د ډیمو حالت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
خریداری کول
0.01
1.36758
1.37178
ګټه
4.20 USD
GBPUSD
سودا
#80619090
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37178
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.20 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
خریداری کول
0.01
1.36603
1.37178
ګټه
5.75 USD
GBPUSD
سودا
#80716434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36603
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37178
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.75 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
خریداری کول
0.01
1.36579
1.37176
ګټه
5.97 USD
GBPUSD
سودا
#80817308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36579
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37176
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.97 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۱۹
خریداری کول
0.01
1.36708
1.3672
ګټه
0.12 USD
GBPUSD
سودا
#80647045
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36708
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3672
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۱۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۱۵
خریداری کول
0.01
1.36526
1.36714
ګټه
1.88 USD
GBPUSD
سودا
#80650679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36526
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36714
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.88 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۳۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۱۲
خریداری کول
0.01
1.36413
1.36713
ګټه
3.00 USD
GBPUSD
سودا
#80742449
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36713
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۳:۴۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۸
خریداری کول
0.01
1.36157
1.36718
ګټه
5.61 USD
GBPUSD
سودا
#80786961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.36157
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.36718
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.61 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۶
خرڅول
0.01
1.37916
1.37863
ګټه
0.53 USD
GBPUSD
سودا
#80545714
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37863
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.53 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۴۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۳۰
خریداری کول
0.01
1.37877
1.37919
ګټه
0.42 USD
GBPUSD
سودا
#80543477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37877
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37919
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۵۱
خرڅول
0.01
1.37945
1.37847
ګټه
0.98 USD
GBPUSD
سودا
#80540575
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37945
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37847
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.98 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۲۷
خریداری کول
0.01
1.37914
1.37926
ګټه
0.12 USD
GBPUSD
سودا
#80537389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37914
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۳۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۴۸
خرڅول
0.01
1.37887
1.3793
ګټه
-0.43 USD
GBPUSD
سودا
#80524434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37887
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3793
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.43 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۴۸
خرڅول
0.01
1.38048
1.3793
ګټه
1.18 USD
GBPUSD
سودا
#80527725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38048
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3793
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.18 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۳۱
خریداری کول
0.01
1.37881
1.37887
ګټه
0.06 USD
GBPUSD
سودا
#80522872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۱۲
خریداری کول
0.01
1.37872
1.37909
ګټه
0.37 USD
GBPUSD
سودا
#80521113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37872
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37909
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.37 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۰۱
خرڅول
0.01
1.37919
1.37881
ګټه
0.38 USD
GBPUSD
سودا
#80515975
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37919
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37881
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۴۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۱۳
خرڅول
0.01
1.37934
1.3793
ګټه
0.04 USD
GBPUSD
سودا
#80515086
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3793
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۲۶
خریداری کول
0.01
1.38057
1.37974
ګټه
-0.83 USD
GBPUSD
سودا
#80492842
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37974
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.83 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۱۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۲۶
خریداری کول
0.01
1.37724
1.37974
ګټه
2.50 USD
GBPUSD
سودا
#80502952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.37724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37974
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.50 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۱۶
خرڅول
0.01
1.38251
1.38194
ګټه
0.57 USD
GBPUSD
سودا
#80481158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38194
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.57 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۲۷
خرڅول
0.01
1.38217
1.38267
ګټه
-0.50 USD
GBPUSD
سودا
#80480609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38217
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38267
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.50 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۲۷
خرڅول
0.01
1.38364
1.38267
ګټه
0.97 USD
GBPUSD
سودا
#80484290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38364
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38267
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.97 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۵۸
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۰
خریداری کول
0.01
1.38237
1.38249
ګټه
0.12 USD
GBPUSD
سودا
#80472779
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38237
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38249
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۱۷
خرڅول
0.01
1.38173
1.38157
ګټه
0.16 USD
GBPUSD
سودا
#80476956
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38173
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38157
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۲
خرڅول
0.01
1.38211
1.381
ګټه
1.11 USD
GBPUSD
سودا
#80472439
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38211
