د ډیمو حالت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۴۹
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۰۶
خرڅول
0.01
1.10857
1.1094
ګټه
-0.93 USD
EURUSD
سودا
#121553550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10857
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1094
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.93 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۴۵
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۲۵
خرڅول
0.01
81.806
81.88
ګټه
-0.88 USD
CADJPY
سودا
#121536458
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
81.806
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
81.88
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.88 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۰۶
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۱۸
خرڅول
0.01
1.10776
1.10819
ګټه
-0.53 USD
EURUSD
سودا
#121548363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10776
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10819
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.53 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۲۸
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۱۲
خرڅول
0.01
1.10689
1.10788
ګټه
-1.09 USD
EURUSD
سودا
#121535682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10689
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10788
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.09 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۰۳
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۱۷
خرڅول
0.01
1.10821
1.10891
ګټه
-0.80 USD
EURUSD
سودا
#121454660
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10821
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10891
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.80 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۸
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۱۴
خرڅول
0.01
1.47429
1.47495
ګټه
-0.70 USD
EURCAD
سودا
#121440483
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.47429
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.47495
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.70 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۰۲
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۴
خرڅول
0.01
1.29976
1.29955
ګټه
0.11 USD
GBPUSD
سودا
#121441520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29976
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29955
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۴
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۵۹
خرڅول
0.01
1.29918
1.30067
ګټه
-1.59 USD
GBPUSD
سودا
#121438225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29918
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.30067
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.59 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۱۴
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۲۵
خرڅول
0.01
1.29364
1.29344
ګټه
0.10 USD
GBPUSD
سودا
#121331192
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29344
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.10 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۳۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۳۶
خرڅول
0.01
1.7182
1.7212
ګټه
-2.45 USD
GBPCAD
سودا
#121303462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.7182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.7212
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.45 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۴۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۳۳
خرڅول
0.01
1.29325
1.29424
ګټه
-1.09 USD
GBPUSD
سودا
#121301317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29325
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29424
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.09 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۵۸
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۲۶
خرڅول
0.01
1.29113
1.29091
ګټه
0.12 USD
GBPUSD
سودا
#121082200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29113
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29091
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.12 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۵۴
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۰۵
خرڅول
0.01
1.28782
1.28821
ګټه
-0.49 USD
GBPUSD
سودا
#121019732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28782
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28821
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.49 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۴۶
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۲۳
خرڅول
0.01
140.812
140.881
ګټه
-0.83 USD
GBPJPY
سودا
#121008757
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
140.881
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.83 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۳۱
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۶
خرڅول
0.01
140.587
140.847
ګټه
-2.58 USD
GBPJPY
سودا
#120985058
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
140.587
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
140.847
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-2.58 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۱۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۳۹
خریداری کول
0.01
1461.43
1460.67
ګټه
-0.96 USD
XAUUSD
سودا
#120909455
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1461.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1460.67
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.96 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۶
خرڅول
0.01
109.068
109.078
ګټه
-0.19 USD
USDJPY
سودا
#120889715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
109.068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.078
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.19 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۹
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۳۹
خریداری کول
0.01
1454.38
1459.11
ګټه
4.53 USD
XAUUSD
سودا
#120890520
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1454.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1459.11
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.53 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۳۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۰۳
خرڅول
0.01
1.1084
1.10553
ګټه
2.83 USD
EURUSD
سودا
#120431310
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1084
ګټنه
0.06 USD
ټوله
2.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10553
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.83 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۱۲
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۵۷
خرڅول
0.01
1.10771
1.10589
ګټه
1.78 USD
EURUSD
سودا
#120215790
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10771
ګټنه
0.06 USD
ټوله
1.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10589
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.78 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۱۷
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۱:۰۶
خرڅول
0.01
1.27998
1.28115
ګټه
-1.38 USD
GBPCHF
سودا
#120340948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27998
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28115
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.38 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۰
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۴:۰۳
خریداری کول
0.01
1.32063
1.32665
ګټه
4.44 USD
USDCAD
سودا
#120215464
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.32063
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32665
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.44 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۵۹
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۵۷
خرڅول
0.01
82.332
81.797
ګټه
4.73 USD
CADJPY
سودا
#120213263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
82.332
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
81.797
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.73 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۰۸
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۴:۵۸
خرڅول
0.01
1.62582
1.62512
ګټه
0.27 USD
EURAUD
سودا
#120143691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.62582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.62512
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.27 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۳۰
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۳۴
خریداری کول
0.01
1466.69
1469.76
ګټه
2.87 USD
XAUUSD
سودا
#120135108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1466.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1469.76
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.87 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۳۹
