د ډیمو حالت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۵
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۶
خرڅول
0.02
1.114
1.11229
ګټه
3.22 USD
EURUSD
سودا
#122074600
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.114
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11229
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.22 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۳۸
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۴۰
خرڅول
0.02
0.693
0.68983
ګټه
6.14 USD
AUDUSD
سودا
#122018138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.693
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68983
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.14 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۱۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۴
خرڅول
0.02
1.1142
1.11168
ګټه
4.84 USD
EURUSD
سودا
#121334569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1142
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11168
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.84 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۱۴
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۰۹
خریداری کول
0.02
1.11038
1.11328
ګټه
5.60 USD
EURUSD
سودا
#121618214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11328
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.60 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۴۸
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۱:۵۹
خریداری کول
0.02
1.10797
1.11327
ګټه
10.40 USD
EURUSD
سودا
#121833318
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11327
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.40 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۰
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۱۵
خرڅول
0.02
0.68243
0.68054
ګټه
3.58 USD
AUDUSD
سودا
#121615715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68243
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68054
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.58 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۴۸
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۰
خریداری کول
0.02
1.10674
1.10722
ګټه
0.76 USD
EURUSD
سودا
#121717303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10722
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.76 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۴
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۱۷
خرڅول
0.02
1.10711
1.10482
ګټه
4.38 USD
EURUSD
سودا
#121526516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10482
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.38 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۱
خریداری کول
0.02
0.68335
0.68439
ګټه
1.88 USD
AUDUSD
سودا
#121618115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.68335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68439
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.88 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۵۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۲۴
خرڅول
0.02
0.68314
0.68263
ګټه
0.82 USD
AUDUSD
سودا
#121592279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68314
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68263
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.82 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۰
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۳۶
خرڅول
0.02
0.68399
0.68182
ګټه
4.14 USD
AUDUSD
سودا
#121438645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.68182
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.14 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۵۱
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۰۳
خرڅول
0.02
1.10759
1.1075
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#121324692
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10759
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1075
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۱۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۴۱
خریداری کول
0.02
1.1076
1.1075
ګټه
-0.40 USD
EURUSD
سودا
#120141844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1076
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1075
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.40 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۱۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۳۶
خریداری کول
0.02
1.10232
1.10745
ګټه
10.06 USD
EURUSD
سودا
#120585533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10232
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10745
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.06 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۲۹
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۳۵
خرڅول
0.02
1.10059
1.1004
ګټه
0.18 USD
EURUSD
سودا
#120708288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10059
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1004
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.18 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۸
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۷
خرڅول
0.02
1.1055
1.104
ګټه
2.80 USD
EURUSD
سودا
#120465968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.104
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.80 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۰۶
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۵۴
خرڅول
0.02
1.10604
1.10591
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#120463658
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10604
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10591
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.06 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۷
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۴۹
خرڅول
0.02
1.10642
1.10591
ګټه
0.82 USD
EURUSD
سودا
#120314627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10642
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10591
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.82 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۰:۰۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۸
خریداری کول
0.02
1.10524
1.1051
ګټه
-0.48 USD
EURUSD
سودا
#119490641
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1051
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.48 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۴۹
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۳۵
خریداری کول
0.02
1.1015
1.10505
ګټه
6.90 USD
EURUSD
سودا
#120023923
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10505
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
6.90 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۲۷
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۱۰
خریداری کول
0.02
1.10156
1.1026
ګټه
1.88 USD
EURUSD
سودا
#119742287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10156
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1026
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.88 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۱۴
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۰۶
خرڅول
0.02
1.10027
1.09997
ګټه
0.40 USD
EURUSD
سودا
#116852019
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10027
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09997
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.40 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۵۸
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۵۷
خریداری کول
0.02
1.10277
1.10335
ګټه
0.96 USD
EURUSD
سودا
#119568809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10277
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10335
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.96 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۲:۱۴
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۳۲
خرڅول
0.02
1.10248
1.10216
ګټه
0.44 USD
EURUSD
سودا
#116981471
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10248
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10216
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.44 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۵۲
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۶
خرڅول
0.02
1.10425
1.1022
ګټه
3.90 USD
EURUSD
سودا
#119445396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10425
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1022
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.90 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۳۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۱۵
خریداری کول
0.02
1.10724
1.10737
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#119391119
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10737
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.06 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۴۵
خرڅول
0.02
1.10741
1.10684
ګټه
0.94 USD
EURUSD
سودا
#117101340
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10741
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10684
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.94 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۴
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۴۰
خرڅول
0.02
1.11068
1.10685
ګټه
7.46 USD
EURUSD
سودا
#118331337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10685
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
7.46 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۳۴
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۳۵
خرڅول
0.02
1.11587
1.10687
ګټه
17.80 USD
EURUSD
سودا
#119057899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11587
ګټنه
0.00 USD
ټوله
18.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10687
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
17.80 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۲۱
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۸
خریداری کول
0.02
1.11673
1.11588
ګټه
-1.90 USD
EURUSD
سودا
#118788411
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11673
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11588
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.90 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۲۵
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۹
خریداری کول
0.02
1.11675
1.11595
ګټه
-1.80 USD
EURUSD
سودا
#118788482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11675
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11595
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.80 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۳۵
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۲۵
خریداری کول
0.02
1.11157
1.1119
ګټه
0.46 USD
EURUSD
سودا
#118306292
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11157
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1119
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.46 USD
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۱۱
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۵۷
خرڅول
0.02
1.11127
1.11157
ګټه
-0.80 USD
EURUSD
سودا
#117973763
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11127
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11157
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.80 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۱۰
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۲۹
خرڅول
0.02
1.11415
1.11214
ګټه
3.82 USD
EURUSD
سودا
#117753607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11415
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11214
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.82 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۴۷
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۵۰
خرڅول
0.02
1.11745
1.11695
ګټه
0.80 USD
EURUSD
سودا
#117535004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11695
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.80 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۴۶
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۵۸
خرڅول
0.02
1.1165
1.11618
ګټه
0.44 USD
EURUSD
سودا
#117512940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1165
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11618
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.44 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۲۵
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۳۰
خریداری کول
0.02
1.11179
1.11208
ګټه
0.38 USD
EURUSD
سودا
#117207208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11179
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11208
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.38 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۸
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۲۶
خریداری کول
0.02
1.11171
1.11212
ګټه
0.62 USD
EURUSD
سودا
#117207095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11171
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11212
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.62 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۲
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۲۰
خریداری کول
0.02
1.11146
1.11213
ګټه
1.14 USD
EURUSD
سودا
#117207001
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.11213
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.14 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۳
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۰
خریداری کول
0.02
1.10714
1.108
ګټه
1.52 USD
EURUSD
سودا
#113737801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.108
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.52 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۵۴
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۷:۲۷
خرڅول
0.02
1.10364
1.10198
ګټه
3.12 USD
EURUSD
سودا
#116909040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10198
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.12 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۰۶
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۳۹
خریداری کول
0.02
1.10479
1.10554
ګټه
1.30 USD
EURUSD
سودا
#116578431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10554
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.30 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۹
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۰۲
خریداری کول
0.02
1.10112
1.1036
ګټه
4.76 USD
EURUSD
سودا
#116505180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10112
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1036
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.76 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۴
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۶
خریداری کول
0.02
1.10145
1.10221
ګټه
1.32 USD
EURUSD
سودا
#114295655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.10221
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.32 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۰۲
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۲۸
خرڅول
0.02
1.09708
1.0983
ګټه
-2.64 USD
EURUSD
سودا
#115910358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09708
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.0983
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.64 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۳۵
خریداری کول
0.02
1.09711
1.09889
ګټه
3.36 USD
EURUSD
سودا
#115384082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09889
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.36 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۲۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۲۱
خریداری کول
0.02
1.09587
1.09586
ګټه
-0.22 USD
EURUSD
سودا
#114759007
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09587
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09586
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.22 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۰۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۱۶
خریداری کول
0.02
1.093
1.09585
ګټه
5.50 USD
EURUSD
سودا
#114580422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.093
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09585
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.50 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۱۲
خریداری کول
0.02
1.09465
1.09586
ګټه
2.22 USD
EURUSD
سودا
#114731086
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.09586
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.22 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۴۳
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۴۰
خرڅول
0.02
1.09141
1.0929
ګټه
-3.18 USD
EURUSD
سودا
#115199880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09141
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.0929
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-3.18 USD