د ډیمو حالت
۱۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۰۱
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۹
کاپی
-72.06%
-52.29%
ګټه
13.02 USD
hhadi83
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۰۱
د ننوتلو ځای
-72.06%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۹
بهر(وتل)
-52.29%
ګټه
13.02 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۱۳
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۱۵
کاپی
-2.6%
-98.68%
ګټه
-9.77 USD
Fikalike
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۱۳
د ننوتلو ځای
-2.6%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۱۵
بهر(وتل)
-98.68%
ګټه
-9.77 USD
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۴۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۴۹
خریداری کول
0.02
103.737
104.099
ګټه
6.75 USD
USDJPY
سودا
#152021412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
103.737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
104.099
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.75 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۵
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
خریداری کول
0.01
104.372
104.087
ګټه
-2.84 USD
USDJPY
سودا
#151655799
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.372
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.087
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.84 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۲۴
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
خرڅول
0.01
1.18777
1.18903
ګټه
-1.36 USD
EURUSD
سودا
#151667279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18777
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18903
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.36 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۱۲
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
خریداری کول
0.01
104.24
104.087
ګټه
-1.57 USD
USDJPY
سودا
#151661798
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.087
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.57 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۱۱
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
خرڅول
0.01
1.18757
1.18903
ګټه
-1.56 USD
EURUSD
سودا
#151662188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18757
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18903
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.56 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۵۳
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
خریداری کول
0.01
104.294
104.087
ګټه
-2.09 USD
USDJPY
سودا
#151659032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.294
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.087
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.09 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۱۵
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
خرڅول
0.01
1.18732
1.18903
ګټه
-1.81 USD
EURUSD
سودا
#151661985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18903
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.81 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۱۹
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۳۵
خریداری کول
0.01
0.68829
0.68899
ګټه
0.60 USD
NZDUSD
سودا
#151655048
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68829
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68899
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.60 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۳۳
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۳۰
خریداری کول
0.01
0.68851
0.68899
ګټه
0.38 USD
NZDUSD
سودا
#151653584
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68851
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68899
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.38 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۱۷
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
خریداری کول
0.01
104.752
104.475
ګټه
-2.75 USD
USDJPY
سودا
#151607847
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.475
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.75 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۳۴
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
خریداری کول
0.01
104.628
104.475
ګټه
-1.56 USD
USDJPY
سودا
#151608651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.628
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.475
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.56 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۰۱
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
خریداری کول
0.01
0.68941
0.68821
ګټه
-1.30 USD
NZDUSD
سودا
#151650560
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68941
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68821
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.30 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۰۸
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
خریداری کول
0.01
104.761
104.475
ګټه
-2.84 USD
USDJPY
سودا
#151607456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.761
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.475
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.84 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۵۱
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
خریداری کول
0.01
104.745
104.475
ګټه
-2.68 USD
USDJPY
سودا
#151607894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.475
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.68 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۳۶
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
خریداری کول
0.01
104.731
104.475
ګټه
-2.55 USD
USDJPY
سودا
#151608191
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
104.731
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.475
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.55 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۴۲
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
خریداری کول
0.01
0.68941
0.68821
ګټه
-1.30 USD
NZDUSD
سودا
#151650520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68941
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68821
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.30 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۱۵
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
خریداری کول
0.01
0.68943
0.68821
ګټه
-1.32 USD
NZDUSD
سودا
#151650460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68943
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68821
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.32 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۲
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
خریداری کول
0.01
0.68918
0.68821
ګټه
-1.07 USD
NZDUSD
سودا
#151651262
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68918
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68821
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.07 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۰۹
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۵۳
خریداری کول
0.01
1.08087
1.08119
ګټه
0.15 USD
EURCHF
سودا
#151607996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08087
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08119
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.15 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۴۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۵۳
خریداری کول
0.01
1.08107
1.08119
ګټه
-0.07 USD
EURCHF
سودا
#151606814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08107
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08119
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.07 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۳۱
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۵۳
خریداری کول
0.01
1.08097
1.08119
ګټه
0.04 USD
EURCHF
سودا
#151607857
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08119
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.04 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۵۴
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۵۳
خریداری کول
0.01
1.08082
1.08119
ګټه
0.21 USD
EURCHF
سودا
#151608101
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08082
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08119
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.21 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۴۹
خرڅول
0.01
1.31895
1.31907
ګټه
