د ډیمو حالت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۵:۲۱
خریداری کول
0.01
1.18416
1.18587
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1482622874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18416
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۰۱
خرڅول
0.01
104.865
104.815
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#1482629532
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
104.865
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.815
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۴
خرڅول
0.16
1.18338
1.18322
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1482593764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
1.18322
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۱۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۲۱
خرڅول
0.32
1.18551
1.18524
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#1482613367
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
1.18524
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۲۰
خرڅول
0.01
104.767
104.67
ګټه
0.01 USD
USDJPY
سودا
#1482611331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
104.767
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۳
خریداری کول
0.01
1.18518
1.1853
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1482601326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18518
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۳۴
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۵۱
خرڅول
0.01
1.1849
1.18475
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1482601266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18475
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۲۷
خریداری کول
0.01
1.18404
1.18476
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1482599924
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18476
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۳۵
خریداری کول
0.01
1.18286
1.18401
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1482548207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18286
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18401
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۰۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۱
خریداری کول
0.01
1.18026
1.18205
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1482578127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18205
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۳۱
خریداری کول
0.01
1.17883
1.17948
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1482573050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17948
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۰۷
خرڅول
0.01
104.82
104.773
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#1482551318
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
104.82
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.773
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۱۹
خرڅول
0.02
1.07298
1.07217
ګټه
0.02 USD
EURCHF
سودا
#1482480000
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07298
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07217
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۰۹
خرڅول
0.01
1.18173
1.17968
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1482537752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18173
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17968
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۰۰
خرڅول
0.03
1.18173
1.17976
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#1482537753
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18173
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17976
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۵۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۰:۵۵
خرڅول
0.08
1.18128
1.17974
ګټه
0.12 USD
EURUSD
سودا
#1482374568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18128
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.17974
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۷
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۲۸
خرڅول
0.05
1.65593
1.65789
ګټه
-0.07 USD
EURAUD
سودا
#1482566235
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.65593
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.65789
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۶
خرڅول
0.07
1.65063
1.65651
ګټه
-0.29 USD
EURAUD
سودا
#1482257786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.65063
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.65651
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.29 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۳۶
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۶
خرڅول
0.08
1.65361
1.65651
ګټه
-0.17 USD
EURAUD
سودا
#1482270629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.65361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.65651
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.17 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۴۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۵
خرڅول
0.05
1.6446
1.65812
ګټه
-0.48 USD
EURAUD
سودا
#1482059402
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.6446
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.65812
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.48 USD
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۵
خرڅول
0.06
1.64762
1.65812
ګټه
-0.45 USD
EURAUD
سودا
#1482064746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.64762
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.65812
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.45 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۱۹
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۴
خرڅول
0.1
1.66029
1.65812
ګټه
0.15 USD
EURAUD
سودا
#1482298226
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.66029
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.65812
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۶
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۴
خرڅول
0.11
1.66331
1.65812
ګټه
0.41 USD
EURAUD
سودا
#1482312015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.66331
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.65812
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۳
خرڅول
0.09
1.65656
1.65812
ګټه
-0.10 USD
EURAUD
سودا
#1482281776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.65656
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.65812
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۸:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۳
خرڅول
0.12
1.66636
1.65812
ګټه
0.71 USD
EURAUD
سودا
#1482317664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.66636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.65812
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۵۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۱۱
خرڅول
0.16
1.18328
1.18285
ګټه
0.07 USD
EURUSD
سودا
#1482545592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18328
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
1.18285
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۵۸
خرڅول
0.16
1.18328
1.18332
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1482544815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18328
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
1.18332
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۰
خریداری کول
0.01
1.18222
1.18225
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1482537675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18225
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۵۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۴۳
خرڅول
0.16
1.18332
1.18276
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#1482531734
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18332
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
1.18276
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۲۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۲۵
خرڅول
0.13
1.66926
1.6668
ګټه
0.23 USD
EURAUD
سودا
#1482498730
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.66926
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.6668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۳۴
خریداری کول
0.01
1.18347
1.18345
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1482528480
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18345
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۳۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۴
خرڅول
0.16
1.1833
1.18313
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1482410671
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1833
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.16
بهر(وتل)
1.18313
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
خرڅول
0.03
1.18387
1.18334
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1482527636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18334
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۱۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
خرڅول
0.03
1.184
1.18334
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1482507985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.184
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18334
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
خرڅول
0.02
1.18387
1.18334
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1482527635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18387
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18334
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۱۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۰۵
خرڅول
0.32
1.1853
1.18514
ګټه
0.05 USD
EURUSD
سودا
#1482517305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1853
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
1.18514
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۱
خریداری کول
0.01
1.18549
1.18567
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1482497867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18549
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18567
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۲
خرڅول
0.32
1.18532
1.18467
ګټه
0.21 USD
EURUSD
سودا
#1482512319
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18532
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
1.18467
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۲۸
خرڅول
0.01
104.633
104.583
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#1482497458
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
104.633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
104.583
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۳۶
خرڅول
0.01
1.18482
1.18446
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1482502367
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18482
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18446
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۷:۵۵
خرڅول
0.32
1.1853
1.18489
ګټه
0.13 USD
EURUSD
سودا
#1482466610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1853
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۴۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.32
بهر(وتل)
1.18489
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.13 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۲۱
خریداری کول
0.01
1.18553
1.1855
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1482494017
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1855
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
خرڅول
0.03
1.18665
1.18602
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1482491083
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18665
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.18602
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
خرڅول
0.02
1.18661
1.18602
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1482489986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.18602
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
خرڅول
0.01
1.18661
1.18602
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1482489985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18661
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18602
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۱۰
خرڅول
0.64
1.1873
1.18727
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1482485337
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1873
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.64
بهر(وتل)
1.18727
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۳۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
خرڅول
0.13
1.66924
1.66744
ګټه
0.17 USD
EURAUD
سودا
#1482324374
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.66924
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.66744
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۱۸
خرڅول
0.64
1.18732
1.18717
ګټه
0.10 USD
EURUSD
سودا
#1482474182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.64
بهر(وتل)
1.18717
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۴
خریداری کول
0.01
1.18714
1.18748
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1480517358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18714
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18748
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۵۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۴
خریداری کول
0.01
1.18679
1.18681
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1480515217
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18679
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18681
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD