د ډیمو حالت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۵:۳۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۵
خرڅول
0.01
0.61084
0.61061
ګټه
0.13 USD
AUDUSD
سودا
#130086294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.61084
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۰۳:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.61061
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.13 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۲۳
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۵:۲۶
خرڅول
0.01
0.61134
0.61089
ګټه
0.35 USD
AUDUSD
سودا
#130086233
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.61134
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.61089
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.35 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۸
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۶
خرڅول
0.01
1.43945
1.44038
ګټه
-0.75 USD
USDCAD
سودا
#129744568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.43945
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.44038
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.75 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۲۱
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۰۴
خریداری کول
0.01
1.07981
1.08235
ګټه
2.44 USD
EURUSD
سودا
#129735131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07981
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۴۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08235
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.44 USD
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۱۳:۰۸
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۰۷
خریداری کول
0.01
1.07813
1.07999
ګټه
1.76 USD
EURUSD
سودا
#129733678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۱۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07813
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07999
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.76 USD
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۸
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۴۲
خرڅول
0.01
0.98041
0.97951
ګټه
0.82 USD
USDCHF
سودا
#129545505
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.98041
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97951
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.82 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۲۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
خریداری کول
0.01
0.95675
0.92699
ګټه
-32.20 USD
USDCHF
سودا
#128055989
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95675
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-32.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92699
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-32.20 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۴۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
خریداری کول
0.01
0.93119
0.92699
ګټه
-4.63 USD
USDCHF
سودا
#128310613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.93119
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92699
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.63 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
خرڅول
0.01
0.92704
0.92701
ګټه
-0.07 USD
USDCHF
سودا
#128316718
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92704
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92701
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.07 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۱۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۲۳
خرڅول
0.01
0.92691
0.93041
ګټه
-3.86 USD
USDCHF
سودا
#128316765
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92691
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93041
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.86 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۴۸
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۴۰
خرڅول
0.01
0.92972
0.92657
ګټه
3.30 USD
USDCHF
سودا
#128327192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92657
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.30 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۲۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۳۳
خریداری کول
0.01
0.95958
0.92647
ګټه
-35.84 USD
USDCHF
سودا
#127764526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95958
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-35.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92647
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-35.84 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۰۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۲۲
خریداری کول
0.01
0.96262
0.92647
ګټه
-39.12 USD
USDCHF
سودا
#127678124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96262
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-39.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92647
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-39.12 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۱۰
خرڅول
0.01
0.92974
0.92736
ګټه
2.47 USD
USDCHF
سودا
#128327184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92974
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92736
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.47 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۲۵
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۱۰
خرڅول
0.01
0.92703
0.931
ګټه
-4.36 USD
USDCHF
سودا
#128316271
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92703
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.931
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.36 USD
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۱۸
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۰
خرڅول
0.01
0.9269
0.93107
ګټه
-4.58 USD
USDCHF
سودا
#128316215
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9269
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93107
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.58 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۱
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۱:۱۴
خریداری کول
0.01
0.96518
0.92759
ګټه
-40.62 USD
USDCHF
سودا
#127669634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96518
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-40.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92759
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-40.62 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۴۵
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۹
خرڅول
0.01
0.93614
0.93122
ګټه
5.18 USD
USDCHF
سودا
#128227738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93614
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93122
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.18 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۳
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۶
خرڅول
0.01
0.93633
0.93125
ګټه
5.36 USD
USDCHF
سودا
#128227764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93125
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.36 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۰۱
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۳
خرڅول
0.01
0.93594
0.93125
ګټه
4.94 USD
USDCHF
سودا
#128232632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93125
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.94 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۰۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۴۴
خریداری کول
0.01
0.95368
0.92746
ګټه
-28.37 USD
USDCHF
سودا
#128075012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95368
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-28.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۴۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92746
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-28.37 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۶
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۳۰
خرڅول
0.01
0.93717
0.93643
ګټه
0.69 USD
USDCHF
سودا
#128208776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93717
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.69 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۰۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۲۵
خرڅول
0.01
0.93709
0.93646
ګټه
0.57 USD
USDCHF
سودا
#128208811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93709
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93646
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.57 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۲
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۲۲
خرڅول
0.01
0.93718
0.93645
ګټه
0.68 USD
USDCHF
سودا
#128208756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93718
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93645
