د ډیمو حالت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۳۸
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۵
خریداری کول
0.0100
1.06127
1.0623
ګټه
0.85 USD
EURCHF
سودا
#126796703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06127
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.0623
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.85 USD
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۲۸
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۲
خریداری کول
0.0100
1.06066
1.06208
ګټه
1.24 USD
EURCHF
سودا
#126675051
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06066
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06208
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.24 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۶
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۴۵
خریداری کول
0.0100
1.06195
1.06324
ګټه
1.12 USD
EURCHF
سودا
#126689182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06195
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06324
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.12 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۵
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۴
خریداری کول
0.0100
1.06139
1.06281
ګټه
1.24 USD
EURCHF
سودا
#126474325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06139
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06281
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.24 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۳۴
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۳۳
خریداری کول
0.0100
1.06431
1.06472
ګټه
0.22 USD
EURCHF
سودا
#126176747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06472
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.22 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۰
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۸
خریداری کول
0.0100
1.06384
1.06474
ګټه
0.72 USD
EURCHF
سودا
#126181670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06384
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06474
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.72 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۳
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۵۸
خریداری کول
0.0100
1.06177
1.06367
ګټه
1.73 USD
EURCHF
سودا
#126319924
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06177
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06367
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.73 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۳۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۵
خریداری کول
0.0100
1.06289
1.06387
ګټه
0.80 USD
EURCHF
سودا
#126216620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06289
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06387
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.80 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۵
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۷
خریداری کول
0.0100
1.0611
1.06233
ګټه
1.06 USD
EURCHF
سودا
#126320372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0611
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06233
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.06 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۰۳
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۷
خریداری کول
0.0100
1.06209
1.06347
ګټه
1.21 USD
EURCHF
سودا
#126299240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06209
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06347
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.21 USD
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۷
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۵
خریداری کول
0.0100
1.06228
1.06343
ګټه
0.98 USD
EURCHF
سودا
#126265925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06343
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.98 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۴
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۴
خریداری کول
0.0100
1.29582
1.29523
ګټه
-0.69 USD
GBPUSD
سودا
#125834263
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29523
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.69 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۳
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
خریداری کول
0.0100
1.2953
1.29523
ګټه
-0.17 USD
GBPUSD
سودا
#125834567
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2953
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29523
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.17 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۳۹
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۵
خریداری کول
0.0100
1.29408
1.29345
ګټه
-0.73 USD
GBPUSD
سودا
#125841251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29408
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29345
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.73 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۸
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۵۷
خریداری کول
0.0100
1.29206
1.29345
ګټه
1.29 USD
GBPUSD
سودا
#126097341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29206
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29345
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.29 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۷
خریداری کول
0.0100
1.29233
1.29406
ګټه
1.63 USD
GBPUSD
سودا
#126029252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29233
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29406
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.63 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۲۶
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
خریداری کول
0.0100
1.2908
1.29391
ګټه
3.01 USD
GBPUSD
سودا
#126031109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2908
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29391
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.01 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۰۰
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۱۲
خریداری کول
0.0100
1.29282
1.29426
ګټه
1.34 USD
GBPUSD
سودا
#125931339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29282
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29426
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.34 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۲۳
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۵۹
خریداری کول
0.0100
1.29078
1.29215
ګټه
1.27 USD
GBPUSD
سودا
#125932737
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29078
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29215
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.27 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۳۰
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۱۵
خریداری کول
0.0100
1.28867
1.29064
ګټه
1.87 USD
GBPUSD
سودا
#125982750
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28867
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29064
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.87 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۸:۱۰
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۳:۱۴
خریداری کول
0.0100
1.2893
1.29056
ګټه
1.16 USD
GBPUSD
سودا
#125941761
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۸:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2893
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29056
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.16 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۳
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۱۰
خریداری کول
0.0100
1.2929
1.29409
ګټه
1.09 USD
GBPUSD
سودا
#125842710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.29409
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.09 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۲۶
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۴
خریداری کول
0.0100
1.09999
1.10059
ګټه
0.50 USD
EURUSD
سودا
#125787526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09999
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.10059
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.50 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۴۰
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۰
خریداری کول
0.0100
1.09945
1.10057
ګټه
1.02 USD
EURUSD
سودا
#125812248
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09945
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.10057
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.02 USD
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۴۳
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۰۳
خریداری کول
0.0100
1.69694
1.70005
ګټه
1.81 USD
EURNZD
سودا
#125781998
