د ډیمو حالت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۴۲
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۷
خرڅول
0.02
0.65849
0.65686
ګټه
3.26 USD
NZDUSD
سودا
#58669698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.65686
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.26 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۳۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۱۰
خرڅول
0.02
0.65577
0.65496
ګټه
1.62 USD
NZDUSD
سودا
#58533917
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65577
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.65496
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.62 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۱۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۶
خرڅول
0.02
0.65631
0.65496
ګټه
2.70 USD
NZDUSD
سودا
#58534689
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65631
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.65496
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.70 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۵۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۳
خرڅول
0.02
0.65669
0.65496
ګټه
3.46 USD
NZDUSD
سودا
#58541080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.65496
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.46 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۰۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۰۱
خرڅول
0.02
0.65757
0.656
ګټه
3.14 USD
NZDUSD
سودا
#58480538
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65757
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.656
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.14 USD
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۲۲
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۷
خرڅول
0.02
0.65718
0.65597
ګټه
2.42 USD
NZDUSD
سودا
#58546988
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65718
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.65597
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.42 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۴۸
خرڅول
0.02
0.65788
0.65562
ګټه
4.52 USD
NZDUSD
سودا
#58555360
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65788
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.65562
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.52 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۱۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۴۱
خرڅول
0.02
0.65876
0.65561
ګټه
6.30 USD
NZDUSD
سودا
#58564965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.65561
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.30 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۱۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۸
خرڅول
0.02
0.65821
0.65562
ګټه
5.18 USD
NZDUSD
سودا
#58563086
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65821
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.65562
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.18 USD
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۱۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۳
خرڅول
0.02
0.65934
0.6556
ګټه
7.48 USD
NZDUSD
سودا
#58601235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.65934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.6556
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.48 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۳۰
خریداری کول
0.01
1.80654
1.80852
ګټه
1.37 USD
GBPAUD
سودا
#57939963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.80852
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.37 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۲۴
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۳۱
خریداری کول
0.02
1.80137
1.80324
ګټه
2.59 USD
GBPAUD
سودا
#58292718
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80137
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80324
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.59 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۳۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۵
خریداری کول
0.02
1.79975
1.80282
ګټه
4.26 USD
GBPAUD
سودا
#58297423
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80282
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.26 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۲۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۱۳
خریداری کول
0.02
1.79801
1.80095
ګټه
4.07 USD
GBPAUD
سودا
#58305865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79801
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80095
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.07 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۸
خریداری کول
0.02
1.7961
1.799
ګټه
4.02 USD
GBPAUD
سودا
#58311359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.7961
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.799
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.02 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۰۵
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۰۱
خریداری کول
0.02
1.79338
1.79563
ګټه
3.13 USD
GBPAUD
سودا
#58376715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.13 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۱۶
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۴:۵۹
خریداری کول
0.02
1.78985
1.79458
ګټه
6.59 USD
GBPAUD
سودا
#58390495
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.78985
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۴:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79458
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.59 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۴۰
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۳۶
خریداری کول
0.02
1.79466
1.79619
ګټه
2.13 USD
GBPAUD
سودا
#58315614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79466
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79619
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.13 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۵۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۸
خریداری کول
0.02
1.79356
1.79635
ګټه
3.88 USD
GBPAUD
سودا
#58346391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79356
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79635
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.88 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۲۵
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۱
خریداری کول
0.02
1.79155
1.79487
ګټه
4.62 USD
GBPAUD
سودا
#58354975
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.62 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۳۷
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۱
خریداری کول
0.02
1.79049
1.79419
ګټه
5.15 USD
GBPAUD
سودا
#58360510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79049
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79419
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.15 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۱۴
خریداری کول
0.02
1.80478
1.80568
ګټه
1.24 USD
GBPAUD
سودا
#57959634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80568
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.24 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۴
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۰۱
خریداری کول
0.02
1.80304
1.80565
ګټه
3.61 USD
GBPAUD
سودا
#57984676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80565
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.61 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۹
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۵
خریداری کول
0.02
1.80189
1.80372
ګټه
2.53 USD
GBPAUD
سودا
#57987403
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80189
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80372
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.53 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۳۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۷
خریداری کول
0.02
1.80046
1.8026
ګټه
2.96 USD
GBPAUD
سودا
#57998425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80046
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.8026
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.96 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۸
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۴
خریداری کول
0.02
1.799
1.80261
ګټه
4.99 USD
GBPAUD
سودا
#58014004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.799
