د ډیمو حالت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۵۲
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۰۸
خریداری کول
0.01
1822.24
1823.5
ګټه
1.26 USD
XAUUSD
سودا
#1512460
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1822.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1823.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.26 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۳:۴۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۱
خریداری کول
0.01
1820.08
1821.29
ګټه
1.21 USD
XAUUSD
سودا
#1504400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1820.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1821.29
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.21 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۱۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۳:۵۳
خرڅول
0.01
1829.68
1820.1
ګټه
9.58 USD
XAUUSD
سودا
#1480239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1829.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1820.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.58 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۵۶
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۴۲
خریداری کول
0.01
1822.88
1824.07
ګټه
1.19 USD
XAUUSD
سودا
#1503430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1822.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1824.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.19 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۵۲
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۳۱
خریداری کول
0.01
1822.82
1824.05
ګټه
1.23 USD
XAUUSD
سودا
#1503429
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1822.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1824.05
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.23 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۰۷
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۳۱
خریداری کول
0.01
1836.25
1837.5
ګټه
1.25 USD
XAUUSD
سودا
#1488776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1836.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1837.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.25 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۲۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
خرڅول
0.05
1681.33
1831.51
ګټه
-750.90 USD
XAUUSD
سودا
#1263032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1681.33
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-750.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1831.51
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-750.90 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
خرڅول
0.14
0.75913
0.78138
ګټه
-311.50 USD
AUDUSD
سودا
#1274205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75913
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-311.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.14
بهر(وتل)
0.78138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-311.50 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۳۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
خرڅول
0.05
1681.36
1831.51
ګټه
-750.75 USD
XAUUSD
سودا
#1263034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1681.36
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-750.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1831.51
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-750.75 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۳۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
خرڅول
0.05
1679.95
1831.51
ګټه
-757.80 USD
XAUUSD
سودا
#1262802
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1679.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-757.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1831.51
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-757.80 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
خرڅول
0.08
0.75913
0.78138
ګټه
-178.00 USD
AUDUSD
سودا
#1274204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75913
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-178.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
0.78138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-178.00 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۲۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
خرڅول
0.05
1681.35
1831.51
ګټه
-750.80 USD
XAUUSD
سودا
#1263033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1681.35
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-750.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1831.51
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-750.80 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
خرڅول
0.01
0.75915
0.78138
ګټه
-22.23 USD
AUDUSD
سودا
#1274200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75915
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-22.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.78138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-22.23 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
خرڅول
0.03
0.75916
0.78138
ګټه
-66.66 USD
AUDUSD
سودا
#1274202
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-66.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.78138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-66.66 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
خرڅول
0.02
0.75916
0.78138
ګټه
-44.44 USD
AUDUSD
سودا
#1274201
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75916
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-44.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.78138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-44.44 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
خرڅول
0.05
0.75913
0.78138
ګټه
-111.25 USD
AUDUSD
سودا
#1274203
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.75913
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-111.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.78138
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-111.25 USD
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۱۶
خریداری کول
0.05
1720.59
1813
ګټه
462.05 USD
XAUUSD
سودا
#1250548
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1720.59
ګټنه
0.00 USD
ټوله
462.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
462.05 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۸
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۸
خریداری کول
0.05
1771.6
1772.82
ګټه
6.10 USD
XAUUSD
سودا
#1460911
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1771.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1772.82
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.10 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۹
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۴
خریداری کول
0.05
1771.51
1772.78
ګټه
6.35 USD
XAUUSD
سودا
#1460913
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1771.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1772.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.35 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۹
خریداری کول
0.05
1771.46
1772.76
ګټه
6.50 USD
XAUUSD
سودا
#1460915
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1771.46
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1772.76
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.50 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۲
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
خریداری کول
0.05
1771.49
1772.67
ګټه
5.90 USD
XAUUSD
سودا
#1460918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1771.49
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1772.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.90 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
خریداری کول
0.05
1771.34
1772.48
ګټه
5.70 USD
XAUUSD
سودا
#1460917
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1771.34
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1772.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.70 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
خریداری کول
0.05
1778.39
1779.66
ګټه
6.35 USD
XAUUSD
سودا
#1457434
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1779.66
