د ډیمو حالت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۷:۳۲
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۹
خرڅول
100
0.63661
0.63618
ګټه
4 300.00 USD
NZDUSD
سودا
#119495519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.63661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4 300.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
0.63618
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4 300.00 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۲:۵۰
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۵
خرڅول
100
0.63587
0.63619
ګټه
-3 200.00 USD
NZDUSD
سودا
#119494670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.63587
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 200.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
0.63619
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3 200.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۳۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۷
خرڅول
10
1.09898
1.09921
ګټه
-231.10 USD
EURCHF
سودا
#119416474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-231.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.09921
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-231.10 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۵۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۳
خرڅول
10
1.09895
1.09925
ګټه
-301.42 USD
EURCHF
سودا
#119416506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-301.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.09925
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-301.42 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۳۴
خرڅول
10
1.09895
1.09926
ګټه
-311.48 USD
EURCHF
سودا
#119416552
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-311.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.09926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-311.48 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۰۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۸
خرڅول
10
1.0992
1.09926
ګټه
-60.29 USD
EURCHF
سودا
#119416616
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0992
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-60.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.09926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-60.29 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۴
خریداری کول
10
1.107
1.10451
ګټه
-2 490.00 USD
EURUSD
سودا
#119396602
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.107
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 490.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.10451
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2 490.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۱۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۹
خریداری کول
10
1474.15
1469.24
ګټه
-4 910.00 USD
XAUUSD
سودا
#119439125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1474.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4 910.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1469.24
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4 910.00 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۰۲
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۴
خریداری کول
10
1491.77
1468.9
ګټه
-22 870.00 USD
XAUUSD
سودا
#119201821
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1491.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-22 870.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1468.9
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-22 870.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۲۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۷
خریداری کول
1
141.202
140.189
ګټه
-926.60 USD
GBPJPY
سودا
#117627369
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
141.202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-926.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
140.189
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-926.60 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۳۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
خریداری کول
10
1480.53
1468.95
ګټه
-11 580.00 USD
XAUUSD
سودا
#119232041
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1480.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11 580.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1468.95
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11 580.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۷
خرڅول
1
1390.52
1469.37
ګټه
-7 885.00 USD
XAUUSD
سودا
#104857209
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1390.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7 885.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1469.37
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7 885.00 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۳
خریداری کول
10
1486.28
1469.14
ګټه
-17 140.00 USD
XAUUSD
سودا
#119214632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1486.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17 140.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1469.14
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-17 140.00 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۰
خریداری کول
16
1502.25
1468.72
ګټه
-53 648.00 USD
XAUUSD
سودا
#113545951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1502.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-53 648.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
16
بهر(وتل)
1468.72
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-53 648.00 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۴۶
خریداری کول
10
1497.7
1468.99
ګټه
-28 710.00 USD
XAUUSD
سودا
#119197523
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1497.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-28 710.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1468.99
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-28 710.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۱
خریداری کول
1
140.579
140.194
ګټه
-352.16 USD
GBPJPY
سودا
#117752215
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
140.579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-352.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
140.194
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-352.16 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۳۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۷
خریداری کول
10
1.105
1.10445
ګټه
-550.00 USD
EURUSD
سودا
#119396622
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-550.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.10445
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-550.00 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۳
خرڅول
2
1377.99
1469.16
ګټه
-18 234.00 USD
XAUUSD
سودا
#102491925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1377.99
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18 234.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1469.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-18 234.00 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۷
خریداری کول
2
1540.63
1468.62
ګټه
-14 402.00 USD
XAUUSD
سودا
#112039375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1540.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14 402.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1468.62
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14 402.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۳
خریداری کول
2
1544.5
1468.72
ګټه
-15 156.00 USD
XAUUSD
سودا
#112284703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1544.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15 156.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1468.72
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-15 156.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۹
خریداری کول
2
1544.48
1469.02
ګټه
-15 092.00 USD
XAUUSD
سودا
#112238040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1544.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15 092.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1469.02
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-15 092.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۴
خرڅول
10
1451.96
1469.25
ګټه
-17 290.00 USD
XAUUSD
سودا
#107965092
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1451.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17 290.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1469.25
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-17 290.00 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۰
خرڅول
4
1288.06
1469.27
ګټه
-72 484.00 USD
XAUUSD
سودا
#110527791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1288.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-72 484.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
4
بهر(وتل)
1469.27
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-72 484.00 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۵۴
خریداری کول
2
1541.86
1468.82
ګټه
-14 608.00 USD
XAUUSD
سودا
#112000512
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1541.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14 608.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1468.82
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14 608.00 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۹
خرڅول
10
1404.78
1469.28
ګټه
-64 500.00 USD
XAUUSD
سودا
#107642844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1404.78
