د ډیمو حالت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۱۸
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۱۳
خریداری کول
0.01
1.5962
1.59689
ګټه
0.30 USD
EURAUD
سودا
#164069640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.5962
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.59689
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.30 USD
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۹
خرڅول
0.01
1.59592
1.59512
ګټه
0.39 USD
EURAUD
سودا
#164070162
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.59592
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.59512
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.39 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۱
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
خرڅول
0.01
0.9227
0.92702
ګټه
-4.76 USD
USDCHF
سودا
#163777576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92702
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-4.76 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۲
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
خرڅول
0.01
0.92772
0.92702
ګټه
0.66 USD
USDCHF
سودا
#163827323
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92772
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92702
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.66 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۳۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
خرڅول
0.01
0.93272
0.92702
ګټه
6.05 USD
USDCHF
سودا
#163944351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93272
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92702
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
6.05 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۴
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
خرڅول
0.01
0.92521
0.92702
ګټه
-2.05 USD
USDCHF
سودا
#163787721
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92521
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92702
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.05 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۴۴
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
خرڅول
0.01
0.93022
0.92702
ګټه
3.35 USD
USDCHF
سودا
#163922332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.93022
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92702
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.35 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۴۱
خرڅول
0.01
0.7287
0.7279
ګټه
0.70 USD
AUDUSD
سودا
#163770264
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7287
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.7279
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.70 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۴۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
خریداری کول
0.01
0.9273
0.92548
ګټه
-2.07 USD
USDCHF
سودا
#163703657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9273
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92548
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.07 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۷
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
خریداری کول
0.01
0.92223
0.92548
ګټه
3.41 USD
USDCHF
سودا
#163743510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92223
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92548
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.41 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۳۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
خریداری کول
0.01
0.9248
0.92548
ګټه
0.63 USD
USDCHF
سودا
#163717315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9248
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92548
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.63 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۳:۲۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۶
خریداری کول
0.01
0.7245400000000001
0.726
ګټه
1.36 USD
AUDUSD
سودا
#163699387
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7245400000000001
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.726
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.36 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۲۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۵۰
خرڅول
0.01
0.69931
0.69851
ګټه
0.70 USD
NZDUSD
سودا
#163700750
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.69851
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.70 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.17407
1.17212
ګټه
1.85 USD
EURUSD
سودا
#163669275
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17407
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17212
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.85 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.17157
1.17212
ګټه
-0.65 USD
EURUSD
سودا
#163621956
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17157
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17212
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.65 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۳۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۳۴
خریداری کول
0.01
0.72404
0.725
ګټه
0.86 USD
AUDUSD
سودا
#163615280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.725
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.86 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۴۳
خرڅول
0.01
0.72456
0.72371
ګټه
0.75 USD
AUDUSD
سودا
#163608809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72456
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72371
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.75 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
خرڅول
0.01
0.72521
0.72452
ګټه
0.59 USD
AUDUSD
سودا
#163549548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72521
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72452
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.59 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
خرڅول
0.01
0.72271
0.72452
ګټه
-1.91 USD
AUDUSD
سودا
#163531552
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72271
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72452
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.91 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۲۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
خرڅول
0.01
0.72774
0.72452
ګټه
3.12 USD
AUDUSD
سودا
#163589728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.72774
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72452
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.12 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۸
خریداری کول
0.01
0.72733
0.72807
ګټه
0.64 USD
AUDUSD
سودا
#163474779
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72807
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.64 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۳۶
خرڅول
0.01
1.17104
1.17024
ګټه
0.70 USD
EURUSD
سودا
#163505765
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17104
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17024
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.70 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۳۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۱
خرڅول
0.01
0.7030799999999999
0.70239
ګټه
0.59 USD
NZDUSD
سودا
#163488028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7030799999999999
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.70239
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.59 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۰۷
خریداری کول
0.01
1.61373
1.61451
ګټه
0.37 USD
EURAUD
سودا
#163470321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.61373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.61451
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.37 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۴
خرڅول
0.01
1.37649
1.37704
ګټه
-0.65 USD
GBPUSD
سودا
#163417386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37649