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.35 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۲
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
خریداری کول
0.05
1778.39
1779.65
ګټه
6.30 USD
XAUUSD
سودا
#1457435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1779.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.30 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۷
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
خریداری کول
0.05
1778.4
1779.65
ګټه
6.25 USD
XAUUSD
سودا
#1457437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1779.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۳
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۸
خریداری کول
0.05
1778.39
1779.64
ګټه
6.25 USD
XAUUSD
سودا
#1457436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1779.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۰۶
خریداری کول
0.33
0.77
0.77169
ګټه
55.77 USD
AUDUSD
سودا
#1423436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.33
بهر(وتل)
0.77169
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
55.77 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۶
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۰۴
خریداری کول
0.05
0.76882
0.77171
ګټه
14.45 USD
AUDUSD
سودا
#1453399
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.76882
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.77171
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.45 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۲
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۳۵
خریداری کول
0.05
1776.38
1777.65
ګټه
6.35 USD
XAUUSD
سودا
#1454307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1776.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1777.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.35 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۴
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۷
خریداری کول
0.05
1776.19
1777.45
ګټه
6.30 USD
XAUUSD
سودا
#1454308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1776.19
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1777.45
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.30 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۶
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۶
خریداری کول
0.05
1776.18
1777.44
ګټه
6.30 USD
XAUUSD
سودا
#1454309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1776.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1777.44
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.30 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۹
خریداری کول
0.05
1777.9
1779.19
ګټه
6.45 USD
XAUUSD
سودا
#1453389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.9
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1779.19
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.45 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۲
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۹
خریداری کول
0.05
1777.99
1779.24
ګټه
6.25 USD
XAUUSD
سودا
#1453387
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.99
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1779.24
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۴
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۸
خریداری کول
0.05
1777.43
1778.98
ګټه
7.75 USD
XAUUSD
سودا
#1453392
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1778.98
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.75 USD
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۳
خریداری کول
0.05
1777.04
1778.49
ګټه
7.25 USD
XAUUSD
سودا
#1453395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.04
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1778.49
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.25 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
خریداری کول
0.05
1781.37
1782.62
ګټه
6.25 USD
XAUUSD
سودا
#1425508
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1781.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1782.62
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۲۹
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
خریداری کول
0.05
1781.39
1782.64
ګټه
6.25 USD
XAUUSD
سودا
#1425503
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1781.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1782.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
خریداری کول
0.05
1781.38
1782.63
ګټه
6.25 USD
XAUUSD
سودا
#1425506
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1781.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1782.63
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
خریداری کول
0.05
1781.42
1782.64
ګټه
6.10 USD
XAUUSD
سودا
#1425505
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1781.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1782.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.10 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۰۷
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۵۱
خرڅول
0.05
0.77228
0.78018
ګټه
-39.50 USD
AUDUSD
سودا
#1344198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.77228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-39.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.78018
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-39.50 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۷
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۹
خریداری کول
0.05
0.77374
0.77995
ګټه
31.05 USD
AUDUSD
سودا
#1389032
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.77995
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.05 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۸
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۷
خریداری کول
0.05
0.77374
0.77995
ګټه
31.05 USD
AUDUSD
سودا
#1389033
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.77995
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.05 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۰
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۶
خریداری کول
0.05
0.77373
0.77995
ګټه
31.10 USD
AUDUSD
سودا
#1389034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.77995
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.10 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۵
خریداری کول
0.05
0.77373
0.77995
ګټه
31.10 USD
AUDUSD
سودا
#1389036
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.77995
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.10 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۶
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۳
خریداری کول
0.05
0.77373
0.77995
ګټه
31.10 USD
AUDUSD
سودا
#1389037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77373
ګټنه
0.00 USD
ټوله
31.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.77995
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
31.10 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۹
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
خریداری کول
0.05
1778.05
1779.3
ګټه
6.25 USD
XAUUSD
سودا
#1398940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1779.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۱
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
خریداری کول
0.05
1778.05
1779.3
ګټه
6.25 USD
XAUUSD
سودا
#1398942
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1779.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۰
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
خریداری کول
0.05
1778.09
1779.34
ګټه
6.25 USD
XAUUSD
سودا
#1398941
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1778.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1779.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۷
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۱
خریداری کول
0.05
1777.97
1779.22
ګټه
6.25 USD
XAUUSD
سودا
#1398939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1777.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1779.22
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.25 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۰۴
خریداری کول
0.05
0.77374
0.77597
ګټه
11.15 USD
AUDUSD
سودا
#1389031
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.77374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.77597
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.15 USD