د ډیمو حالت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۱۴:۲۲
خریداری کول
0.05
24.061
24.082
ګټه
4.25 USD
XAGUSD
سودا
#149067412
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.061
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۱۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
24.082
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
4.25 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۴
خریداری کول
0.05
24.315
24.266
ګټه
-13.25 USD
XAGUSD
سودا
#149053734
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.315
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-12.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
24.266
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-13.25 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۸
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۲
خریداری کول
0.05
24.146
24.264
ګټه
28.50 USD
XAGUSD
سودا
#149058632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
24.264
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
28.50 USD
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۲۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۳۴
خریداری کول
0.05
24.151
24.273
ګټه
29.50 USD
XAGUSD
سودا
#149054820
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
24.151
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
24.273
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
29.50 USD
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۴۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۱۲:۱۵
خرڅول
0.05
25.122
25.278
ګټه
-40.00 USD
XAGUSD
سودا
#148892488
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
25.122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-39.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۱۲:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
25.278
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-40.00 USD
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۱۲:۰۳
خرڅول
0.05
24.868
25.283
ګټه
-104.75 USD
XAGUSD
سودا
#148885716
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.868
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-103.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۱۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
25.283
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-104.75 USD
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۴:۵۷
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۰۴
خریداری کول
0.05
22.972
23.095
ګټه
29.75 USD
XAGUSD
سودا
#148636207
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۵۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
22.972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
23.095
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
29.75 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۰۴
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۳۵
خرڅول
0.1
24.111
24.084
ګټه
11.50 USD
XAGUSD
سودا
#148259622
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
24.111
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
24.084
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
11.50 USD
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۰۸
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۴۶
خرڅول
0.1
23.997
23.981
ګټه
6.00 USD
XAGUSD
سودا
#148246239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
23.997
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
23.981
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
6.00 USD
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۸
خرڅول
0.01
1.2654
1.26705
ګټه
-1.75 USD
GBPUSD
سودا
#141079334
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26705
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.75 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۵۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۶
خرڅول
0.01
1.27117
1.26704
ګټه
4.03 USD
GBPUSD
سودا
#141225110
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26704
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.03 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۴۳
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۴
خرڅول
0.01
1.26904
1.26703
ګټه
1.91 USD
GBPUSD
سودا
#141162657
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26904
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26703
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.91 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۳۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۰
خرڅول
0.01
1.26776
1.26703
ګټه
0.63 USD
GBPUSD
سودا
#141117679
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26776
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26703
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.63 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۳۵
خرڅول
0.01
1.27276
1.26703
ګټه
5.63 USD
GBPUSD
سودا
#141228244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27276
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26703
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.63 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۳۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۴۴
خرڅول
0.01
1.2749
1.27345
ګټه
1.35 USD
GBPUSD
سودا
#141233618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2749
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.27345
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.35 USD
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۴۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۴۱
خرڅول
0.01
1.27105
1.26785
ګټه
3.10 USD
GBPUSD
سودا
#141145809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.27105
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26785
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.10 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۴۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۰
خرڅول
0.01
1.26247
1.26192
ګټه
0.45 USD
GBPUSD
سودا
#140575437
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26192
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.45 USD
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۰۹
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۹
خرڅول
0.01
1.26383
1.26188
ګټه
1.85 USD
GBPUSD
سودا
#140587659
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.26383
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.26188
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.85 USD
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۹
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۰
خرڅول
0.01
1.24626
1.25569
ګټه
-9.53 USD
GBPUSD
سودا
#139410080
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24626
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25569
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-9.53 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۲۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۹
خرڅول
0.01
1.24853
1.25569
ګټه
-7.26 USD
GBPUSD
سودا
#139442867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24853
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25569
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-7.26 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
خرڅول
0.01
1.254
1.25584
ګټه
-1.94 USD
GBPUSD
سودا
#139732748
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.254
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25584
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.94 USD
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۳۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
خرڅول
0.01
1.25218
1.2558
ګټه
-3.72 USD
GBPUSD
سودا
#139296259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25218
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2558
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-3.72 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۴
خرڅول
0.01
1.24238
1.25402
ګټه
-11.74 USD
GBPUSD
سودا
#139157129
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24238
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25402
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-11.74 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۱
خرڅول
0.01
1.24374
1.25404
ګټه
-10.40 USD
GBPUSD
سودا
#139165054
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25404
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-10.40 USD
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۵۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۲۹