-0.22 USD
GBPUSD
سودا
#151606371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31907
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.22 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۲۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۴۶
خرڅول
0.01
1.31908
1.3191
ګټه
-0.12 USD
GBPUSD
سودا
#151606551
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31908
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3191
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۴۳
خرڅول
0.01
1.3193
1.31913
ګټه
0.07 USD
GBPUSD
سودا
#151606663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3193
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.31913
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.07 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۹
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۵۲
خریداری کول
0.01
1.1818
1.1829
ګټه
1.00 USD
EURUSD
سودا
#151603415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1818
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1829
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۱
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۴۸
خریداری کول
0.01
1.18196
1.18294
ګټه
0.88 USD
EURUSD
سودا
#151603394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18196
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18294
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.88 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۴۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۴۴
خریداری کول
0.01
1.18214
1.18289
ګټه
0.65 USD
EURUSD
سودا
#151603265
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18214
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18289
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.65 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۲۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۴۱
خریداری کول
0.01
1.18217
1.1828
ګټه
0.53 USD
EURUSD
سودا
#151603219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18217
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1828
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.53 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۹
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۳۷
خریداری کول
0.01
1.182
1.18278
ګټه
0.68 USD
EURUSD
سودا
#151602297
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18278
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.68 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۲۱
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۳۳
خریداری کول
0.01
1.18222
1.18281
ګټه
0.49 USD
EURUSD
سودا
#151601132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18281
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.49 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۴۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۳۰
خریداری کول
0.01
1.18239
1.18275
ګټه
0.26 USD
EURUSD
سودا
#151601060
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18239
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18275
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.26 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۲
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۲۶
خریداری کول
0.01
1.18248
1.18275
ګټه
0.17 USD
EURUSD
سودا
#151601039
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18248
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18275
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.17 USD
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۲۴
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۰۵
خرڅول
0.01
1.17642
1.17678
ګټه
-0.46 USD
EURUSD
سودا
#148677863
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17642
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17678
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.46 USD
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۲۵
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۹
خرڅول
0.01
1.32289
1.3257
ګټه
-2.91 USD
GBPUSD
سودا
#145138746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32289
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3257
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.91 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۲۵
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۲۵
خرڅول
0.01
0.68316
0.68743
ګټه
-4.37 USD
AUDUSD
سودا
#137674602
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68316
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68743
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.37 USD
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۴۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۱۳
خرڅول
0.01
0.66655
0.67232
ګټه
-5.87 USD
AUDUSD
سودا
#135954186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.66655
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.67232
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-5.87 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۱۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۴۹
خرڅول
0.01
1.23259
1.2344
ګټه
-1.91 USD
GBPUSD
سودا
#135751978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23259
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2344
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.91 USD
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۵۶
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹
خریداری کول
0.01
1.39857
1.39761
ګټه
-0.79 USD
USDCAD
سودا
#135468229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.39857
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39761
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.79 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۷
خرڅول
0.01
1685.64
1694.29
ګټه
-8.85 USD
XAUUSD
سودا
#132432791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1685.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1694.29
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-8.85 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۴۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۳۴
خریداری کول
0.01
134.22
134.155
ګټه
-0.81 USD
GBPJPY
سودا
#132375174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.22
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.155
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.81 USD
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۳۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۳۱
خرڅول
0.01
134.411
134.326
ګټه
0.59 USD
GBPJPY
سودا
#132365593
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
134.411
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.326
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.59 USD
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۱۵
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۳۶
خریداری کول
0.01
1.24843
1.24943
ګټه
0.90 USD
GBPUSD
سودا
#132290642
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24843
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24943
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.90 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۳۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۲۲
خرڅول
0.01
1.25445
1.25541
ګټه
-1.06 USD
GBPUSD
سودا
#131934270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25541
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.06 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۳۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۰
خریداری کول
0.01
1.24445
1.2456
ګټه
1.05 USD
GBPUSD
سودا
#131909562
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2456
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.05 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۰۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۱۷
خرڅول
0.01
1.39443
1.39505
ګټه
-0.54 USD
USDCAD
سودا
#131864715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39505
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.54 USD
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۵۷
خرڅول
0.01
1.39052
1.39085
ګټه
-0.34 USD
USDCAD
سودا
#131851735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39085
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.34 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۹
خرڅول
0.01
1.24634
1.24878
ګټه
-2.54 USD
GBPUSD
سودا
#131559940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24878
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.54 USD