د ډیمو حالت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۱۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
خریداری کول
0.01
1.22728
1.22511
ګټه
-2.27 USD
GBPUSD
سودا
#116003962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22511
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.27 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۰۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
خرڅول
0.01
0.89586
0.89706
ګټه
-1.67 USD
EURGBP
سودا
#116000927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89706
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.67 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
خریداری کول
0.01
1.21807
1.21592
ګټه
-2.37 USD
GBPCHF
سودا
#116003992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21592
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.37 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۳۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خریداری کول
0.11
1.23801
1.22605
ګټه
-132.66 USD
GBPUSD
سودا
#115471333
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-131.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.22605
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
-132.66 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۵
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خریداری کول
0.01
136.648
131.411
ګټه
-49.06 USD
GBPJPY
سودا
#103839047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.648
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-48.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.411
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-49.06 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خریداری کول
0.01
136.481
131.411
ګټه
-47.50 USD
GBPJPY
سودا
#103841034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.481
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-47.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.411
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-47.50 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۵۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خریداری کول
0.01
136.313
131.411
ګټه
-45.93 USD
GBPJPY
سودا
#103843487
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.313
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-45.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.411
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-45.93 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۴
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خریداری کول
0.01
136.244
131.411
ګټه
-45.29 USD
GBPJPY
سودا
#103845977
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-45.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.411
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-45.29 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خریداری کول
0.01
136.697
131.411
ګټه
-49.52 USD
GBPJPY
سودا
#103838230
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.697
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-49.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.411
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-49.52 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۵۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خریداری کول
0.01
136.586
131.411
ګټه
-48.48 USD
GBPJPY
سودا
#103840054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-48.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.411
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-48.48 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۴۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خریداری کول
0.01
136.399
131.411
ګټه
-46.74 USD
GBPJPY
سودا
#103842599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-46.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
131.411
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-46.74 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۰۶
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خریداری کول
0.11
1.23808
1.22605
ګټه
-133.43 USD
GBPUSD
سودا
#115473866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23808
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-132.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.22605
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
-133.43 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۷
خریداری کول
0.01
1.22933
1.22671
ګټه
-2.72 USD
GBPUSD
سودا
#115736788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22933
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22671
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.72 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۲۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۸
خریداری کول
0.11
1.23794
1.22671
ګټه
-124.63 USD
GBPUSD
سودا
#115474002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23794
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-123.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.22671
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
-124.63 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۰
خریداری کول
0.11
1.23772
1.22673
ګټه
-121.99 USD
GBPUSD
سودا
#115474062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-120.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.22673
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
-121.99 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۱۰
خریداری کول
0.11
1.2374
1.2268
ګټه
-117.70 USD
GBPUSD
سودا
#115474348
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-116.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.2268
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
-117.70 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۱۴
خرڅول
0.01
0.89259
0.89438
ګټه
-2.40 USD
EURGBP
سودا
#115791175
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89259
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89438
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.40 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۳۶
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۹
خرڅول
0.01
0.89189
0.89433
ګټه
-3.19 USD
EURGBP
سودا
#115775602
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89433
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.19 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۰۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۴
خرڅول
0.01
0.89184
0.89446
ګټه
-3.42 USD
EURGBP
سودا
#115774913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89184
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89446
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.42 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۲۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۵۹
خرڅول
0.02
0.8914
0.89451
ګټه
-8.03 USD
EURGBP
سودا
#115768821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8914
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89451
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-8.03 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۳۷
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۷
خریداری کول
0.11
1.23722
1.22704
ګټه
-113.08 USD
GBPUSD
سودا
#115475034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-111.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.22704
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
-113.08 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۳۱
خریداری کول
0.11
1.23594
1.22681
ګټه
-101.53 USD
GBPUSD
سودا
#115480978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-100.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.22681
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
-101.53 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۵
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۱۵
خرڅول
0.11
0.89158
0.89457
ګټه
-42.57 USD
EURGBP
سودا
#115726991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89158
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-40.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.89457
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
-42.57 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۰
خرڅول
0.11
0.89172
0.89437
ګټه
-38.00 USD
EURGBP
سودا
#115774205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-35.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
0.89437
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
-38.00 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۲۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۱۳
خرڅول
0.22
0.89122
0.89443
ګټه
-91.13 USD
EURGBP
سودا
#115767718
