د ډیمو حالت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۵۷
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۰
خرڅول
0.01
0.93069
0.9292
ګټه
1.50 USD
USDCHF
سودا
#10500781
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9292
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.50 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۶
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۱۹
خریداری کول
0.01
1.39392
1.39233
ګټه
-1.69 USD
GBPUSD
سودا
#10280541
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39233
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.69 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۴۴
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۰
خرڅول
0.01
109.166
109.198
ګټه
-0.39 USD
USDJPY
سودا
#10127960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.198
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.39 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۱
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۵:۲۳
خرڅول
0.01
1.38972
1.39048
ګټه
-0.86 USD
GBPUSD
سودا
#10021220
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39048
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.86 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۱
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۵
خرڅول
0.01
1.38926
1.3877
ګټه
1.46 USD
GBPUSD
سودا
#10003637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38926
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3877
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.46 USD
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۲
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
خریداری کول
0.01
0.87943
0.8783
ګټه
-1.39 USD
USDCHF
سودا
#4065001
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87943
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8783
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.39 USD
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۸
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
خریداری کول
0.01
0.87965
0.8783
ګټه
-1.64 USD
USDCHF
سودا
#4064990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87965
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8783
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.64 USD
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۲
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
خریداری کول
0.01
0.8792
0.8783
ګټه
-1.12 USD
USDCHF
سودا
#4065010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8783
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.12 USD
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۰
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۵۲
خریداری کول
0.01
0.87945
0.87866
ګټه
-1.00 USD
USDCHF
سودا
#4019481
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87945
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87866
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.00 USD
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۶
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۵۲
خریداری کول
0.01
0.87922
0.87866
ګټه
-0.74 USD
USDCHF
سودا
#4019546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.87866
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.74 USD
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۹
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۳
خریداری کول
0.01
103.112
103.246
ګټه
1.20 USD
USDJPY
سودا
#3940235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
103.112
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
103.246
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.20 USD
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۵۴
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۸:۴۷
خریداری کول
0.01
103.389
103.436
ګټه
0.35 USD
USDJPY
سودا
#3661741
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
103.389
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۸:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
103.436
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.35 USD
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۰۷
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
خرڅول
0.01
1.08406
1.08619
ګټه
-2.59 USD
EURCHF
سودا
#3685229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08406
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08619
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.59 USD
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۳:۱۷
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
خرڅول
0.01
1.08499
1.08619
ګټه
-1.55 USD
EURCHF
سودا
#3685235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08499
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08619
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.55 USD
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۹
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
خرڅول
0.01
1.08447
1.08619
ګټه
-2.13 USD
EURCHF
سودا
#3685233
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08447
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08619
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.13 USD
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۳۲
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
خرڅول
0.01
1.08364
1.08619
ګټه
-3.06 USD
EURCHF
سودا
#3685250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08619
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.06 USD
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۰۲
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
خریداری کول
0.01
103.426
103.581
ګټه
1.40 USD
USDJPY
سودا
#3661586
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
103.426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
103.581
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.40 USD
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۲
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
خریداری کول
0.01
103.425
103.581
ګټه
1.41 USD
USDJPY
سودا
#3661537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
103.425
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
103.581
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.41 USD
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۳
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
خریداری کول
0.01
103.409
103.581
ګټه
1.56 USD
USDJPY
سودا
#3661661
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
103.409
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
103.581
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.56 USD
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۳:۵۵
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۰۲
خریداری کول
0.01
0.70397
0.70719
ګټه
3.12 USD
NZDUSD
سودا
#3620623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.70719
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.12 USD
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۲۱
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۰۱
خریداری کول
0.01
103.284
103.39
ګټه
0.93 USD
USDJPY
سودا
#3510638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
103.284
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
103.39
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.93 USD
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۱۵
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۶
خریداری کول
0.01
103.338
103.39
ګټه
0.40 USD
USDJPY
سودا
#3510614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
103.338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
103.39
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۴
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۲
خریداری کول
0.01
103.382
103.393
ګټه
0.01 USD
USDJPY
سودا
#3510597
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
103.382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
103.393
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.01 USD
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۲۰
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۳
خریداری کول
0.01
0.89588
0.88449
ګټه
-12.98 USD
USDCHF
سودا
#2701171
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88449
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-12.98 USD
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۲۰
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۴۲
خرڅول
0.01
1.33914
1.33452
ګټه
4.52 USD
GBPUSD
سودا
#2593021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33914
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.33452
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.52 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۲
خرڅول
0.01
0.73824
0.73713
ګټه
1.01 USD
AUDUSD
سودا
#2466461
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.73824
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73713
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.01 USD
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۶
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۹
خریداری کول
0.01
0.9064
0.90722
ګټه
0.80 USD
USDCHF
سودا
#2450466
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9064
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.90722
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.80 USD
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۴۷
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۲:۱۱
خریداری کول
0.01
1.29993
1.30195
ګټه
1.45 USD
USDCAD
سودا
#2395645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29993
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30195
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.45 USD
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۷
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۸
خرڅول
0.01
1.0868
1.08439
ګټه
2.44 USD
EURCHF
سودا
#2373549
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0868
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08439
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.44 USD
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۶
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۴
خرڅول
0.01
1.08614
1.08438
ګټه
1.73 USD
EURCHF
سودا
#2373474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08438
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.73 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۱۴
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۴۹
خرڅول
0.01
139.411
139.36
ګټه
0.28 USD
GBPJPY
سودا
#2309751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
139.411
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
139.36
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.28 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۴۵
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۴
خرڅول
0.01
104.7
104.58
ګټه
1.05 USD
USDJPY
سودا
#2334773
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
104.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.58
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.05 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۷
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۲
خریداری کول
0.01
104.67
104.67
ګټه
-0.10 USD
USDJPY
سودا
#2334715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.67
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.10 USD
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۳۶
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۵۲
خریداری کول
0.01
1.30438
1.30589
ګټه
1.06 USD
USDCAD
سودا
#2309395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30438
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30589
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.06 USD
۱۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۱۲:۰۱
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۲۹
کاپی
-72.06%
-52.29%
ګټه
13.02 USD
hhadi83
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۱۲:۰۱
د ننوتلو ځای
-72.06%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۲۹
بهر(وتل)
-52.29%
ګټه
13.02 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۱۳
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۱۵
کاپی
-2.6%
-98.68%
ګټه
-9.77 USD
Fikalike
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۱۳
د ننوتلو ځای
-2.6%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۱۵
بهر(وتل)
-98.68%
ګټه
-9.77 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۵۶
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۱۴
کاپی
41.1%
-49.5%
ګټه
-9.29 USD
Fikalike
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۵۶
د ننوتلو ځای
41.1%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۱۴
بهر(وتل)
-49.5%
ګټه
-9.29 USD
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۱۱
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۷:۲۰
کاپی
0%
-93.36%
ګټه
-9.37 USD
Fikalike
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۱۱
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۷:۲۰
بهر(وتل)
-93.36%
ګټه
-9.37 USD