د ډیمو حالت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۶
خریداری کول
0.0100
0.64459
0.64624
ګټه
1.55 USD
NZDUSD
سودا
#126265815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64459
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64624
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.55 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۰۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۵۶
خریداری کول
0.0100
1570.73
1571.19
ګټه
0.26 USD
XAUUSD
سودا
#125964113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1570.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1571.19
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.26 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۵۲
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۵۱
خریداری کول
0.0100
1563.97
1564.83
ګټه
0.66 USD
XAUUSD
سودا
#125866125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1563.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1564.83
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.66 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۲
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۰
خریداری کول
0.0100
1578.09
1569.86
ګټه
-8.43 USD
XAUUSD
سودا
#125481397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1578.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1569.86
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.43 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۶
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۹
خریداری کول
0.0100
1574.88
1571.71
ګټه
-3.37 USD
XAUUSD
سودا
#125381930
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1574.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1571.71
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.37 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۳۶
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۸
خریداری کول
0.0100
0.65291
0.65238
ګټه
-0.63 USD
NZDUSD
سودا
#125224892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.65238
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.63 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۳
خریداری کول
0.0100
0.6534
0.65238
ګټه
-1.12 USD
NZDUSD
سودا
#125223251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6534
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.65238
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.12 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۰۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۷
خریداری کول
0.0100
1.10025
1.09966
ګټه
-0.69 USD
EURUSD
سودا
#125221892
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10025
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.09966
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.69 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۳۲
خرڅول
0.0100
1567.38
1569.96
ګټه
-2.78 USD
XAUUSD
سودا
#125211175
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1567.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1569.96
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.78 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۳۷
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۲۱
خرڅول
0.0100
1569.48
1565.75
ګټه
3.53 USD
XAUUSD
سودا
#125192777
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1569.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1565.75
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.53 USD
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۴۵
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
خرڅول
0.0100
1.10206
1.10085
ګټه
1.11 USD
EURUSD
سودا
#125111455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10206
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.10085
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.11 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۵۸
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۲۲
خرڅول
0.0100
1558.5
1556.28
ګټه
2.02 USD
XAUUSD
سودا
#124750799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1558.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1556.28
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.02 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۵۳
خرڅول
0.0100
1549.13
1552.04
ګټه
-3.11 USD
XAUUSD
سودا
#124193424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1549.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1552.04
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.11 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۸
خرڅول
0.0100
1552.53
1548.37
ګټه
3.96 USD
XAUUSD
سودا
#124023361
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1552.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1548.37
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.96 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۳:۴۷
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۹
خرڅول
0.0100
1552.68
1551.89
ګټه
0.59 USD
XAUUSD
سودا
#123878038
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۳:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1552.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1551.89
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.59 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۰
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
خرڅول
0.0100
1556.61
1556.28
ګټه
0.13 USD
XAUUSD
سودا
#123754206
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1556.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1556.28
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.13 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۰۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۱۷
خریداری کول
0.0100
1.10943
1.10959
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#123913153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10943
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.10959
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.06 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۵۱
خریداری کول
0.0100
1583.43
1572.13
ګټه
-11.50 USD
XAUUSD
سودا
#123675308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1583.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1572.13
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-11.50 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۱۹
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۳۶
خریداری کول
0.0100
1559.45
1583.87
ګټه
24.22 USD
XAUUSD
سودا
#123575112
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1559.45
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1583.87
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
24.22 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۵۷
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۵۳
خریداری کول
0.0100
1564.43
1558.23
ګټه
-6.40 USD
XAUUSD
سودا
#123559132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1564.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1558.23
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-6.40 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۳
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۵۷
خریداری کول
0.0100
0.89883
0.86485
ګټه
-25.74 USD
NZDCAD
سودا
#97289291
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-25.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.86485
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-25.74 USD
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۳۸:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۷:۲۰
کاپی
0%
-93.36%
ګټه
-9.37 USD
Fikalike
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۳۸:۱۱
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۷:۲۰
بهر(وتل)
-93.36%
ګټه
-9.37 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۶
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۰۹
خریداری کول
0.0100
0.67305
0.6746
ګټه
1.45 USD
NZDUSD
سودا
#97137037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.6746
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.45 USD
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۷
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۲۰
خرڅول
0.0200
1402.98
1416.91
ګټه
-28.26 USD
XAUUSD
سودا
#105042620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1402.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-27.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1416.91
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-28.26 USD
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۷:۵۱
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۶
خریداری کول
0.0200
1419.9
1402.98
ګټه
-34.24 USD
XAUUSD
سودا
#105042357
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1419.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-33.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1402.98
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-34.24 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۰۶
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۰۰
خرڅول
0.0200
1397.06
1397.52
ګټه
-1.32 USD
XAUUSD
سودا
