د ډیمو حالت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۰۷
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۰:۳۵
خرڅول
0.01
1.34478
1.34626
ګټه
-1.48 USD
GBPUSD
سودا
#51678432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.34626
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.48 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۷
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۵۴
خریداری کول
0.1
1.3172
1.34305
ګټه
258.50 USD
GBPUSD
سودا
#51654440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3172
ګټنه
0.00 USD
ټوله
258.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.34305
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
258.50 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۴۸
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۴۵
خریداری کول
0.04
1.3158
1.34374
ګټه
111.76 USD
GBPUSD
سودا
#51659318
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3158
ګټنه
0.00 USD
ټوله
111.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.34374
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
111.76 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۴۲
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۴۴
خریداری کول
0.04
1.31583
1.34374
ګټه
111.64 USD
GBPUSD
سودا
#51659309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
111.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.34374
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
111.64 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۳۷
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۴۲
خریداری کول
0.04
1.31591
1.34374
ګټه
111.32 USD
GBPUSD
سودا
#51659302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31591
ګټنه
0.00 USD
ټوله
111.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.34374
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
111.32 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۰۱
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۴۰
خریداری کول
0.04
1.31321
1.34295
ګټه
118.96 USD
GBPUSD
سودا
#51657275
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31321
ګټنه
0.00 USD
ټوله
118.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.34295
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
118.96 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۸
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۳۸
خریداری کول
0.04
1.3132
1.3432
ګټه
120.00 USD
GBPUSD
سودا
#51657265
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3132
ګټنه
0.00 USD
ټوله
120.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.3432
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
120.00 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۶
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۳۷
خریداری کول
0.04
1.31321
1.34306
ګټه
119.40 USD
GBPUSD
سودا
#51657261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31321
ګټنه
0.00 USD
ټوله
119.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۴:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.34306
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
119.40 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۲۲
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۲۶
خرڅول
0.05
1.31122
1.31353
ګټه
-11.55 USD
GBPUSD
سودا
#51527327
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.31353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.55 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۳۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۲۳
خرڅول
0.08
1.31053
1.31338
ګټه
-22.80 USD
GBPUSD
سودا
#51526936
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31053
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-22.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.31338
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-22.80 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۱۲
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۲۰
خرڅول
0.08
1.31042
1.31329
ګټه
-22.96 USD
GBPUSD
سودا
#51526915
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-22.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.31329
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-22.96 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۱۶
خرڅول
0.08
1.31033
1.31331
ګټه
-23.84 USD
GBPUSD
سودا
#51526913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.31033
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-23.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.31331
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-23.84 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۰۱
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۱۴
خریداری کول
0.1
1.31239
1.31365
ګټه
12.60 USD
GBPUSD
سودا
#51606019
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31239
ګټنه
0.00 USD
ټوله
12.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.31365
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
12.60 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۶
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۴۴:۳۱
خریداری کول
0.1
1.31249
1.3131
ګټه
6.10 USD
GBPUSD
سودا
#51592960
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.31249
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۴۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.3131
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.10 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۳۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۰
خرڅول
0.11
1.10786
1.10726
ګټه
6.60 USD
EURUSD
سودا
#51519785
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.10726
