د ډیمو حالت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۱۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۵۲
خرڅول
0.05
1.1862
1.18812
ګټه
-10.10 USD
GBPUSD
سودا
#129930084
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1862
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18812
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-10.10 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۲۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۲۰
خرڅول
0.05
1.18572
1.18682
ګټه
-6.00 USD
GBPUSD
سودا
#129929546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18572
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18682
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-6.00 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۷
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۶
خرڅول
0.05
1.1876
1.18699
ګټه
2.55 USD
GBPUSD
سودا
#129929197
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18699
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
2.55 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۴۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۰
خرڅول
0.01
1.18598
1.18962
ګټه
-3.74 USD
GBPUSD
سودا
#129928481
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18962
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.74 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۳
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۳۵
خریداری کول
0.01
1.07737
1.07838
ګټه
0.91 USD
EURUSD
سودا
#129792399
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07838
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.91 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۱
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۳۰
خریداری کول
0.01
1.07854
1.07874
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#129790755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07854
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07874
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۴
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۱۹
خرڅول
0.01
111.27
111.244
ګټه
0.13 USD
USDJPY
سودا
#129789138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.27
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
111.244
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.13 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۵
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
خریداری کول
0.01
0.98262
0.97872
ګټه
-4.08 USD
USDCHF
سودا
#129702979
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.98262
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97872
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.08 USD
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۳۲
خرڅول
0.01
1.0781
1.07577
ګټه
2.23 USD
EURUSD
سودا
#129697206
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07577
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.23 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۸
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۲
خریداری کول
0.01
1.10113
1.10008
ګټه
-1.15 USD
EURUSD
سودا
#129277103
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10008
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.15 USD
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۱۶
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۶:۵۹
خرڅول
0.01
1.10286
1.10255
ګټه
0.21 USD
EURUSD
سودا
#129255357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10286
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10255
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.21 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۳۷
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۴
خریداری کول
0.01
0.60368
0.60433
ګټه
0.55 USD
NZDUSD
سودا
#129067715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.60368
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.60433
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.55 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۸
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۷:۲۰
خریداری کول
0.01
0.60003
0.60201
ګټه
1.88 USD
NZDUSD
سودا
#129040072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.60003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.60201
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.88 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۰۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۲۶
خرڅول
0.01
1.36108
1.36502
ګټه
-2.99 USD
USDCAD
سودا
#128298161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.36108
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36502
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.99 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۴۸
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۴
خریداری کول
0.01
0.65993
0.65724
ګټه
-2.79 USD
AUDUSD
سودا
#128297900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65993
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.65724
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.79 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۴
خریداری کول
0.01
0.62823
0.63592
ګټه
7.59 USD
NZDUSD
سودا
#127975011
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.62823
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.63592
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
7.59 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۲۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۱۵
خریداری کول
0.01
0.65842
0.65889
ګټه
0.37 USD
AUDUSD
سودا
#127933392
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.65889
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.37 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۹
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۹
خریداری کول
0.01
1.2773
1.29292
ګټه
15.52 USD
GBPUSD
سودا
#127934666
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2773
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29292
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
15.52 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۳۸
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۳۳
خریداری کول
0.01
1.28623
1.28467
ګټه
-1.66 USD
GBPUSD
سودا
#127565662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28623
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28467
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.66 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۳۵
خریداری کول
0.01
1.09973
1.09773
ګټه
-2.10 USD
EURUSD
سودا
#127564415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09973
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09773
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.10 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۵۴
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۱۲
خرڅول
0.01
1.28929
1.28896
ګټه
0.23 USD
GBPUSD
سودا
#127531148
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28896
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.23 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۳۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۴۷
خرڅول
0.01
1.28861
1.28724
ګټه
1.27 USD
GBPUSD
سودا
#127525988
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28861
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28724
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.27 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۵۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۵۱
خرڅول
0.01
1.0992
1.09846
ګټه
0.64 USD
EURUSD
سودا
#127498263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0992
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09846
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.64 USD
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۲
خریداری کول
0.01
0.62937
0.6282
ګټه
-1.27 USD
NZDUSD
سودا
#127506837
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.62937
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.6282
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.27 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۰۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۱۷
خرڅول
0.01
1.32913
1.33355
ګټه
-3.41 USD
USDCAD
