا
#138523805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68853
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.68775
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.04 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۳۷
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۳۳
خریداری کول
0.03
0.69145
0.69071
ګټه
-2.52 USD
AUDUSD
سودا
#138511941
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.69071
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.52 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۰۳
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۲۸
خریداری کول
0.03
0.69638
0.69716
ګټه
2.04 USD
AUDUSD
سودا
#138411029
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69638
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.69716
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.04 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۲۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۳۳
خرڅول
0.03
0.69698
0.69624
ګټه
1.92 USD
AUDUSD
سودا
#138404304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69698
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.69624
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.92 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۳۴
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۲
خرڅول
0.03
0.69062
0.68945
ګټه
3.21 USD
AUDUSD
سودا
#138277731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69062
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.68945
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.21 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۷
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
خرڅول
0.03
0.68979
0.68944
ګټه
0.75 USD
AUDUSD
سودا
#138274910
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68979
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.68944
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.75 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۰
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۴
خرڅول
0.03
1.12514
1.12455
ګټه
1.47 USD
EURUSD
سودا
#138102590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.12455
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.47 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۱۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۵
خرڅول
0.03
1.1213
1.12015
ګټه
3.15 USD
EURUSD
سودا
#138046086
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1213
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.12015
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.15 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۰۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۶
خرڅول
0.03
1.12293
1.1226
ګټه
0.69 USD
EURUSD
سودا
#138025296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.12293
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1226
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.69 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۵۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۱۵
خریداری کول
0.03
1.12243
1.12211
ګټه
-1.26 USD
EURUSD
سودا
#138023257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.12211
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-1.26 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۴۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۴۶
خریداری کول
0.03
1.12154
1.12211
ګټه
1.41 USD
EURUSD
سودا
#138023540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12154
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.12211
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.41 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۴۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۵۷
خریداری کول
0.03
1.3521
1.35271
ګټه
1.05 USD
USDCAD
سودا
#137858432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3521
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.35271
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.05 USD
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۷
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۴۳
خریداری کول
0.03
1.12404
1.1247
ګټه
1.68 USD
EURUSD
سودا
#137814654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1247
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.68 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۲
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۵۰
خرڅول
0.03
108.695
108.286
ګټه
11.03 USD
USDJPY
سودا
#136540421
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
108.286
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
11.03 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۱۴
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۴
خرڅول
0.03
108.314
108.304
ګټه
-0.02 USD
USDJPY
سودا
#136462376
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.314
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
108.304
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۰۱
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۱
خرڅول
0.03
108.228
108.304
ګټه
-2.41 USD
USDJPY
سودا
#136461009
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
108.304
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.41 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۸
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۰۶
خرڅول
0.03
108.13
108.304
ګټه
-5.12 USD
USDJPY
سودا
#136460182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
108.304
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-5.12 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۲۰
خرڅول
0.03
1.11838
1.11663
ګټه
4.95 USD
EURUSD
سودا
#136440986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11838
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.11663
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.95 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۱۶
خرڅول
0.03
1.11698
1.11666
ګټه
0.66 USD
EURUSD
سودا
#136439346
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11698
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.11666
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.66 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۵۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۶
خرڅول
0.03
0.68425
0.68371
ګټه
1.32 USD
AUDUSD
سودا
#136438605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68425
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.68371
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.32 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۵۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
خرڅول
0.03
107.817
107.755
ګټه
1.43 USD
USDJPY
سودا
#136432654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
107.817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
107.755
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.43 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۸:۲۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۳۳
خرڅول
0.03
1.11401
1.11268
ګټه
3.69 USD
EURUSD
سودا
#136271987
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11401
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.11268
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.69 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۳۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۶
خرڅول
0.03
0.62077
0.61838
ګټه
6.87 USD
NZDUSD
سودا
#135718996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.62077
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.61838
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
6.87 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۵۸
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۲
خرڅول
0.03
0.61859
0.61838
ګټه
0.33 USD
NZDUSD
سودا
#135704087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.61859
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.61838
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.33 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۵۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۱۸
خرڅول
0.03
0.61676
0.61838
ګټه
-5.16 USD
NZDUSD
سودا
#135683772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.61676
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.61838
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-5.16 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۱۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۵
خرڅول
0.03
1.06351
1.05866
ګټه
14.44 USD
EURCHF
سودا
#134869145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06351
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.05866
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
14.44 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۳۷
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۲
خرڅول
0.03
1.0618
1.05868
ګټه
9.08 USD
EURCHF
سودا
#134871615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.05868
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
9.08 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۴۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۸
خرڅول
0.03
1.05979
1.0587
ګټه
2.78 USD
EURCHF
سودا
#134860551
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05979
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.0587
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
2.78 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۲
خرڅول
0.03
1.05743
1.0586
ګټه
-4.23 USD
EURCHF
سودا
#134853990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05743
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.0586
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-4.23 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۲۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۴۸
خرڅول
0.03
1.05706
1.05854
ګټه
-5.19 USD
EURCHF
سودا
#134853731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05706
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.05854
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-5.19 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۳۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۳۳
خرڅول
0.03
1.05859
1.05847
ګټه
-0.23 USD
EURCHF
سودا
#134857501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05859
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.05847
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-0.23 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۵۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۲
خرڅول
0.03
1.09127
1.09027
ګټه
2.70 USD
EURUSD
سودا
#134851716
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09127
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.09027
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.70 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۳۰
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۴
خرڅول
0.03
1.0544
1.05452
ګټه
-0.97 USD
EURCHF
سودا
#134827404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0544
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.05452
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-0.97 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۱
خرڅول
0.03
1.05511
1.05452
ګټه
1.23 USD
EURCHF
سودا
#134827526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05511
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.05452
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
1.23 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۴۶
خرڅول
0.03
1.08881
1.08852
ګټه
0.57 USD
EURUSD
سودا
#134817698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08852
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.57 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۴۲
خرڅول
0.03
1.0898
1.08861
ګټه
3.27 USD
EURUSD
سودا
#134818205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08861
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.27 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۲۲
خرڅول
0.03
1.08641
1.08526
ګټه
3.15 USD
EURUSD
سودا
#134823135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08641
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08526
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.15 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۱۸
خرڅول
0.03
1.08555
1.08529
ګټه
0.48 USD
EURUSD
سودا
#134817597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08555
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08529
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.48 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۴۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۱۳
خرڅول
0.03
1.05371
1.05356
ګټه
-0.13 USD
EURCHF
سودا
#134827139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.05356
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
-0.13 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۸
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۴۸
خریداری کول
0.03
1.40016
1.40087
ګټه
1.22 USD
USDCAD
سودا
#134824616
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.40016
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.40087
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.22 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۵۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۵۶
خرڅول
0.03
1.2199
1.21921
ګټه
1.77 USD
GBPUSD
سودا
#134821265
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2199
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.21921
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.77 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۲۲
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۲۶
خرڅول
0.03
1.08493
1.08444
ګټه
1.17 USD
EURUSD
سودا
#134817466
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08493
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08444
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.17 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۱۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۲۵
خریداری کول
0.03
0.96695
0.96743
ګټه
1.19 USD
USDCHF
سودا
#134320618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96695
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.96743
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.19 USD