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37704
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.65 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۴۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۴
خرڅول
0.01
1.37899
1.37704
ګټه
1.85 USD
GBPUSD
سودا
#163419290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37899
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37704
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.85 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۴۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۵
خریداری کول
0.01
109.67
109.748
ګټه
0.61 USD
USDJPY
سودا
#163405885
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
109.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.748
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.61 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۴۰
خرڅول
0.01
0.71066
0.70987
ګټه
0.69 USD
NZDUSD
سودا
#163405115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.71066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.70987
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.69 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۵۱
خرڅول
0.01
1.61029
1.60953
ګټه
0.35 USD
EURAUD
سودا
#163389439
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.61029
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.60953
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.35 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۲۷
خرڅول
0.01
1.38369
1.38286
ګټه
0.73 USD
GBPUSD
سودا
#163381609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38286
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.73 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۳۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۹
خرڅول
0.01
109.323
109.243
ګټه
0.63 USD
USDJPY
سودا
#163375942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.323
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.243
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.63 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۰۳
خرڅول
0.01
1.61109
1.61029
ګټه
0.39 USD
EURAUD
سودا
#163373592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.61109
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.61029
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.39 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۴
خریداری کول
0.01
0.92089
0.92034
ګټه
-0.70 USD
USDCHF
سودا
#163325791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92089
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92034
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.70 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۱۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۴
خریداری کول
0.01
0.9184
0.92034
ګټه
2.01 USD
USDCHF
سودا
#163345482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9184
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.92034
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.01 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۶
خرڅول
0.01
109.781
109.701
ګټه
0.63 USD
USDJPY
سودا
#163310404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.701
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.63 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۵
خریداری کول
0.01
1.38968
1.39043
ګټه
0.65 USD
GBPUSD
سودا
#163303142
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38968
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.39043
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.65 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
خریداری کول
0.01
0.73757
0.73573
ګټه
-1.94 USD
AUDUSD
سودا
#163264270
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73757
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73573
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.94 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۰۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
خریداری کول
0.01
0.73245
0.73573
ګټه
3.18 USD
AUDUSD
سودا
#163299645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73245
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73573
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.18 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۵۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
خریداری کول
0.01
0.73506
0.73573
ګټه
0.57 USD
AUDUSD
سودا
#163280789
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73506
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73573
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.57 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۸
خریداری کول
0.01
1.18057
1.18136
ګټه
0.69 USD
EURUSD
سودا
#163262861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18136
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.69 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۳
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۲۶
خریداری کول
0.01
0.73632
0.73712
ګټه
0.70 USD
AUDUSD
سودا
#163254791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73632
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.73712
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.70 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۶
خرڅول
0.01
1.60092
1.60013
ګټه
0.38 USD
EURAUD
سودا
#163245793
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.60092
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.60013
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.38 USD
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۱۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۶
خریداری کول
0.01
0.73524
0.736
ګټه
0.66 USD
AUDUSD
سودا
#163250792
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73524
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.736
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.66 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۹
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۶
خریداری کول
0.01
0.91979
0.9205
ګټه
0.67 USD
USDCHF
سودا
#163146464
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91979
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9205
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.67 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۶
خریداری کول
0.01
0.91728
0.9205
ګټه
3.40 USD
USDCHF
سودا
#163159165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9205
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.40 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۵
خریداری کول
0.01
0.92233
0.9205
ګټه
-2.09 USD
USDCHF
سودا
#163137733
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.9205
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.09 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۹:۰۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۴۱
خریداری کول
0.01
1.60478
1.60543
ګټه
0.28 USD
EURAUD
سودا
#163134433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.60478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.60543
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.28 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۴۰
خریداری کول
0.01
0.7107
0.71017
ګټه
-0.63 USD
NZDUSD
سودا
#163106509
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7107
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71017
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.63 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۴۰
خریداری کول
0.01
0.70823
0.71017
ګټه
1.84 USD
NZDUSD
سودا
#163119236
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.70823
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71017
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.84 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۲۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۳۸
خریداری کول
0.02
0.73611
0.73736
ګټه
2.30 USD
AUDUSD
سودا
#163101830
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.73611
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.73736
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.30 USD