سودا
#127263544
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32913
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.33355
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.41 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۳۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۸
خریداری کول
0.01
1.08164
1.08886
ګټه
7.12 USD
EURUSD
سودا
#126957216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08164
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08886
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
7.12 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۱۶
خریداری کول
0.02
1.08741
1.08614
ګټه
-2.74 USD
EURUSD
سودا
#127326180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08614
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.74 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۵:۱۲
خرڅول
0.21
1.08732
1.08703
ګټه
3.99 USD
EURUSD
سودا
#127267339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۵:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
1.08703
د کمیشن لګښتونه
-2.10 USD
ګټه
3.99 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
خریداری کول
0.03
1.0845
1.0833
ګټه
-3.90 USD
EURUSD
سودا
#127140590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0845
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.0833
د کمیشن لګښتونه
-0.30 USD
ګټه
-3.90 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۳
خریداری کول
0.01
1.07915
1.08561
ګټه
6.36 USD
EURUSD
سودا
#126900977
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08561
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
6.36 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۸
خریداری کول
0.01
1.07915
1.08146
ګټه
2.21 USD
EURUSD
سودا
#126792235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08146
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.21 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۲۸
خریداری کول
0.02
0.6392
0.64026
ګټه
1.92 USD
NZDUSD
سودا
#126577861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.64026
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.92 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۶
خریداری کول
0.01
0.64459
0.64624
ګټه
1.55 USD
NZDUSD
سودا
#126265815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64459
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.64624
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.55 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۰۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۵۶
خریداری کول
0.01
1570.73
1571.19
ګټه
0.26 USD
XAUUSD
سودا
#125964113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1570.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1571.19
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.26 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۵۲
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۵۱
خریداری کول
0.01
1563.97
1564.83
ګټه
0.66 USD
XAUUSD
سودا
#125866125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1563.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1564.83
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.66 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۲
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۰
خریداری کول
0.01
1578.09
1569.86
ګټه
-8.43 USD
XAUUSD
سودا
#125481397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1578.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1569.86
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.43 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۶
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۹
خریداری کول
0.01
1574.88
1571.71
ګټه
-3.37 USD
XAUUSD
سودا
#125381930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1574.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1571.71
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.37 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۳۶
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۸
خریداری کول
0.01
0.65291
0.65238
ګټه
-0.63 USD
NZDUSD
سودا
#125224892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.65238
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.63 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۳
خریداری کول
0.01
0.6534
0.65238
ګټه
-1.12 USD
NZDUSD
سودا
#125223251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.65238
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.12 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۰۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۷
خریداری کول
0.01
1.10025
1.09966
ګټه
-0.69 USD
EURUSD
سودا
#125221892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10025
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09966
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.69 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۳۲
خرڅول
0.01
1567.38
1569.96
ګټه
-2.78 USD
XAUUSD
سودا
#125211175
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1567.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1569.96
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.78 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۳۷
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۲۱
خرڅول
0.01
1569.48
1565.75
ګټه
3.53 USD
XAUUSD
سودا
#125192777
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1569.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1565.75
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.53 USD
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۴۵
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
خرڅول
0.01
1.10206
1.10085
ګټه
1.11 USD
EURUSD
سودا
#125111455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10206
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10085
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.11 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۵۸
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۲۲
خرڅول
0.01
1558.5
1556.28
ګټه
2.02 USD
XAUUSD
سودا
#124750799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1558.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1556.28
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.02 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۵۳
خرڅول
0.01
1549.13
1552.04
ګټه
-3.11 USD
XAUUSD
سودا
#124193424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1549.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1552.04
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.11 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۸
خرڅول
0.01
1552.53
1548.37
ګټه
3.96 USD
XAUUSD
سودا
#124023361
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1552.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1548.37
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.96 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۳:۴۷
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۹
خرڅول
0.01
1552.68
1551.89
ګټه
0.59 USD
XAUUSD
سودا
#123878038
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1552.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1551.89
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.59 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۰
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
خرڅول
0.01
1556.61
1556.28
ګټه
0.13 USD
XAUUSD
سودا
#123754206
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1556.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1556.28
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.13 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۰۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۱۷
خریداری کول
0.01
1.10943
1.10959
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#123913153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10943
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10959
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.06 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۵۱
خریداری کول
0.01
1583.43
1572.13
ګټه
-11.50 USD
XAUUSD
سودا
#123675308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1583.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1572.13
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-11.50 USD