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-86.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.22
بهر(وتل)
0.89443
د کمیشن لګښتونه
-4.40 USD
ګټه
-91.13 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۱
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۵۴
خریداری کول
0.05
1.23076
1.23245
ګټه
7.95 USD
GBPUSD
سودا
#115727529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23076
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.23245
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
7.95 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۱
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۴۴
خریداری کول
0.01
1.22977
1.2325
ګټه
2.63 USD
GBPUSD
سودا
#115585270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22977
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2325
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.63 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۵۰
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۸
خریداری کول
0.01
1.23034
1.23276
ګټه
2.32 USD
GBPUSD
سودا
#115730504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23034
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23276
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.32 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۱۳
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۵۸
خریداری کول
0.11
1.23164
1.23283
ګټه
11.99 USD
GBPUSD
سودا
#115726752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23164
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.23283
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
11.99 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۴۸
خریداری کول
0.05
131.499
131.738
ګټه
10.19 USD
GBPJPY
سودا
#115727715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.499
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
131.738
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
10.19 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۳
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۵۱
خریداری کول
0.01
1.22992
1.23242
ګټه
2.40 USD
GBPUSD
سودا
#115585227
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22992
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23242
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.40 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۳۱
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۴۶
خریداری کول
0.01
1.22996
1.23242
ګټه
2.36 USD
GBPUSD
سودا
#115585110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23242
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.36 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۴۴
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۳۸
خریداری کول
0.11
1.23175
1.23242
ګټه
6.27 USD
GBPUSD
سودا
#115560341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.23242
د کمیشن لګښتونه
-1.10 USD
ګټه
6.27 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۱:۱۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
خریداری کول
0.01
131.674
132.1
ګټه
3.78 USD
GBPJPY
سودا
#115399785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
132.1
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.78 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۰۸
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
خریداری کول
0.11
131.732
132.1
ګټه
35.62 USD
GBPJPY
سودا
#115398346
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
37.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
132.1
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
35.62 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۲۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۸
خریداری کول
0.11
131.746
131.947
ګټه
18.47 USD
GBPJPY
سودا
#115391386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.746
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
131.947
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
18.47 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۴۸
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۴
خریداری کول
0.11
131.772
131.931
ګټه
14.15 USD
GBPJPY
سودا
#115390457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
131.931
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
14.15 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۶
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۱۳
خریداری کول
0.11
131.783
131.959
ګټه
15.90 USD
GBPJPY
سودا
#115390373
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.783
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
131.959
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
15.90 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۳۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۵
خریداری کول
0.22
131.837
131.939
ګټه
16.57 USD
GBPJPY
سودا
#115390132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.837
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.22
بهر(وتل)
131.939
د کمیشن لګښتونه
-4.40 USD
ګټه
16.57 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۲
خریداری کول
0.11
131.792
131.925
ګټه
11.47 USD
GBPJPY
سودا
#115390301
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
131.925
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
11.47 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۵۸
خریداری کول
0.11
131.806
131.925
ګټه
10.03 USD
GBPJPY
سودا
#115390216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
131.925
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
10.03 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۱۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۱
خریداری کول
0.11
1.82842
1.83225
ګټه
26.12 USD
GBPAUD
سودا
#115414520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
28.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.83225
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
26.12 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۱۶
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۲۳
خریداری کول
0.11
1.82909
1.83178
ګټه
17.69 USD
GBPAUD
سودا
#115404024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82909
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.83178
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
17.69 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۰۶
خریداری کول
0.02
1.82992
1.83174
ګټه
2.05 USD
GBPAUD
سودا
#115388553
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82992
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.83174
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
2.05 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۲۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۳۰
خریداری کول
0.01
1496.1
1499.88
ګټه
3.58 USD
XAUUSD
سودا
#115367243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1496.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1499.88
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.58 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۵۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۹
خریداری کول
0.01
1.82999
1.83299
ګټه
1.81 USD
GBPAUD
سودا
#115381281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82999
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.83299
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.81 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۷
خریداری کول
0.2
1.82992
1.83255
ګټه
31.35 USD
GBPAUD
سودا
#115384896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82992
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.2
بهر(وتل)
1.83255
د کمیشن لګښتونه
-4.00 USD
ګټه
31.35 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۱۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۰۴
خریداری کول
0.11
1.82978
1.8326
ګټه
18.65 USD
GBPAUD
سودا
#115386270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82978
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.8326
د کمیشن لګښتونه
-2.20 USD
ګټه
18.65 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۲۰
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۴۳
خریداری کول
0.01
1496.59
1503.05
ګټه
6.26 USD
XAUUSD
سودا
#115366766
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1496.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1503.05
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.26 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۳:۲۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۵۹
خریداری کول
0.01
1496.89
1503.36
ګټه
6.27 USD
XAUUSD
سودا
#115366598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1496.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1503.36
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.27 USD