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.69694
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.70005
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.81 USD
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۴۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۱۹
کاپی
22.67%
22.8%
ګټه
0.00 USD
AMS_Turbo
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۴۷
د ننوتلو ځای
22.67%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۱۹
بهر(وتل)
22.8%
ګټه
0.00 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۹
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۲۲
خریداری کول
0.0100
0.64895
0.64966
ګټه
0.61 USD
NZDUSD
سودا
#125379889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64895
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64966
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.61 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۰۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۱۶
خریداری کول
0.0100
0.64791
0.64872
ګټه
0.71 USD
NZDUSD
سودا
#125395202
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64791
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64872
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.71 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۲۸:۴۶
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۰۸
خریداری کول
0.0100
0.6483
0.64873
ګټه
0.33 USD
NZDUSD
سودا
#125392143
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۲۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6483
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64873
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.33 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۳۳
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۶
خریداری کول
0.0100
0.64633
0.64763
ګټه
1.20 USD
NZDUSD
سودا
#125617359
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64763
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.20 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۵۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۱
خریداری کول
0.0100
0.64594
0.64759
ګټه
1.55 USD
NZDUSD
سودا
#125620695
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64759
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.55 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۱۰
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۱
خریداری کول
0.0100
0.64544
0.64759
ګټه
2.05 USD
NZDUSD
سودا
#125620472
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64544
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64759
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.05 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۱۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۵۸
خریداری کول
0.0100
0.64586
0.64722
ګټه
1.26 USD
NZDUSD
سودا
#125531252
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64722
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.26 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۷:۲۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۴۶
خریداری کول
0.0100
0.6457
0.64724
ګټه
1.44 USD
NZDUSD
سودا
#125543186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۷:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64724
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.44 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۵۹
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۳۶
خریداری کول
0.0100
0.6452
0.64722
ګټه
1.92 USD
NZDUSD
سودا
#125544211
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.6452
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64722
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.92 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۰۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۳۱
خریداری کول
0.0100
0.64508
0.64721
ګټه
2.03 USD
NZDUSD
سودا
#125546274
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64508
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64721
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.03 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۳
خریداری کول
0.0100
0.64562
0.64733
ګټه
1.61 USD
NZDUSD
سودا
#125493305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64562
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64733
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.61 USD
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۴۶
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۸
خریداری کول
0.0100
0.64574
0.64735
ګټه
1.51 USD
NZDUSD
سودا
#125491579
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64574
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64735
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.51 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۴۷
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۴۰
خریداری کول
0.0100
0.64622
0.64682
ګټه
0.50 USD
NZDUSD
سودا
#125400479
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64622
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64682
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.50 USD
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۰
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۳۸
خریداری کول
0.0100
0.64576
0.64679
ګټه
0.93 USD
NZDUSD
سودا
#125402005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.64576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
0.64679
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.93 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۹
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۲۴
خریداری کول
0.0100
1.09978
1.1003
ګټه
0.42 USD
EURUSD
سودا
#125254122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09978
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.1003
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.42 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۰۱
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۳
خریداری کول
0.0100
1.10012
1.10028
ګټه
0.06 USD
EURUSD
سودا
#125227755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10012
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.10028
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.06 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۱
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
خریداری کول
0.0100
1.07265
1.07264
ګټه
-0.21 USD
EURCHF
سودا
#124809457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07265
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.07264
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.21 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۹
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
خریداری کول
0.0100
1.07328
1.07264
ګټه
-0.86 USD
EURCHF
سودا
#124809369
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07328
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.07264
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.86 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۵
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۵۶
خریداری کول
0.0100
1.07155
1.07265
ګټه
0.93 USD
EURCHF
سودا
#124880517
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.07265
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.93 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۱۴
خریداری کول
0.0100
1.07057
1.07157
ګټه
0.83 USD
EURCHF
سودا
#124994861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07057
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.07157
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.83 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۱
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
خریداری کول
0.0100
1.06991
1.0712
ګټه
1.12 USD
EURCHF
سودا
#125044407
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.0712
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
1.12 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
خریداری کول
0.0100
1.06926
1.07027
ګټه
0.83 USD
EURCHF
سودا
#125044925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06926
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.07027
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.83 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۴۸
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۵۱
خریداری کول
0.0100
1.06871
1.06977
ګټه
0.89 USD
EURCHF
سودا
#125048731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06977
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.89 USD
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۵۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۴۳
خریداری کول
0.0100
1.06763
1.06977
ګټه
2.00 USD
EURCHF
سودا
#125142673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.0100
بهر(وتل)
1.06977
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.00 USD