د ډیمو حالت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۵۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۲۷
خرڅول
0.01
0.72376
0.72197
ګټه
1.69 USD
NZDUSD
سودا
#159517050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72197
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.69 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۰۲
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۴
خرڅول
0.01
0.7207
0.71864
ګټه
1.96 USD
NZDUSD
سودا
#159480539
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7207
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71864
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.96 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۲۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۴۸
خریداری کول
0.01
0.71309
0.71349
ګټه
0.30 USD
NZDUSD
سودا
#159435250
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71349
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۱۴
خریداری کول
0.01
0.71288
0.7138
ګټه
0.82 USD
NZDUSD
سودا
#159434811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.7138
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.82 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۴۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۱
خرڅول
0.01
0.71448
0.71278
ګټه
1.60 USD
NZDUSD
سودا
#159429493
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71448
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71278
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.60 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۲۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۵۱
خریداری کول
0.01
0.71247
0.71525
ګټه
2.68 USD
NZDUSD
سودا
#159425523
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71525
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.68 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۸
خریداری کول
0.01
0.71367
0.71525
ګټه
1.48 USD
NZDUSD
سودا
#159404832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71525
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.48 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۶
خریداری کول
0.01
0.71456
0.71524
ګټه
0.58 USD
NZDUSD
سودا
#159399053
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71456
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71524
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.58 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۸
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۱۹
خرڅول
0.01
0.71359
0.71247
ګټه
1.02 USD
NZDUSD
سودا
#159404834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71359
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71247
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.02 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۴
خرڅول
0.01
0.71443
0.71367
ګټه
0.66 USD
NZDUSD
سودا
#158928607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71367
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.66 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۴۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۰
خریداری کول
0.01
0.71483
0.71547
ګټه
0.54 USD
NZDUSD
سودا
#159381820
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71547
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.54 USD
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۳۷
خرڅول
0.01
0.7173
0.71476
ګټه
2.44 USD
NZDUSD
سودا
#159300682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7173
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71476
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.44 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۲۵
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۷
خریداری کول
0.01
0.71581
0.7165
ګټه
0.59 USD
NZDUSD
سودا
#159292886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.71581
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.7165
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.59 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۵۰
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۶:۴۸
خرڅول
0.01
0.71666
0.71582
ګټه
0.74 USD
NZDUSD
سودا
#159097035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71666
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71582
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.74 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۰۶
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۴
خرڅول
0.01
0.72112
0.71918
ګټه
1.84 USD
NZDUSD
سودا
#159208033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72112
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71918
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.84 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۵
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۵۴
خرڅول
0.01
0.72358
0.72203
ګټه
1.45 USD
NZDUSD
سودا
#159246890
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72358
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72203
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.45 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۳۷
خرڅول
0.01
0.72544
0.72284
ګټه
2.50 USD
NZDUSD
سودا
#159237484
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72544
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72284
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.50 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۲۱
خرڅول
0.02
0.72579
0.72477
ګټه
1.84 USD
NZDUSD
سودا
#159221840
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.72477
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.84 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۹
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۲۴
خرڅول
0.01
0.72643
0.7259
ګټه
0.43 USD
NZDUSD
سودا
#159221685
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72643
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.7259
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.43 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۳۸
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۸
خرڅول
0.01
0.71995
0.7191
ګټه
0.75 USD
NZDUSD
سودا
#159199140
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.7191
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.75 USD
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۰
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
خرڅول
0.01
0.72124
0.71901
ګټه
2.13 USD
NZDUSD
سودا
#159143459
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72124
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71901
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.13 USD
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۱۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۴۹
خرڅول
0.01
0.71896
0.71671
ګټه
2.15 USD
NZDUSD
سودا
#159004292
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71896
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71671
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.15 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
خرڅول
0.01
0.76044
0.75967
ګټه
0.67 USD
AUDUSD
سودا
#158877078
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.76044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.75967
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.67 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۰۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۸
خریداری کول
0.01
1.56426
1.56506
ګټه
0.40 USD
EURAUD
سودا
#158873159
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.56426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.56506
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.40 USD
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۴۳
خرڅول
0.01
1.18985
1.18905
ګټه
0.70 USD
EURUSD
سودا
#158872085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18985
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18905
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.70 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۷:۳۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
خریداری کول
0.01
109.76
109.629
ګټه
-1.29 USD
USDJPY
سودا
#158841848
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.629
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.29 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۳۵
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
خریداری کول
0.01
109.358
109.629
ګټه
2.37 USD
USDJPY
سودا
#158855163
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.358
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.629
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.37 USD
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۲۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
خریداری کول
0.01
109.56
109.629
ګټه
0.53 USD
USDJPY
سودا
#158844229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.629
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.53 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۰۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۱۳
خریداری کول
0.01
0.92521
0.92652
ګټه
1.31 USD
USDCHF
سودا
#158836466
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92521
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92652
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.31 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۴
خریداری کول
0.01
0.92506
0.92603
ګټه
0.95 USD
USDCHF
سودا
#158833895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92506
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92603
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.95 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۷
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۵۰
خرڅول
0.01
130.465
130.345
ګټه
0.90 USD
EURJPY
سودا
#158829104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
130.465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.345
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.90 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۵
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۲۸
خریداری کول
0.01
0.92655
0.92737
ګټه
0.78 USD
USDCHF
سودا
#158823752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92655
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92737
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.78 USD
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۴
خرڅول
0.01
1.18932
1.18788
ګټه
1.34 USD
EURUSD
سودا
#158822425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18932
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18788
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.34 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۵۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خریداری کول
0.01
109.678
109.643
ګټه
-0.42 USD
USDJPY
سودا
#158787267
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.678
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.42 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۱
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خریداری کول
0.01
109.878
109.643
ګټه
-2.24 USD
USDJPY
سودا
#158783859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.878
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.24 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۱۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خریداری کول
0.01
109.478
109.643
ګټه
1.40 USD
USDJPY
سودا
#158792815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.40 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۱
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خریداری کول
0.01
109.26
109.643
ګټه
3.39 USD
USDJPY
سودا
#158806302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.643
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.39 USD
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۳
خریداری کول
0.01
109.081
109.262
ګټه
1.56 USD
USDJPY
سودا
#158801184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.081
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.262
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.56 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۲۱
خریداری کول
0.01
0.92829
0.92958
ګټه
1.29 USD
USDCHF
سودا
#158771389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92829
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92958
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.29 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۱
خرڅول
0.01
1.18846
1.187
ګټه
1.36 USD
EURUSD
سودا
#158770996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.187
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.36 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۴۷
خریداری کول
0.01
1.18995
1.19077
ګټه
0.72 USD
EURUSD
سودا
#158774072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19077
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.72 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۷
خرڅول
0.01
109.766
109.684
ګټه
0.65 USD
USDJPY
سودا
#158773759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.684
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.65 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۰۵
خرڅول
0.01
1.37817
1.37739
ګټه
0.68 USD
GBPUSD
سودا
#158769358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37739
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.68 USD