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.381
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.11 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۳۸
خرڅول
0.01
1.38211
1.38166
ګټه
0.45 USD
GBPUSD
سودا
#80469082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38211
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38166
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۳۸
خرڅول
0.01
1.38136
1.38166
ګټه
-0.30 USD
GBPUSD
سودا
#80464077
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38136
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38166
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.30 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۳۱
خرڅول
0.01
1.38208
1.38172
ګټه
0.36 USD
GBPUSD
سودا
#80469125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38208
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38172
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.36 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۶
خریداری کول
0.01
1.3816
1.38307
ګټه
1.47 USD
GBPUSD
سودا
#80464343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3816
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38307
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.47 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۶
خریداری کول
0.01
1.38366
1.38307
ګټه
-0.59 USD
GBPUSD
سودا
#80456169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38307
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.59 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
خرڅول
0.01
1.38496
1.38167
ګټه
3.29 USD
GBPUSD
سودا
#80426000
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38496
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.29 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
خرڅول
0.01
1.38038
1.38167
ګټه
-1.29 USD
GBPUSD
سودا
#80388408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.29 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
خرڅول
0.01
1.37961
1.38167
ګټه
-2.06 USD
GBPUSD
سودا
#80386759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37961
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.06 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
خرڅول
0.01
1.3825
1.38167
ګټه
0.83 USD
GBPUSD
سودا
#80395312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.3825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
خرڅول
0.01
1.38336
1.38167
ګټه
1.69 USD
GBPUSD
سودا
#80402717
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38167
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.69 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۶:۲۷
خرڅول
0.01
1.38509
1.38362
ګټه
1.47 USD
GBPUSD
سودا
#80444523
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38509
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38362
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.47 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۶:۲۷
خرڅول
0.01
1.38324
1.38362
ګټه
-0.38 USD
GBPUSD
سودا
#80438594
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38324
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38362
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.38 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۵۸
خریداری کول
0.01
1.38296
1.38337
ګټه
0.41 USD
GBPUSD
سودا
#80437366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38296
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38337
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۷
خرڅول
0.01
1.38344
1.38314
ګټه
0.30 USD
GBPUSD
سودا
#80434964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38344
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38314
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۹
خریداری کول
0.01
1.38318
1.38356
ګټه
0.38 USD
GBPUSD
سودا
#80431555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38318
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38356
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۰
خرڅول
0.01
1.38499
1.38465
ګټه
0.34 USD
GBPUSD
سودا
#80426118
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38499
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38465
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.34 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۳۷
خریداری کول
0.01
1.38261
1.38283
ګټه
0.22 USD
GBPUSD
سودا
#80419944
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38261
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38283
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۲۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۰
خریداری کول
0.01
1.38262
1.3829
ګټه
0.28 USD
GBPUSD
سودا
#80412853
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38262
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3829
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.28 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۳۲
خریداری کول
0.01
1.382
1.3821
ګټه
0.10 USD
GBPUSD
سودا
#80410451
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.382
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3821
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۷
خرڅول
0.01
1.38238
1.38193
ګټه
0.45 USD
GBPUSD
سودا
#80404997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38238
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38193
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۳
خرڅول
0.01
1.38268
1.38261
ګټه
0.07 USD
GBPUSD
سودا
#80395374
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38268
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38261
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۰۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۰
خریداری کول
0.01
1.38156
1.38275
ګټه
1.19 USD
GBPUSD
سودا
#80375103
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38156
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38275
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.19 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۳۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۰
خریداری کول
0.01
1.38002
1.38275
ګټه
2.73 USD
GBPUSD
سودا
#80386852
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38275
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.73 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۲۳
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۰
خریداری کول
0.01
1.38528
1.38275
ګټه
-2.53 USD
GBPUSD
سودا
#80364514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38275
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.53 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۴:۵۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۴۷
خریداری کول
0.01
1.3797
1.37977
ګټه
0.07 USD
GBPUSD
سودا
#80385076
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3797
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37977
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD