د ډیمو حالت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۳
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۷
خریداری کول
0.01
133.046
133.249
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1509956460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.046
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.249
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۷
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۸
خرڅول
0.02
1.21117
1.21432
ګټه
-0.05 USD
USDCAD
سودا
#1509811820
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21432
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۵۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۸
خرڅول
0.04
1.21422
1.21432
ګټه
0.00 USD
USDCAD
سودا
#1509840088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21422
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21432
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۴۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۸
خرڅول
0.01
1.2082
1.21432
ګټه
-0.05 USD
USDCAD
سودا
#1509758643
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2082
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21432
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۵۳
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۸
خرڅول
0.07
1.21722
1.21432
ګټه
0.17 USD
USDCAD
سودا
#1509864815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.21432
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۴۷
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۳
خریداری کول
0.04
132.791
133.021
ګټه
0.08 USD
EURJPY
سودا
#1509857065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
132.791
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
133.021
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۳۳
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۳
خریداری کول
0.02
133.091
133.021
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1509792273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.091
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
133.021
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۲۲
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۳
خریداری کول
0.01
133.391
133.021
ګټه
-0.03 USD
EURJPY
سودا
#1509758691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.391
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.021
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۰۲
خرڅول
0.01
132.946
132.747
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1509798471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
132.946
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
132.747
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۵۰
خریداری کول
0.01
1.21447
1.21648
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1509840111
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21447
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21648
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۴۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۳
خرڅول
0.01
0.77132
0.76932
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1509831293
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.76932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
خریداری کول
0.01
1.21226
1.21426
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1509828534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21226
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21426
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۲۴
خرڅول
0.01
1.2135
1.21151
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1509803409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2135
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۴۶
خرڅول
0.01
0.77353
0.77153
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1509808681
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77353
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77153
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۱
خریداری کول
0.01
1.21001
1.21202
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1509786116
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21001
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21202
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۸
خرڅول
0.13
0.77713
0.77373
ګټه
0.44 USD
AUDUSD
سودا
#1509767329
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77713
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
0.77373
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.44 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۴۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۸
خرڅول
0.07
0.7741
0.77373
ګټه
0.03 USD
AUDUSD
سودا
#1509217408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
0.77373
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۸
خرڅول
0.04
0.7711
0.77373
ګټه
-0.11 USD
AUDUSD
سودا
#1509189866
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.77373
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.11 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۷
خرڅول
0.02
0.76812
0.77373
ګټه
-0.11 USD
AUDUSD
سودا
#1509175074
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.77373
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.11 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۱۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۷
خرڅول
0.01
0.76452
0.77373
ګټه
-0.09 USD
AUDUSD
سودا
#1509107405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77373
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۳۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۴
خرڅول
0.01
1.21557
1.21362
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1509785984
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21557
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21362
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۶
خرڅول
0.01
133.175
132.976
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1509717748
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
132.976
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۲
خریداری کول
0.01
1.21131
1.20981
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#1509717769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21131
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20981
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۴۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۲
خریداری کول
0.02
1.20831
1.20981
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1509758802
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20831
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20981
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۲۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۲۷
خرڅول
0.01
1.21447
1.21588
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1509682664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21447
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21588
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۲۷
خرڅول
0.02
1.21748
1.21588
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1509690859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21748
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21588
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۱۵
خریداری کول
0.01
0.77486
0.77683
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1509658811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77486
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.77683
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۳۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۲۱
خریداری کول
0.01
133.51
133.365
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1509691845
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.365
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۱۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۲۱
خریداری کول
0.02
133.205
133.365
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#1509717687
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.205
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
133.365
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۴۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۴۵
خرڅول
0.02
1.21003
1.20843
ګټه
0.03 USD
USDCAD
سودا
#1509707544
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21003
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20843
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۵۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۴۵
خرڅول
0.01
1.20699
1.20843
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#1509702349
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20843
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۸
خریداری کول
0.01
1.20902
1.21107
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1509705200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20902
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21107
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۰
خرڅول
0.01
133.403
133.202
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1509680835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.403
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.202
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۶
خریداری کول
0.01
1.21043
1.20896
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#1509680311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21043
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20896
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۶
خریداری کول
0.02
1.20736
1.20896
ګټه
0.03 USD
USDCAD
سودا
#1509701102
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20736
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20896
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۵۵
خرڅول
0.01
1.20918
1.20718
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1509694962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20918
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20718
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۲۹
خریداری کول
0.01
133.634
133.484
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1509663859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.484
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۲۹
خریداری کول
0.02
133.334
133.484
ګټه
0.03 USD
EURJPY
سودا
#1509682204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.334
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
133.484
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۲۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
خرڅول
0.01
1.20822
1.20963
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#1509669081
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20822
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20963
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
خرڅول
0.02
1.21123
1.20963
ګټه
0.03 USD
USDCAD
سودا
#1509682273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21123
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20963
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۸
خریداری کول
0.04
1.21525
1.21755
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#1509681453
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21525
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.21755
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۱۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۷
خریداری کول
0.01
1.22126
1.21755
ګټه
-0.04 USD
EURUSD
سودا
#1509539663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22126
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21755
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۴۶
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۷
خریداری کول
0.02
1.21825
1.21755
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1509559992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21755
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۰۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۵۰
خرڅول
0.01
1.21737
1.21537
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1509675737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21737
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21537
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۰۸
خرڅول
0.02
133.347
133.427
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1509652029
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
133.427
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۲۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۰۸
خرڅول
0.01
133.117
133.427
ګټه
-0.03 USD
EURJPY
سودا
#1509617497
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.427
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۱۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۰۸
خرڅول
0.04
133.647
133.427
ګټه
0.08 USD
EURJPY
سودا
#1509666162
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
133.647
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
133.427
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۱
خریداری کول
0.01
1.21166
1.21022
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#1509568717
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21166
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21022
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۵۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۱
خریداری کول
0.02
1.20872
1.21022
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1509667002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20872
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21022
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۳۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۰۶
خرڅول
0.02
1.21924
1.21764
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1509669155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21924
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.21764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD