د ډیمو حالت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۰
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۵
خریداری کول
0.05
1.18392
1.18488
ګټه
0.05 USD
EURUSD
سودا
#1477961661
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18488
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۰۷
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۵
خریداری کول
0.05
1.1835
1.18487
ګټه
0.07 USD
EURUSD
سودا
#1477961400
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1835
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18487
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۸:۰۱
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۵
خریداری کول
0.01
1.1821
1.18331
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477989844
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1821
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18331
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۲۹:۰۵
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۴۱
خرڅول
0.05
1.18084
1.17986
ګټه
0.05 USD
EURUSD
سودا
#1477918425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۲۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18084
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17986
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۵۰
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۴۸
خرڅول
0.05
1.18184
1.17956
ګټه
0.11 USD
EURUSD
سودا
#1477989768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18184
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17956
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۳۱
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۵۷
خریداری کول
0.05
1.18174
1.18184
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477988056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18184
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۲۷
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۰۸
خرڅول
0.05
1.18262
1.1817
ګټه
0.05 USD
EURUSD
سودا
#1477927417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18262
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1817
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۱۷
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۷
خرڅول
0.05
1.18363
1.1833
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1477949756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۳۶
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۲۱
خرڅول
0.05
1.18473
1.18364
ګټه
0.05 USD
EURUSD
سودا
#1477952792
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18473
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18364
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۰۲
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۱۶
خرڅول
0.05
1.18575
1.1836
ګټه
0.11 USD
EURUSD
سودا
#1477957290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1836
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۱
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۲۳
خرڅول
0.05
1.18485
1.18368
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#1477943469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18485
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18368
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۶
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۱۰
خرڅول
0.01
1.18134
1.18053
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477921608
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18134
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18053
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۲:۱۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۱۸
خریداری کول
0.05
1.18064
1.18115
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1477920323
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18064
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.18115
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۴۹
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۲:۳۸
خرڅول
0.01
1.18133
1.1807
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477918611
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18133
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1807
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۴۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۲۵
خرڅول
0.01
1.1721
1.17173
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1477850367
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1721
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17173
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۲۹
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۳۶
خرڅول
0.01
1.17365
1.17227
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477844044
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17365
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17227
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۰۲
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۱:۵۱
خرڅول
0.01
1.17473
1.17401
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477829315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17473
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۱:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17401
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۵۴
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۲
خرڅول
0.01
1.17647
1.17629
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1477785477
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17647
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17629
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۲
خرڅول
0.05
1.17788
1.17629
ګټه
0.08 USD
EURUSD
سودا
#1477787543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17788
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17629
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۵۳
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۱
خرڅول
0.05
1.17948
1.17629
ګټه
0.16 USD
EURUSD
سودا
#1477792534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17948
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17629
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.16 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۱۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۱
خرڅول
0.01
1.17794
1.17629
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1477788069
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17794
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17629
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۰
خرڅول
0.01
1.18015
1.1763
ګټه
0.04 USD
EURUSD
سودا
#1477803029
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18015
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1763
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۰۲
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۰
خرڅول
0.01
1.17947
1.17629
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1477802887
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17629
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۰۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۰
خرڅول
0.05
1.1805
1.17629
ګټه
0.21 USD
EURUSD
سودا
#1477794485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1805
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17629
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۵۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۱۷
خرڅول
0.05
1.17991
1.17627
ګټه
0.18 USD
EURUSD
سودا
#1477803136
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17627
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.18 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۴۷
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۱۶
خرڅول
0.01
1.17832
1.17629
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1477820234
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17832
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17629
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۲۳
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۰۵
خریداری کول
0.01
1.17925
1.1803
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477712256
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17925
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1803
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۰۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۰۵
خریداری کول
0.01
1.17996
1.1803
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1477711507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1803
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۰۴
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۴۰
خریداری کول
0.01
1.17861
1.17911
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477712581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17861
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17911
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۳۵
خریداری کول
0.01
1.17755
1.17789
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1477743776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17755
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17789
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۰۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۵۷
خریداری کول
0.01
1.1752
1.1763
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477750881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1763
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۵۷
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۳
خریداری کول
0.05
1.174
1.17424
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477779152
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.174
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17424
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۳
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۵۵
خریداری کول
0.05
1.17348
1.17377
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477778173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17348
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17377
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۲۶
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۲
خریداری کول
0.05
1.17297
1.17327
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1477776139
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17297
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17327
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۱۷
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۵۹
خرڅول
0.05
1.17325
1.17291
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1477775619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17325
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17291
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۴
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۹:۳۲
خرڅول
0.05
1.08523
1.08465
ګټه
0.02 USD
AUDNZD
سودا
#1477723244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08523
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.08465
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۳۶
خرڅول
0.01
1.17522
1.17501
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1477749682
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17522
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17501
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۱۹
خرڅول
0.05
1.17666
1.17646
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477746376
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17666
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17646
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۴۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۳۵
خریداری کول
0.05
1.17713
1.17785
ګټه
0.04 USD
EURUSD
سودا
#1477723229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17713
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17785
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.04 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۹
خریداری کول
0.01
1.17634
1.17784
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1477725672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17784
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۰۵
خریداری کول
0.01
1.17592
1.17645
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477731564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17592
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17645
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۳۳
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۷:۰۵
خریداری کول
0.01
1.17575
1.17627
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477725786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17575
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۷:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17627
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۱۹
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۲۲
خریداری کول
0.01
1.17573
1.17711
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477721027
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17711
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۵۸
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۱۵
خرڅول
0.01
1.1767
1.17605
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477718238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1767
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17605
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۸
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۲۲
خریداری کول
0.01
1.17688
1.17695
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1477714377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17688
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17695
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۱۰:۲۵
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۱۹
خریداری کول
0.01
1.17918
1.17947
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1477708948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۱۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17918
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17947
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۰۳
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۷
خریداری کول
0.01
79.115
79.154
ګټه
0.00 USD
CADJPY
سودا
#1477658101
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
79.115
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
79.154
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۱
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
خرڅول
0.01
1.18349
1.18209
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477664751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18349
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۵۲
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
خرڅول
0.01
1.18288
1.18202
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1477663906
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18202
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۱
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
خرڅول
0.01
1.18229
1.18202
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1477663568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18229
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18202
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD