د ډیمو حالت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۲۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۵
خریداری کول
0.03
1.17701
1.17738
ګټه
0.81 USD
EURUSD
سودا
#149536576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17701
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17738
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.81 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۵
خرڅول
0.03
1.17786
1.17661
ګټه
3.45 USD
EURUSD
سودا
#149481187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17661
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.45 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۲
خرڅول
0.03
1.17661
1.17661
ګټه
-0.30 USD
EURUSD
سودا
#149480737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17661
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-0.30 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۸
خرڅول
0.03
1.30018
1.29935
ګټه
2.19 USD
GBPUSD
سودا
#149473138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30018
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29935
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.19 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۱۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۲
خریداری کول
0.03
0.70781
0.70836
ګټه
1.35 USD
AUDUSD
سودا
#149243309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.70836
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.35 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.03
1.17686
1.17572
ګټه
-3.72 USD
EURUSD
سودا
#149156772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17686
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17572
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-3.72 USD
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۴
خرڅول
0.03
1.17602
1.17518
ګټه
2.22 USD
EURUSD
سودا
#149163346
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17602
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17518
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.22 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۱۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۴
خریداری کول
0.03
1.17338
1.17372
ګټه
0.72 USD
EURUSD
سودا
#149068258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17372
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.72 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۱۳
خریداری کول
0.03
1.30377
1.3031
ګټه
-2.31 USD
GBPUSD
سودا
#149044444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3031
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.31 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۷
خریداری کول
0.03
1.30377
1.30309
ګټه
-2.34 USD
GBPUSD
سودا
#149044477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30309
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-2.34 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۰
خریداری کول
0.03
1.30506
1.30318
ګټه
-5.94 USD
GBPUSD
سودا
#149031024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30506
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30318
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-5.94 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۲۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
خریداری کول
0.03
1.30606
1.30316
ګټه
-9.00 USD
GBPUSD
سودا
#149029177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30606
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30316
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-9.00 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۱۸
خرڅول
0.03
1.30242
1.30342
ګټه
-3.30 USD
GBPUSD
سودا
#149043343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30242
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30342
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-3.30 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۱۵
خرڅول
0.03
1.30245
1.3034
ګټه
-3.15 USD
GBPUSD
سودا
#149043305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30245
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3034
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-3.15 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۴۰
خریداری کول
0.03
1.30394
1.3065
ګټه
7.38 USD
GBPUSD
سودا
#148954442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30394
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3065
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
7.38 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۲۴
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۴۱
خرڅول
0.03
1.3033
1.30289
ګټه
0.93 USD
GBPUSD
سودا
#148886936
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3033
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30289
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.93 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۲۶
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۰۱
خرڅول
0.03
1.30269
1.30208
ګټه
1.53 USD
GBPUSD
سودا
#148886036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30269
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30208
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.53 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۱
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۱۵
خریداری کول
0.03
1.31171
1.31218
ګټه
0.77 USD
USDCAD
سودا
#148884334
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31171
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.31218
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.77 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۱۴
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۱۸
خرڅول
0.03
1.30132
1.30091
ګټه
0.93 USD
GBPUSD
سودا
#148883851
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.30091
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.93 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۵۵
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۳
خریداری کول
0.03
1.31426
1.31556
ګټه
2.66 USD
USDCAD
سودا
#148874871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.31556
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.66 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۱۲
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۰
خریداری کول
0.03
1.31532
1.31561
ګټه
0.36 USD
USDCAD
سودا
#148874559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31532
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.31561
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.36 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۶
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۶
خریداری کول
0.03
1.31715
1.3176
ګټه
0.72 USD
USDCAD
سودا
#148841327
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31715
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3176
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.72 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۵۴
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۴۶
خریداری کول
0.03
1.17725
1.1777
ګټه
1.05 USD
EURUSD
سودا
#148749119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1777
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.05 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۱۵
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۴۳
خریداری کول
0.03
1.17758
1.1777
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#148746836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1777
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.06 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۹
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۶
خرڅول
0.03
1.17587
1.17442
ګټه
4.05 USD
EURUSD
سودا
#148752065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17587
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17442
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.05 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۵
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۲
خرڅول
0.03
1.17587
1.17442
ګټه
4.05 USD
EURUSD
سودا
#148752035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17587
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17442
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.05 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۱۵
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۶
خرڅول
0.03
1.17689
1.17653
ګټه
0.78 USD
EURUSD
سودا
#148750396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17689
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17653
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.78 USD
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۰۸
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۳
خرڅول
0.03
1.17686
1.17656
ګټه
0.60 USD
EURUSD
سودا
#148750354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17686
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17656
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.60 USD
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۱۴
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۰۹
خریداری کول
0.03
1.29056
1.29073
ګټه
0.21 USD
GBPUSD
سودا
#148709244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29073
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.21 USD
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۰۴
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۰۶
خریداری کول
0.03
1.28996
1.29075
ګټه
2.07 USD
GBPUSD
سودا
#148709416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29075
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.07 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۳
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۰
خریداری کول
0.03
105.598
105.731
ګټه
3.47 USD
USDJPY
سودا
#148582920
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
105.731
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.47 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۲۱
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۱۵
خریداری کول
0.03
105.654
105.732
ګټه
1.91 USD
USDJPY
سودا
#148576654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
105.732
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.91 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۰۸
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۱۰
خریداری کول
0.03
105.688
105.732
ګټه
0.95 USD
USDJPY
سودا
#148574547
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.688
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
105.732
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.95 USD
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۹
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۹
خرڅول
0.03
1.17915
1.17868
ګټه
1.11 USD
EURUSD
سودا
#148492934
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17868
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.11 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۴۸
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۳۹
خریداری کول
0.03
1.29475
1.29567
ګټه
2.46 USD
GBPUSD
سودا
#148188891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29567
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
2.46 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۵۴
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۱
خرڅول
0.03
1.28668
1.28496
ګټه
4.86 USD
GBPUSD
سودا
#148203075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28668
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.28496
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.86 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۰۶
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۳۴
خریداری کول
0.03
1.29285
1.2943
ګټه
4.05 USD
GBPUSD
سودا
#148194124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29285
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.2943
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.05 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۰۶
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۹
خرڅول
0.03
1.29195
1.29192
ګټه
-0.21 USD
GBPUSD
سودا
#148107301
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29192
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-0.21 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۰۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۷
خرڅول
0.03
1.29309
1.29187
ګټه
3.36 USD
GBPUSD
سودا
#148107667
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29187
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
3.36 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۵۴
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۲۸
خریداری کول
0.03
1.16983
1.17017
ګټه
0.72 USD
EURUSD
سودا
#148080823
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16983
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17017
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.72 USD
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۲۸
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۱
خریداری کول
0.03
1.17223
1.17273
ګټه
1.20 USD
EURUSD
سودا
#148060499
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17223
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17273
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.20 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۴۰
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۱۰
خرڅول
0.03
1.28999
1.28958
ګټه
0.93 USD
GBPUSD
سودا
#147821762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28999
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.28958
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
0.93 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۴۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۴۹
خرڅول
0.03
1.2929
1.29104
ګټه
5.28 USD
GBPUSD
سودا
#147821856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.29104
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
5.28 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۵۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۱۴
خریداری کول
0.03
0.90714
0.9075
ګټه
0.78 USD
EURGBP
سودا
#147813925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.9075
د کمیشن لګښتونه
-0.60 USD
ګټه
0.78 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۹
خریداری کول
0.03
104.999
105.175
ګټه
4.72 USD
USDJPY
سودا
#147500147
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.999
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
105.175
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
4.72 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۴۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۶
خریداری کول
0.03
105.127
105.175
ګټه
1.07 USD
USDJPY
سودا
#147493557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
105.127
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
105.175
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
1.07 USD
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۱۳
خرڅول
0.03
1.167
1.17306
ګټه
-18.48 USD
EURUSD
سودا
#141799565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.167
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17306
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-18.48 USD
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۴۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۱۰
خرڅول
0.03
1.16352
1.1729
ګټه
-28.44 USD
EURUSD
سودا
#141797727
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16352
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-28.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1729
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-28.44 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۸
خریداری کول
0.03
1.17698
1.17287
ګټه
-12.63 USD
EURUSD
سودا
#147352342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17698
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17287
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-12.63 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۵
خریداری کول
0.03
1.17698
1.17285
ګټه
-12.69 USD
EURUSD
سودا
#147352380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17698
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17285
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-12.69 USD