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.60 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۴۲
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۲۸
خرڅول
0.11
1.10773
1.10726
ګټه
5.17 USD
EURUSD
سودا
#51519883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10773
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.10726
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.17 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۵۸
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۵
خرڅول
0.09
1.10906
1.10749
ګټه
14.13 USD
EURUSD
سودا
#51514498
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.10749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.13 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۰:۰۲
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۵
خرڅول
0.09
1.10906
1.10748
ګټه
14.22 USD
EURUSD
سودا
#51514507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.10748
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.22 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۵۹
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۵
خرڅول
0.09
1.10906
1.10748
ګټه
14.22 USD
EURUSD
سودا
#51514501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10906
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.10748
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.22 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۰۸
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۲
کاپی
86.19%
-100%
ګټه
742.93 USD
LCFX
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۰۸
د ننوتلو ځای
86.19%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۲
بهر(وتل)
-100%
ګټه
742.93 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۱۱:۰۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۰۸
کاپی
57.03%
57.03%
ګټه
0.00 USD
SQDfighterN9
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۱۱:۰۷
د ننوتلو ځای
57.03%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۰۸
بهر(وتل)
57.03%
ګټه
0.00 USD
۲۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۵
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۱۸
کاپی
631.85%
23.91%
ګټه
-49.00 USD
DBest
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۵
د ننوتلو ځای
631.85%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۱۸
بهر(وتل)
23.91%
ګټه
-49.00 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۳۲
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۵۲
کاپی
35151.54%
8789.47%
ګټه
104.47 USD
nabila96
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۳۲
د ننوتلو ځای
35151.54%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۵۲
بهر(وتل)
8789.47%
ګټه
104.47 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۳۲
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۵۲
کاپی
35151.54%
8789.47%
ګټه
104.47 USD
nabila96
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۳۲
د ننوتلو ځای
35151.54%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۵۲
بهر(وتل)
8789.47%
ګټه
104.47 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۸ ۰۵:۲۸:۱۲
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۰۰
کاپی
9.73%
-7.97%
ګټه
-76.04 USD
ScalpingKilat
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۱.۲۰۱۸ ۰۵:۲۸:۱۲
د ننوتلو ځای
9.73%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۹:۰۰
بهر(وتل)
-7.97%
ګټه
-76.04 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۰
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۵۵:۲۰
کاپی
303.58%
-42.97%
ګټه
-44.89 USD
BerjayaCT
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۰
د ننوتلو ځای
303.58%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۵۵:۲۰
بهر(وتل)
-42.97%
ګټه
-44.89 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۰۹
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۷
کاپی
511.01%
511.01%
ګټه
0.00 USD
duyongtrade
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۰۹
د ننوتلو ځای
511.01%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۷
بهر(وتل)
511.01%
ګټه
0.00 USD
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۲۷
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۴۰
کاپی
723.48%
56.76%
ګټه
-45.19 USD
Triple M
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۲۷
د ننوتلو ځای
723.48%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۴۰
بهر(وتل)
56.76%
ګټه
-45.19 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۱:۱۸:۴۵
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۱۳
کاپی
-30.23%
-34.43%
ګټه
-8.80 USD
fortunestrader
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۱:۱۸:۴۵
د ننوتلو ځای
-30.23%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۱۳
بهر(وتل)
-34.43%
ګټه
-8.80 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۸:۲۴
۱۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۴:۱۶
کاپی
452.7%
105.36%
ګټه
3.17 USD
bkhe31
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۸:۲۴
د ننوتلو ځای
452.7%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۴:۱۶
بهر(وتل)
105.36%
ګټه
3.17 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۹:۴۲:۰۴
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۸:۴۸:۵۹
کاپی
26.49%
6.45%
ګټه
145.97 USD
Rania
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۱۸ ۱۹:۴۲:۰۴
د ننوتلو ځای
26.49%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۸:۴۸:۵۹
بهر(وتل)
6.45%
ګټه
145.97 USD
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۶
۲۶.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۱۶:۳۳
کاپی
90.5%
-70.1%
ګټه
-17.83 USD
AnakMujahideen
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۶
د ننوتلو ځای
90.5%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۱۶:۳۳
