د ډیمو حالت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۱۱
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۱۴
خریداری کول
0.0100
0.83198
0.8334
ګټه
1.65 USD
EURGBP
سودا
#126450247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83198
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.8334
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.65 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۴۳
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۴۸
خریداری کول
0.0100
0.83168
0.83196
ګټه
0.16 USD
EURGBP
سودا
#126407231
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83196
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.16 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۲۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۴۸
خریداری کول
0.0100
0.67245
0.67278
ګټه
0.23 USD
AUDUSD
سودا
#126441835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67245
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.67278
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.23 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۲
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۵
خریداری کول
0.0100
0.83103
0.83162
ګټه
0.57 USD
EURGBP
سودا
#126438008
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83103
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83162
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.57 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۴۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۱۸
خریداری کول
0.0100
0.83079
0.83166
ګټه
0.94 USD
EURGBP
سودا
#126408308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83166
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.94 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۰۸
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۴:۲۵
خریداری کول
0.0100
0.67263
0.67305
ګټه
0.32 USD
AUDUSD
سودا
#126378161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67263
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.67305
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.32 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۴۷
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۲۸
خریداری کول
0.0100
0.83141
0.83165
ګټه
0.11 USD
EURGBP
سودا
#126405068
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83141
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83165
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.11 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۰:۱۴
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۷
خریداری کول
0.0100
0.83379
0.83395
ګټه
0.01 USD
EURGBP
سودا
#126301161
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83379
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83395
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۹
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۰۷
خرڅول
0.0100
109.8
109.756
ګټه
0.30 USD
USDJPY
سودا
#126383917
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
109.756
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۴۹
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۴۰
خریداری کول
0.0100
0.83216
0.8332
ګټه
1.15 USD
EURGBP
سودا
#126395159
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83216
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.8332
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.15 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۰۷
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۴۴
خریداری کول
0.0100
0.83186
0.83215
ګټه
0.18 USD
EURGBP
سودا
#126388855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83186
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83215
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.18 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۰۳
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۴
خرڅول
0.0100
109.825
109.8
ګټه
0.13 USD
USDJPY
سودا
#126378668
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
109.8
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.13 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۵۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۱۲
خریداری کول
0.0100
0.83241
0.83278
ګټه
0.28 USD
EURGBP
سودا
#126318358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83241
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83278
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.28 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۳۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۵
خریداری کول
0.0100
0.67244
0.67266
ګټه
0.12 USD
AUDUSD
سودا
#126369184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.67266
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۰
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۳۴
خریداری کول
0.0100
0.83116
0.83147
ګټه
0.20 USD
EURGBP
سودا
#126333241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83147
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.20 USD
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۳۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۳۲
خریداری کول
0.0100
0.67202
0.67274
ګټه
0.62 USD
AUDUSD
سودا
#126366989
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.67274
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.62 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۲۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۱۸
خرڅول
0.0100
109.792
109.775
ګټه
0.05 USD
USDJPY
سودا
#126332309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
109.775
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.05 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۱۲
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۲۳
خرڅول
0.0100
0.64436
0.64419
ګټه
0.07 USD
NZDUSD
سودا
#126265165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64436
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64419
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.07 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۵۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۵
خریداری کول
0.0100
0.83079
0.83117
ګټه
0.29 USD
EURGBP
سودا
#126332423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83079
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83117
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.29 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۴۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۷
خریداری کول
0.0100
0.83028
0.83065
ګټه
0.28 USD
EURGBP
سودا
#126331470
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83028
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83065
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.28 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۲
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۳۶
خریداری کول
0.0100
0.82979
0.83028
ګټه
0.44 USD
EURGBP
سودا
#126327774
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82979
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83028
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.44 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۰۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۳
خرڅول
0.0100
0.64577
0.64543
ګټه
0.24 USD
NZDUSD
سودا
#126320444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64577
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64543
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.24 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۰۵
خرڅول
0.0100
0.64617
0.64581
ګټه
0.26 USD
NZDUSD
سودا
#126319347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64617
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64581
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.26 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۳
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۳۹
خریداری کول
0.0100
1.30508
1.3045
ګټه
-0.68 USD
GBPUSD
سودا
#125708345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30508
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.3045
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.68 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۴۶
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۷
خریداری کول
0.0100
0.67317
0.67342
ګټه
0.15 USD
AUDUSD
سودا
#126302969
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67317
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.67342