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-64 500.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1469.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-64 500.00 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۲
خریداری کول
10
1518.26
1469.24
ګټه
-49 020.00 USD
XAUUSD
سودا
#112934909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1518.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-49 020.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1469.24
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-49 020.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۹
خریداری کول
2
1538.17
1469.73
ګټه
-13 688.00 USD
XAUUSD
سودا
#112295569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1538.17
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13 688.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1469.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-13 688.00 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۴
خرڅول
8
1346.9
1469.8
ګټه
-98 320.00 USD
XAUUSD
سودا
#112318524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1346.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-98 320.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
8
بهر(وتل)
1469.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-98 320.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
خریداری کول
2
1549.94
1469.38
ګټه
-16 112.00 USD
XAUUSD
سودا
#112228506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1549.94
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-16 112.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1469.38
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-16 112.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۶
خریداری کول
2
1541.43
1469.52
ګټه
-14 382.00 USD
XAUUSD
سودا
#112268113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1541.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14 382.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1469.52
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-14 382.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۱
خریداری کول
2
1524.73
1469.54
ګټه
-11 038.00 USD
XAUUSD
سودا
#112303981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1524.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11 038.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1469.54
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11 038.00 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۷
خریداری کول
10
1522.06
1469.78
ګټه
-52 280.00 USD
XAUUSD
سودا
#112933872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1522.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-52 280.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1469.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-52 280.00 USD
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۱
خریداری کول
10
1506.31
1469.54
ګټه
-36 770.00 USD
XAUUSD
سودا
#114435247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1506.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-36 770.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1469.54
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-36 770.00 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
خرڅول
10
1480.75
1469.94
ګټه
10 810.00 USD
XAUUSD
سودا
#117036460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1480.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10 810.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1469.94
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10 810.00 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۵۰
خرڅول
9
1353.17
1470.01
ګټه
-105 156.00 USD
XAUUSD
سودا
#111447620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1353.17
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-105 156.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
9
بهر(وتل)
1470.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-105 156.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۳۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
خریداری کول
10
1.10804
1.109
ګټه
960.00 USD
EURUSD
سودا
#119396565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10804
ګټنه
0.00 USD
ټوله
960.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.109
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
960.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۲۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
خریداری کول
10
1.10814
1.109
ګټه
860.00 USD
EURUSD
سودا
#119396187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
860.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.109
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
860.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
خریداری کول
10
1.10812
1.109
ګټه
880.00 USD
EURUSD
سودا
#119396179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
880.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.109
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
880.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
خرڅول
10
1.60935
1.6087
ګټه
446.94 USD
EURAUD
سودا
#119379542
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.60935
ګټنه
0.00 USD
ټوله
446.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.6087
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
446.94 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۳۵
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
خرڅول
10
1.6097
1.6088
ګټه
618.84 USD
EURAUD
سودا
#119379815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.6097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
618.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.6088
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
618.84 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۵
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
خرڅول
10
1.60935
1.6088
ګټه
378.18 USD
EURAUD
سودا
#119379489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.60935
ګټنه
0.00 USD
ټوله
378.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.6088
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
378.18 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
خرڅول
10
1.6094
1.6087
ګټه
481.32 USD
EURAUD
سودا
#119379662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.6094
ګټنه
0.00 USD
ټوله
481.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.6087
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
481.32 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
خرڅول
10
1.6095
1.6088
ګټه
481.32 USD
EURAUD
سودا
#119379580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.6095
ګټنه
0.00 USD
ټوله
481.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1.6088
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
481.32 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۳۶
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
خرڅول
10
0.68892
0.6884
ګټه
520.00 USD
AUDUSD
سودا
#119278266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68892
ګټنه
0.00 USD
ټوله
520.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
0.6884
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
520.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۲۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
خرڅول
10
0.69044
0.6884
ګټه
2 040.00 USD
AUDUSD
سودا
#119284565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69044
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 040.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
0.6884
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2 040.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۰۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
خرڅول
10
0.68905
0.6884
ګټه
650.00 USD
AUDUSD
سودا
#119278651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68905
ګټنه
0.00 USD
ټوله
650.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
0.6884
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
650.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۲۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
خرڅول
10
0.68902
0.6884
ګټه
620.00 USD
AUDUSD
سودا
#119278389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.68902
ګټنه
0.00 USD
ټوله
620.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
0.6884
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
620.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۶
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
خرڅول
10
0.63735
0.6369
ګټه
450.00 USD
NZDUSD
سودا
#119304445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.63735
ګټنه
0.00 USD
ټوله
450.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
0.6369
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
450.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
خرڅول
10
0.63739
0.6369
ګټه
490.00 USD
NZDUSD
سودا
#119304437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.63739
ګټنه
0.00 USD
ټوله
490.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
0.6369
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
490.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۱
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
خرڅول
10
0.63876
0.6369
ګټه
1 860.00 USD
NZDUSD
سودا
#119311801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.63876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 860.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
0.6369
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1 860.00 USD