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80261
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.99 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۰۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۷
خریداری کول
0.02
1.79817
1.79973
ګټه
2.15 USD
GBPAUD
سودا
#58017174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79817
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79973
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.15 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۰۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۲
خریداری کول
0.02
1.79711
1.7998
ګټه
3.71 USD
GBPAUD
سودا
#58042281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.7998
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.71 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۹
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۵
خریداری کول
0.02
1.79593
1.79722
ګټه
1.78 USD
GBPAUD
سودا
#58042931
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79593
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79722
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.78 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۳
خریداری کول
0.02
1.7944
1.7973
ګټه
4.00 USD
GBPAUD
سودا
#58050610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.7944
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.7973
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.00 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۴۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۰۱
خریداری کول
0.02
1.7915
1.79529
ګټه
5.23 USD
GBPAUD
سودا
#58078546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.7915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79529
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.23 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۴۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۳۱
خریداری کول
0.02
1.78946
1.79139
ګټه
2.64 USD
GBPAUD
سودا
#58098674
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.78946
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79139
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.64 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۳۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۰
خریداری کول
0.02
1.79265
1.79539
ګټه
3.75 USD
GBPAUD
سودا
#58054347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79539
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.75 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۸
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۳
خریداری کول
0.02
1.79014
1.79361
ګټه
4.76 USD
GBPAUD
سودا
#58061649
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79014
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79361
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.76 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۳۲
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۲۵
خریداری کول
0.02
1.80056
1.80277
ګټه
3.04 USD
GBPAUD
سودا
#57994919
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80056
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80277
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.04 USD
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۳۸
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۰:۲۵
خریداری کول
0.02
1.80319
1.8065
ګټه
4.55 USD
GBPAUD
سودا
#57972909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80319
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.8065
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.55 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۶
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۲۴
خریداری کول
0.01
1.80654
1.81124
ګټه
3.23 USD
GBPAUD
سودا
#57901474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.81124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.23 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۰۷
خریداری کول
0.02
1.80522
1.81151
ګټه
8.63 USD
GBPAUD
سودا
#57906921
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80522
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.81151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.63 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۲۲
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۲۵
خریداری کول
0.02
1.80281
1.81149
ګټه
12.00 USD
GBPAUD
سودا
#57741942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80281
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.81149
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.00 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۱۷
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۷
خریداری کول
0.02
1.79536
1.80106
ګټه
7.93 USD
GBPAUD
سودا
#57833636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79536
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80106
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.93 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۸
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۴۸
خریداری کول
0.02
1.79341
1.79838
ګټه
6.92 USD
GBPAUD
سودا
#57836620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.79341
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.79838
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.92 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۰۸
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۰۸
خریداری کول
0.02
1.8018
1.80788
ګټه
8.38 USD
GBPAUD
سودا
#57774400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.8018
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80788
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.38 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۶:۱۹
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۳
خریداری کول
0.02
1.80102
1.80494
ګټه
5.41 USD
GBPAUD
سودا
#57786865
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۶:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80102
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80494
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.41 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۱۹
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۱۹
خریداری کول
0.02
1.80029
1.80508
ګټه
6.62 USD
GBPAUD
سودا
#57786978
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.80029
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.80508
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.62 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۵۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۳۱
خریداری کول
0.02
1.8252
1.83151
ګټه
8.63 USD
GBPAUD
سودا
#57545477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.8252
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.83151
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.63 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۲۱
خریداری کول
0.02
1.82164
1.82449
ګټه
3.92 USD
GBPAUD
سودا
#57583932
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82164
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.82449
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.92 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۵۳
خریداری کول
0.02
1.81957
1.82384
ګټه
5.87 USD
GBPAUD
سودا
#57585021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.81957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.82384
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.87 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۱۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۴۹
خریداری کول
0.02
1.81847
1.82385
ګټه
7.41 USD
GBPAUD
سودا
#57587711
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.81847
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.82385
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.41 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۹
خریداری کول
0.02
1.81604
1.81801
ګټه
2.72 USD
GBPAUD
سودا
#57598050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.81604
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.81801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.72 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۴۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۹
خریداری کول
0.02
1.82121
1.82262
ګټه
1.94 USD
GBPAUD
سودا
#57560144
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.82121
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.82262
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.94 USD