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.15 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۰۱
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۰:۰۶
خریداری کول
0.0100
0.83352
0.83381
ګټه
0.17 USD
EURGBP
سودا
#126300959
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83352
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.83381
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.17 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۵۴
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۳۹
خریداری کول
0.0100
0.67292
0.67317
ګټه
0.15 USD
AUDUSD
سودا
#126284326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67292
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.67317
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.15 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۱
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۵۲
خرڅول
0.0100
0.64495
0.64476
ګټه
0.09 USD
NZDUSD
سودا
#126267111
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64476
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۲۵
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۲۰
خریداری کول
0.0100
1.30157
1.30183
ګټه
0.16 USD
GBPUSD
سودا
#125715564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.30157
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.30183
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.16 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۱۳
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۴۴
خریداری کول
0.0100
1.29727
1.29813
ګټه
0.76 USD
GBPUSD
سودا
#126278746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29727
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29813
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.76 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۱۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۵۵
خریداری کول
0.0100
1.29715
1.29734
ګټه
0.09 USD
GBPUSD
سودا
#126274228
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29715
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29734
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.09 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۲
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۴۸
خرڅول
0.0100
0.64604
0.64568
ګټه
0.26 USD
NZDUSD
سودا
#126273720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64604
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64568
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.26 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۹
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۰۱
خریداری کول
0.0100
1.29674
1.29714
ګټه
0.30 USD
GBPUSD
سودا
#126216565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29714
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۸:۳۷
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۴۰
خرڅول
0.0100
109.778
109.762
ګټه
0.05 USD
USDJPY
سودا
#126129682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۸:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.778
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
109.762
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.05 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۰:۵۲
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۳۶
خریداری کول
0.0100
0.6725
0.67301
ګټه
0.41 USD
AUDUSD
سودا
#126247085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.67301
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.41 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۲۱
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۵۹
خرڅول
0.0100
0.64452
0.6444
ګټه
0.02 USD
NZDUSD
سودا
#126258142
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.6444
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۵۶
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۵۵
خرڅول
0.0100
0.64483
0.6444
ګټه
0.33 USD
NZDUSD
سودا
#126260759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.6444
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.33 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۱:۳۵
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۵۳
خرڅول
0.0100
0.64495
0.64456
ګټه
0.29 USD
NZDUSD
سودا
#126254544
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۱:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۷:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64456
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.29 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۱
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۳۶
خرڅول
0.0100
109.932
109.879
ګټه
0.38 USD
USDJPY
سودا
#126246231
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
109.879
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.38 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۷:۴۶
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۰:۴۷
خریداری کول
0.0100
0.67229
0.6726
ګټه
0.21 USD
AUDUSD
سودا
#126246208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67229
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.6726
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.21 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۴۳
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۴۸
خریداری کول
0.0100
0.67215
0.67259
ګټه
0.34 USD
AUDUSD
سودا
#126234338
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67215
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.67259
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.34 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۱۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۵۱
خرڅول
0.0100
109.964
109.894
ګټه
0.54 USD
USDJPY
سودا
#126182271
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.964
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
109.894
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.54 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۳
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۵۴
خرڅول
0.0100
0.64594
0.6448
ګټه
1.04 USD
NZDUSD
سودا
#126158548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.6448
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.04 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۴۰
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۲۷
خرڅول
0.0100
0.64725
0.64643
ګټه
0.72 USD
NZDUSD
سودا
#126195829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.72 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۱۵
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۶
خرڅول
0.0100
0.6478
0.6473
ګټه
0.40 USD
NZDUSD
سودا
#126187229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.6473
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۴۶
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۵۹
خرڅول
0.0100
109.99
109.964
ګټه
0.14 USD
USDJPY
سودا
#126178093
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.99
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
109.964
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.14 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۱۶
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۴۲
خریداری کول
0.0100
1.29848
1.29868
ګټه
0.10 USD
GBPUSD
سودا
#125816937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29848
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29868
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۰۸
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۱۶
خرڅول
0.0100
110.072
109.995
ګټه
0.60 USD
USDJPY
سودا
#126173342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.072
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
109.995
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.60 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۳۲
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۵۱
خریداری کول
0.0100
0.67279
0.67405
ګټه
1.16 USD
AUDUSD
سودا
#126155231
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.67279
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.67405
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.16 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۳۲
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۳۷
خرڅول
0.0100
0.64651
0.64582
ګټه
0.59 USD
NZDUSD
سودا
#126151429
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.64651
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64582
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.59 USD