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.68 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۴
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۰۵
خرڅول
0.01
0.93708
0.93575
ګټه
1.32 USD
USDCHF
سودا
#128208680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93708
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93575
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.32 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۲۲
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۱
خریداری کول
0.01
0.66817
0.66477
ګټه
-3.50 USD
AUDUSD
سودا
#126760805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.66477
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.50 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۳۳
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
خریداری کول
0.01
0.67278
0.66471
ګټه
-8.17 USD
AUDUSD
سودا
#126449864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67278
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.66471
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-8.17 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۲
خریداری کول
0.01
0.67745
0.66477
ګټه
-12.78 USD
AUDUSD
سودا
#125056397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67745
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.66477
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-12.78 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۱۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۳۶
خرڅول
0.01
0.9359
0.9359
ګټه
-0.10 USD
USDCHF
سودا
#128216243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9359
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9359
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.10 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۳۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۰۱
خریداری کول
0.01
0.9454
0.93502
ګټه
-11.20 USD
USDCHF
سودا
#128177981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9454
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93502
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-11.20 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۲۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۲۷
خرڅول
0.01
0.93646
0.93759
ګټه
-1.31 USD
USDCHF
سودا
#128209835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93646
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.93759
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.31 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۱۱
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۱۰
خرڅول
0.01
1.29374
1.29435
ګټه
-0.71 USD
GBPUSD
سودا
#128108040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29435
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.71 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۱
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۰۶
خرڅول
0.01
1.29063
1.29432
ګټه
-3.79 USD
GBPUSD
سودا
#128095850
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29063
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29432
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.79 USD
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۴
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۰۸
خرڅول
0.01
1.291
1.29065
ګټه
0.25 USD
GBPUSD
سودا
#128095691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.291
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29065
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.25 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۳۶
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۲۵
خریداری کول
0.01
0.95651
0.95672
ګټه
0.12 USD
USDCHF
سودا
#127990041
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95651
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95672
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۷
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۲۷
خریداری کول
0.01
0.95634
0.95658
ګټه
0.15 USD
USDCHF
سودا
#127982978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95658
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.15 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۶
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۷
خرڅول
0.01
1.11176
1.11148
ګټه
0.18 USD
EURUSD
سودا
#127854235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11148
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.18 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۱۵
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۵۱
خریداری کول
0.01
0.95648
0.95673
ګټه
0.16 USD
USDCHF
سودا
#127968010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95648
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95673
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.16 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۶
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۲
خرڅول
0.01
1.11434
1.11393
ګټه
0.31 USD
EURUSD
سودا
#127885598
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11434
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11393
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.31 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۵۱
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۷
خریداری کول
0.01
0.95574
0.95645
ګټه
0.64 USD
USDCHF
سودا
#127965549
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95574
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95645
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.64 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۱۳
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۴۸
خریداری کول
0.01
0.95551
0.95572
ګټه
0.12 USD
USDCHF
سودا
#127965173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95572
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۱۳
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۵۰
خریداری کول
0.01
0.95385
0.95548
ګټه
1.61 USD
USDCHF
سودا
#127962067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95548
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.61 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۰
خرڅول
0.01
1.11503
1.11469
ګټه
0.24 USD
EURUSD
سودا
#127885289
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11503
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11469
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.24 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۳۴
خرڅول
0.01
1.11738
1.11483
ګټه
2.45 USD
EURUSD
سودا
#127866320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11738
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11483
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.45 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۱
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۹
خریداری کول
0.01
0.95333
0.95691
ګټه
3.64 USD
USDCHF
سودا
#127872906
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95333
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95691
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.64 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۵۸
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۴
خریداری کول
0.01
0.95307
0.95315
ګټه
-0.02 USD
USDCHF
سودا
#127869204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95307
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95315
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.02 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۰
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۴۰
خریداری کول
0.01
0.95268
0.95297
ګټه
0.20 USD
USDCHF
سودا
#127868927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95268
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95297
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.20 USD
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۸
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۲۷
خریداری کول
0.01
0.65884
0.66227
ګټه
3.33 USD
AUDUSD
سودا
#127481812
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65884
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.66227
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.33 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۳۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
خرڅول
0.01
1.11205
1.11173
ګټه
0.22 USD
EURUSD
سودا
#127852654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11205
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11173
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.22 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۹:۴۹
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۰۶
خریداری کول
0.01
0.95815
0.95942
ګټه
1.22 USD
USDCHF
سودا
#127752891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95815
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.95942
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.22 USD