د ډیمو حالت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۳۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۱۹
خرڅول
0.0100
1.29676
1.2957
ګټه
0.96 USD
GBPUSD
سودا
#127191435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29676
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.2957
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.96 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۱۱
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۵
خرڅول
0.0100
1.29803
1.29734
ګټه
0.59 USD
GBPUSD
سودا
#127198978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29803
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29734
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.59 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۴۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۲
خرڅول
0.0100
110.337
110.236
ګټه
0.82 USD
USDJPY
سودا
#127292152
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.337
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
110.236
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.82 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۰:۱۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۰:۳۲
خرڅول
0.0100
110.384
110.357
ګټه
0.14 USD
USDJPY
سودا
#127288452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۰:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.384
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
110.357
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.14 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۳۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۰:۰۷
خرڅول
0.0100
110.412
110.378
ګټه
0.21 USD
USDJPY
سودا
#127286801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.412
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
110.378
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.21 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۱:۵۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۴:۳۶
خرڅول
0.0100
1.29953
1.29882
ګټه
0.61 USD
GBPUSD
سودا
#127261521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29882
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.61 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۲:۳۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۳
خریداری کول
0.0100
0.65922
0.66
ګټه
0.68 USD
AUDUSD
سودا
#127263155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.65922
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.66
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.68 USD
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۵۳
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۱:۳۷
خرڅول
0.0100
1.30001
1.2995
ګټه
0.41 USD
GBPUSD
سودا
#127254396
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30001
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.2995
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.41 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۳۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۶:۲۴
خرڅول
0.0100
1.30037
1.30005
ګټه
0.22 USD
GBPUSD
سودا
#127219316
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30037
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.30005
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.22 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۰۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۸
خرڅول
0.0100
110.01
110.014
ګټه
-0.14 USD
USDJPY
سودا
#126625815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.01
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
110.014
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.14 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۳۱
خرڅول
0.0100
1.30088
1.30046
ګټه
0.32 USD
GBPUSD
سودا
#127211582
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.30088
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.30046
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.32 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۲۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۱۵
خریداری کول
0.0100
0.66033
0.66042
ګټه
-0.01 USD
AUDUSD
سودا
#127162719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66033
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.66042
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۰۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۰۵
خرڅول
0.0100
1.29843
1.29802
ګټه
0.31 USD
GBPUSD
سودا
#127197117
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29843
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29802
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.31 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۰۴
خرڅول
0.0100
1.29864
1.29835
ګټه
0.19 USD
GBPUSD
سودا
#127194336
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29864
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29835
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.19 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۱۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۴۸
خریداری کول
0.0100
1.08365
1.0845
ګټه
0.75 USD
EURUSD
سودا
#127176214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08365
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.0845
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.75 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۳۳
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۳۹
خریداری کول
0.0100
1.08348
1.08378
ګټه
0.20 USD
EURUSD
سودا
#127175972
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.08378
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.20 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۵۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۳۲
خریداری کول
0.0100
0.97728
0.97746
ګټه
0.08 USD
USDCHF
سودا
#127160192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.97746
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.08 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۵۳:۱۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۶
خرڅول
0.0100
110.659
110.541
ګټه
0.97 USD
USDJPY
سودا
#127093680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۵۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.659
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
110.541
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.97 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۲۶
خریداری کول
0.0100
1.08553
1.0863
ګټه
0.67 USD
EURUSD
سودا
#127148321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.0863
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.67 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۳۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۴
خریداری کول
0.0100
1.08539
1.08553
ګټه
0.04 USD
EURUSD
سودا
#127140282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.08553
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.04 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۳:۱۹
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۳۳
خریداری کول
0.0100
1.08527
1.08539
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#127138233
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۳:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08527
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.08539
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.02 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۱۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۲۷
خریداری کول
0.0100
0.66148
0.66174
ګټه
0.16 USD
AUDUSD
سودا
#127137696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66148
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.66174
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.16 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۶:۵۸
خریداری کول
0.0100
0.66094
0.66137
ګټه
0.33 USD
AUDUSD
سودا
#127136059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66094
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.66137
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.33 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۱۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۵۴
خریداری کول
0.0100
1.08568
1.08608
ګټه
0.30 USD
EURUSD
سودا
#127113245
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08568
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.08608
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.30 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۲۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۵۴
خریداری کول
0.0100
1.08552
1.08566
ګټه
0.04 USD
EURUSD
سودا
#127111808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08552
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.08566