خرڅول
0.01
1.25074
1.24858
ګټه
2.06 USD
GBPUSD
سودا
#139489565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25074
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24858
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.06 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۰۷
خرڅول
0.01
1.24539
1.24442
ګټه
0.87 USD
GBPUSD
سودا
#139167521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24442
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.87 USD
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۴۴
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۵۶
خرڅول
0.01
1.24722
1.24577
ګټه
1.35 USD
GBPUSD
سودا
#139174431
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.24722
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24577
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.35 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۳
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۵۶
خرڅول
0.01
1.25249
1.24921
ګټه
3.18 USD
GBPUSD
سودا
#139290642
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25249
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24921
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.18 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۴۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۱
خرڅول
0.01
1.2502
1.253
ګټه
-2.90 USD
GBPUSD
سودا
#139231655
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2502
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.253
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-2.90 USD
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۷
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۰۲
خرڅول
0.01
1.25182
1.25043
ګټه
1.29 USD
GBPUSD
سودا
#139252386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25182
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25043
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.29 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۳۳
خرڅول
0.01
1.23871
1.23738
ګټه
1.23 USD
GBPUSD
سودا
#139041574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23738
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.23 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۷
خرڅول
0.01
1.23893
1.23658
ګټه
2.25 USD
GBPUSD
سودا
#139020384
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.23893
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23658
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.25 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۳۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۳
خرڅول
0.01
1.2374
1.23659
ګټه
0.71 USD
GBPUSD
سودا
#139018290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2374
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23659
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.71 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۰۷
خریداری کول
0.01
1.22664
1.22887
ګټه
2.13 USD
GBPUSD
سودا
#138976618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22664
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22887
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.13 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۳
خریداری کول
0.01
1.22823
1.23105
ګټه
2.72 USD
GBPUSD
سودا
#138907870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22823
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23105
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.72 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۱
خریداری کول
0.01
1.23035
1.23105
ګټه
0.60 USD
GBPUSD
سودا
#138888395
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23035
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23105
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.60 USD
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۱۹
خریداری کول
0.01
1.22682
1.23105
ګټه
4.13 USD
GBPUSD
سودا
#138910280
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22682
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23105
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
4.13 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۵
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۷
خریداری کول
0.01
1.1201
1.12275
ګټه
2.55 USD
EURUSD
سودا
#138630670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1201
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.12275
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.55 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۵۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۱
خریداری کول
0.01
1.12088
1.12266
ګټه
1.68 USD
EURUSD
سودا
#138626352
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12088
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.12266
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.68 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۳۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۸
خرڅول
0.01
1.25328
1.24988
ګټه
3.30 USD
GBPUSD
سودا
#138503326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25328
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24988
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.30 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۲۴
خرڅول
0.01
1.25266
1.25076
ګټه
1.80 USD
GBPUSD
سودا
#138425963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.25266
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25076
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.80 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۴۶
خریداری کول
0.01
1.23573
1.2372
ګټه
1.37 USD
GBPUSD
سودا
#138120153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2372
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.37 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۵
خریداری کول
0.01
1.23641
1.23752
ګټه
1.01 USD
GBPUSD
سودا
#138113101
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23641
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23752
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.01 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۰۲
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۵
خریداری کول
0.01
1.2388
1.24109
ګټه
2.19 USD
GBPUSD
سودا
#138091024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2388
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24109
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.19 USD
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۲:۵۵
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۹
خریداری کول
0.01
1.23699
1.24093
ګټه
3.84 USD
GBPUSD
سودا
#138094295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.23699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24093
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.84 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۱۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۵۵
خریداری کول
0.01
1.2413
1.24231
ګټه
0.91 USD
GBPUSD
سودا
#138055463
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2413
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24231
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
0.91 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۴۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۶
خریداری کول
0.01
1.24568
1.24435
ګټه
-1.43 USD
GBPUSD
سودا
#138023997
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24568
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24435
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-1.43 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۴
خریداری کول
0.01
1.24309
1.24437
ګټه
1.18 USD
GBPUSD
سودا
#138030312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24309
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24437
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
1.18 USD
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۲۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۳
خریداری کول
0.01
1.24097
1.24438
ګټه
3.31 USD
GBPUSD
سودا
#138038011
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.24438
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
3.31 USD
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۰۲
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۷
خریداری کول
0.01
1.2478
1.25015
ګټه
2.25 USD
GBPUSD
سودا
#137624607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2478
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25015
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
2.25 USD