#104390569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1397.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1397.52
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-1.32 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۹
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۳
خریداری کول
0.0200
1400.77
1397.4
ګټه
-7.14 USD
XAUUSD
سودا
#104390448
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1400.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1397.4
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-7.14 USD
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۲۳
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۴:۴۸
خرڅول
0.0200
1417.6
1415.38
ګټه
4.04 USD
XAUUSD
سودا
#104234936
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1417.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1415.38
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
4.04 USD
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۶:۳۵
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۱۸
خرڅول
0.0200
1419.58
1412
ګټه
14.76 USD
XAUUSD
سودا
#104159682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1419.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
15.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1412
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
14.76 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۳
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۶:۰۳
خریداری کول
0.0200
1398.45
1420.49
ګټه
43.68 USD
XAUUSD
سودا
#103702394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1398.45
ګټنه
0.00 USD
ټوله
44.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1420.49
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
43.68 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۴۸
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۴
خرڅول
0.0200
1384.98
1398.49
ګټه
-27.42 USD
XAUUSD
سودا
#103702255
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1384.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-27.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.0200
بهر(وتل)
1398.49
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-27.42 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۸
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۰۴
خرڅول
0.0100
1392.96
1391.56
ګټه
1.20 USD
XAUUSD
سودا
#103385696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1392.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1391.56
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.20 USD
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۳۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۱
خریداری کول
0.0100
1409.49
1392.96
ګټه
-16.73 USD
XAUUSD
سودا
#103385676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1409.49
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1392.96
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-16.73 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۲۵
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۵۳
خرڅول
0.0100
1408.52
1402.8
ګټه
5.52 USD
XAUUSD
سودا
#103300061
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1408.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1402.8
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.52 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۳۰
خرڅول
0.0100
1411.47
1405.37
ګټه
5.90 USD
XAUUSD
سودا
#103153733
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1411.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1405.37
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.90 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۳۱
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
خریداری کول
0.0100
1420.14
1411.47
ګټه
-8.87 USD
XAUUSD
سودا
#103153709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1420.14
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1411.47
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.87 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۴۰
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۳۲
خریداری کول
0.0100
1419.07
1422.57
ګټه
3.30 USD
XAUUSD
سودا
#102923843
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1419.07
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1422.57
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.30 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۲
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۴:۱۷
خریداری کول
0.0100
1405.48
1405.92
ګټه
0.24 USD
XAUUSD
سودا
#102844979
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1405.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1405.92
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.24 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۴۵:۱۷
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۲۲
خرڅول
0.0100
1.94348
1.93203
ګټه
7.30 USD
GBPNZD
سودا
#97527832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۴۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.94348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.93203
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.30 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۱۳
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۱:۰۲
خرڅول
0.0100
111.636
111.062
ګټه
5.07 USD
USDJPY
سودا
#96916487
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.062
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.07 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۰
خریداری کول
0.0500
0.89841
0.891
ګټه
-28.76 USD
NZDCAD
سودا
#97701501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89841
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-27.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.0500
بهر(وتل)
0.891
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-28.76 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۰
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۸
خرڅول
0.0500
1.01174
1.01292
ګټه
-6.32 USD
USDCHF
سودا
#97782978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.01174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.0500
بهر(وتل)
1.01292
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
-6.32 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۴
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۹
خرڅول
0.0100
1.33922
1.33122
ګټه
5.91 USD
USDCAD
سودا
#97579917
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.33122
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.91 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۳۹
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۳۲:۵۶
خرڅول
0.0100
1.33775
1.33595
ګټه
1.25 USD
USDCAD
سودا
#97555745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۳۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.33595
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.25 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۱۲
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۴۹
خرڅول
0.0100
1.33765
1.32985
ګټه
5.77 USD
USDCAD
سودا
#97357000
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33765
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.32985
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.77 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۵۵
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۰۰
خرڅول
0.0100
1.94306
1.93398
ګټه
5.96 USD
GBPNZD
سودا
#97356810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.94306
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.93398
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.96 USD
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۰۴
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۴۱
خرڅول
0.0100
1.94306
1.93496
ګټه
5.29 USD
GBPNZD
سودا
#96969358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.94306
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.93496
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.29 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۳۵
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۵۴
خرڅول
0.0100
1.93934
1.9356
ګټه
2.32 USD
GBPNZD
سودا
#96559506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.93934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.9356
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.32 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۱۹
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۴۶
خرڅول
0.0100
1.93793
1.93563
ګټه
1.35 USD
GBPNZD
سودا
#96535032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.93793
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.93563
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.35 USD
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۴
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۰۹
خرڅول
0.0100
1.8617
1.83625
ګټه
17.90 USD
GBPAUD
سودا
#96137703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.8617
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.83625
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
17.90 USD