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.04 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۵۲:۲۹
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۳۱
خریداری کول
0.0100
0.66039
0.66091
ګټه
0.42 USD
AUDUSD
سودا
#127093668
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۵۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.66091
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.42 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۱۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۰۵
خرڅول
0.0100
1.08525
1.08445
ګټه
0.70 USD
EURUSD
سودا
#127063900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08525
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.08445
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.70 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۲۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۴۶
خرڅول
0.0100
1.08699
1.08555
ګټه
1.34 USD
EURUSD
سودا
#127081030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.08555
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.34 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۱
خریداری کول
0.0100
0.66132
0.66179
ګټه
0.37 USD
AUDUSD
سودا
#127056787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.66179
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.37 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۵۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۷
خرڅول
0.0100
110.731
110.672
ګټه
0.43 USD
USDJPY
سودا
#126695681
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.731
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
110.672
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.43 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۵۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۱
خریداری کول
0.0100
0.66055
0.66153
ګټه
0.88 USD
AUDUSD
سودا
#126978002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۴۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66055
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.66153
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.88 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۳۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۵۳
خرڅول
0.0100
111.285
111.251
ګټه
0.21 USD
USDJPY
سودا
#127023397
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.285
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.251
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.21 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۵۱
خرڅول
0.0100
111.335
111.307
ګټه
0.15 USD
USDJPY
سودا
#126997808
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.335
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.307
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.15 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۰۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۰۹
خرڅول
0.0100
111.431
111.357
ګټه
0.56 USD
USDJPY
سودا
#126997185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.357
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.56 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۰۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۸
خرڅول
0.0100
111.462
111.427
ګټه
0.21 USD
USDJPY
سودا
#126996537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.462
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.427
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.21 USD
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۴۷
خرڅول
0.0100
111.692
111.591
ګټه
0.81 USD
USDJPY
سودا
#126934623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.692
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.591
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.81 USD
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۹
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۴۴
خریداری کول
0.0100
0.66163
0.6632
ګټه
1.47 USD
AUDUSD
سودا
#126934663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.6632
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.47 USD
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۱۴
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۸
خریداری کول
0.0100
0.66062
0.6611
ګټه
0.38 USD
AUDUSD
سودا
#126925063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.66062
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.6611
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.38 USD
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۲۳
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۵
خرڅول
0.0100
111.842
111.637
ګټه
1.74 USD
USDJPY
سودا
#126924938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.842
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.637
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.74 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۰۹
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۵۸
خرڅول
0.0100
0.98342
0.98394
ګټه
-0.63 USD
USDCHF
سودا
#126847623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.98342
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.98394
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.63 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۰
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۵۴
خرڅول
0.0100
0.98282
0.98394
ګټه
-1.24 USD
USDCHF
سودا
#126843403
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.98282
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.98394
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.24 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۱۴
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۳۷
خرڅول
0.0100
0.98295
0.98271
ګټه
0.14 USD
USDCHF
سودا
#126843151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.98295
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.98271
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.14 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۲
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۷
خرڅول
0.0100
0.9832
0.98298
ګټه
0.12 USD
USDCHF
سودا
#126842829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.98298
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۰۷
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۳۸
خرڅول
0.0100
0.98341
0.98312
ګټه
0.19 USD
USDCHF
سودا
#126842467
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.98341
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.98312
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.19 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۰۲
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۷
خرڅول
0.0100
111.864
111.828
ګټه
0.22 USD
USDJPY
سودا
#126841034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.864
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.828
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.22 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۸
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۰۱
خریداری کول
0.0100
1.08147
1.08092
ګټه
-0.65 USD
EURUSD
سودا
#126587595
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08147
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.08092
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.65 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۱۷
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۱:۵۱
خرڅول
0.0100
111.24
111.184
ګټه
0.40 USD
USDJPY
سودا
#126743063
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۴۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.184
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.40 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۰۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۲:۵۱
خرڅول
0.0100
111.298
111.239
ګټه
0.43 USD
USDJPY
سودا
#126740302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.298
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.239
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.43 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۴۹
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۵:۲۹
خرڅول
0.0100
111.328
111.285
ګټه
0.29 USD
USDJPY
سودا
#126739761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.328
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۵:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.285
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.29 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۵۱
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۵۶
خرڅول
0.0100
111.54
111.325
ګټه
1.83 USD
USDJPY
سودا
#126735293
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
111.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
111.325
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.83 USD