بهر(وتل)
-70.1%
ګټه
-17.83 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۵۵:۴۸
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۲۱
کاپی
308.31%
322.74%
ګټه
-3.24 USD
YP
DrPresh
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۵۵:۴۸
د ننوتلو ځای
308.31%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۲۱
بهر(وتل)
322.74%
ګټه
-3.24 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۸ ۰۹:۱۰:۵۲
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۰۰
کاپی
333.92%
-46.04%
ګټه
-70.25 USD
stratofortress
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۱.۲۰۱۸ ۰۹:۱۰:۵۲
د ننوتلو ځای
333.92%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۰۰
بهر(وتل)
-46.04%
ګټه
-70.25 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۵۷:۳۸
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۳۴
کاپی
159.59%
216.27%
ګټه
-8.78 USD
Kjenthaocafe
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۵۷:۳۸
د ننوتلو ځای
159.59%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۳۴
بهر(وتل)
216.27%
ګټه
-8.78 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۸ ۱۸:۵۲:۲۸
۱۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۱۳:۵۴
کاپی
51.82%
-82.73%
ګټه
-436.32 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۸ ۱۸:۵۲:۲۸
د ننوتلو ځای
51.82%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۱۳:۵۴
بهر(وتل)
-82.73%
ګټه
-436.32 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۹:۴۱
۱۳.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۴۱:۳۸
کاپی
229.59%
89.63%
ګټه
-8.25 USD
Hongthuy
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۹:۴۱
د ننوتلو ځای
229.59%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۴۱:۳۸
بهر(وتل)
89.63%
ګټه
-8.25 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۵:۴۰
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۱۹:۴۴
کاپی
1437.66%
-79.06%
ګټه
-8.89 USD
rocher
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۵:۴۰
د ننوتلو ځای
1437.66%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۱۹:۴۴
بهر(وتل)
-79.06%
ګټه
-8.89 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۶:۳۹
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۱۹:۲۵
کاپی
290.4%
324.83%
ګټه
-8.99 USD
Ify12
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۲:۳۶:۳۹
د ننوتلو ځای
290.4%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۱۹:۲۵
بهر(وتل)
324.83%
ګټه
-8.99 USD
۰۲.۱۱.۲۰۱۸ ۰۲:۳۳:۰۷
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۵۸:۵۲
کاپی
797.33%
1050.64%
ګټه
-7.31 USD
SoLoMoN
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۱۸ ۰۲:۳۳:۰۷
د ننوتلو ځای
797.33%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۵۸:۵۲
بهر(وتل)
1050.64%
ګټه
-7.31 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۲۱:۰۰
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۵۸:۳۲
کاپی
1158.43%
-99.86%
ګټه
81.35 USD
SAFX
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۸ ۰۳:۲۱:۰۰
د ننوتلو ځای
1158.43%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۵۸:۳۲
بهر(وتل)
-99.86%
ګټه
81.35 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۸:۱۷:۲۸
۲۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۸:۱۷:۴۴
کاپی
7.89%
7.89%
ګټه
0.00 USD
ScalpingKilat
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۸:۱۷:۲۸
د ننوتلو ځای
7.89%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۸:۱۷:۴۴
بهر(وتل)
7.89%
ګټه
0.00 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۳:۳۹
۱۴.۰۸.۲۰۱۸ ۱۷:۳۳:۱۷
کاپی
0%
0%
ګټه
-386.10 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۳:۳۹
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۸ ۱۷:۳۳:۱۷
بهر(وتل)
0%
ګټه
-386.10 USD
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۲۱:۴۵:۱۹
۱۰.۰۷.۲۰۱۸ ۱۹:۵۴:۳۰
کاپی
0%
0%
ګټه
-106.91 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۲۱:۴۵:۱۹
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۱۸ ۱۹:۵۴:۳۰
بهر(وتل)
0%
ګټه
-106.91 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۲:۲۹
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۲:۰۶
کاپی
0%
0%
ګټه
-80.29 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۲:۲۹
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۲:۰۶
بهر(وتل)
0%
ګټه
-80.29 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۰:۵۲
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۱:۲۶
کاپی
0%
0%
ګټه
-512.65 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۱:۰۰:۵۲
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۱:۲۶
بهر(وتل)
0%
ګټه
-512.65 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۸ ۲۲:۵۰:۵۹
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۰:۳۲
کاپی
0%
0%
ګټه
-16.33 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۱۸ ۲۲:۵۰:۵۹
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۰۲:۵۰:۳۲
بهر(وتل)
0%
ګټه
-16.33 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۰:۵۷:۵۰
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۰:۵۹:۴۶
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۰:۵۷:۵۰
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۴.۲۰۱۸ ۲۰:۵۹:۴۶
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۳:۰۸
۲۳.۰۴.۲۰۱۸ ۱۵:۰۹:۰۰
کاپی
0%
0%
ګټه
-174.84 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۳:۰۸
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۱۸ ۱۵:۰۹:۰۰
بهر(وتل)
0%
ګټه
-174.84 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۱:۳۵
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۱:۵۹
کاپی
0%
0%
ګټه
0.00 USD
RozieFx
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۱:۳۵
د ننوتلو ځای
0%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۳.۲۰۱۸ ۰۳:۱۱:۵۹
بهر(وتل)
0%
ګټه
0.00 USD