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۵۷
خریداری کول
0.01
1461.71
1465.52
ګټه
3.61 USD
XAUUSD
سودا
#120130999
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1461.71
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1465.52
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.61 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۳۹:۰۲
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۲:۳۴
خرڅول
0.01
1.1057
1.10578
ګټه
-0.18 USD
EURUSD
سودا
#120094466
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۳۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10578
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.18 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۰۰
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۵۹
خریداری کول
0.01
1467.61
1465.83
ګټه
-1.98 USD
XAUUSD
سودا
#120068982
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1467.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1465.83
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-1.98 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۳:۵۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۵۲
خرڅول
0.01
1.28825
1.28763
ګټه
0.52 USD
GBPUSD
سودا
#120021091
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28763
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.52 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۴:۱۹
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۳۸
خرڅول
0.01
1.10236
1.1022
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#120021116
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10236
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1022
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.06 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۰۹
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۲۵
خریداری کول
0.01
1.2836
1.28421
ګټه
0.51 USD
GBPUSD
سودا
#119920909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2836
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28421
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.51 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۲
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۵۳
خریداری کول
0.01
1.28358
1.28355
ګټه
-0.46 USD
GBPUSD
سودا
#119835144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28358
ګټنه
-0.33 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28355
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.46 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۵۸
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۳:۴۷
خریداری کول
0.01
1.10151
1.09965
ګټه
-1.96 USD
EURUSD
سودا
#119834954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۳:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09965
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.96 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۵۶
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۱۵
خریداری کول
0.01
1.28569
1.28504
ګټه
-0.75 USD
GBPUSD
سودا
#119783554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28569
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28504
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.75 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۵۷
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۳۸
خرڅول
0.01
1.87884
1.87953
ګټه
-0.65 USD
GBPAUD
سودا
#119703294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.87884
ګټنه
0.02 USD
ټوله
-0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.87953
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.65 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۳۶
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۵۱
خریداری کول
0.01
1.10204
1.10159
ګټه
-0.55 USD
EURUSD
سودا
#119687322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10204
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10159
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.55 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۴۹
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.32281
1.32481
ګټه
-1.64 USD
USDCAD
سودا
#119591331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.32281
ګټنه
-0.03 USD
ټوله
-1.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.32481
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.64 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۲
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۴۹
خرڅول
0.01
1.10723
1.10723
ګټه
-0.10 USD
EURUSD
سودا
#119329898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10723
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10723
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.10 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۳۴
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۰۸
خرڅول
0.01
1.10869
1.10724
ګټه
1.35 USD
EURUSD
سودا
#119306351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10869
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10724
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.35 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۱۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۴۹
خرڅول
0.01
1.46016
1.45968
ګټه
0.17 USD
EURCAD
سودا
#119308615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.46016
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.45968
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.17 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۰۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۱
خرڅول
0.01
0.99256
0.99263
ګټه
-0.17 USD
USDCHF
سودا
#119307295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.99256
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.99263
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.17 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۱۴
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۱۹
خرڅول
0.01
1.29086
1.28873
ګټه
2.03 USD
GBPUSD
سودا
#119186707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29086
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28873
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.03 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۷
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۵۲
خرڅول
0.01
1.69657
1.69753
ګټه
-0.93 USD
GBPCAD
سودا
#119095510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.69657
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.69753
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.93 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۵
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۱۵
خرڅول
0.01
1.69707
1.69756
ګټه
-0.57 USD
GBPCAD
سودا
#119086865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.69707
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.69756
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.57 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۳۶
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۰۸
خریداری کول
0.01
1.11491
1.11637
ګټه
1.20 USD
EURUSD
سودا
#118889917
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11491
ګټنه
-0.16 USD
ټوله
1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11637
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.20 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۴۵
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۰۲
خریداری کول
0.01
1.11161
1.11017
ګټه
-1.54 USD
EURUSD
سودا
#118769886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11161
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11017
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.54 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۳۴
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۱۱
خریداری کول
0.01
1.11165
1.11086
ګټه
-0.89 USD
EURUSD
سودا
#118768091
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11165
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11086
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.89 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۰۳
خریداری کول
0.01
1.11179
1.11175
ګټه
-0.14 USD
EURUSD
سودا
#118747765
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11179
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11175
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.14 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۰۳
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۵۲
خریداری کول
0.01
1.11122
1.11143
ګټه
0.11 USD
EURUSD
سودا
#118741434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11143
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.11 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۲
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۳۷
خریداری کول
0.01
1.11163
1.11065
ګټه
-1.08 USD
EURUSD
سودا
#118737208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11065
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.08 USD